Elsassischi Ortsnamme

Zur Navigation springen Zur Suche springen

In dere Lischt hàt s d Dialektnamme vun dr Ortschàfte ìm Elsàss. Ortsnamme üs de raschtliche àlemànnische Gebiet ka mer uf dr Ìwerblìckssitte Alemannische Ortsname fìnde.

Owerelsàss (Haut-Rhin)

Arrondissement Àltkirech

Kanton Àltkirech, frz. Canton d’Altkirch
Elsassische Nàme Frànzesische Nàme Ditsche Nàme Ussprooch (IPA)
Ààschpi Aspach (Haut-Rhin) Aspach [ˈɑːʃb̥i]
Àltkìrech Altkirch Altkirch [ˈɑld̥kɪrəx]
Bàllerschdorf Ballersdorf (Haut-Rhin) Ballersdorf [ˈb̥ɑlərʃd̥ɔrf]
Barezwiller Berentzwiller Berenzweiler [ˈb̥ærətsʋilər]
Dàgelse Tagolsheim Tagolsheim [ˈd̥ɑːg̊əlsə]
Eglìnge Eglingen Eglingen [ˈɛːg̊lɪŋə]
Emlìnge Emlingen Emlingen [ˈɛmlɪŋə]
Frànke Franken (Haut-Rhin) Franken [ˈfrɑŋg̊ə]
Frehnige Froeningen Fröningen [ˈfrɛːnig̊ə]
Haidwìller Heidwiller Heidweiler [ˈhaɪ̯d̥ʋɪlər]
Haiwìller Heiwiller Heiweiler [ˈhaɪ̯̥ʋɪlər]
Hundsbe Hundsbach Hundsbach [ˈhʊnd̥sb̥ə]
Hüsgaie Hausgauen Hausgauen [ˈhysg̊ɑjə]
Huuscht Hochstatt Hochstatt [ˈhʊːʃt]
ìllfert Illfurth Illfurth [ˈlfərt]
Jettige Jettingen (Haut-Rhin) Jettingen [ˈjɛd̥ig̊ə]
Karschbach Carspach Karspach [ˈkɑːrʃb̥ɑx]
Lüemschwìller Luemschwiller Lümschweiler [ˈlyə̯mʃʋɪlər]
Neederspachbi Spechbach-le-Bas Niederspechbach [neːd̥ərˈʃpæːxb̥i]
Owermorschwìller Obermorschwiller Obermorschweiler [ˈoːʋərʃʋɪlər]
Owerspachbi Spechbach-le-Haut Oberspechbach [oːʋərˈʃpæːxb̥i]
Sànkt Bernhàrd Saint-Bernard (Haut-Rhin) Sankt Bernhard
Schwobe Schwoben Schwoben [ˈʃʋoːb̥ə]
Tàgsdorf Tagsdorf Tagsdorf [ˈd̥ɑːg̊ʃd̥ɔrf]
Wàhle Walheim (Haut-Rhin) Walheim [ˈʋɑːlə]
Willer Willer Weiler [ˈʋilər]
Witterschdorf Wittersdorf Wittersdorf [ˈʋɪd̥ərʃd̥ɔrf]
Kanton Dàmmerkìlch, frz. Canton de Dannemarie
Elsassische Nàme Frànzesische Nàme Ditsche Nàme Ussprooch (IPA)
Albach Elbach (Haut-Rhin) Elbach [ˈælbɑx]
Àltenàch Altenach Altenach [ˈɑld̥ənɑx]
(*) Àltmìnschtràl Montreux-Vieux Alt-Münsterol frz. [mɔ̃trøvjø] els. [ɑltmɪnˈʃtrɑːl]
Àmmerzwìller Ammertzwiller Ammerzweiler [ˈɑmərtsʋilər]
Bàlschwìller Balschwiller Balschweiler [ˈbɑlʃʋɪlər]
(*) Baretswiller Bellemagny Baronsweiler frz. [bɛlmaɲi] els. [ˈb̥æːrətsʋilər]
Bruckedswiller Bréchaumont Brückensweiler [ˈb̥rʊg̊ətsʋilər]
Bratte Bretten (Haut-Rhin) Bretten [ˈb̥ræd̥ə]
Büethwiller Buethwiller Bütweiler [ˈb̥yə̯tʋɪlər]
(*) Chavannes-sur-l'Étang Schaffnatt am Weiher
Dàmmerkìlch Dannemarie (Haut-Rhin) Dammerkirch [ˈd̥ɑmərkɪrəx]
Diefmàtte Dieffmatten Diefmatten [ˈd̥iə̯fmɑd̥ə]
(*) Welschestaibach Eteimbes Welschensteinbach frz. [etɛ̃b] els. [ˈʃtaɪ̯b̥ɑx]
Ewertröibàch Traubach-le-Haut Traubach [ɛʋərˈd̥rɑɪ̯b̥ɑx]
Fàlkwiller Falkwiller Falkweiler [ˈfɑlkʋɪlər]
Gavenàtt Guevenatten Gevenatten [ˈg̊æːfənɑt]
Gìldwìller Gildwiller Gildweiler [ˈg̊ɪltʋɪlər]
Gummerschdorf Gommersdorf Gommersdorf [ˈg̊ʊmərʃd̥ɔrf]
Hàgebàch Hagenbach (Haut-Rhin) Hagenbach [ˈhɑːg̊əb̥ɑx]
Hecke Hecken Hecken [ˈhɛg̊ə]
(*) Jungmìnschtràl Montreux-Jeune Jung-Münsterol frz. [mɔ̃trøjœn] els. [jʊŋmɪnˈʃtrɑːl]
(*) Màngloot Magny (Haut-Rhin) Magny frz. [maɲi] els. [ˈmæːni]
Mànschbàch Manspach Manspach [ˈmɑnʃb̥ɑx]
Needertröibàch Traubach-le-Bas Traubach [neːd̥ərˈd̥rɑɪ̯b̥ɑx]
Ratzwìller Retzwiller Retzweiler [rætsʋɪlər]
(*) Romààni Romagny (Haut-Rhin) Romagny frz. [romaɲi] els. [roˈmæːni]
(*) Sàm Koschma Saint-Cosme Sankt Kosman frz. [sɛ̃kom] els. [sɑmˈkoʃmə]
Starnebarg Sternenberg Sternenberg [ˈʃtærnəb̥ærk]
(*) Grüene-Lüttre Valdieu-Lutran Gottestal-Lüttern frz. [valdjølytrɑ̃] els. [ˈg̊ryə̯nəlyd̥rə]
Wolferschdorf Wolfersdorf Wolfersdorf [ˈʋɔlfərʃd̥ɔrf]

(*) In dam Ort wurd Frànzeesisch geredt.

