Gpedia:Te beoordelen pagina's

Ga naar: navigatie, zoeken
Klik hiernaast voor naar onder  Naar inhoud
Naar onder

Zie WP:TBP
Zie WP:TVP
Zie WP:AVW
Zie WP:AFD
Zie WP:WEG

Inhoud

Uitleg

Geen stemming

Dit is geen stempagina

Op deze pagina vindt geen stemming bij meerderheid plaats, maar een discussie tussen vrijwilligers van Gpedia. Op Gpedia bestaan regels en richtlijnen met betrekking tot de inhoud van de encyclopedie, en consensus wordt bereikt op basis van argumenten, niet door het tellen van stemmen.

U wordt niettemin uitgenodigd om mee te discussiëren en uw mening is welkom. Ga uit van de goede wil van anderen, wees beleefd en vergeet niet uw bijdragen te ondertekenen door aan het eind ~~~~ toe te voegen.

Overzicht beheerpagina's

Deze pagina is bestemd voor het melden van pagina's die naar uw mening, in de huidige vorm, van Gpedia verwijderd zouden moeten worden. Dit kunnen pagina's zijn waarvan de inhoud verplaatst is, waar overbodige informatie op staat, waar geen of onjuiste informatie op staat, enzovoorts. Dit hoeft dus niet altijd bezwaar tegen het onderwerp zelf in te houden.

Staat er op deze lijst een pagina die u wilt verbeteren, dan kan dat: Verbeter de pagina en geef dan op deze lijst aan wat u heeft veranderd. De pagina kan dan mogelijk behouden blijven. Wanneer (een deel van) de inhoud van een pagina beter kan worden ingevoegd in een andere bestaande pagina, doe dit dan voordat na twee weken het artikel wordt verwijderd. Een pagina die verwijderd is, wordt in het logboek verwijderde pagina's vermeld. Wilt u over een onderwerp op een later moment een artikel schrijven, maak die pagina dan opnieuw aan. Probeer daarbij dan te voldoen aan de richtlijnen.

Bent u het oneens met de verwijderingsnominatie van een pagina op deze lijst, geef dat dan ook in de lijst aan, met een motivatie.

Een moderator beslist na een periode van twee weken op basis van inhoudelijke argumenten en toetst aan criteria wat er met het artikel gebeuren gaat. Artikelen die na twee weken verbetertijd en beoordelingstijd nog niet behoudenswaardig zijn, worden ook verwijderd.

Pagina nomineren

Aanbevolen wordt om een net aangemaakt artikel niet binnen één uur na plaatsing te nomineren, omdat degene die het artikel aanmaakte het misschien zelf nog aan het verbeteren is. Als er op een artikel een {{meebezig}}-sjabloon staat is het verstandig om de aanmaker van het artikel eerst de kans te geven het schrijven van het artikel af te ronden.
Als het onderwerp naar uw mening wel geschikt is voor Gpedia, maar niet in de huidige vorm, overweeg dan of u zelf in staat bent het artikel te verbeteren.

Een nieuwe kandidaat voor beoordeling plaatst u onderaan deze lijst, bij de dag van vandaag, en vermeld waarom de pagina is genomineerd. Als het om volledige onzin gaat (of uw eigen fout), dan kan het helemaal onderaan, onder de kandidaten voor directe verwijdering. Wanneer u een pagina op deze lijst zet, moet u ook op de genomineerde pagina zelf vermelden dat deze op de nominatie voor beoordeling staat. Dit kunt u doen door bovenaan een van de sjablonen uit de volgende paragraaf te plaatsen. Plaats slechts één sjabloon; een combinatie met een sjabloon als {{wikify}}, {{beginnetje}} of {{nocat}} is in dit stadium overbodig en zal onervaren gebruikers afschrikken. Verder is het attent - en werkt het vaak ook constructief - om de aanmaker van een artikel op diens eigen gebruikers-overlegpagina met eventuele verbetertips persoonlijk te wijzen op de nominatie.

