Help:Helpdesk

Ga naar: navigatie, zoeken
1rightarrow.png H:H
1rightarrow.pngH:HD

Helpdesk


Overzicht hulppagina's
Wikipedia Hulppagina's

Zie ook Regels en richtlijnen
Zie ook Artikelen bewerken

Welkom op de Wikipedia-helpdesk!
Help-browser.svg

Stel hier uw vragen aan hulpvaardige Wikipedia-gebruikers.

Voordat u uw vraag stelt ...
  • Net als andere pagina's op Wikipedia is deze helpdesk vrijwilligerswerk. Er wordt geen garantie geboden voor de juistheid en volledigheid van de gegeven informatie.
  • Gebruik van de informatie is geheel vrij, maar wel voor eigen risico. Als u advies zoekt op het gebied van recht of geneeskunde, stel dan uw vraag niet hier, maar bij een jurist of arts.
Wachten op antwoord...
  • Uw vraag wordt op deze pagina beantwoord, soms al binnen enkele minuten, doorgaans binnen enkele uren. Kijk dus regelmatig op deze pagina.
  • Vragen die beantwoord zijn worden na ongeveer een week in het archief geplaatst.

Pagina RC-kring

De WIKI pagina is niet consistent met de informatie zoals vermeld in WIKI pagina's over laag- en hoog doorlaatfilters in Engelse taal. De eerste RC-kring lijkt mij een laagdoorlaatfilter te zijn vergeleken met WIKI Low-pass filter. En klopt dan de tekst van het vervolg dan wel? In WIKI pagina 'High pass filter' zijn de weerstand en de condensator verwisseld t.o.v. het eerste tekeningetje van pagina 'RC-kring'. En Omdat ik niet deskundig ben op dit gebied wil ik geen correcties aanbrengen doch slechte melding maken. Wie doet de rest? – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Vosreinard (overleg · bijdragen) 7 mrt 2018 22:02‎ (CET)

Anonieme gebruikers hebben 'laag' in 'hoog' veranderd en andersom. Gelukkig is de aanmaker van het artikel, Martix nog actief, misschien kan hij controleren of alles nog wel klopt en duidelijk verwoord is. –bdijkstra (overleg) 7 mrt 2018 22:13 (CET)
(En net voordat ik het antwoord klaar had, bevroor de browser natuurlijk). Ik zal proberen er vandaag nog naar te kijken op de pagina zelf, ik zal er hier vertellender op ingaan, zoals meer thuishoort in een lesboek, klaslokaal maar misschien niet zoals het artikel geschreven is. Maar een RC-kring kan, afhankelijk van of deze in serie of parallel geschakeld is, zowel een hoog- als een laagdoorlaatfilter zijn (of zich als zodanig gedragen). Met in het achterhoofd het vervangingsschema van de de voeding in gedachten (een stroombron met een interne weerstand), en dat naarmate de frequentie lager is (of 0 Hz, gelijkspanning), de condensator zich als een open verbinding (of een heel hoge weerstand gedraagt, en andersom, naarmate de frequentie maar hoog genoeg is, neemt de "ohmse" weerstand van het vervangingsschema van de condensator af tot (bijna) 0 ohm, zal dus in parallelschakeling van de R en C de schakeling zich als een laagdoorlaatfilter gedragen – doordat de weerstand van de condensator dan lager wordt tot deze 0 ohm nadert, zal er ook nauwelijks spanning op staan ( want U = I x R ) en nog nauwelijks vermogen afgegeven worden; in feite wordt de bron (de ingang) kortgesloten, en zal vrijwel alle door de bron afgegeven vermogen intern [in de bron] dissiperen – (dus, – als er niet uit voorzorg nog een weerstand tussen de bron en de parallel-geschakelde RC kring is opgenomen om deze "kortsluiting bij hoge frequenties" te voorkomen – bijzonder ongunstige eigenschappen voor de bron (die op de kring wordt aangesloten en dus bij hoge frequenties dan nagenoeg wordt "kortgesloten" en in de praktijk wordt de bron dan overbelast – en het in de praktijk niet overleven –tenzij er natuurlijk sprake is van een speciale [frequentiegenerator-]bron met 'overbelasting-bescherming' –, maar met een beetje geluk wel wat pyrotechnics opleveren[A]).
Feitelijk geldt, dat de ohmse weerstand als het vervangingsschema van de condensator zich aldus gedraagt, als RC de weerstand van het vervangingsschema is, en f de frequentie va de door de spanning-- of stroombron afgegeven signaal (in Volt resp. Ampère, dat is eigenlijk om 't even, maar men zal o.h.a. het meest gewend zijn om de amplitude van het ingangsingaal (vanuit de bron) uit te drukken in Volt. (Het is echter meer van belang zich te realiseren wat het effect van een hoge(re) of een lage(re) frequentie is voor de ohmse weerstand van de condensator).
lim f → ∞ RC = 0
en
lim f → 0 RC = ∞
Waarmee het bovenstaande in de parallelvariant verklaard is. In de serieschakelijk (met daarop een bijvoorbeeld een frequentiegenerator als spanningsbron over de RC-serie) kán het niet anders dat dat door zowel de weerstand R als de condensator C (of 'vervangingsweerstand RC) exact dezelfde (triviale) stroom loopt. Bij deze triviale stroom I (die gelijk is door zowel de R als de C-component) is het uitgangssignaal over de weerstand R (VR) is: I x R, en het 'uitgangssignaal' over de condensator C is: (dezelfde triviale stroom) I x RC (de ohmse weerstand van de condensator bij gegeven frequentie f. , dat het er maar net vanaf hangt of je de twee knooppunten over de R of over de C als uitgang beschouwd. Beschouw je de spanning over de weerstand R als uitgangsspanning, dan is de schakeling een hoogdoorlaatfilter, maar beschouw je de spanning over condensator C als uitgang(spanning), dan gebruik je (dezelfde schakeling) als een laagdoorlaatfilter (omdat er dan minder spanning over component C komt te staan naarmate de frequentie toeneemt en vice versa).
Let op dat in bovengenoemde limieten R(C) de ohmse weerstand voorstelt die component C (de condensator) voorstelt [van het vervangingsschema dat louter een weerstand met frequentie-afhankelijke weerstandswaarde zou bevatten], afhankelijk van frequentie f die over de RC kring wordt gezet (door de bron). Veel componenten, zoals een voeding, een spoel L en dus ook een condensator C kennen zo'n vervangingsschema; het stelt het gedrag van de component voor onder bepaalde vastgelegde omstandigheden, of, wanneer de omstandigheden variabel worden geacht, dien je er ook variabel mee te rekenen zoals in bovengenoemde limieten, of m.b.v. differentiaalrekening of omzetting naar het zogeheten s-domein (al rekent men tegenwoordig meer met functies en rekenmethoden voor zogeheten niet-lineaire dynamische functies (systemen). Die laatste behoeven volgens mij nog behoorlijk wat aandacht op nl-wiki – in het algemeen, maar ook voor diverse toepassingsgebieden als de elektrotechniek in het bijzonder –.
Nog even samengevat:
* In parallel-schakeling is een RC-kring (theoretisch) een laag-doorlaatfilter (maar zonder extra weerstand in serie een bijzonder ongewenste variant wegens het ongewenste gedrag bij hoge frequenties (dan gedraagt de kring zich namelijk als 'kortsluiting').
* In serie-schakeling is het zowel een hoog- als een laag-doorlaatfilter, afhankelijk van welke component als "uitgang" wordt beschouwd.
Het is dan dus een kwestie van perspectief, zoals zo vaak in vele takken van de wetenschap als wiskunde, klassieke mechanica, elektrotechniek, en als klap op de vuurpijl de quantummechanica Glimlach - STEM FTW! - martix (overleg) 13 mrt 2018 08:00 (CET)
[A] Als je een keer een week met een geel gezicht wilt rondlopen moet je eens een elco van bijv. 440.000uF die al eens functioneren onder spanning heeft gestaan (van zeg, ca. 48V=), dan eens andersom aansluiten (+ en - omwisselen) en meteen veiligheidsbril goed kijken wat er gebeurt! - martix (overleg) 13 mrt 2018 08:00 (CET)