Kanton Hirsinge, frz. Canton de Hirsingue
Elsassische Nàme Frànzesische Nàme Ditsche Nàme Ussprooch (IPA)
Batterf Bettendorf (Haut-Rhin) Bettendorf
Bìsel Bisel Bisel
Falbe Feldbach Feldbach
Fìllere Fülleren Fülleren
Friese Friesen Friesen
Granzìnge Grentzingen Grenzingen
Haimersdorf Heimersdorf Heimersdorf
Haiflìnge Henflingen Henflingen
Hìndlìnge Hindlingen Hindlingen
Hìrsinge Hirsingue Hirsingen
Hìrzbàch Hirtzbach Hirzbach
ìwerstrooss Ueberstrass Überstrass
Làrgìtze Largitzen Largizen
Merze Mertzen Merzen
Oberdorf Oberdorf (Haut-Rhin) Oberdorf
Obersept Seppois-le-Haut Obersept
Pfatterhüse Pfetterhouse Pfetterhausen
Rieschbi Riespach Riespach
Rüederbi Ruederbach Rüderbach
Sant Üelri Saint-Ulrich Sankt Ulrich
Sept Seppois-le-Bas Niedersept
Staiselz Steinsoultz Steinsulz
Strüeth Strueth Strüth
Wàldighofe Waldighofen Waldighofen
Kanton Pfirt, frz. Canton de Ferrette
Elsassische Nàme Frànzesische Nàme Ditsche Nàme Ussprooch (IPA)
Àlt-Pfìrt Vieux-Ferrette Alt-Pfirt
Banderf Bendorf (Haut-Rhin) Bendorf
Bättlàch Bettlach (Haut-Rhin) Bettlach
Bierthel Biederthal Biederthal
Buxwiller Bouxwiller Buchsweiler
Chäschli Kœstlach Köstlach
Chìfis Kiffis Kiffis
(*) Ottederf Courtavon, patois Cotchavon Ottendorf
Deerlersterf Durlinsdorf Durlinsdorf
Dìrmene Durmenach Durmenach
Feeslis Fislis Fislis
(*) Lüffederf Levoncourt (Haut-Rhin), patois Lvonco Luffendorf
Liebsderf Liebsdorf Liebsdorf
Lìgschderf Ligsdorf Ligsdorf
Lìnschderf Linsdorf Linsdorf
Lìtzel Lucelle (Haut-Rhin) Lützel
Lütter Lutter (Haut-Rhin) Lutter
Merne Mœrnach Mörnach
Moos-Neederlàrg Mooslargue Moos-Niederlarg
Müeschbe Muespach Muspach
Oberlàrg Oberlarg Oberlarg
Obermüeschbe Muespach-le-Haut Obermuspach
Oltige Oltingue Oltingen
Pfìrt Ferrette Pfirt
Raderschderf Raedersdorf Rädersdorf
Roppezwiller Roppentzwiller Roppenzweiler
Sungerschderf Sondersdorf Sondersdorf
Werenzhüse Werentzhouse Werenzhausen
Wìnkel Winkel (Haut-Rhin) Winkel
Wolschwìller Wolschwiller Wolschweiler

(*) In dam Ort wurd Frànzeesisch geredt.

Arrondissement Colmer

Kanton Àndelse, frz. Canton d’Andolsheim
Elsassische Nàme Frànzesische Nàme Ditsche Nàme Ussprooch (IPA)
Àndelse Andolsheim Andolsheim
Ààrze Artzenheim Arzenheim
Bàlze Baltzenheim Balzenheim
Bìschwihr Bischwihr Bischweier
Dìrrenanze Durrenentzen Dürrenenzen
Fortschwihr Fortschwihr Fortschweier
Grüsse Grussenheim Grussenheim
Holzwihr Holtzwihr Holzweier
Horwrig-Wihr Horbourg-Wihr Horburg-Weier
Hüse Houssen Haussen
Jebse Jebsheim Jebsheim
Kuene Kunheim Kunheim
Munze Muntzenheim Munzenheim
Riedwihr Riedwihr Riedweier
Sundhofe Sundhoffen Sundhoffen
Ürsche Urschenheim Urschenheim
Wickerschwìhr Wickerschwihr Wickerschweier
Widsole Widensolen Widensolen
Kanton Colmer-Nord, frz. Canton de Colmar-Nord
Elsassische Nàme Frànzesische Nàme Ditsche Nàme Ussprooch (IPA)
Colmer Colmar Colmar
Kanton Colmer-Sid, frz. Canton de Colmar-Sud
Elsassische Nàme Frànzesische Nàme Ditsche Nàme
Colmer Colmar Colmar
Heilikriz Sainte-Croix-en-Plaine Heiligkreuz
Kanton Minschter, frz. Canton de Munster
Elsassische Nàme Frànzesische Nàme Ditsche Nàme
Bräitebàch Breitenbach-Haut-Rhin Breitenbach
Eschbe im Dàl Eschbach-au-Val Eschbach im Tal
Grischbe im Dàl Griesbach-au-Val Griesbach im Tal
Gìnschbe Gunsbach Gunsbach
Hohrod Hohrod Hohrod
Lüttebà bi Mìnschter Luttenbach-près-Munster Luttenbach
Matzeràl Metzeral Metzeral
Mìttlàch Mittlach Mittlach
Mìlbe Muhlbach-sur-Munster Mühlbach im Elsaß
Mìnschter Munster (Haut-Rhin) Münster im Elsass
Sundernà Sondernach Sondernach
Sulzbàch Soultzbach-les-Bains Sulzbach
Sulzere Soultzeren Sulzern
Stooswihr Stosswihr Stossweier
Wàsserburig Wasserbourg Wasserburg
Wihr ìm Dàl Wihr-au-Val Weier im Thal
Kanton Nej-Brisàch, frz. Canton de Neuf-Brisach
Elsassische Nàme Frànzesische Nàme Ditsche Nàme Ussprooch (IPA)
Àlgelse Algolsheim Algolsheim
Àppewihr Appenwihr Appenweiher
Bàlgäu Balgau Balgau
Biese Biesheim Biesheim
Dassene Dessenheim Dessenheim
Geisswàsser Geiswasser Geiswasser
Haitre Heiteren Heiteren
Hetteschlàg Hettenschlag Hettenschlag
Logele Logelheim Logelheim
Nàmbse Nambsheim Nambsheim
Nej-Brisàch Neuf-Brisach Neu-Breisach
Owersààse Obersaasheim Obersaasheim
Vogelgrien Vogelgrun Vogelgrün
Volgelse Volgelsheim Volgelsheim
Wackelse Weckolsheim Weckolsheim
Wolfgàntze Wolfgantzen Wolfganzen
Kanton Winzene, frz. Canton de Wintzenheim
Elsassische Nàme Frànzesische Nàme Ditsche Nàme Ussprooch (IPA)
Exe Eguisheim Egisheim
Herrlese Herrlisheim-près-Colmar Herrlisheim
Hìsre Husseren-les-Châteaux Häusern
Owermorschwihr Obermorschwihr Obermorschweier
Tìrke Turckheim Türkheim
Vegelshofe Vœgtlinshoffen Vögtlinshofen
Wàlbàch Walbach (Haut-Rhin) Walbach
Wettelse Wettolsheim Wettolsheim
Winzene Wintzenheim Winzenheim
Zìmmerbàch Zimmerbach Zimmerbach