Overweeg ook of plaatsing elders dan op de beoordelingslijst beter is - zoals op Gpedia:Dit kan beter (voor lemma's die overduidelijk wel encyclopedische waarde hebben) of op de samenvoeglijst. Voor het samenvoegen van twee artikelen plaats je op beide artikelen de sjablonen {{samenvoegen|[[lemma]]}}. Voor het invoegen van een artikel in een ander artikel plaats je op het te verplaatsen artikel het sjabloon {{samenvoegennaar|[[lemma]]}} en op het andere artikel het sjabloon {{samenvoegenvan|[[lemma]]}}.

Nominatiesjablonen

Artikelen kunnen worden voorzien van een van onderstaande sjablonen; tevens komen de artikelen dan in de erachter vermelde categorie. Met uitzondering van een nuweg-nominatie, blijven genomineerde artikelen twee weken beschikbaar voor verbetering voordat een moderator een besluit neemt voor behoud of verwijdering. Een artikel met nuweg-nominatie wordt in de regel zo snel mogelijk verwijderd.

Geef telkens de reden van nomineren op in het sjabloon; dit verschijnt dan op de pagina zelf. Geef bij schending van het auteursrecht zo mogelijk ook een link op.
Onder bepaalde voorwaarden mogen {{reclame}} en {{auteur}} ook direct worden verwijderd. Zie hier voor meer informatie.

Gebruikte afkortingen

(kan ook in kleine letters)

 • AUT: schending van auteursrechten
 • E: encyclopedisch (belangrijk genoeg om een artikel waard te zijn)
 • NE: niet encyclopedisch (niet belangrijk genoeg)
 • POV: point of view, een eenzijdig standpunt, in tegenstelling tot NPOV, neutral point of view (neutraal standpunt)
 • WB: woordenboekdefinitie
 • WIU: van onvoldoende kwaliteit (afkorting van de misleidende term "werk in uitvoering")
 • ZP: (zelf)promotie
Het toevoegen van een nieuwe dag

Als het goed is, wordt elke dag om 00.00 uur een nieuw sjabloon voor die dag toegevoegd door een botje (Gebruiker:nlwikibots). Als dit niet gebeurd is, moet deze pagina gewijzigd worden: boven het commentaar <!-- HIERVOOR --> moet het correcte sjabloon vanuit de queue (die eronder staat) gekopieerd worden. Let erop dat je de <!-- en --> die om het sjabloon staat wegneemt.

Als er geen pagina's meer in de queue staan, moet een nieuwe pagina worden aangemaakt. Gebruik hiervoor de instructies op Sjabloon:Te beoordelen pagina's nieuwe dag.

Onterecht verwijderd?

Heeft een moderator na twee weken een artikel in uw ogen onterecht verwijderd? Vraag dan eerst de moderator die de lijst afgehandeld heeft om toelichting op diens overlegpagina. De naam van de moderator die het artikel heeft verwijderd vindt u terug in het Verwijderingslogboek. Doe pas na de navraag een eventueel terugplaatsingsverzoek op Verzoekpagina voor moderatoren/Terugplaatsen.

Recente beoordelingssessies

Hier staan de afgehandelde subpagina's van de laatste week gearchiveerd. Deze dienen als archief van beoordelingsnominaties. De moderator die als laatste een dag afhandelt of afmaakt dient deze hier, na de nodige controles, te archiveren.


Toegevoegd 25/09; af te handelen vanaf 09/10

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Toegevoegd 25/09: Deel 1

Nuvola apps knotes.png
Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en uitgevoerd als daar aanleiding toe was.