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Ik heb zojuist de pagina RC-kring bekeken, en wat daarin staat strookt volgens mij – onder voorbehoud van een leesfout of -kronkel mijnerzijds – geheel met de bovenstaande uitleg:

Aanhalingsteken openen

Serie en parallel

Serievariant van de RC-kring
Parallelvariant van de RC-kring

De weerstand en condensator kunnen zowel in serie als parallel geschakeld worden. In de serievariant wordt de kring gevormd inclusief de spannings- of stroombron. In de parallelle variant staat de kring op zichzelf in de schakeling. In serie is de stroom door de kring overal gelijk en in de parallelschakeling verdeelt de stroom zich.

Frequentierespons

In serie gedraagt deze schakeling zich als een 1e orde (passief) hoogdoorlaatfilter (met als uitgang V(R) beschouwd). Dat komt omdat de condensator zich gedraagt als een isolator voor gelijkspanning en lage frequenties, en juist als een "kortsluiting" voor hoge frequenties.

Wanneer we als uitgang V(C) beschouwen, vinden we het omgekeerde en zien we het gedrag van een laagdoorlaatfilter.

De parallelle variant toont alleen het gedrag van een laagdoorlaatfilter. Merk op dat het gedrag bij hoge frequenties in deze variant niet wenselijk is (omdat de condensator zich daar dan als een kortsluiting gedraagt, en daarmee de bron zou kortsluiten).

Aanhalingsteken sluiten

Het is goed mogelijk dat ik – toen ik het artikel schreef – halverwege een een keertje dubbel zag of "hoog" en "laag" een keer abusievelijk heb verwisseld in een zin, dat toen door een anonieme brijdrager is gecorrigeerd (niet elke anonieme bijdrage of edit is in beginsel altijd vandalisme, er wordt heel veel goede correcties gemaakt door anonieme of niet-ingelogde gebruikers. Enigszins verwarrend – of wat mogelijk tot een verwarring of fout had kunnen leiden – is misschien dat de eerste paragraaf de serie-variant wordt behandeld, en dan eerst VR wort gesproken (passief hoogdoorlaatfilter), daarna VC wordt beschouwd, even kort door de bocht "de (passieve) laagdoorlaatfilter-kant" van de schakeling. Pas in de paragraaf daarop wordt dan de parallelversie uitgelicht (die als "hoofd-schakeling" of op zichzelf staande schakeling geen praktisch nut heeft; in de praktijk zal een parallel-geschakelde RC-kring vrijwel altijd deel uitmaken van een groter geheel (om het eerder besproken "kortsluiting-gedrag" bij hogere frequenties niet zó direct/dichtbij de bron te introduceren, zodat er ten minste nog één andere component (of bijvoorbeeld een combinatie van componenten, bijvoorbeeld een LC-parallelschakeling met de RC-parallelschakeling in serie te zetten. Dan is geen vanzelfsprekend geen sprake meer van een (eenvoudige) 1e orde filter natuurlijk, en wordt het rekenwerk lastiger.

Conclusie: ik zie geen discrepantie mijn meer eerdere uitleg hierboven en de beschrijving in het artikel in huidige vorm, en ook geen discrepantie met de werkelijkheid (noch van het artikel in kwestie, noch met de uitleg hierboven). (Onder voorbehoud van een lees-, kijkfout of ander dyslectisch falen mijnerzijds.) Ik heb de diff niet bekeken waarin hoog en laag omgewisseld zoudenzijn, maar als dat is gebeurd, dan ziet het er dus naar uit dat dat een verbetering is van een fout die ik bij het schrijven van het artikel heb geïntroduceerd[B]. Met vriendelijke groet - martix (overleg) 13 mrt 2018 17:00 (CET)

[B]: Uiteraard om te zien of iedereen wel oplet Glimlach - 13 mrt 2018 17:09 (CET)
N.B.: Om het perspectief (welke component in de serieschakeling als uitgang beschouw wordt) en of dat daarmee dan een hoog- of een laag-doorlaatfilter is, zal ik t.z.t. (grafieken van) frequentie-responses aan het artikel toevoegen, en daarbij vermelden welke respons bij welke component hoort (en een derde om ook de frequentie-respons van de parallelschakeling te illustreren (al zal deze gelijk zijn of sterk lijken op de respons van die van de "condensator-uitgang"). Het staat nu op mijn lijstje om de grafieken op te snorren op commons en als illustraties aan het artikel toe te voegen. - martix (overleg) 16 mrt 2018 04:33 (CET)

Volglijst

Het is momenteel weer niet mogelijk om pagina´s toe te voegen aan je volglijst middels de hotkey alt w. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Henk van Haandel (overleg · bijdragen)

Dit euvel is nog steeds niet opgelost.

Henk van Haandel (overleg) 10 mrt 2018 00:05 (CET)

Bij mij werkt het wel. En met zo'n magere probleembeschrijving gaat het vrees ik ook niet snel opgelost worden. –bdijkstra (overleg) 10 mrt 2018 00:12 (CET)
Al eerder is in de Helpdesk aangegeven dat alt-w niet de juiste toetscombinatie is. Het moet zijn: shift-alt-w — bertux 10 mrt 2018 01:12 (CET)
Ik heb de oplossing gevonden: een gedeelte van de interface is niet meer zichtbaar op de pagina. Ook de bewerkingsgeschiedenis (alt + h) is niet meer rechtstreeks bereikbaar. Je moet nu eerst een keuzehokje "meer" aankruisen, waarna genoemde functies zichtbaar worden. Zo althans werkt het bij mij in Internet Explorer 11.

Degenen die reageerden: bedankt voor het meedenken.

Henk van Haandel (overleg) 16 mrt 2018 00:08 (CET)

Zo werkt het in principe in alle browsers, maar welk gedeelte zichtbaar is hangt af van de breedte van het browservenster en het zoomniveau. Daarbij, wanneer de interface is "ingeschoven" zouden de hotkeys nog steeds moeten werken. –bdijkstra (overleg) 16 mrt 2018 00:20 (CET)
Dat ben ik met je eens, maar als het niet werkt zoals het moet dan moet het maar zoals het werkt, om oud-minister Jan de Koning te parafraseren.

Henk van Haandel (overleg) 17 mrt 2018 00:19 (CET)

Ik bedoelde de dat de hotkeys (bij mij althans) blijven werken ongeacht of die knopjes zichtbaar zijn of niet. –bdijkstra (overleg) 17 mrt 2018 11:27 (CET)
Vandaag werkt het bij mij ook weer als vanouds. Dank aan degene die het in orde heeft gemaakt!