Arrondissement Dànn

Kanton Dànn, frz. Canton de Thann
Elsassische Nàme Frànzesische Nàme Ditsche Nàme Ussprooch (IPA)
Àlt-Dànn Vieux-Thann Alt-Thann
Bitschwiller Bitschwiller-lès-Thann Bitschweiler
Dànn Thann Thann
Eweràschbàch Aspach-le-Haut Oberaspach
Gaiwene Guewenheim Gewenheim
Laimbàch Leimbach (Haut-Rhin) Leimbach
Mìchelbàch Michelbach (Haut-Rhin) Michelbach
Neederburbàch Bourbach-le-Bas Niederburbach
Ràmmerschmàtt Rammersmatt Rammersmatt
Rodre Roderen Rodern
Willer Willer-sur-Thur Weiler
Kanton Màsminschter, frz. Canton de Masevaux
Elsassische Nàme Frànzesische Nàme Ditsche Nàme Ussprooch (IPA)
d Ài Lauw Aue
Dollere Dolleren Dollern
Ewerburbàch Bourbach-le-Haut Burbach
Ewersulzbàch Soppe-le-Haut Obersulzbach
Kìrechbarg Kirchberg (Haut-Rhin) Kirchberg
Màsmìnschter Masevaux Masmünster
Morzwiller Mortzwiller Morzweiler
Needersulzbàch Soppe-le-Bas Niedersulzbach
Nìderbrucke Niederbruck Niederbruck
Owerbrucke Oberbruck Oberbruck
Rìmbàch Rimbach-près-Masevaux Rimbach
Sante Sentheim Sentheim
Seekert Sickert Sickert
Seewe Sewen Sewen
Wagschaid Wegscheid (Haut-Rhin) Wegscheid
Kanton Sanne, frz. Canton de Cernay
Elsassische Nàme Frànzesische Nàme Ditsche Nàme Ussprooch (IPA)
Barnwiller Bernwiller Bernwiller
Ewerburnhaipt Burnhaupt-le-Haut Oberburnhaupt
Neederàschbàch Aspach-le-Bas Niederaspach
Neederburnhaipt Burnhaupt-le-Bas Niederburnhaupt
Sanne Cernay (Haut-Rhin) Sennheim
Schwaighüse-Thànn Schweighouse-Thann Schweighausen
Stàffelfalde Staffelfelden Staffelfelden
Staibàch Steinbach (Haut-Rhin) Steinbach
Üffholz Uffholtz Uffholz
Wàttwiller Wattwiller Wattweiler
Wittelse Wittelsheim Wittelsheim
Kanton Sàntamàrì, frz. Canton de Saint-Amarin
Elsassische Nàme Frànzesische Nàme Ditsche Nàme Ussprooch (IPA)
Falleri Fellering Fellering
Gaishüse Geishouse Geishausen
Golbàch-Àltebàch Goldbach-Altenbach Goldbach-Altenbach
Hüser-Wasserlìng Husseren-Wesserling Häusern-Wesserling
Krit Kruth Krüt
Màlmerschbàch Malmerspach Malmerspach
Mìtzàch Mitzach Mitzach
Mollo Mollau Mollau
Mohsch Moosch Moosch
Odere Oderen Odern
Rànschbàch Ranspach Ranspach
Sàntàmàrì Saint-Amarin Sankt Amarin
Storksoh Storckensohn Storckensohn
Urwes Urbès Urbis
Wìldestai Wildenstein Wildenstein

Arrondissement Gawiller

Kanton Anze, frz. Canton d’Ensisheim
Elsassische Nàme Frànzesische Nàme Ditsche Nàme Ussprooch (IPA)
Anze Ensisheim Ensisheim
Bìlze Biltzheim Bilzheim
Blodelse Blodelsheim Blodelsheim
Bulwersche Pulversheim Pulversheim
Fassene Fessenheim Fessenheim
Hìrzfalde Hirtzfelden Hirzfelden
Maiene Meyenheim Meienheim
Mìnkhüse Munchhouse Münchhausen
Munwiller Munwiller Munweiler
Neederanze Niederentzen Niederenzen
Neederherge Niederhergheim Niederhergheim
Oweranze Oberentzen Oberenzen
Owerherge Oberhergheim Oberhergheim
Rexe Réguisheim Regisheim
Roggehüse Roggenhouse Roggenhausen
Rümersche Rumersheim-le-Haut Rumersheim
Reschehart Rustenhart Rüstenhart
Kanton Gawiller, frz. Canton de Guebwiller
Elsassische Nàme Frànzesische Nàme Ditsche Nàme Ussprooch (IPA)
Bargholz Bergholtz Bergholz
Bargholzzàll Bergholtzzell Bergholzzell
Beel Buhl (Haut-Rhin) Bühl
Gawiller Guebwiller Gebweiler
Lìntel Linthal (Haut-Rhin) Linthal
Lütebàch Lautenbach Lautenbach
Lütebàchzall Lautenbachzell Lautenbachzell
Müerbàch Murbach Murbach
Orschwihr Orschwihr Orschweier
Rìmbàch Rimbach-près-Guebwiller Rimbach
Rìmbàchzall Rimbachzell Rimbachzell
Kanton Rufàch, frz. Canton de Rouffach
Elsassische Nàme Frànzesische Nàme Ditsche Nàme Ussprooch (IPA)
Gawerschwihr Gueberschwihr Geberschweier
Gungelse Gundolsheim Gundolsheim
Hàttschet Hattstatt Hattstatt
Osebàch Osenbach Osenbach
Pfàffene Pfaffenheim Pfaffenheim
Rufàch Rouffach Rufach
Sulzmàtt Soultzmatt Sulzmatt
Waschthàlte Westhalten Westhalten
Kanton Sulz (Owerelsàss), frz. Canton de Soultz-Haut-Rhin
Elsassische Nàme Frànzesische Nàme Ditsche Nàme Ussprooch (IPA)
Barrwiller Berrwiller Berrweiler
Bollwiller Bollwiller Bollweiler
Faldkìrech Feldkirch (Haut-Rhin) Feldkirch
Hàrtmànnswiller Hartmannswiller Hartmannsweiler
Ìsene Issenheim Isenheim
Jungholz Jungholtz Jungholz
Marxe Merxheim (Haut-Rhin) Merxheim
Radersche Raedersheim Rädersheim
Sulz Soultz-Haut-Rhin Sulz
Ungersche Ungersheim Ungersheim
Wüene Wuenheim Wünheim