 • Hardee's - wiu - lijkt machinevertaling - Hanhil (overleg) 25 sep 2017 05:34 (CEST)
 • Kılıç - wiu- Turks woord voor "zwaard", beschrijft nu een kromsabel of kromzwaard, maar legt niet uit wat nu het verschil is, specificaties t.o.v. bijvoorbeeld andere sabels, zeer mager t.o.v. anderstalige artikelen. Alles onder kopje "trivia" riekt naar origineel onderzoek. Hoe kan de lezer deze "kennis" verificiëren? Titel zou volgens mij eerder Kilij moeten zijn. Kılıç geeft algemene zwaarden, Kilij meer het type uit het artikel. In het artikel staat: "Deze zwaarden werden afgeleid van de Turks-Mongoolse sabels die gebruikt werden in alle landen onder invloed van de Turken.", wat volgens anderstalige artikelen niet kan kloppen, het zwaardtype zou afkomstig uit Xiongnu zijn. Rode raaf (overleg) 25 sep 2017 09:07 (CEST)
 • Xiongnu is het eerste civilization die het zwaard of de voorganger daarvan gebruikt zou hebben. Xiongnu is dan wel een Turkse volk. Over de benaming, Kilij is de Engels talige verbastering van Kılıç. In het Turks heet de zwaard gewoon zwaard, Kılıç', of Türk kılıcı Turks zwaard. Onder de kopje trivia zijn bronnen toegevoegd, die trivia was afkomstig van de Engelstalige Gpedia pagina erover.ClintEastwood Blondie (overleg) 25 sep 2017 14:19 (CEST)
 • Sterker nog, dat stukje over Xiongnu had ik ook in de artikel geschreven maar iemand heeft het weg gehaald.ClintEastwood Blondie (overleg) 25 sep 2017 14:38 (CEST)
 • Je hebt het over de Turkse en de Engelse benaming. Dan weet je vast ook wel de Nederlandstalige benaming? Brimz (overleg) 25 sep 2017 14:39 (CEST)
 • De Nederlandse benaming zou dus Kılıç kunnen zijn, volgend de voorbeeld van hoe ze de naam in het Engels overgenomen hebben. Het zou eventueel ook Turks Zwaard of Turks Sabel genoemd kunnen worden i guess.ClintEastwood Blondie (overleg) 25 sep 2017 14:58 (CEST)
 • 'Zou kunnen zijn' en 'I guess'? Je weet het dus niet zeker? Hoe zie je je dan als degene die zoveel kennis van het onderwerp heeft, dat hij daar een goed Nederlandstalig artikel over kan schrijven? Brimz (overleg) 25 sep 2017 15:01 (CEST)
 • Zolang er geen betrouwbare bronnen gegeven worden, riekt het artikel naar origineel onderzoek. Beantwoording van vragen met "zou kunnen zijn" en "I guess" versterkt die indruk. In de huidige vorm kan het artikel m.i. dan ook niet behouden blijven. Machaerus (overleg) 25 sep 2017 15:24 (CEST)
 • Er zijn na mijn mening wel betrouwbare bronnen gebruikt. De opmerking van "zou kunnen zijn" ging specifiek om een potentiële andere benaming voor het artikel.ClintEastwood Blondie (overleg) 25 sep 2017 16:10 (CEST)
 • Er worden wel bronnen genoemd, maar deze lijken niet daadwerkelijk gebruikt, zoals op de overlegpagina bij het artikel aangegeven. Advies is dit alsnog te doen, het daadwerkelijk verwerken van betrouwbare bronnen is de enige manier waarop dit lemma acceptabel kan worden. Machaerus (overleg) 25 sep 2017 16:25 (CEST)