Henk van Haandel (overleg) 17 mrt 2018 23:35 (CET)

Was de mens oorspronkelijk vegetarier?

Was de mens oorspronkelijk een carnivoor, herbivoor of omnivoor? Renco (overleg) 12 mrt 2018 21:45 (CET)

Op evolutie van de mens staat dat onze voorouders al 1,6 miljoen jaar geleden zijn begonnen met jagen op wild. Dat is lang voordat homo sapiens ontstond. Omnivoor dus. –bdijkstra (overleg) 12 mrt 2018 21:58 (CET)
Zie ook omnivoor, mvg `HenriDuvent
Het is veel makkelijker: ons gebit is nog altijd gemaakt voor en vlees en plantaardig voedsel. De mens heeft snijtanden voor vlees en kiezen voor het vermalen van plantaardig voedsel. Dqfn13 (overleg) 12 mrt 2018 23:13 (CET)
En ook ons darmstelsel past bij dat van een omnivoor: pure vleeseters hebben veel kortere darmen en pure planteneters hebben veel langere darmen. Full pentagon.svgErik Wannee (overleg) 12 mrt 2018 23:20 (CET)
Het is naar aanleiding van een reactie op de overlegpagina omnivoor: De mens... is van nature geen alleseter pur sang. O.a. varkens en veel beersoorten, dat zijn echte alleseters. Genetisch zit de mens het dichtst bij de andere mensapen, vooral chimpansee en bonobo (>98%), die vrijwel geen vlees eten. Ik heb geen zin om dit zelf te wijzigen in het artikel maar wil het in elk geval even gezegd hebben."
De mens is ook 50% genetisch identiek aan de banaan. WP:GOO Rode raaf (overleg) 14 mrt 2018 12:00 (CET)
Wat een echte alleseter is weet ik niet. Wat bepaalde lichamelijke kwaliteiten, tanden, darmen, spieren, of verwantschap, met andere primaten, zeggen over het oorspronkelijke of voorkeursdieet, is ook niet altijd duidelijk. Fysieke en culturele (en finaciele) omstandigheden lijken nogal een belangrijke invloed te hebben op het dieet, mvg HenriDuvent 14 mrt 2018 11:55 (CET)
De lichamelijke kwaliteiten zeggen vooral iets over het verre verleden, en vrij weinig over mensen. TED Talk De hersenen in onze darmen. –bdijkstra (overleg) 14 mrt 2018 13:35 (CET)
De vraag ging ook over het verre verleden: 'oorspronkelijk'. En in die oorspronkelijke periode (prehistorie) zullen financiële overwegingen, bij gebrek aan het bestaan van geld, geen rol gespeeld hebben. Ik verwacht dat culturele omstandigheden, in tegenstelling tot tegenwoordig, ook geen rol zullen hebben gespeeld.
Het lijkt toch wel zeer aannemelijk dat je aan de hand van lichamelijke kwaliteiten wel degelijk iets kunt zeggen over een voorkeursdieet. Die fysieke kwaliteiten zijn niet voor niets ontstaan. Een gifslang heeft zijn giftanden echt niet vanwege zijn cultuur, evenmin als herkauwers hun maalkiezen voor de show hebben. Full pentagon.svgErik Wannee (overleg) 14 mrt 2018 14:18 (CET)
Die fysieke kwaliteiten zijn inderdaad niet voor niets ontstaan, maar ze geven slechts de mogelijkheden aan. Daarbinnen is er ruimte voor een eigen willetje. –bdijkstra (overleg) 14 mrt 2018 15:01 (CET)
Je doelt op de Chinese reuzenpanda? Mogelijkheden ontstaan niet voor niets, evolutie heeft altijd een doel. Als een lichaam de mogelijkheden heeft voor vlees en vegetatie, dan zal het voedsel daar doorgaans ook uit bestaan. Het is niet voor niks dat in alle culturen en dus ook op alle continenten van de wereld zowel planten als dieren genuttigd worden. Dqfn13 (overleg) 14 mrt 2018 15:19 (CET)
(Na bewerkingsconflict) Mee eens. Daarom ben ik vegetariër. En nu maar zoeken naar de gifslang die óók een eigen willetje heeft en die bedacht heeft voortaan vegetarisch door het leven te zullen gaan. Full pentagon.svgErik Wannee (overleg) 14 mrt 2018 15:22 (CET)
Even voor de duidelijkheid, ten bate van eventuele meelezers: evolutie heeft nooit een doel in de zin van doelgerichtheid, zij heeft enkel een oorzaak. Vermoedelijk bedoelde Dqfn13 zoiets ook en wilde hij niet een soort intelligent design suggereren. En wat de rode link in zijn bijdrage betreft: ik neem aan dat de reuzenpanda bedoeld wordt. De plantenetende gifslang van Erik Wannee ken ik niet, is misschien ook lastig met zulke iele darmen. Misschien kan hij de vertering externaliseren, zoals spinnen doen: er is wel een vegetarische spinnensoort bekend. (Tegen de verwachting van biologen in, maar dat zegt vooral iets over hun onbegrip voor de evolutie) — bertux 14 mrt 2018 15:35 (CET)
Nu ik erover denk: ook de mens heeft zijn vertering deels geëxternaliseerd: wij koken, bakken en braden. Dat maakt ons bestaan als vegetariër mogelijk; het Raw-foodisme is nauwelijks aan te bevelen voor wie kinderen gezond wil laten opgroeien — bertux 14 mrt 2018 15:41 (CET)
Inderdaad bedoelde ik de reuzenpanda ja. Ook ik heb wel eens over die vegetarische spinnensoort gehoord. Zojuist even snel gezocht en ik vond dit matige artikel. Dqfn13 (overleg) 14 mrt 2018 15:46 (CET)
De culturele factor lijkt me wel van belang, zie de situatie in India. En wat betreft het doel van de evolutie, dat lijkt mee een misverstand. Fysieke kwaliteiten maken iets mogelijk en passen in redelijke mate bij de omstandigheden. Maar de omstandigheden veranderen voortdurend, en er zijn andere factoren dan functionaiteit die bepalen wat de omvang is van hersenen, kiezen, armen e.d. mvg HenriDuvent 14 mrt 2018 15:56 (CET)
@bertux: Je hoeft niet te denken, je hoeft alleen die TED Talk te bekijken (of het transcript te lezen). Daar wordt gepleit voor een vierde classificatie: coctivoor. Hopelijk realiseert de originele vraagsteller zich dat vegetariër en herbivoor niet exact hetzelfde betekent. –bdijkstra (overleg) 14 mrt 2018 15:55 (CET)
De uitspraak "Mogelijkheden ontstaan niet voor niets, ..." klopt ook niet helemaal: zie The spandrels of San Marco and the Panglossian paradigm waar het tegendeel wordt beschreven. Er zijn ook mutaties zonder selectief voordeel of nadeel mogelijk. PAvdK (overleg) 14 mrt 2018 17:32 (CET)

Collaboratie i/z Van Compenolle

Geachte,

Is het mogelijk mij te laten weten , op welke grond (feiten) de terdoodveroordeling was van Emiel Van Compenolle, oorlogscommandant van de Rijkswacht tijdens WO II. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door 2a02:a03f:48fa:4300:8506:d915:cbda:e5d7 (overleg · bijdragen) 13 mrt 2018 04:37

