Gpedia:Humor en onzin/FAQ

Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Regelmatig worden vragen gesteld omtrent wikipedia. Om herhaling van discussies te voorkomen, zijn de meest voorkomende vragen en de daarbij behorende antwoorden hier op een rijtje gezet in de vorm van een FAQ.

Inhoud

Vraag: James Fenimore Cooper schreef het boek De laatste der Wikipedianen. Is het einde van de encyclopedie nu al in zicht?

Antwoord: Dat boek heette De laatste der Mohikanen, niet De laatste der Wikipedianen.

Vraag: Hoe kan het zijn, dat er mensen zijn die meer dan twee sokpoppen hebben? Een mens heeft toch maar twee handen?

Antwoord: Hoewel een mens maar twee handen heeft, kan hij sokpoppen snel omwisselen, vandaar dat het er meer dan twee kunnen zijn.

Vraag: Is er enig verband tussen wiki de encyclopedie en Wicky de Vicking?

Antwoord: Het enige verband ertussen, is de overeenkomst in klank. Dat er ook Scandinavische wiki's zijn, berust op toeval.

Vraag: Ik wil wikipedia graag opkopen, en de inhoud van de artikelen meer in overeenstemming laten zijn met het gedachtengoed van voorzitter Mao. Waar kan ik een bod uitbrengen?

Antwoord: Dit is principieel onmogelijk. Gpedia is en blijft de vrije encyclopedie die naar neutraliteit streeft. Doneren is wel altijd mogelijk. Als de donatie groot genoeg is, valt er wel over te onderhandelen om een afbeelding van Mao Zedong in de sitenotice op te nemen die op iedere pagina wordt getoond.

Vraag: Ik wil mij aanmelden als medewerker. Zijn er vacatures? Wat is het uurloon?

Antwoord: Er zijn net zoveel vacatures als er Nederlandstaligen zijn. Gpedia bestaat enkel uit onbezoldigde vrijwilligers. Iedereen die zich aan de netiquette houdt, kan hieraan bijdragen.

Vraag: Ik voel me vrij en ga mijn gang maar iedere keer dat ik een artikel leegmaak, wordt de vorige versie weer teruggezet. Hoe kan ik dit vandalisme stoppen?

Antwoord: Het wissen van de inhoud van een artikel wordt zelf als vandalisme beschouwd, graag hiermee ophouden.

Vraag: Ik ben lisdektisch, sleg in spelle en sto sto stotter ook nog af en toe, maar dat laaste va va valt meetal niet op als ik schreif, kan ik ondans dat meedoen met wi wi wikiedia?

Antwoord: Natuurlijk, voel je vrij en ga je gang.

Vraag: Ik ben gisteren begonnen met wikipedia en ben er erg enthousiast over. Nu zie ik, dat moderators een hogere status hebben, en wil ook graag moderator worden. Hoe kan ik dit worden?

Antwoord: Werk eerst als gewone medewerker een half jaartje mee aan de encyclopedie-in-wording. Dan zal het antwoord op uw vraag vanzelf duidelijk worden. Een moderator heeft overigens geen hogere status dan een andere gebruiker. Alleen naar de media toe houden we deze schijn op.

Vraag: Ik vind het (laten) verwijderen van andermans artikelen eigenlijk veel boeiender dan het toevoegen van artikelen. Kunt u mij tips geven hoe ik dit het beste kan aanpakken?

Antwoord: Dit is een waardevol specialisme. Zet de te verwijderen artikelen-pagina op uw volglijst. Handel overeenkomstig de anderen die artikelen ter verwijdering voordragen. Laat regelmatig woorden vallen als fancruft, spam, kwaliteit, en de meeste mensen zullen het wel vertrouwen. Hoe meer artikelen er voor verwijdering genomineerd worden, hoe groter de kans is dat er wel wat nuttigs doorheen glipt. Hoe meer verschillende vakgebieden de te verwijderen artikelen bestrijken, bijvoorbeeld economie, biologie en theologie, hoe groter de kans dat je wel medestanders voor de verwijdering zult vinden tussen economen, biologen en theologen, wees dus veelzijdig!