 • Het artikel is nog een stub, bronnen die het over de onderwerp hebben zijn erbij gegeven zodat het niet binnen 1 seconde verwijdert wordt als "hoax". De bronnen kunnen nog meer uitgebreid in het tekst worden verwerkt.ClintEastwood Blondie (overleg) 25 sep 2017 16:49 (CEST)
 • Nee, het artikel is in deze vorm echt onvoldoende en het opvoeren van niet geraadpleegde bronnen is in strijd met de basisregel op WP:BRON. Machaerus (overleg) 25 sep 2017 20:32 (CEST)
 • Het Toekomst Manifest - promo - Boek van een "print on demand" uitgeverij.Rode raaf (overleg) 25 sep 2017 11:30 (CEST)
  • Auteursrechtenschending en dus per direct verwijderd. Machaerus (overleg) 25 sep 2017 13:58 (CEST)
 • Stichting LevenseindeCounseling - NE - stichting ontstaan uit onvrede - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 25 sep 2017 12:31 (CEST)
  • Tegen Tegen deze gebrekkige motivatie. Geef eens wat uitleg: wat is er precies mis en wat kan beter? Josq (overleg) 25 sep 2017 14:14 (CEST)
   • niet iedere stichting behoeft een artikel - als dan ook nog de onvrede wordt uitgemeten ... - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 25 sep 2017 18:40 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen Presentatie van de kale doelstellingen van een twee jaar oude NE-stichting, aangemaakt door een direct betrokkene, dus tevens reclame/ZP. Meer iets voor de eigen website. Wiki is namelijk geen aanplakzuil. Wat de stichting reëel heeft bereikt wordt niet duidelijk gemaakt. ondersteunen van het discours en bespreekbaar maken zijn immers slechts vage wezelwoorden. Fred (overleg) 25 sep 2017 14:50 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen - uit niet blijkt de relevantie van deze stichting. Een paar ego'tjes hebben ruzie gehad en zijn hun eigen gang gegaan. Ik verwacht wel meer informatie dan dit een artikel. Nietanoniem (overleg) 26 sep 2017 09:37 (CEST)
 • Sam Horsfield - NE - Engelse amateurgolfer zonder ook maar enig resultaat van enige importantie. Nooit een nationale titel behaald. Op de World Amateur Golf Ranking staat hij op positie 0. Zie hier voor de E-waarde van golfers. Malinka1 (overleg) 25 sep 2017 13:24 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen - resultaten in jeugd en bla-bla over studie etc. Kan dus weg. De Geo (overleg) 26 sep 2017 10:43 (CEST)
 • North Carolina Open - NE - Niet meer dan een "state" golftoernooi. Niks nationaals. Malinka1 (overleg) 25 sep 2017 13:33 (CEST)
 • Boudewijn Revis - ne, wiu - Is iedere wethouder zomaar E? Krakkemikkig lopend verhaal, dat de lading niet dekt. Malinka1 (overleg) 25 sep 2017 14:13 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen - Zeer matig artikel dat voor een groot deel bestaat uit "Een willekeurige selectie van zijn activiteiten" zoals heropening van een brug en een vergunning afgeven. Weg ermee. De Geo (overleg) 26 sep 2017 10:43 (CEST)