Geachte anoniem, het antwoord op die vraag is hier te vinden, uiteraard onder het voorbehoud dat Wikipedia onjuistheden kan bevatten. Het artikel bevat overigens een uitgebreide literatuurlijst, die verdere studie kan vergemakkelijken. Een hartelijke groet, Matroos Vos (overleg) 13 mrt 2018 05:36 (CET)

Aantal vrienden

Hoeveel vrienden kan een mens hebben en is het aantal vrienden echt belangrijk? Volgens sommige mensen is het belangrijk om veel vrienden te hebben en heeft men minstens tien vrienden nodig in het leven (of meer). Ook lijkt het of iedereen (familie/kennissen) een grote vriendenkring heeft en meer vrienden heeft dan ik. Renco (overleg) 13 mrt 2018 14:24 (CET)

Het aantal vrienden heeft geen belang. Wel kunt u zich vragen stellen als: "Ervaar ik een tekort?" "Voel ik mij eenzaam?" "Zou ik baat kunnen hebben bij meer vrienden?" Dat zijn zaken die invloed hebben op het verloop van uw leven.
Uit uw vraagstelling blijkt, dat u het concept "vriendschap" niet geheel begrijpt. In dat geval hebt u in elk geval een probleem bij het vinden van een goede positie in de samenleving en is het te overwegen dit te bespreken met een professional die geschoold is in psychologische of maatschappelijke hulpverlening. — bertux 13 mrt 2018 14:36 (CET)
De mensen die vinden dat veel vrienden hebben belangrijk is begrijpen het concept van vriendschap dus ook niet. Overigens is vrienden maken niet zo eenvoudig. Renco (overleg) 13 mrt 2018 14:46 (CET)
Zeker kan het voor sommige mensen belangrijk zijn om veel vrienden te hebben, maar dat heeft geen algemene geldigheid. De mensen zouden u niet moeten opdringen hoe u moet leven.
Er zijn meerdere invullingen mogelijk van het concept 'vriendschap en het was niet mijn bedoeling om te stellen dat mensen, die een bepaald aspect – zoals het aantal vrienden – benadrukken, het concept niet begrijpen.
Voor u is alleen de vraag van belang: "Leef ik zoals ik wil leven?" "En zo niet, dan de vervolgvraag: "Wat kan ik aan mijn leven verbeteren en wie zou mij daarbij behulpzaam kunnen zijn?"
Als iemand uit mijn omgeving mij de vraag zou stellen die u stelt en op mijn antwoord zo zou reageren als u doet, zou ik mij hevig ongerust maken. Ik zou diegene aanraden professionele hulp te zoeken. Dat is ook mijn raad aan u. Met vriendelijke groet — bertux 13 mrt 2018 15:10 (CET)
Wat is professionele hulp? 2A02:1810:41B:1400:ED7D:5061:1D6C:BC6E 13 mrt 2018 15:29 (CET)
Dit onderwerp heb je wel vaker ter sprake gebracht Renco (zie Help:Helpdesk/Archief/aug 2017#Facebook en 'vrienden':
Aanhalingsteken openen

Zie bijvoorbeeld ook Help:Helpdesk/Archief/jul 2017#Vriendschap (2x), waar je over precies hetzelfde onderwerp ook al opmerkingen had. PAvdK (overleg) 26 aug 2017 21:41 (CEST)

Aanhalingsteken sluiten
PAvdK (overleg) 13 mrt 2018 19:31 (CET)
In reactie op de vraag: "Wat is professionele hulp en wat houdt dit zoal in?" wil ik het volgende zeggen: De meeste mensen hebben een vanzelfsprekende, welhaast automatische kennis van allerlei maatschappelijke en psychologische concepten, zoals vriendschap, liefde, verantwoordelijkheid, genegenheid, autoriteit, dankbaarheid en honderden meer. Ik wil voorbijgaan aan de vraag welk deel hiervan aangeboren is en welk deel verkregen is door sociale interacties. Er is echter een minderheid van de mensen, die dit vanzelfsprekende begrip niet heeft. Door bewuste en gerichte inspanning zullen zij kennis en begrip moeten kweken van deze concepten, want zonder deze kennis en dit begrip kan men niet goed maatschappelijk functioneren. Vrijwel altijd zal hierbij professionele hulp nodig zijn, alleen al om mede te bepalen wat wenselijk en haalbaar is. Daarnaast kan het gebrek aan kennis en inzicht leiden tot onbegrip met de buitenwereld en onder omstandigheden kan dit tot psychologische trauma's leiden.
Een dergelijk gebrek aan kennis en inzicht komt veel voor in combinatie met autisme. Als daarvan sprake is, dan kan men zich vervoegen bij een van de vele centra die hierin gespecialiseerd zijn.
Als er van autisme geen sprake is, kan men contact zoeken met het plaatselijk maatschappelijk werk voor begeleiding en om in samenspraak te bepalen of doorverwijzing naar een psycholoog of psychiater wenselijk is — bertux 14 mrt 2018 12:31 (CET)
Betekent dit dat alle mensen met autisme geen kennis hebben van concepten als liefde, vriendschap, verantwoordelijkheid, genegenheid? Overigens zijn er mensen met autisme die dat wel kennen en begrijpen, sommige van deze onderwerpen wellicht in (iets) mindere mate. 81.82.131.134 15 mrt 2018 13:27 (CET)
Dat betekent het dus niet. Bertux zegt alleen dat het voorkomt bij autisme, maar daarmee zegt hij dus niet dat autisme betekent dat je geen begrip/kennis kan hebben van die concepten. Een kat heeft een staart, maar daarom hoeft een staart nog niet aan een kat vast te zitten. Nietanoniem (overleg) 16 mrt 2018 10:41 (CET)
Overigens is internet en dus ook wikipedia een plaats waar veel mensen met autisme zich thuis schijnen te voelen.(ref). Zij raken daar soms ook langdurig in gesprek met andere mensen, die zich geroepen voelen in te gaan op een kennelijke hulpvraag. mvg HenriDuvent 16 mrt 2018 11:18 (CET)
Mensen met autisme zijn ook mensen zoals de anderen, alleen zijn ze anders. Overigens heb ik ook een vorm van autisme en toch vind ik het hebben van vrienden belangrijk (niet het aantal, maar de kwaliteit telt). Ik ken wel de belangrijke concepten in het leven, maar heb met bepaalde zaken meer moeite en meer nood aan bijvoorbeeld individuele begeleiding op school/werk, met bepaalde zaken aldaar. In mijn geval werden en worden bepaalde zaken aangepast, zoals de inhoud van taken op school/werk, op school klassen met een beperkt aantal leerlingen, individuele begeleiding en hulp op school/werk en houden mensen hier rekening mee. Er zijn wel veel vooroordelen rond mensen met autisme(spectrumstoornissen). Zo worden ze zielig bevonden, niet begrepen, bekeken of ze van een andere planeet komen (terwijl het ook maar mensen zijn) en worden soms bekeken als 'rare' personen die weinig in hun mars hebben, niet zelfstandig kunnen zijn, geen relaties kunnen onderhouden met andere mensen enzovoort. Ik vraag me af of er bij (wereld)beroemde of populaire mensen (schilders, kunstenaars, auteurs, uitvinders, professoren, wetenschappers...) ook personen met autisme zijn of waren. Overigens heb ik het zelf aanvaard dat het een deel van mij is waar niets aan kan veranderd worden, enkel alleen wat hulp nodig met bepaalde zaken. 2A02:1810:41B:1400:B4B6:5E2E:775E:ED65 16 mrt 2018 11:24 (CET)