Vraag: Ik heb ooit als eenaprilgrap een nep-lemma aangemaakt, en na jaren bestaat het nog steeds. Nu hebben robots allerlei interwiki's gemaakt naar artikelen op wikipedia's waarvan ik de taal niet machtig ben. Hoe kan ik zeker weten, dat deze interwiki's correct zijn?

Antwoord: Neem eventueel contact op met medewerkers van die anderstalige wikipedia's, wie weet kunnen zij u van dienst zijn.

Vraag: Ik wil graag alle pagina's van de encyclopedie in een klap op mijn volglijst zetten. Is er een manier om dit te bewerkstelligen?

Antwoord: Dit is nog niet mogelijk in de huidige versie van de software, u kunt als u dit belangrijk vindt, een feature request indienen bij de developers.

Vraag: Maakt wikipedia reklame?

Antwoord: Gpedia maakt geen reclame. Alleen tijdens fondsenwervingen wil er wel eens een verdwaald logo met een link naar een commerciële site voorkomen op iedere pagina van de encyclopedie-in-wording, maar dit zijn meer een soort incidentele onschuldige creatieve bedankjes voor donaties dan dat het reclame is.

Vraag: Volgens velen is 13 een ongeluksgetal. Is het verstandig om de 13e vraag in deze FAQ over te slaan?

Antwoord: ja en nee. Gelieve derhalve dit antwoord te negeren.

Vraag: Is Encyclopedia Britannica de grote concurrent van wikipedia?

Antwoord: Wij adviseren iedereen, zoveel mogelijk betrouwbare bronnen te raadplegen. Encyclopedia Britannica is een nuttige bron voor informatie, ondanks de vele fouten die erin staan. Wij wedijveren absoluut niet met deze encyclopedie. Beide encyclopedieën vullen elkaar goed aan.

Vraag: Ik lees in de media over drijvende krachten achter wikipedia. Is niet iedere medewerker een drijvende kracht?

Antwoord: Alle wikipedianen zijn drijvende krachten, maar sommige wikipedianen blijven langer drijven dan anderen.

Vraag: Waarom maken zoveel mensen ruzie met elkaar op Gpedia?

Antwoord: Dit is een ingewikkeld probleem en het antwoord op deze vraag zou vele A4-tjes aan tekst in beslag nemen. Enkele factoren zijn, dat 1. veel verschillende mensen met veelal botsende karakters deelnemen, dat 2. hoewel gestreefd wordt naar NPOV, iedereen toch wel een eigen POV heeft, dat 3. het medium geen metacommunicatie kent en woorden hierdoor vaak verkeerd begrepen worden, dat 4. een encyclopedie als zodanig ook controversiële onderwerpen zal behandelen, dat 5. sommige mensen het in hun aard hebben, ruzie te maken... 6. Er zijn wel veel ruzies, maar er zijn niet veel mensen die ruzie maken, als je goed kijkt zijn het steeds dezelfde

Vraag: Ik schreef een nieuw artikel en had Pollex Meum als mijn bron opgegeven. Prompt hierop plakte iemand een waarschuwingssjabloon op mijn overlegpagina. Mag dit zomaar?

Antwoord: Zolang het waarschuwingssjabloon zonder reserve door zomaar willekeurige personen op overlegpagina's kan worden gezet, hoeft u hier geen waarde aan te hechten.

Vraag: Ik heb een hekel aan een bepaalde gebruiker. Hoe kan ik hem het beste wegwerken?