Toegevoegd 25/09: Deel 2

Nuvola apps knotes.png
Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en uitgevoerd als daar aanleiding toe was.

 • Toolstation -reclame- Dit lemma werd u aangeboden door de Online Marketing Assistent van Toolstation. Het betreft een webwinkel die op zich wel E-waarde heeft gezien de grootte ervan. Vermelding van gewonnen prijzen voor beste webwinkel e.d. lijkt me niet van encyclopedisch belang. Fred (overleg) 25 sep 2017 15:37 (CEST)
  • Ik heb het kopje Prijzen verwijderd. Verder leest het vrij neutraal. Verdel (overleg) 25 sep 2017 15:47 (CEST)
   • Klopt, het is een bedrijfsgeschiedenis waar op zich niet zoveel mee mis is. Maar dat bedrijfsmarketeers artikelen over hun bedrijf aanmaken is enigszins ongewenst. Fred (overleg) 25 sep 2017 16:50 (CEST)
    • Het is ongewenst dat marketeers niet-neutrale artikelen over hun eigen bedrijf aanmaken. Helaas is dat in 99% van de marketeer-artikelen het geval, maar het mag prima, een goed artikel over jezelf schrijven. ed0verleg 28 sep 2017 07:33 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen Het ziet er al veel beter uit, leest voor mij ook neutraal aan. Livenws (overleg) 26 sep 2017 00:21 (CEST)
 • V.5 - wiu - Slechts een lijstje nummers van een mixtape. Verdel (overleg) 25 sep 2017 15:39 (CEST)
 • Harquebusier -wb- Heet zo'n persoon niet een arquebusier of haakbusschutter en is een arquebus niet een haakbus, waar eveneens al een lemma over bestaat? Fred (overleg) 25 sep 2017 17:00 (CEST)
 • Volley2b - wiu/ew? - Voldoet (nog) niet aan de conventies, relevantie is onduidelijk. Rode raaf (overleg) 25 sep 2017 17:18 (CEST)
 • Werkdruk - wb - oorzaak en gevolg zijn hier omgedraaid - kan dus ook een nuwegje zijn - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 25 sep 2017 17:43 (CEST)
  • Tegen Tegen Is inderdaad op dit moment niets meer dan een woorddefinitie. Maar wat mij betreft kan dat met wat toevoegingen veranderen. Werkdruk is een steeds populairder wordende onderwerp. Er kunnen onder andere verklaringen bij en referenties naar artikelen over werkdruk. TheMuurtje (overleg) 25 sep 2017 18:30 (CEST)
   • stress is het gevolg van werkdruk - niet andersom - behouden? dan eerst de definitie aanpassen - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 25 sep 2017 18:38 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen Zelfs nuweg. Is geen waardig artikel. Het is niet omdat iets een artikel verdient, dat een minderwaardig, foutief iets maar moet behouden worden. Bovendien is het een bijzonder complex gegeven. Snelle oneliners zijn hier uit den boze. Queeste (overleg) 25 sep 2017 20:29 (CEST)
  • Zeker een ew onderwerp, ben het eens met Queeste dat zoiets gewichtigs een een deftig artikel verdiend, geen beginnetje of WB. In de huidge vorm dus Voor Voor verwijderenRode raaf (overleg) 25 sep 2017 21:45 (CEST)
  • Ik mis de verwijzing naar stoomketels. Stunteltje (overleg) 2 okt 2017 21:37 (CEST)
   • Smile - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 4 okt 2017 12:23 (CEST)
  • werkdruk is bovendien ook nog eens subjectief - al zal niet iedereen het daar mee eens zijn - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 4 okt 2017 12:23 (CEST)
 • Vti veurne - kan volgens Lenteni weg - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 25 sep 2017 19:12 (CEST)
 • Wilhelm Kühne - Een zin maakt nog geen artikel, maar ook geen nuweg. Mbch331 (Overleg) 25 sep 2017 19:28 (CEST)