Lingo

In het artikel Lingo werd een link geplaatst naar de eerste aflevering van dit programma, maar hierna werd deze link weer verwijderd. Het gaat om een verwijzing naar een YouTube-filmpje van die aflevering van Lingo. Waarom is de link weggehaald? 2A02:1810:41B:1400:ED7D:5061:1D6C:BC6E 13 mrt 2018 14:51 (CET)

Kan men in het artikel van Lingo nog een tekening van een ballenbak toevoegen (de latere finale met de zilveren bal en de roze bal)? 2A02:1810:41B:1400:ED7D:5061:1D6C:BC6E 13 mrt 2018 14:59 (CET)
Overleg over het artikel Lingo vind niet hier plaats maar op Overleg:Lingo. Daar kunt u dus uw vragen stellen. De link naar de eerste aflevering (YouTube) heb ik zojuist teruggezet, het is niet duidelijk waarom deze was verwijderd. Bob.v.R (overleg) 13 mrt 2018 15:10 (CET)
Ik plaatste eerder een reactie op de overlegpagina van Lingo over een ander onderwerp, de zogenaamde Lingobingo maar er kwam geen reactie op. Daardoor zette ik het op de helpdesk, hoewel deze er wellicht niet voor bedoeld is. Mijn excuses hiervoor. 2A02:1810:41B:1400:ED7D:5061:1D6C:BC6E 13 mrt 2018 15:12 (CET)
Voor dat soort situaties is er Wikipedia:Overleg gewenst, waarop u andere gebruikers kunt attenderen op een lopend (of onvoldoende lopend) overleg. Groeten, Bob.v.R (overleg) 13 mrt 2018 15:24 (CET)
Is het wel zo handig om naar auteursrechtelijk beschermd materiaal, wat zonder toestemming op YouTube staat, te linken? Sjoerd de Bruin (overleg) 14 mrt 2018 22:37 (CET)

Schoolcijfers

Is een 5 (op 10) een onvoldoende als schoolcijfer op een schoolrapport? 5 is volgens mij net een 'voldoende' en alle cijfers lager dan een 5 zijn 'onvoldoende'. Zo stond het op mijn stageverslag. En als je bij een test 5 van de 10 opgaven juist hebt, is dat toch net een 'voldoende'? En kan een leerkracht een nul geven op een rapport?2A02:1810:41B:1400:ED7D:5061:1D6C:BC6E 13 mrt 2018 15:06 (CET)

In Nederland is de gangbare betekenis van een 5 (op een schaal van 1 tot 10) een onvoldoende. Hoe dat in Vlaanderen (waarvandaan u zo te zien post) zit weet ik niet. Zie ook Schoolcijfer. Magere Hein (overleg) 13 mrt 2018 15:13 (CET)
Deze zaken zijn afhankelijk van het schoolsysteem waarin u werkt. U kunt zich het beste wenden tot de schooldecaan, studieadviseur of schoolleiding — bertux 13 mrt 2018 15:15 (CET)
Volgens het artikel betekent in Nederland een 5 "twijfelachtig/zwak". Verder overleg hierover (indien nodig) kan plaatsvinden op Overleg:Schoolcijfer. - Bob.v.R (overleg) 13 mrt 2018 15:18 (CET)
In mijn laatste school was een 5 (op een schaal van 1 t.e.m. 10) nog net een voldoende of twijfelachtig. Hangt ook af van de andere resultaten en op welk schoolvak deze 5 gegeven wordt. 2A02:1810:41B:1400:ED7D:5061:1D6C:BC6E 13 mrt 2018 15:34 (CET)

Kan een moderator ook gericht meekijken op een tekst?

Ik heb net een tekst gepubliceerd over het bedrijf waar ik werk. Nu is die verwijderd zonder dat ik de kans om snel het een en ander aan te passen. Ik ben verwezen naar de richtlijnen, heel fijn, maar is er ook iemand die specifiek met me mee wil kijken hoe ik die zo goed mogelijk neerzet. Ik kan hulp gebruiken.

Alvast bedankt!

Evelien– De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Evelienvdbrink (overleg · bijdragen) 13 mrt 2018 15:14

Het artikel is, mijns inziens terecht, verwijderd omdat de tekst reclame was. Ik denk dat, als je de korte versie wilt lezen je het beste Wikipedia:Wat Wikipedia niet is kunt proberen en dan vooral vooral het hoofdstuk Een platform. Met vriendelijke groet, Magere Hein (overleg) 13 mrt 2018 15:22 (CET)
Beste Evelien, wat is de reden dat je dit artikel graag op Wikipedia zou willen zien? Wikipedia is een encyclopedie die zaken beschrijft; droge feiten. Wikipedia is geen plek om naamsbekendheid te verwerven, reclame te maken, of mensen aan het denken te zetten. Bedrijven die op Wikipedia worden beschreven hebben een bepaalde (inter)nationale, of lokale relevantie. Hierbij is de geschiedenis van een bedrijf vaak van belang, of de maatschappelijke invloed. - ArjanHoverleg 13 mrt 2018 15:27 (CET)
Het gaat vermoedelijk om de tekst '365 Dagen Succesvol'. Die is door moderator Kattenkruid verwijderd, naar aanleiding van een zogenaamd nuweg-verzoek. Als niet-moderator kan ik niet zien wie dit verzoek gedaan heeft, maar zie ik wel de formulering ervan:
"expliciete jubelreclame, aangemaakt door de hoofdredacteur van 365 dagen, voor de invloedrijkste denkers van Nederland (je moet maar durven! Hadden we al niet Erasmus en Spinoza?"
De algemene regel op Wikipedia is: een fenomeen, hoe belangrijk ook, kan niet in de encyclopedie worden opgenomen, tenzij er door invloedrijke, betrouwbare, objectieve, externe bronnen over geschreven is. Bij twijfel moeten die bronnen genoemd worden. Daarom is het gewoonlijk niet wenselijk dat men schrijft over iets waar men zelf bij betrokken is. Aangenomen dat de motivering van bovenstaand verzoek juist is, raad ik u stellig aan te wachten tot nationale media over het boek hebben geschreven en aan de hand daarvan een tekst te schrijven waarin geen kwalificaties als goed, juist, invloedrijk of succesvol voorkomen — bertux 13 mrt 2018 15:29 (CET)

Vreemd rijwiel met hulpmotor

Fiets met hulpmotor. Het merk van de motor lijkt "Blower" te zijn.