Arrondissement Milhüüse

Kanton Hàbse, frz. Canton de Habsheim
Elsassische Nàme Frànzesische Nàme Ditsche Nàme Ussprooch (IPA)
Aschedswiller Eschentzwiller Eschenzweiler
Hàbse Habsheim Habsheim
Riedese Riedisheim Riedisheim
Rìxe Rixheim Rixheim
Zìmmersche Zimmersheim Zimmersheim
Kanton Hìnige, frz. Canton de Huningue
Elsassische Nàme Frànzesische Nàme Ditsche Nàme Ussprooch (IPA)
Àtteschwìller Attenschwiller Attenschweiler
Blohze Blotzheim Blotzheim
Büschwìller Buschwiller Buschweiler
Folgeschburg Folgensbourg Folgensburg
Hagene Hégenheim Hegenheim
Häsige Hésingue Hesingen
Hìnige Huningue (Haut-Rhin) Hüningen
Knehrige Knœringue Knöringen
Layme Leymen Leymen
Liebedswìller Liebenswiller Liebensweiler
Neederhàgethàl Hagenthal-le-Bas Niederhagenthal
Needermìchelbàch Michelbach-le-Bas Niedermichelbach
Neederraischbe Ranspach-le-Bas Niederranspach
Neidorf Village-Neuf Neudorf
Neiwìller Neuwiller Neuweiler
Oberhàgethàl Hagenthal-le-Haut Oberhagenthal
Obermìchelbàch Michelbach-le-Haut Obermichelbach
Oberraispe Ranspach-le-Haut Oberranspach
Rosenöi Rosenau (Haut-Rhin) Rosenau
Saint-Louis Saint-Louis (Haut-Rhin) Sankt Ludwig
Wanzwìller Wentzwiller Wenzweiler
Kanton ìllzig, frz. Canton de Illzach
Elsassische Nàme Frànzesische Nàme Ditsche Nàme Ussprooch (IPA)
Bàldersche Baldersheim Baldersheim
Bànzene Bantzenheim Banzenheim
Bàttene Battenheim Battenheim
Humburg Hombourg Homburg
Ìllzig Illzach Illzach
Làndài Petit-Landau Landau
Nìfer Niffer Niffer
Ottmersche Ottmarsheim Ottmarsheim
Rüelese Ruelisheim Rülisheim
Sàise Sausheim Sausheim
Schàlàmpi Chalampé Eichwald
Kanton Milhüüsa-Nord, frz. Canton de Mulhouse-Nord
Elsassische Nàme Frànzesische Nàme Ditsche Nàme Ussprooch (IPA)
Milhüüsa Mulhouse Mülhausen
Kanton Milhüüsa-Oscht, frz. Canton de Mulhouse-Est
Elsassische Nàme Frànzesische Nàme Ditsche Nàme
Milhüüsa Mulhouse Mülhausen
Kanton Milhüüsa-Sid, frz. Canton de Mulhouse-Sud
Elsassische Nàme Frànzesische Nàme Ditsche Nàme
Milhüüsa Mulhouse Mülhausen
Bruebi Bruebach Brubach
Brunscht Brunstatt Brunstatt
Dìdene Didenheim Didenheim
Flàxlànde Flaxlanden Flaxlanden
Gàlfìnge Galfingue Galfingen
Hemschprung Heimsbrunn Heimsbrunn
Needermorschwìller Morschwiller-le-Bas Morschweiler
Zìlse Zillisheim Zillisheim
Kanton Milhüüsa-Wescht, frz. Canton de Mulhouse-Ouest
Elsassische Nàme Frànzesische Nàme Ditsche Nàme Ussprooch (IPA)
Milhüüsa Mulhouse Mülhausen
Kanton Sierez, frz. Canton de Sierentz
Elsassische Nàme Frànzesische Nàme Ditsche Nàme
Bàrtene Bartenheim Bartenheim
Brìnke Brinckheim Brinkheim
Chàppele Kappelen (Haut-Rhin) Kappelen
Chems Kembs Kembs
Dietwiller Dietwiller Dietwiller
Gaispìtze Geispitzen Geispitzen
Halfrànzchìlech Helfrantzkirch Helfranzkirch
Ketzige Koetzingue Kötzingen
Làndser Landser (Haut-Rhin) Landser
Màschgetz Magstatt-le-Bas Niedermagstatt
Niederstaibrunn Steinbrunn-le-Bas Niedersteinbrunn
Obermàschgetz Magstatt-le-Haut Obermagstatt
Oberstaibrunn Steinbrunn-le-Haut Obersteinbrunn
Rànzwiller Rantzwiller Ranzweiler
Schlierbi Schlierbach (Haut-Rhin) Schlierbach
Sierez Sierentz Sierenz
Stette Stetten (Haut-Rhin) Stetten
Üffe Uffheim Uffheim
Wàhlbi Wahlbach (Haut-Rhin) Wahlbach
Wàltene Waltenheim Waltenheim
Zäsige Zaessingue Zässingen
Kanton Wittene, frz. Canton de Wittenheim
Elsassische Nàme Frànzesische Nàme Ditsche Nàme Ussprooch (IPA)
Kìngersche Kingersheim Kingersheim
Lütterbàch Lutterbach Lutterbach
Pfàscht Pfastatt Pfastatt
Rainige Reiningue Reiningen
Richwiller Richwiller Reichweiler
Wittene Wittenheim Wittenheim

Arrondissement Rapperschwir

Kanton Kaiserschbarig, frz. Canton de Kaysersberg
Elsassische Nàme Frànzesische Nàme Ditsche Nàme Ussprooch (IPA)
Ammerschwihr Ammerschwihr Ammerschweier
Bawle Beblenheim Bebelnheim
Bànnwihr Bennwihr Bennwihr
ìngersche Ingersheim Ingersheim
Kaiserschbàrig Kaysersberg Kaysersberg
Kàtzedàl Katzenthal Katzenthal
Kienze Kientzheim Kienzheim
Mìttelwihr Mittelwihr Mittelweier
Niedermorschwihr Niedermorschwihr Niedermorschweier
Richewihr Riquewihr Reichenweier
Seielse Sigolsheim Sigolsheim
Zallebari Zellenberg Zellenberg
Kanton Schnierlàch, frz. Canton de Lapoutroie
Elsassische Nàme Frànzesische Nàme Ditsche Nàme Ussprooch (IPA)
(*) Schnierlach Lapoutroie Schnierlach
(*) Ürbach Fréland Urbach bei Kaysersberg
(*) Barosch Labaroche Zell
(*) Bonom Le Bonhomme Diedolshausen
(*) Urwes Orbey Urbeis

(*) In däm Ort wurd Welche geredt.

Kanton Màrkirich, frz. Canton de Sainte-Marie-aux-Mines
Elsassische Nàme Frànzesische Nàme Ditsche Nàme Ussprooch (IPA)
Altwihr Aubure Altweier
(*) Laweröi Lièpvre Leberau
Màrkirich Sainte-Marie-aux-Mines Markirch
(*) Rumbach Rombach-le-Franc Rombach-le-Franc
(*) Sànkriz Sainte-Croix-aux-Mines Sankt Kreuz

(*) In däm Ort wurd Vosgien geredt.

Kanton Ràppschwihr, frz. Canton de Ribeauvillé
Elsassische Nàme Frànzesische Nàme Ditsche Nàme Ussprooch (IPA)
Barige Bergheim (Haut-Rhin) Bergheim
Dànnekìrich Thannenkirch Thannenkirch
Geemàr Guémar Gemar
Hunewihr Hunawihr Hunaweier
ìllhìsre Illhaeusern Illhäusern
Ostheim Ostheim (Haut-Rhin) Ostheim (Haut-Rhin)
Ràppschwihr Ribeauvillé Rappoltsweiler
Rodre Rodern Rodern
Rorschwihr Rorschwihr Rorschweier
Sampìlt Saint-Hippolyte (Haut-Rhin) Sankt Pilt

Unterelsàss (Bas-Rhin)