Toegevoegd 25/09: Deel 3

 • Ferdinand Slock en Ben Slock Voorstel dat een kenner van de kunstwereld bekijkt of deze personen voldoende gewicht hebben voor een lemma (geschreven door dochter/kleindochter). Ik twijfel maar het is niet mijn expertise. Koos van den beukel (overleg) 25 sep 2017 16:25 (CEST)
  • Ben Slock heeft maar 1 bron. Dat dus. En Ferdinand Slock is alleen maar bekend bij het RKD.
   • Beide artikelen een flinke poetsbeurt gegeven. Ferdinand heeft wel een rkd-profiel. Er staan meerdere werken van Ben Slock in de openbare ruimte. Zwak punt bij beide lemmata zijn de weinige neutrale gezaghebbende bronnen. Tulp8 (overleg) 8 okt 2017 17:36 (CEST)
 • Mirjam Boelsums - reclame - deels door haarzelf aangemaakt en dat is te merken. Nauwelijks objectieve delen 2001:9E0:8702:CF00:F973:82BE:C993:64E7 25 sep 2017 09:03 (CEST)
  • Ik zie er niet echt reclame in. Wel is het wat populair geschreven. Nietanoniem (overleg) 26 sep 2017 09:35 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen in de huidige vorm objectief en verifieerbaar artikel. Verdienstelijk schrijfster/documentairemaakster en daarmee relevant voor Gpedia. Elly (overleg) 6 okt 2017 22:12 (CEST)
 • Nederlandse Studentenraad -wiu- Het onderwerp is zeker E, maar de stijl van dit lemma is in de ik-vorm geschreven en essayistisch. Dat zou wat objectiever en systematischer moeten. Termen als lang geleden zijn weinig zeggend. Een bron daartoe zou onder meer het boek: Keurige wereldbestormers kunnen zijn al geeft dat slechts informatie over een beperkt tijdsbestek, zie [1]. Er moeten toch mensen zijn die de gegevens aan kunnen vullen. Fred (overleg) 25 sep 2017 15:02 (CEST)
  • -- commentaar door de 'schrijver': Dit is grotendeels de informatie die ik in de afgelopen paar dagen door consultering van mijn reunisten heb weten te vergaren. Helaas heb ik zelf een zeer drukke baan, en geen geweldige schrijfstijl. Verder weet ik ook niet hoe ik ons archief goed als bronvermelding kan gebruiken. Ik nodig iedereen dan ook graag uit verdere informatie toe te voegen en stukken te herschrijven/ herstructureren.
  • Als het onderwerp naar jouw mening zeker E is, waarom nomineer je het dan al na 5 minuten in plaats van even te wachten om de schrijver de kans te geven verder te werken aan het artikel? Tegen Tegen verwijderen The Banner Overleg 25 sep 2017 16:33 (CEST)
   • Om de simpele reden dat op deze wijze om verbetering kan worden gevraagd, zoals ook uit mijn commentaar blijkt. Uiteraard heeft aanmaker (of een ander) 14 dagen de kans om verbeteringen aan te brengen, waar het wiu-sjabloon (werk in uitvoering !) dan ook toe uitnodigt. Overigens bent u (!) toch niet serieus van mening dat het artikel in de huidige staat moet blijven bestaan en geen verbetering behoeft? Fred (overleg) 25 sep 2017 16:50 (CEST)
    • Ik heb niet binnen 5 minuten genomineerd maar ik heb het wel een stuk geneutraliseerd. The Banner Overleg 25 sep 2017 17:09 (CEST)
     • Dank daarvoor. Fred (overleg) 25 sep 2017 20:44 (CEST)
     • Elk artikel moet vanaf moment 0 in orde zijn. Als het dat niet is, rest eigenlijk alleen verwijdering, herschrijving en dan pas herplaatsing. Dat er twee weken de tijd wordt gegeven voor herschrijving is al erg aardig. Nietanoniem (overleg) 26 sep 2017 09:39 (CEST)
 • Martien van Asseldonk -reclame- Iemand die zeer uitgebreid over zichzelf schrijft. Fred (overleg) 25 sep 2017 21:16 (CEST)
  • Een hele lap tekst. De inhoud beschrijft meer over Veghel en gerelateerde zaken, dan over van Asseldonk zelf. Balans ontbreekt. Tekst komt niet neutraal en objectief over. Er staat bijvoorbeeld dat hij een opleiding als elektrotechnicus volgde, maar wordt hier (zonder academische graad?) historicus genoemd. Dat zou amateur-historicus moeten zijn neem ik aan? Onafhankelijke bronnen ontbreken, daarnaast vraag ik me af of zijn bekendheid bovenregionaal is? Schrappen is ook schrijven. Rode raaf (overleg) 25 sep 2017 21:42 (CEST)