In Chiang Mai, Thailand, kwam ik bij toeval een merkwaardige fiets tegen. Bij nadere inspectie leek het om een 2-cylinder (V2) hulpmotor te gaan. Op het motorblok kon ik de tekst "Blower" ontcijferen. Heeft iemand een idee of dit ook echt een motor is? Heb ik hem op Commons in de juiste categorie gezet? Ik heb via Google niets kunnen vinden. FredTC (overleg) 14 mrt 2018 07:26 (CET)

Ziet er uit als zelfbouw; zie het aangepaste frame vanaf de voorzijde. Wel heel erg tof, dat dan weer wel. Pompebled.svg Freaky Fries (Overleg) 14 mrt 2018 07:48 (CET)
Ik betwijfel of 'Blower' het merk was; zo te zien wàs het oorspronkelijk een blower: een luchtcompressor. Een dergelijk ding (turbine) wordt vanaf de zijkant aangedreven door een motor, maar als je dat op die fiets zou doen dan zit die motor natuurlijk in de weg voor het linker been. Dus die is er af gesloopt. In plaats daarvan heeft de knutselaar er twee nep-cilinders in een V-stand bovenop gelast, en daaraan zijn dan weer - op een totaal onmogelijke plaats - buizen gelast die een uitlaat moeten suggereren. Er is overigens geen spoor van een echte aandrijving naar het achterwiel.
Er is maar één conclusie mogelijk: dit is allemaal nep. Een zelf in elkaar geflanst ding dat alleen voor de show dient, wellicht om indruk te maken op 'de meisjes'. Alleen jammer dat de knutselaar er geen bagagedrager op heeft gelast, want dan kan hij zijn nieuw versierde meissie er niet eens op mee nemen.... Full pentagon.svgErik Wannee (overleg) 14 mrt 2018 10:18 (CET)
Of nee, eigenlijk wel slim dat er geen bagagedrager op zit; dan heeft-ie een goede smoes om z'n meissie niet mee te hoeven meenemen, want dan zou ze ontdekken dat de 'motor' niet wil starten... Ik heb de categorie maar aangepast naar 'imitation'; een betere categorie kon ik niet vinden. Full pentagon.svgErik Wannee (overleg) 14 mrt 2018 10:34 (CET)
Inderdaad nep, er zijn helemaal geen hendels of leidingen voor twistgrip of koppeling. –bdijkstra (overleg) 14 mrt 2018 10:39 (CET)
Ja, ik zie de nep nu ook. Met een beetje fantasie en 180° gedraaid, kun je ook nog een föhn in zien in dat "motorblok". Bedankt voor het meekijken en meedenken. FredTC (overleg) 14 mrt 2018 12:42 (CET)
Alleen is hij wel erg groot voor een gewone föhn, en gezien het 'pootje' waarmee hij aan het fietsframe vastgeschroefd zit, en de aansluitkraag bij de uitgang die nog net door het grote tandwiel heen te zien is, is hij dus blijkbaar ontworpen voor vaste montage. Ik vermoed dat het dus een of andere stationaire aanjager is geweest die diende om lucht door een buis heen te blazen. Full pentagon.svgErik Wannee (overleg) 14 mrt 2018 12:59 (CET)

Styling pagina

Hallo,

Ik heb op mijn pagina Moving Action Waalwijk de informatie gezet die ik er voor nu op wil. Ik snap er alleen helemaal niks van hoe ik het nou in een mooi format krijg met doorklik-linkjes etc... En hoe ik er foto's bij krijg. Ik ben namelijk niet echt een held met PC's, maar onze site gaat offline (www.movingaction.nl) en ik wil dat de informatie behouden blijft.

Hoe regel ik dit? – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door K findhammer jr (overleg · bijdragen)

Het hoeft al niet meer, want de pagina blijkt inmiddels verwijderd te zijn wegens schending van de auteursrechten. Full pentagon.svgErik Wannee (overleg) 14 mrt 2018 10:37 (CET)

ik ben bezig met bewerken van een pagina van een school

ik krijg te lezen dat mijn wijzigingen over EuroCollege hogeschool niet goed zijn, nu ben ik benieuwd hoe ik een tekst schrijf die wikipedia waardig is.– De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Bakuran1 (overleg · bijdragen)

Zie: Help:Tips voor het schrijven van een goed artikel, succes! Rode raaf (overleg) 14 mrt 2018 13:18 (CET)
Je maakt tegelijkertijd twee vrijwel gelijke artikelen aan: EuroCollege (dat op de beoordelingslijst staat) en EuroCollege Hogeschool (dat oorspronkelijk een doorverwijzing was naar EuroCollege). Het lijkt het beste om die doorverwijzing vanaf EuroCollege Hogeschool te herstellen en het artikel EuroCollege verder te verbeteren tot het aan de door Rode raaf genoemde eisen voldoet. Omdat je misschien delen van EuroCollege Hogeschool wilt kopiëren naar EuroCollege, laat ik het nu maar even staan, maar iemand zal een keer die doorverwijzing herstellen (dat is al eerder gebeurd). JanCK Sinnbild Radfahrer, StVO 1992.svg (overleg) 15 mrt 2018 09:06 (CET)

Gemiddelde (loop)snelheid van dieren

Is er op WP een artikel over de gemiddelde (loop)snelheid van allerlei (zoog)dieren (en de mens)? Het is opvallend dat de meeste zoogdieren sneller kunnen lopen dan de mens. 2A02:1810:41B:1400:ED7D:5061:1D6C:BC6E 15 mrt 2018 08:58 (CET)

Ik ben niet bekend met zo'n artikel. Is dat trouwens zo, dat de meeste zoogdieren sneller kunnen lopen dan de mens? De meeste zoogdieren (zo'n 5500 soorten) zijn knaagdieren (bijna 2200) en vleermuizen (1100) en als die voluit lopen kunnen de meeste mensen die wel bijhouden. Vooral vleermuizen staan niet bekend om hun snelle lopen. Magere Hein (overleg) 15 mrt 2018 09:52 (CET)
Ratten en muizen kunnen snel lopen. Zou de mens sneller kunnen lopen dan een rat of een muis? Overigens zijn er wel wat zoogdieren die sneller kunnen lopen dan mensen. 2A02:1810:41B:1400:ED7D:5061:1D6C:BC6E 15 mrt 2018 12:07 (CET)
Ze kunnen inderdaad snel lopen, maar ze kunnen ook in gaatjes kruipen waar wij niet in kunnen en bij een achtervolging zullen ze niet altijd in een rechte lijn willen lopen. Het vergelijken van de loopsnelheid dient geen enkel praktisch nut. –bdijkstra (overleg) 15 mrt 2018 12:21 (CET)
Soms is het ook gewoon leuk om dit soort feiten te kunnen opzoeken op 1 plek. Nietanoniem (overleg) 15 mrt 2018 12:30 (CET)
Zal er heel verschil in zitten in de relatieve snelheid, dat wil zeggen: de snelheid in relatie tot de lengte van de benen/poten? The Banner Overleg 15 mrt 2018 14:57 (CET)
Ik vond online een bron over de maximale loopsnelheid van laboratoriummuizen (vermoedelijk Mus musculus) die zegt: "De muizen zullen eerst een warming-up doen van 15 min met een snelheid van 12 m/min. Dit komt overeen met ongeveer 50% van de maximale capaciteit". Als dat betekent dat 12 m/min de helft is van de maximale snelheid is de maximale snelheid dus 24 m/min = (24 * 60)/1000 = 1,44 km/u; de meeste 80-jarigen houden dat wandelend bij. Muizen zijn natuurlijk wel een stuk wendbaarder. Mijn indruk is dat bruine (Rattus norvegicus) en zwarte ratten (R. rattus) niet veel harder lopen. Er zullen vast wel knaagdierensoorten zijn die sneller ter been zijn, maar of die de 5 km/u halen is maar de vraag. Magere Hein (overleg) 15 mrt 2018 17:31 (CET)
Aanvulling: deze bron heeft een maximale snelheid in laboratoriummuizen gemeten van rond de 50 m/min, dus rond de 3 km/h. Niet alle 80-plussers houden dat bij, maar volwassen mensen met een normaal loopvermogen met een hand op de rug en twee vingers in de neus. Magere Hein (overleg) 15 mrt 2018 17:45 (CET)
Zie en:Fastest animals#Mammals. Blijkbaar is er toch een vleermuis die sneller is! Mvg, Trewal 15 mrt 2018 13:09 (CET)
In die lijst zijn geen knaagdieren terug te vinden. Wel interessant. 81.82.131.134 15 mrt 2018 13:31 (CET)
Een snellere vleermuis, 'in flight' wel :) Nietanoniem (overleg) 15 mrt 2018 14:41 (CET)

