"आकृति:साल के महिना सभ" लेल स्रोत देखी

अहाँक अनुमति नै अछि ई पन्नाक सम्पादन करी लेल, एकर लेल कारणसभसँ:

 • अहाँक आइपी पता सभ विकीमे प्रतिबन्धित कएल गेल अछि। ई प्रतिबन्ध Tks4Fish (meta.wikimedia.org)द्वारा भेल अछि। प्रतिबन्ध करवाक कारण : Open Proxy/Webhost: Contact stewards if you are affected.
  • प्रतिबन्ध शुरू: ०९:५२, १७ फरबरी २०२१
  • प्रतिबन्ध बन्द: ०९:५२, १७ फरबरी २०२४
  अहाँक प्रस्तुत आईपी पता 3.225.221.130। कृपया उपर देल गेल बातसभ अपन पूछताछमे शामिल करी। तहन अहाँ मानै छी ई प्रतिबन्ध कोनो गलती सँ भेल अछि, त अहाँ अधिक जानकारी आर निर्देश नो ओपन प्रोक्सिज विश्वव्यापी नीतिपर पढी। या त, ई प्रतिबन्धपर चर्चा एहि ठाम करी आ मेटाविकिपर नव चर्चा शुरू करी
 • One or more proxy servers used by your request is globally blocked. The block was made by ‪Tks4Fish‬. The reason given is Open Proxy/Webhost: Contact stewards if you are affected. .
  • Start of block: ०९:५२, १७ फरबरी २०२१
  • Expiry of block: ०९:५२, १७ फरबरी २०२४
  The blocked proxy address was 3.225.0.0/16. Please include all above details in any queries you make. If you believe you were blocked by mistake, you can find additional information and instructions in the No open proxies global policy. Otherwise, to discuss the block please post a request for review on Meta-Wiki.

अहाँ ई पृष्ठक जडिक देख आ अनुकृत कऽ सकै छी:

आकृति:साल के महिना सभ पर आबी।