Antwoord: Dit hangt af van de persoon, het vergt hoe dan ook enige creativiteit. Als de persoon eenvoudig op de kast te jagen is, kunt u proberen hem uit de kast te lokken en vervolgens hierop te jagen. Maar demotivatie is het meest effectief. Een andere manier is dan ook te zorgen dat veel van zijn artikelen op de verwijderlijst terechtkomen, juist als het nuttige artikelen zijn. Een beproefde tactiek is, wanneer de persoon overleg pleegt in de kroeg of op overlegpagina's, hier telkens bovenop te zitten en dit overleg belachelijk te maken. Zelfs als het op zich wel zinnig is, kan er vaak een oneigenlijke draai aan gegeven worden, en kan daar vervolgens lacherig over worden gedaan. Het effect is het grootst, als u gewoon niet leest wat de persoon schrijft, maar er toch op een minachtende manier op reageert. Dit laatste dient dan vooral in zeer vage bewoordingen te zijn, anders valt het teveel op dat u de bijdrage niet hebt gelezen. Indien u moderator bent, kunt u overwegen de gebruiker af en toe te blokkeren. Als het een nieuwe gebruiker betreft, zal hij of zij waarschijnlijk nog niet bekend zijn met alle regels en richtlijnen op wikipedia. Hier kan gebruik van worden gemaakt, bijvoorbeeld een correctie van de gebruiker kan veelvuldig worden teruggedraaid met motivatie dat de gebruiker niet volgens het boekje werkt. Als je weet dat de gebruiker het erg druk heeft, kun je bijdragen zoals afbeeldingen voor verwijdering nomineren, ook als de licentie duidelijk als GNU-FDL is aangegeven. Het vooruitzicht op tijdverspilling is voor iemand die het druk heeft funest.

Vraag: Ik ben leraar en wil graag mijn leerlingen door middel van bijdragen aan wikipedia tot kennisoverdracht stimuleren. Heeft u tips hiervoor?

Antwoord: Zeer veel van het vandalisme op Gpedia is afkomstig van scholen. Zoals de Romeinen zeiden: Kinderen zijn hinderen en kinderen doen hinderlijke dingen. Ons advies is de kinderen gezond te laten leren in de natuur, en ze niet op jeugdige leeftijd al op te zadelen met RSI en vermoeide ogen.

De faq-waardigheid van deze vraag wordt in twijfel getrokkenVraag: Ik ben leraar in het volwassenonderwijs, en ik stelde pas een vraag aan u, maar kreeg hierop een antwoord over lastige kinderen. Hoe zit dit?

Antwoord: Gpedia wordt door vrijwilligers onderhouden. Hoewel antwoorden goedbedoeld zijn, kan het zijn dat bij het beantwoorden van vragen fouten worden gemaakt. Heeft u overigens wel bij uw vraagstelling duidelijk aangegeven dat u les geeft aan volwassenen?

Ik leverde kritiek op het handelen van een moderator, en ik kreeg te horen dat ik zelf maar moderator moest worden. Maar als een chirurg een verkeerd orgaan heeft getransplanteerd en ik er iets van zeg, krijg ik ook niet te horen dat ik maar chirurg moet worden, of als een schoonmaker de vloer niet goed heeft schoongemaakt, dat ik schoonmaker moet worden.

Antwoord: Het moderatorschap is geen beroep, iedereen, ook u, kan -als de gemeenschap het hiermee eens is- moderator worden. Uw vergelijking gaat daarom mank. Als dit antwoord u niet zint, moet u maar beantwoorder van FAQ's worden.

Hoe betrouwbaar is wikipedia? Kan ik er veilig bij rechtzaken uit citeren?

Antwoord: Er is jurisprudentie, zie onder meer LJN: AX9404, Hoge Raad , 02590/05, LJN: AY5693, Hoge Raad , C05/247HR en LJN: AU1959, Hoge Raad , 00013/05. Gpedia is niet aansprakelijk voor de inhoud van de artikelen in deze encyclopedie-in-wording. Als een vandaal vlak voordat men Gpedia citeert het artikel heeft aangepast, kan men komische effecten verwachten in de rechtzaal. In een rechtssysteem met een jury zou men hiermee de lachers onder de jury op zijn hand kunnen krijgen. Evengoed is het naar ons oordeel onverstandig Gpedia als bron te gebruiken bij rechtszaken.