Zou het mogelijk zijn om de Engelstalige pagina en:Fastest animals#Mammals in het Nederlands te vertalen en zo een Nederlandstalige versie te maken?81.82.131.134 15 mrt 2018 18:01 (CET)

Ik deel met de vraagsteller een fascinatie voor feitjes, zeker als die met snelheid te maken hebben, maar de vraag naar een lijst doet een beetje denken aan de acceleratie en topsnelheid die steevast bij auto's vermeld wordt: smulvoer voor vele mannen, maar volstrekt irrelevant in het dagelijks gebruik. Het zou veel zinniger zijn het remvermogen te vermelden, dat bepaalt of je machotrip eindigt tegen een viaductpijler of net ervoor.
Inderdaad lopen mensen niet bijzonder snel in vergelijking met zoogdieren van vergelijkbaar formaat, maar jagers uit jager-verzamelaar-culturen kunnen een hert, dat twee tot drie keer zo snel rent, op den duur inhalen, door hun krachten te verdelen en het dier dagenlang te achtervolgen. In een artikel of naslagwerk over verplaatsingsstrategieën zou ik graag kennisnemen van de topsnelheden, daar heeft het zin. Maar ja, daar kan ik niet zo lekker over bomen in mijn mancave — bertux 15 mrt 2018 20:40 (CET)
Twee opmerkingen hierover. De eerste over de bijdrage hierboven van Magere Hein, waarin iets staat over de maximale capaciteit van een muis. Capaciteit gaat doorgaans over geleverd vermogen, en dat is beslist niet recht evenredig met de snelheid. Voor een twee keer zo hoge snelheid is door de bank genomen vier keer zo veel vermogen nodig. De tweede opmerking betreft het meten van een maximale snelheid. Van menselijke hardlopers die bij winst in een belangrijke wedstrijd eeuwige roem verwerven, en vaak nog veel meer, weten we zeker dat ze alles doen om de voor hen maximale snelheid te bereiken. Op die manier zijn er al duizenden metingen verricht aan de maximale loopsnelheid van mensen over verschillende afstanden. En een kilometer wordt niet afgelegd in tien keer de tijd van de 100 meter, dus heel eenvoudig ziet de tabel met resultaten er niet uit. Maar hoe weet je of een dier een bepaalde afgelegde afstand in de voor dat dier maximale snelheid heeft afgelegd? Van paarden en honden, getraind voor wedstrijden, zal het redelijk zeker zijn. Maar van een wild dier? En van een dier dat vooraf niet weet welke afstand afgelegd moet worden? En wat vergelijk je? Absolute snelheid of lichaamslengten per tijdseenheid? Dit is geen onderwerp waarover we zelf een tabel in elkaar kunnen knutselen. Voor zoiets is als basis echt het werk van een deskundige nodig die de vergelijking tussen de verschillende zoogdieren maakt. In Wikipedia wil nog wel eens een tabel worden samengesteld uit losse gegevens die dan, voorzien van een referentie per getal, bijeen worden gezet. Ik raad dat voor dit geval dus zeer sterk af. Appels met peren vergelijken. WIKIKLAAS overleg 15 mrt 2018 23:00 (CET)

Hoe hebben ze de loopsnelheid van (wilde) zoogdieren ooit gemeten, bijvoorbeeld van jachtluipaard, tijger, leeuw, hyena, haas, antilope, zebra enzovoort. En dan zijn er onder de vogels de loopvogels o.a. de struisvogel, emoe, nandoe, kasuarissen. 2A02:1810:41B:1400:ED7D:5061:1D6C:BC6E 17 mrt 2018 10:12 (CET)

Waarom stel je zoveel vragen? VanBuren (overleg) 17 mrt 2018 14:09 (CET)
Ik stel geen vragen meer. Het is wel een feit dat de genoemde dieren sneller lopen dan de mens. 2A02:1810:41B:1400:ED7D:5061:1D6C:BC6E 17 mrt 2018 14:49 (CET)
De laatste vraag die je stelde was anders wel een wezenlijke, en dus een belangrijke: hoe hebben "ze" de loopsnelheid van (wilde) zoogdieren ooit gemeten? Het gaat er daarbij om wie de "ze" zijn, en welke methode "ze" gebruikten. Die "ze" zijn vrijwel zeker van geval tot geval andere onderzoekers, die elk hun eigen methode gebruikten. Het is dus van het grootste belang om de methode te kennen, en te begrijpen welke voor- en nadelen daarmee verbonden zijn, alvorens je de uitkomsten zinvol kunt gebruiken.
Ik gaf hierboven al aan dat het bij mensen uitmaakt hoe groot de te overbruggen afstand is voor de vraag met welke maximale snelheid die overbrugd kan worden. Bij topatleten in wedstrijdverband komt het erop aan een juiste strategie te kiezen bij een vooraf bekende afstand. Het heeft geen enkele zin om een 5 kilometer te beginnen met een wereldrecord over 100 meter als de loper daarna voorbijgelopen wordt door de lopers die niet al in de eerste 100 meter al hun energie verspilden. Er is bovendien een verschil tussen het duurvermogen en het sprintvermogen omdat daarbij een ander energiesysteem wordt aangesproken, en ook andere spiervezels. Diezelfde randvoorwaarden gelden voor een (wild) dier, zeker als het een zoogdier is. Maar waar een menselijke loper een strategie kan kiezen omdat de afstand al vooraf bekend is, kan een dier dat doorgaans niet. De vraag is dus wat je precies hebt gemeten wanneer je de snelheid van een rennend dier mat. Zijn topsnelheid in sprint? Of een snelheid die hij desnoods veel langer kan volhouden? En hoe weet je dat een dier niet harder kon dan je hebt gemeten? Wat je met absolute zekerheid kunt vaststellen, is dat je met het zomaar meten van een snelheid van een rennend dier geen antwoord krijgt op de vraag die je stelt. WIKIKLAAS overleg 17 mrt 2018 23:09 (CET)
Het was hoofdzakelijk bedoeld als aanvulling voor de Nederlandstalige Wikipedia om een nieuw artikel op te starten met snelheid van dieren (in categorieën van lopend en vliegende dieren en de snelheden, eventueel in vergelijking met de mens). 2A02:1810:41B:1400:5961:75A7:B57A:A884 18 mrt 2018 09:02 (CET)

Foto's toevoegen

Hoe moet je foto's toevoegen in Wikipedia-artikelen, en moet je deze eerst opslaan op een andere website of elders op internet? Ik ben nog nieuw op WP en ken deze functie nog niet. 2A02:1810:41B:1400:B4B6:5E2E:775E:ED65 16 mrt 2018 11:52 (CET)