Arrondissement Hàwenau

Kanton Bìschwiller, frz. Canton de Bischwiller
Elsassische Nàme Frànzesische Nàme Ditsche Nàme Ussprooch (IPA)
Auenem Auenheim Auenheim
Bìschwiller Bischwiller Bischweiler
Dalhunde Dalhunden Dalhunden
Drösem / Drüsenem Drusenheim Drusenheim
Forschfald Forstfeld Forstfeld
For-Lui Fort-Louis Fort-Louis
Harelse Herrlisheim Herrlisheim
Kafem Kauffenheim Kauffenheim
Littenem Leutenheim Leutenheim
Neihisel Neuhaeusel Neuhäusel
Ewerhoffe Oberhoffen-sur-Moder Oberhoffen
Offedorf Offendorf Offendorf
Reschwuch Rœschwoog Röschwoog
Rowiller Rohrwiller Rohrweiler
Roppenem Roppenheim Roppenheim
Runzenem Rountzenheim Runzenheim
Schirain / Schiran Schirrhein Schirrhein
Schirroft / Schirroffe Schirrhoffen Schirrhoffen
Sasem / Sasene Sessenheim Sesenheim
Süfflum Soufflenheim Sufflenheim
Stàttmàtte Stattmatten Stattmatten
Kanton Hàwenau, frz. Canton de Haguenau
Elsassische Nàme Frànzesische Nàme Ditsche Nàme Ussprooch (IPA)
Bàtzedorf Batzendorf Batzendorf
Barschem Berstheim Berstheim
Dàiedorf / Dauedorf Dauendorf Dauendorf
Hàwenau / Hàjenöi Haguenau Hagenau
Heestett Hochstett Hochstett
Hìttedorf Huttendorf Hüttendorf
Kàltehüse Kaltenhouse Kaltenhausen
Morschwìller Morschwiller Morschweiler
Nìderschafelse Niederschaeffolsheim Niederschäffolsheim
Ohlunge Ohlungen Ohlungen
Schwaighüse Schweighouse-sur-Moder Schweighausen
Ühlwìller Uhlwiller Uhlweiler
Wàhle Wahlenheim Wahlenheim
Widbrüech Weitbruch Weitbruch
Wìnterschhüse Wintershouse Wintershausen
Wìttersche Wittersheim Wittersheim
Kanton Nìderbrunn, frz. Canton de Niederbronn-les-Bains
Elsassische Nàme Frànzesische Nàme Ditsche Nàme Ussprooch (IPA)
Angwìller Engwiller Engweiler
Bìtschoffe Bitschhoffen Bitschhoffen
Dàmbàch Dambach Dambach
Gumbertshoffe Gumbrechtshoffen Gumbrechtshoffen
Gunderschoffe Gundershoffen Gundershoffen
Kìndwìller Kindwiller Kindweiler
Merzwiller Mertzwiller Merzweiler
Mietsem Mietesheim Mietesheim
Nìderbrunn Niederbronn-les-Bains Niederbronn
Owerbrunn Oberbronn Oberbronn
Offwìller Offwiller Offweiler
Örwìller Uhrwiller Uhrweiler
Ötehoffe Uttenhoffen Uttenhoffen
Risshoffe Reichshoffen Reichshoffen
Ruubach Rothbach Rothbach
Ìwerach Uberach Überach
d Wàlik La Walck Walck
Wìndstain Windstein Windstein
Zìnswìller Zinswiller Zinsweiler

Arrondissement Molse

Kanton Molse, frz. Canton de Molsheim
Elsassische Nàme Frànzesische Nàme Ditsche Nàme Ussprooch (IPA)
Àldorf Altorf Altdorf
Arische Ergersheim Ergersheim
Arelse Ernolsheim-Bruche Ernolsheim
Àvelse Avolsheim Avolsheim
Dàchstaan Dachstein Dachstein
Dìnse Dinsheim-sur-Bruche Dinsheim
Dorelse Dorlisheim Dorlisheim
Dìttle Duttlenheim Düttelnheim
Grasswiller Gresswiller Gressweiler
Hellebari Heiligenberg Heiligenberg
ìngerhosle Niederhaslach Niederhaslach
Lìtzelhüse Lutzelhouse Lützelhausen
Molse Molsheim Molsheim
Meelbàch Muhlbach-sur-Bruche Mühlbach
Mützig Mutzig Mutzig
Ewerhosle Oberhaslach Oberhaslach
Sulz Soultz-les-Bains Sulzbad
Stìll Still Still
Ürmott Urmatt Urmatt
Wolixe Wolxheim Wolxheim
Kanton Roose, frz. Canton de Rosheim
Elsassische Nàme Frànzesische Nàme Ditsche Nàme Ussprooch (IPA)
Bìsche Bischoffsheim Bischoffsheim
Bersch Bœrsch Börsch
Grandelbrüech Grendelbruch Grendelbruch
Griese Griesheim-près-Molsheim Griesheim
Mollkìrich Mollkirch Mollkirch
Ottrott Ottrott Ottrott
Roose Rosheim Rosheim
Rosewiller Rosenwiller Rosenweiler
Sant Nawer Saint-Nabor Sankt Nabor
Kanton Sààl, frz. Canton de Saales
Elsassische Nàme Frànzesische Nàme Ditsche Nàme Ussprooch (IPA)
(*) Bourg-Bruche Burg
(*) Colroy-la-Roche Kolrein
(*) Plaine Blen
(*) Ranrupt Roggensbach
(*) Saales Saal
(*) Saint-Blaise-la-Roche Sankt Blasius
(*) Saulxures Salzern

(*) In dam Ort wurd Frànzesisch geredt.

Kanton Schirmeck, frz. Canton de Schirmeck
Elsassische Nàme Frànzesische Nàme Ditsche Nàme Ussprooch (IPA)
(*) Bàrebàch Barembach Barembach
(*) Bellefosse Schöngrund
(*) Belmont Schönenberg
(*) Blancherupt Bliensbach
(*) La Broque Vorbruck
(*) Fouday Urbach
Grossbrunn Grandfontaine Großbrunn
Nàswil Natzwiller Natzweiler
(*) Neuviller-la-Roche Neuweiler
(*) Ruudöi Rothau Rothau
(*) Rüss Russ Russ
Schirmeck Schirmeck Schirmeck
Solbàch Solbach Solbach
Wàlderschbàch Waldersbach Waldersbach
(*) Wìlderschbàch Wildersbach Wildersbach
(*) Wisches Wisch

(*) In dam Ort wurd Frànzesisch geredt.

Kanton Wàssle, frz. Canton de Wasselonne
Elsassische Nàme Frànzesische Nàme Ditsche Nàme Ussprooch (IPA)
Bàlwere Balbronn Balbronn
Baribiete / Biete Bergbieten Bergbieten
Barige-ìrmstett Scharrachbergheim-Irmstett Bergheim- Irmstett
Kosswiller Cosswiller Kossweiler
Dàhle Dahlenheim Dahlenheim
Dàngelse Dangolsheim Dangolsheim
Draane Traenheim Tränheim
Flagschburi Flexbourg Flexburg
Kìriche Kirchheim Kirchheim
Mààrle Marlenheim Marlenheim
Nààrde Nordheim Nordheim
Oderze Odratzheim Odrazheim
Rumedswiller Romanswiller Romansweiler
Wànge Wangen Wangen
Wàngeburi-Angedààl Wangenbourg-Engenthal Wangenburg- Engenthal
Wàssle Wasselonne Wasselnheim
Weschthoffe Westhoffen Westhoffen