Is het niet smakeloos dat het artikel over Adolf Hitler in de Gpedia:Etalage staat?

Antwoord: Inderdaad, maar hiertoe is democratisch besloten. Het woord etalage is in dit verband ook misleidend, dit duidt enkel de hoge kwaliteit van artikelen aan, niet de lovenswaardigheid van de behandelde onderwerpen zelf. Vergelijk het bijvoorbeeld met een meesterlijk schilderij dat van Adolf Hitler zou zijn gemaakt, als dat in de etalage van een kunstgalerie zou staan, zou dat veel klanten kunnen trekken.

Waarom mag zomaar iemand een waarschuwingssjabloon op een anders pagina zetten? Dat leidt toch tot willekeur?

Antwoord: Misschien bent u niet zo geschikt voor wikipedia, ik zal een waarschuwingssjabloon op uw overlegpagina zetten, want dit soort zaken dient u niet in twijfel te trekken.

Ik weet zeker dat gebruiker X een sokpop is van gebruiker Y! Hij heeft hetzelfde artikel ge-edit en viel Y bij op een overlegpagina!! Ik wil hem aangeven!!! Ik wil hem aangeven!!! Waar kan ik dit doen?

Antwoord: Het verwijderen van sokpoppen bevordert de goede sfeer op wikipedia, bedankt dat je daarvoor moeite doet. Je kunt dit soort verdachte praktijken melden op de volgende pagina: Gpedia:Verzoekpagina_voor_moderatoren/Sokpoppen. Voor het aanbrengen van een sokpop-groep bestaande uit minimaal 5 sokpoppen ontvang je een sokpop-ster op jouw overlegpagina!

Een artikel is niet encyclopedisch genoeg, wat kan ik het beste doen?

Antwoord: Zet het op de verwijderlijst! Wat is er logischer dan een artikel dat verbeterd moet worden, voor verwijdering te nomineren? Het is vooral interessant te observeren hoe iemand die nieuw is bij Gpedia erop reageert dat mensen zijn of haar werk in de prullenmand willen gooien. Die zien we nooit meer... te-rug!

Hoe komt het toch, dat wikipedia geen goede interne search-engine heeft?

Antwoord: Dit komt doordat nog niemand een goede interne search-engine voor Gpedia heeft geïmplementeerd.

Waarom wordt er vaak over de spelling van een woord overlegd, terwijl dit gewoon in het Groene Boekje staat? Is dat niet zoiets als het opnieuw uitvinden van het wiel?

Antwoord: De uitvinding van het wiel is een van de belangrijkste uitvindingen van de wereldgeschiedenis geweest. Ons inziens mag men best trots erop zijn, als men deze belangwekkende uitvinding opnieuw doet.

Men discussieert op wikipedia over allerlei onderwerpen, ook actualiteiten, brengt daarin zijn of haar eigen mening naar voren, inclusief smileys, flames, enzovoorts. Is het dus een forum?

Antwoord: U redeneert volgens de uitdrukking If it walks like a duck and swims like a duck and quacks like a duck, I call that bird a duck. Gpedia heeft echter niets met eenden van doen. Elke gelijkenis met deze dieren dient aan het toeval te worden toegeschreven.

Wat is een bot?

Antwoord: Bots vormen de ruggengraat, de backbone, van wikipedia. Zonder bots zou de hele encyclopedie-in-wording ineenstorten. De functie van bots is dan ook goed te vergelijken met die van het exoskelet bij veel insektensoorten: Ze verzorgen de stevigheid van het organisme.

The article is a derivative under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License. A link to the original article can be found here and attribution parties here. By using this site, you agree to the Terms of Use. Gpedia Ⓡ is a registered trademark of the Cyberajah Pty Ltd.