Zie Help:Gebruik van bestanden. –bdijkstra (overleg) 16 mrt 2018 11:56 (CET)


Oeke Kruythof

Hallo,

Ik heb een pagina gemaakt, Oeke Kruythof. De biografie daarvan is overgenomen van de website die ik zelf beheer.(http://www.oekekruythof.nl) De pagina is verwijderd vanwege auteursrechten, maar er liggen op deze site, noch op de gebruikte foto, noch op de gedichten, auteursrechten. Waarom is de pagina dan verwijderd?

groet,

Mahr1960 (overleg) 16 mrt 2018 13:51 (CET)

Omdat op Wikipedia met een licentie gewerkt wordt: CC-BY-SA. Op de door u beheerde site staat alleen: De gedichten zijn geplaatst met goedvinden van Oeke en mogen vrij worden gebruikt, uiteraard met vermelding van haar naam, wat geen officiële licentie is. U kunt uiteraard onderaan de site wel de licentie plaatsen, maar dan geeft Oeke alles vrij en iedereen mag haar gedichten dan naar believen gebruiken, aanpassen en opnieuw plaatsen als hun eigen werk (met vermelding van de originele auteur). Dqfn13 (overleg) 16 mrt 2018 13:59 (CET)
Helaas kreeg u geen uitleg van degene die om verwijdering verzocht. Die heb ik nu op uw overlegpagina geplaatst. Met vriendelijke groet, Symbole-faune.png MoiraMoira overleg 16 mrt 2018 14:01 (CET)

Beste MoiraMoira,

Ik heb de genoemde regel, teksten beschikbaar onder CC-BY-SA/GFDL, toegevoegd onder de site. Zie http://www.oekekruythof.nl/Site/Welkom.html Ik ga ervan uit dat ik nu dit is toegevoegd de pagina Oeke_Kruythof aangemaakt kan worden?

Groet, Mahr1960 (overleg) 16 mrt 2018 14:14 (CET)

Je zou een terugplaatsverzoek kunnen doen van het artikel dat verwijderd werd, op Wikipedia:TERUG. Full pentagon.svgErik Wannee (overleg) 16 mrt 2018 15:28 (CET)
Ik ben geen specialist en ik twijfel of het nu in orde is. Mij lijkt het juridisch beter om de tekst:
"Copy right disclaimer: teksten beschikbaar onder CC-BY-SA/GFDL"
te vervangen door:
Copyright disclaimer: Alle teksten op de site www.oekekruythof.nl zijn beschikbaar onder CC-BY-SA, tenzij anders aangegeven.
Zonder deze verduidelijking geldt de genoemde licentie hooguit voor de teksten op de welkomstpagina, vrees ik.
Let wel op: met de disclaimer die ik voorstel, geldt die licentie ook voor reacties van bezoekers en het is nodig om hen daarop te attenderen. Misschien is het praktischer om aan te geven dat de reacties van bezoekers niet onder de genoemde licentie vallen. GFDL. is niet nodig, want dat is een andere licentie, die vooral bedoeld is voor documentatie, zoals handleidingen. CC-BY-SA is vooral voor culturele uitingen, dus prima voor uw site.
Ik vermoed dat u met mijn bovenstaande voorstel wel goed zit, maar ik zal het voor de zekerheid nog aankaarten bij ons Auteursrechtencafé, met het verzoek om hier, dus op de Helpdesk, te reageren.
Verder wilt u misschien in een moeite door de rechten van foto's en audiovisueel materiaal op de site regelen. De disclaimer kan dan worden:
Copyright disclaimer: Alle teksten en beeld- en geluidsmateriaal op de site www.oekekruythof.nl zijn beschikbaar onder CC-BY-SA, tenzij anders aangegeven.
Dezelfde vraag werd ook gesteld op mijn OP omdat ik degene was die het verzoek tot verwijdering had uitgevoerd. Ik heb naar ik meen vrij volledig en to-the-point geantwoord, maar als de vragensteller de antwoorden niet leest, dan komen we niet veel verder. Zal dus nog wel weer elders vervolgd worden. WIKIKLAAS overleg 16 mrt 2018 16:00 (CET)
Het is meer dat het vermelden bewijst dat de plaatser inderdaad de rechthebbende is. De tekst "Ik ben gebruiker Mahr1960 op wikipedia" zou ook voldoen. — Zanaq (?) 16 mrt 2018 23:33 (CET)


Toegift over auteursrechten

Als toegift, die geen direct praktisch belang heeft: uw oorspronkelijke stelling "Er liggen op deze site, noch op de gebruikte foto, noch op de gedichten, auteursrechten" wijst op een veelvoorkomend misverstand: mensen denken dat auteursrecht geclaimd moet worden, maar dat is niet zo. Onder het Nederlandse recht rusten op iedere herkenbaar eigen tekst auteursrechten. Bij overlijden gaan die rechten over op de nabestaanden en ze blijven gelden tot zeventig jaar na het overlijden. Zelfs als u onder uw eigen tekst zou opschrijven: "Deze tekst is vrij van auteursrechten," dan houdt u toch de auteursrechten, hooguit maakt u duidelijk dat u zich niet op die rechten zult beroepen. Met de licentie CC-BY-SA houdt u dus de auteursrechten. U geeft wel rechtsgeldig aan hoe u met die auteursrechten zult omgaan. Op de site van Creative Commons kunt u in helder Nederlands nalezen wat de licentie inhoudt — bertux 16 mrt 2018 15:41 (CET)

Layout GP

Wie weet hoe het komt dat de opmaak van mijn gebruikerspagina is gewijzigd? De gebruikersboxen en plaatjes bijvoorbeeld stonden eerder aan de rechterkant uitgelijnd. --Denkhenk (overleg) 18 mrt 2018 07:49 (CET)

De opmaak van je gebruikerspagina bevat veel html-/opmaakfouten. Waarschijnlijk hangt het van je browser en -versie af hoe met deze fouten wordt omgegaan. Er staat bijvoorbeeld een paar keer een div met "float:right; clear:right;", dat lijkt mij heel onlogisch: je laat je element rechts 'zweven', dan zou "clear:left;" logischer zijn (zodat 'de rest' na de div links van dat element kan komen). Bij mij staat alles wel aan de rechterkant overigens. Op https://www.w3schools.com/html/html_classes.asp kun je je html en css kennis vergroten / opfrissen. Msj (overleg) 18 mrt 2018 09:21 (CET)
Dankjewel. Ik ga ermee aan de slag. --Denkhenk (overleg) 18 mrt 2018 09:33 (CET)

Musicus Willem Lenaerts uit Mechelen.

Wij vragen ons af wat er fout is gegaan bij het opstellen van de levensloop van musicus Willem Lenaerts afkomstig uit Mechelen. Mijn dochter deed nochtans haar best om zoveel mogelijk informatie te verzamelen. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door 2a02:1810:1c10:9400:4d45:ff3b:2acf:994d (overleg · bijdragen) 18 mrt 2018 19:44‎

De opmaak is nog niet conform de conventies en er wordt gevraagd om bronnen. Welke bronnen heeft uw dochter gebruikt? Zorg dat die in het artikel komen. Mbch331 (Overleg) 18 mrt 2018 20:03 (CET)
The article is a derivative under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License. A link to the original article can be found here and attribution parties here. By using this site, you agree to the Terms of Use. Gpedia Ⓡ is a registered trademark of the Cyberajah Pty Ltd.