Arrondissement Schlettstàdt-Eerstain

Kanton Bàrr, frz. Canton de Barr
Elsassische Nàme Frànzesische Nàme Ditsche Nàme Ussprooch (IPA)
Àndlöi Andlau Andlau
Bàrr Barr Barr
Batschwiller (ìm Loch) Bernardvillé Bernhardsweiler
Bleschwiller Blienschwiller Blienschweiler
Dàmbàch Dambach-la-Ville Dambach
Äschhoffe Eichhoffen Eichhoffen
Apfig Epfig Epfig
Gertwiller Gertwiller Gertweiler
Heljestään Heiligenstein Heiligenstein
de Hoowàld Le Hohwald Hohwald
Itterschwiller Itterswiller Ittersweiler
Mìttelbarige Mittelbergheim Mittelbergheim
Nuutelt Nothalten Nothalten
Risfald Reichsfeld Reichsfeld
Sampeeter Saint-Pierre Sankt Peter
Stotze Stotzheim Stotzheim
Kanton Banfald, frz. Canton de Benfeld
Elsassische Nàme Frànzesische Nàme Ditsche Nàme Ussprooch (IPA)
Banfald Benfeld Benfeld
Bofze Boofzheim Boofzheim
Friesene Friesenheim Friesenheim
Herbse Herbsheim Herbsheim
Hìttene Huttenheim Hüttenheim
Kerzfald Kertzfeld Kerzfeld
Koiene Kogenheim Kogenheim
Màtzene Matzenheim Matzenheim
Rhinài Rhinau Rheinau
Rossfald Rossfeld Rossfeld
Sànd Sand Sand
Sarmersche Sermersheim Sermersheim
Wìttre Witternheim Witternheim
Kanton Eerstain, frz. Canton de Erstein
Elsassische Nàme Frànzesische Nàme Ditsche Nàme Ussprooch (IPA)
Bolsene Bolsenheim Bolsenheim
Düwesànd Daubensand Daubensand
Eerstain Erstein Erstein
Geerschte Gerstheim Gerstheim
Hìndse Hindisheim Hindisheim
Hìpse Hipsheim Hipsheim
Ischterze Ichtratzheim Ichtratzheim
Limersche Limersheim Limersheim
Nààrds Nordhouse Nordhausen
Owene Obenheim Obenheim
Ohscht Osthouse Osthausen
Schafersche Schaeffersheim Schäffersheim
Üetene Uttenheim Uttenheim
Wesch Westhouse Westhausen
Kanton Màrkelse, frz. Canton de Marckolsheim
Elsassische Nàme Frànzesische Nàme Ditsche Nàme Ussprooch (IPA)
Àrtelse Artolsheim Artolsheim
Bàldene Baldenheim Baldenheim
Biese Bœsenbiesen Bösenbiesen
Bìndre Bindernheim Bindernheim
Booze Bootzheim Boozheim
Dìwelse Diebolsheim Diebolsheim
Else Elsenheim Elsenheim
Haidelse Heidolsheim Heidolsheim
Hesse Hessenheim Hessenheim
Hìlse Hilsenheim Hilsenheim
Màckene Mackenheim Mackenheim
Màrkelse Marckolsheim Marckolsheim
Müssig Mussig Mussig
Mieterschulz Muttersholtz Müttersholz
Rìchtelse Richtolsheim Richtolsheim
Sààse Saasenheim Saasenheim
Scheenài Schœnau Schönau
Schwobse Schwobsheim Schwobsheim
Sundhüse Sundhouse Sundhausen
Uune Ohnenheim Ohnenheim
Wìttse Wittisheim Wittisheim
Kanton Ewernahn, frz. Canton de Obernai
Elsassische Nàme Frànzesische Nàme Ditsche Nàme Ussprooch (IPA)
Batschwiller Bernardswiller Bernhardsweiler
Burige Bourgheim Burgheim
Ewernahn Obernai Oberehnheim
Gogschwiller Goxwiller Goxweiler
ìnnle Innenheim Innenheim
Krüterrische Krautergersheim Krautergersheim
Mäischterze Meistratzheim Meistrazheim
Nìdernahn Niedernai Niederehnheim
Vàlf Valff Valff
Zallwiller Zellwiller Zellweiler
Kanton Schlettstàdt, frz. Canton de Sélestat
Elsassische Nàme Frànzesische Nàme Ditsche Nàme Ussprooch (IPA)
Awersche Ebersheim Ebersheim
Awerschmìnster Ebersmunster Ebersmünster
Diefetal Dieffenthal Dieffental
Keschteholz Châtenois Kestenholz
Kìnze Kintzheim Kinzheim
Orschwiller Orschwiller Orschweiler
Scherwiller Scherwiller Scherweiler
Schlettstàdt Sélestat Schlettstadt
Wànzel La Vancelle Wanzel
Kanton Willer, frz. Canton de Villé
Elsassische Nàme Frànzesische Nàme Ditsche Nàme Ussprooch (IPA)
(*) Bassemberg Bassemberg
(*) Braitnöi Breitenau Breitenau
Braitebàch Breitenbach Breitenbach
Dawiller Thanvillé Thannweiler
Diefebach Dieffenbach-au-Val Dieffenbach
Driembàch Triembach-au-Val Triembach
Erlebàch Albé Erlenbach
Grit Neubois Gereuth
(*) Grüeb Fosche Grube
(*) Lààch Lela Laach
Maisegott Maisonsgoutte Meisengott
Neikìrich Neuve-Église Neukirch
(*) Saint-Maurice Sankt Moritz
Sàm-Màrte Saint-Martin Sankt Martin
Sàm Peterschulz Saint-Pierre-Bois Sankt Petersholz
(*) Stai Steige Steige
(*) Urwais Urbeis Urbeis
Willer Villé Weiler

(*) In däm Ort wurd Frànzeesisch geredt.

Arrondissement Stroosburi-Lànd

Kanton Bìsche, frz. Canton de Bischheim
Elsassische Nàme Frànzesische Nàme Ditsche Nàme Ussprooch (IPA)
Bìsche Bischheim Bischheim
Heene Hœnheim Hönheim
Kanton Bröömt, frz. Canton de Brumath
Elsassische Nàme Frànzesische Nàme Ditsche Nàme Ussprooch (IPA)
Banze Bernolsheim Bernolsheim
Bietle Bietlenheim Bietlenheim
Bìlse Bilwisheim Bilwisheim
Bröömt Brumath Brumath
Dunnene Donnenheim Donnenheim
Eckbersche Eckwersheim Eckwersheim
Gaiderte Geudertheim Geudertheim
Gàmbse Gambsheim Gambsheim
Gries Gries Gries
Herdt Hœrdt Hördt
Kilstett Kilstett Kilstett
Krütwiller Krautwiller Krautweiler
Kriejse Kriegsheim Kriegsheim
Kurzehüse Kurtzenhouse Kurzenhausen
Mìttelschafelse Mittelschaeffolsheim Mittelschäffolsheim
Mummle Mommenheim Mommenheim
Olse Olwisheim Olwisheim
Rottelse Rottelsheim Rottelsheim
Vangene Vendenheim Vendenheim
d Wànzenöi La Wantzenau Wanzenau
Wirsche Weyersheim Weyersheim
Kanton Gaispìtze, frz. Canton de Geispolsheim
Elsassische Nàme Frànzesische Nàme Ditsche Nàme Ussprooch (IPA)
Anze Entzheim Enzheim
Aschöi Eschau Eschau
Blaase Blæsheim Bläsheim
Dìppje Duppigheim Düppigheim
Fajersche Fegersheim Fegersheim
Gäispìtze Geispolsheim Geispolsheim
Holze Holtzheim Holzheim
Kolbse Kolbsheim Kolbsheim
Lìpse Lipsheim Lipsheim
Plobse Plobsheim Plobsheim
Kanton Huffàlde, frz. Canton de Hochfelden
Elsassische Nàme Frànzesische Nàme Ditsche Nàme Ussprooch (IPA)
Àltackedorf Alteckendorf Alteckendorf
Attedorf Ettendorf Ettendorf
Àtzne Hohatzenheim Hohatzenheim
Bossedorf Bossendorf Bossendorf
Dunzne Duntzenheim Dunzenheim
Frìdelse Friedolsheim Friedolsheim
Gäiswiller Geiswiller Geisweiller
Gìngse Gingsheim Gingsheim
Gràssedorf Grassendorf Grassendorf
Huffalde Hochfelden Hochfelden
Huhfrànkne Hohfrankenheim Hohfrankenheim
ìngne Ingenheim Ingenheim
Issehüse Issenhausen Issenhausen
Lìxhüse Lixhausen Lixhausen
Malse Melsheim Melsheim
Mìnversche Minversheim Minversheim
Mìttelhüse Mittelhausen Mittelhausen
Mutzehüse Mutzenhouse Mutzenhausen
Rìngeldorf Ringeldorf Ringeldorf
Rìngeldorf Ringendorf Ringendorf
Saselse Saessolsheim Sässolsheim
Schaffhüse Schaffhouse-sur-Zorn Schaffhausen
Scharle Scherlenheim Scherlenheim
Schwìngelse Schwindratzheim Schwindratzheim
Wàltene Waltenheim-sur-Zorn Waltenheim
Wickersche Wickersheim-Wilshausen Wickersheim-Wilshausen
Wìlse Wilwisheim Wilwisheim
Wìngersche Wingersheim Wingersheim
Zäwerschdorf Zœbersdorf Zöbersdorf
Kanton ìllkìrich-Gràffestàde, frz. Canton d’Illkirch-Graffenstaden
Elsassische Nàme Frànzesische Nàme Ditsche Nàme Ussprooch (IPA)
ìllkìrich-Gràffestàde Illkirch-Graffenstaden Illkirch-Grafenstaden
Lìngelse Lingolsheim Lingolsheim
Oschwàld Ostwald Ostwald
Kanton Mundelse, frz. Canton de Mundolsheim
Elsassische Nàme Frànzesische Nàme Ditsche Nàme
Àchene Achenheim Achenheim
Eckelse Eckbolsheim Eckbolsheim
Hàngebiete Hangenbieten Hangenbieten
Ittene Ittenheim Ittenheim
Ìwerhüsbàrje Oberhausbergen Oberhausbergen
Làmperte Lampertheim Lampertheim
Mìttelhüsbarje Mittelhausbergen Mittelhausbergen
Mundelse Mundolsheim Mundolsheim
Nìderhüsbarje Niederhausbergen Niederhausbergen
Richstett Reichstett Reichstett
Schafelse Oberschaeffolsheim Oberschäffolsheim
Süffelwirsche Souffelweyersheim Suffelweyersheim
Wickersche Breuschwickersheim Breuschwickersheim
Wolfze Wolfisheim Wolfisheim
Kanton Schìlige, frz. Canton de Schiltigheim
Elsassische Nàme Frànzesische Nàme Ditsche Nàme Ussprooch (IPA)
Schìlige Schiltigheim Schiltigheim
Kanton Trüdersche, frz. Canton de Truchtersheim
Elsassische Nàme Frànzesische Nàme Ditsche Nàme
Barstett Berstett Berstett
Dìngse Dingsheim Dingsheim
Doosne Dossenheim-Kochersberg Dossenheim-Kochersberg
Dìrnìnge Durningen Dürningen
Fassne Fessenheim-le-Bas Fessenheim
Filgriese Pfulgriesheim Pfülgriesheim
Fìrne Furdenheim Fürdenheim
Gööne Gougenheim Gugenheim
Griese Griesheim-sur-Souffel Griesheim
Hänsche / Hansche Handschuheim Handschuheim
Hìrrige Hurtigheim Hürtigheim
Kiene Kienheim Kienheim
Kìttelse Kuttolsheim Küttolsheim
Neierte-ìttle Neugartheim-Ittlenheim Neugartheim-Ittlenheim
Oschthoffe Osthoffen Osthoffen
Pfetze Pfettisheim Pfettisheim
Ruur Rohr Rohr
Schnarsche Schnersheim Schnersheim
Stìtze-Offne Stutzheim-Offenheim Stutzheim-Offenheim
Trüdersche Truchtersheim Truchtersheim
Wìlde Willgottheim Willgottheim
Wiwersche Wiwersheim Wiwersheim
Wìnzne Wintzenheim-Kochersberg Winzenheim-Kochersberg
Zwàtzne Quatzenheim Quatzenheim

Arrondissement Stroosburi-Stadt

Elsassische Nàme Frànzesische Nàme Ditsche Nàme Ussprooch (IPA)
Stroosburi Strasbourg Straßburg

Arrondissement Waisseburch

Kanton Lüterburi, frz. Canton de Lauterbourg
Elsassische Nàme Frànzesische Nàme Ditsche Nàme Ussprooch (IPA)
Lüterburi Lauterbourg Lauterburg
Niderlauterbach Niederlauterbach Niederlauterbach
Nawiller Nehwiller-près-Lauterbourg Nehweiler
Sàlembàch Salmbach Salmbach
Schaiwert Scheibenhard Scheibenhard
Kanton Selz, frz. Canton de Seltz
Elsassische Nàme Frànzesische Nàme Ditsche Nàme Ussprooch (IPA)
Äwerbàch Eberbach-Seltz Eberbach
Bänem Beinheim Beinheim
Bihl Buhl Bühl
Drimbàch Trimbach Trimbach
Kesseldorf Kesseldorf Kesseldorf
Krappere Crœttwiller Kröttweiler
Minichhause Munchhausen Münchhausen
Modere Mothern Mothern
Nìderreddere Niederrœdern Niederrödern
Owerlauterbàch Oberlauterbach Oberlauterbach
Schàffhöise Schaffhouse-près-Seltz Schaffhausen
Selz Seltz Selz
Sije Siegen Siegen
Wìnzebàch Wintzenbach Winzenbach
Kanton Sulz, frz. Canton de Soultz-sous-Forêts
Elsassische Nàme Frànzesische Nàme Ditsche Nàme Ussprooch (IPA)
Àschbàch Aschbach Aschbach
Batschdorf Betschdorf Betschdorf
Dràchebrunn-Bìrlebach Drachenbronn-Birlenbach Drachenbronn-Birlenbach
Hàtte Hatten Hatten
Hoffe Hoffen Hoffen
Hunschpàch Hunspach Hunspach
ìngelse Ingolsheim Ingolsheim
Keffenàch Keffenach Keffenach
Kutzehüse Kutzenhausen Kutzenhausen
Lüsann Lobsann Lobsann
Mammelshoffe Memmelshoffen Memmelshoffen
Merikwiller-Beschelbrunn Merkwiller-Pechelbronn Merkweiler-Pechelbronn
Owerreddere Oberrœdern Oberrödern
Retschwiller Retschwiller Retschweiler
Ritterschoffe Rittershoffen Rittershoffen
Scheeneburi Schœnenbourg Schönenburg
Sulz Soultz-sous-Forêts Sulz unterm Wald
Stundwiller Stundwiller Stundweiler
Sürburi Surbourg Surburg
Kanton Waisseburch, frz. Canton de Wissembourg
Elsassische Nàme Frànzesische Nàme Ditsche Nàme Ussprooch (IPA)
Kleeburi Cleebourg Kleeburg
Klimbàch Climbach Klimbach
Lämbàch Lembach Lembach
Nìderstanbach Niedersteinbach Niedersteinbach
Owerhoffe Oberhoffen-lès-Wissembourg Oberhoffen
Owerstanbach Obersteinbach Obersteinbach
Ridselz Riedseltz Riedselz
Rott (Unterelsass) Rott Rott
Schlatel Schleithal Schleithal
Seebàch Seebach Seebach
Stanselz Steinseltz Steinselz
Wìnge Wingen Wingen
Waisseburch / Wisseburi Wissembourg Weißenburg
Kanton Werth, frz. Canton de Wœrth
Elsassische Nàme Frànzesische Nàme Ditsche Nàme Ussprooch (IPA)
Bìwelse Biblisheim Biblisheim
Diefebàch Dieffenbach-lès-Wœrth Dieffenbach
Dìrrebàch Durrenbach Dürrenbach
Eschbàch Eschbach Eschbach
Forschem Forstheim Forstheim
Freschwiller Frœschwiller Fröschweiler
Gerschdorf Gœrsdorf Görsdorf
Gunstett Gunstett Günstett
Hajenai Hegeney Hegeney
Làmpertschloch Lampertsloch Lampertsloch
Làngesulzbàch Langensoultzbach Langensulzbach
Laubàch Laubach Laubach
Morschbrunn Morsbronn-les-Bains Morsbronn
Owerdorf-Spàchbàch Oberdorf-Spachbach Oberdorf-Spachbach
Prischdorf Preuschdorf Preuschdorf
Wàlburi Walbourg Walburg
Werth Wœrth Wörth

Arrondissement Zàwere

Kanton Buxwiller, frz. Canton de Bouxwiller
Elsassische Nàme Frànzesische Nàme Ditsche Nàme Ussprooch (IPA)
Bìscholz Bischholtz Bischholz
Bosselshüse Bosselshausen Bosselshausen
Buxwiller Bouxwiller Buchsweiler
Büswiller Buswiller Büsweiler
Duusne Dossenheim-sur-Zinsel Dossenheim
ìngwiller Ingwiller Ingweiler
Kìrrwiller Kirrwiller Kirrweiler
Manischoffe Menchhoffen Menchhoffen
Mielhüse Mulhausen Mülhausen
Neiwiller Neuwiller-lès-Saverne Neuweiler
Nìdermodere Niedermodern Niedermodern
Nìdersulzbach Niedersoultzbach Niedersulzbach
Owermodre-Zutzedorf Obermodern-Zutzendorf Obermodern-Zutzendorf
Owersulzbach Obersoultzbach Obersulzbach
Pfaffoffe Pfaffenhoffen Pfaffenhoffen
Schàlkedorf Schalkendorf Schalkendorf
Schìllerschdorf Schillersdorf Schillersdorf
Üetwiller Uttwiller Uttweiler
Wimburi Weinbourg Weinburg
Kanton Drülìnge, frz. Canton de Drulingen
Elsassische Nàme Frànzesische Nàme Ditsche Nàme Ussprooch (IPA)
Àdàmswiller Adamswiller Adamsweiler
Äiwiller Eywiller Eyweiler
Àsswiller Asswiller Aßweiler
Bäredorf Baerendorf Bärendorf
Bärich Berg Berg
Bättwiller Bettwiller Bettweiler
Burbàch Burbach Burbach
Bìscht Bust Büst
Dààl Thal-Drulingen Thal bei Drulingen
Dììmeringe Diemeringen Diemeringen
Drulìnge Drulingen Drulingen
Durschtel Durstel Durstel
Eschwiller Eschwiller Eschweiler
Geerlinge Gœrlingen Görlingen
Gungwiller Gungwiller Gungweiler
Hàmbàch Waldhambach Waldhambach
Hìrschland Hirschland Hirschland
Kieberich Kirrberg Kirrberg
Mackwiller Mackwiller Mackweiler
Ottwiller Ottwiller Ottweiler
Rexinge Rexingen Rexingen
Ruuwiller Rauwiller Rauweiler
Sììwiller Siewiller Sieweiler
Volkschburi Volksberg Volksberg
Weier Weyer Weyer
Wislìnge Weislingen Weislingen
Kanton Màschmìnschter, frz. Canton de Marmoutier
Elsassische Nàme Frànzesische Nàme Ditsche Nàme Ussprooch (IPA)
Àllewiller Allenwiller Allenweiler
Bìrikewàld Birkenwald Birkenwald
Dààl Thal-Marmoutier Thal
Dìmschtel Dimbsthal Dimbstal
Gottehüse Gottenhouse Gottenhausen
Gràscht Crastatt Krastatt
Haaje / Haage Haegen Hägen
Hangwiller Hengwiller Hengweiler
Hohgäft Hohengœft Hohengöft
Jetterschwiller Jetterswiller Jettersweiler
Klängäft Kleingœft Kleingöft
Knersche Knœrsheim Knörsheim
Làndersche Landersheim Landersheim
Lochwiller Lochwiller Lochweiler
Màschmìnschter Marmoutier Maursmünster
Neiderfel Reinhardsmunster Reinhardsmünster
Otterschwiller Otterswiller Ottersweiler
Rànge Rangen Rangen
Riteburi Reutenbourg Reutenburg
Sàledàl Salenthal Salental
Schwäne Schwenheim Schwenheim
Sìnggrìscht Singrist Singrist
Weschthüse Westhouse-Marmoutier Westhausen
Zehnàcker Zehnacker Zehnacker
Zäine Zeinheim Zeinheim
Kanton Lìtzelstain, frz. Canton de La Petite-Pierre
Elsassische Nàme Frànzesische Nàme Ditsche Nàme Ussprooch (IPA)
Diefebàch Tieffenbach Tieffenbach
Erkertswiller Erckartswiller Erkartsweiler
Eschburi Eschbourg Eschburg
Frohmìl Frohmuhl Frohmühl
Hìnschburi Hinsbourg Hinsburg
Lììschteburi Lichtenberg Lichtenberg
Lìtzelstäin La Petite-Pierre Lützelstein
Lohr Lohr Lohr
Peterschbàch Petersbach Petersbach
Pfàlzweier Pfalzweyer Pfalzweyer
Puberich Puberg Puberg
Rippertswiller Reipertswiller Reipertsweiler
Roschtai Rosteig Rosteig
Scheenburi Schœnbourg Schönburg
Spàrschbàch Sparsbach Sparsbach
Struth Struth Struth
Witerschwiller Weiterswiller Weitersweiler
Wimmenau Wimmenau Wimmenau
Wìnge Wingen-sur-Moder Wingen
Zìttersche Zittersheim Zittersheim
Kanton Buckenum, frz. Canton de Sarre-Union
Elsassische Nàme Frànzesische Nàme Ditsche Nàme Ussprooch (IPA)
Àltwiller Altwiller Altweiler
Bìssert Bissert Bissert
Bìtte Butten Bütten
Buckenum Sarre-Union Saarunion
Dählinge Dehlingen Dehlingen
Dììdedorf Diedendorf Diedendorf
Domfassel Domfessel Domfessel
Ermìnge Oermingen Örmingen
Hàschkìech Harskirchen Harskirchen
Herzum Herbitzheim Herbitzheim
Hinsìnge Hinsingen Hinsingen
Kàschel Keskastel Keskastel
Loränze Lorentzen Lorenzen
Rotschwiller Ratzwiller Ratzweiler
Rìmschdroff Rimsdorf Rimsdorf
Sààrwerde Sarrewerden Saarwerden
Schopperte Schopperten Schopperten
Sìlze Siltzheim Silzheim
Vellerdìnge Vœllerdingen Völlerdingen
Wolfskìrich Wolfskirchen Wolfskirchen
Kanton Zàwere, frz. Canton de Saverne
Elsassische Nàme Frànzesische Nàme Ditsche Nàme Ussprooch (IPA)
Àltene Altenheim Altenheim
Arelse Ernolsheim-lès-Saverne Ernolsheim
Dettwiller Dettwiller Dettweiler
Eckertswiller Eckartswiller Eckartsweiler
Furichhüse Furchhausen Furchhausen
Gottsne Gottesheim Gottesheim
Hàttmàtt Hattmatt Hattmatt
Littne Littenheim Littenheim
Lupschte Lupstein Lupstein
Mannelse Maennolsheim Männolsheim
Monswiller Monswiller Monsweiler
Otterschdal Ottersthal Otterstal
Prìnze Printzheim Prinzheim
Sànt Johànn Saint-Jean-Saverne Sankt Johann
Staiweri Steinbourg Steinburg
Wololse Waldolwisheim Waldolwisheim
Wolsche Wolschheim Wolschheim
Zàwere Saverne Zabern

Weblink

The article is a derivative under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License. A link to the original article can be found here and attribution parties here. By using this site, you agree to the Terms of Use. Gpedia Ⓡ is a registered trademark of the Cyberajah Pty Ltd.