  • Door mezelf geschreven, maar probeer zo objectief en neutraal mogelijk mijn historisch werk te duiden. Gaat dus niet zozeer over mij dan wel de bijdrage aan de geschiedschrijving.– De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Martien van Asseldonk (overleg · bijdragen) 25 sep 2017 21:29‎
   • de eerste volzin heb ik aangepast - dus dat historicus komt van mij - dat om in ieder geval om niet zo plompverloren te beginnen - zal er in ieder geval amateur aan toe voegen - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 25 sep 2017 22:55 (CEST)
   • overigens vind ook ik het een onvoldragen artikel - alleen de eerste alinea gaat over de man zelf - de rest over wat hij heeft onderzocht - gevalletje(s) GOO dus - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 25 sep 2017 23:01 (CEST)
   • Probeer wat derde persoon bronnen toe te voegen die bevestigen dat je van belang bent. Dit klinkt flauw weet ik. Krant artikelen, interviews met jou ofzo, iets dat niet afkomstig is van jezelf.ClintEastwood Blondie (overleg) 26 sep 2017 01:38 (CEST)
    • Martien van Asseldonk op advies tekst wat ingekort en op het einde externe referenties opgenomen (die laatste mogen er wat mij betreft eventueel weer uit). Zie eventueel: http://www.van-asseldonk.nl/Tak%20Veghel/Families/258-MartienPetrusTheodorus.html nrs. 42, 47-52, 59, 61, 67-71. Overigens was het mijn bewuste keuze om over mijn historisch werk te schrijven, en niet over mezelf als persoon. Dat ik mezelf in het begin met een paar regels met grove streken wel neerzet, dient alleen om de rest van context te voorzien. Mijn historisch werk is - volgens anderen - wetenschappelijk significant. Misschien de titel aanpassen in: 'De historische bijdragen van Martien van Asseldonk' of zoiets dergelijks. De meeste mensen in mijn directe omgeving vinden andere aspecten van mijn leven veel interessanter (ontwikkelngshulp, fotografie), maar dat lijkt me allemaal niet thuis te horen op Gpedia. Wat me motiveerde om dit artikel te schrijven was niet zozeer 'reclame', maar het besef dat mijn historische bijdragen nog nooit goed geduid zijn. Er zijn wel interviews maar journalisten hebben zelden een goed inzicht in het werk, beperken zich veelal tot wat algemeenheden. Het is allemaal nogal specialistisch en het zou denkelijk teveel tijd kosten om voldoende te verdiepen. Recenties door collega historici zijn inhoudelijk veel beter, maar ook zeldzamer en beperken zich dan weer tot een enkele publikatie. Uiteindelijk ben je dan zelf de enige die je eigen speelveld voldoende overziet en begrijpt om het in eenvoudige woorden te kunnen schetsen. Met die diepe valkuil van 'reclame'. Ik heb geprobeerd in de herziene versie daar wat scherper op te letten. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Martien van Asseldonk (overleg · bijdragen) 26 sep 2017 06:45‎
     • Als je die artikel nu baseert op die referenties die je hebt toegevoegd, na mijn mening is er met de format niks mis, alleen dat je al die stukken met tweedehandsbronnen kunt ondersteunen. Het is niet makkelijk om een encyclopedisch artikel te schrijven over jezelf en objectief te blijven. Nu dat je ook hebt "toegegeven" dat je de artikel zelf schrijft zal het heel moeilijk zijn om mensen te overtuigen om het te behouden in de consensus. ClintEastwood Blondie (overleg) 26 sep 2017 10:20 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen - NE - een lokaal amateur-historicus Hanhil (overleg) 8 okt 2017 09:15 (CEST)

Toegevoegd 26/09; af te handelen vanaf 10/10

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Toegevoegd 26/09: Deel 1

Nuvola apps knotes.png
Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en uitgevoerd als daar aanleiding toe was.

 • Alycia Debnam-Carey - gisteren genomineerd door Fred Lambert, zonder vermelding van reden, en zonder op deze lijst te staan. Naar vandaag verplaatst.
  • Sorry. Er kwam iets tussen. De reden was uiteraard: Te weinig voor een beginnetje (éénzinner). Fred (overleg)
   • 26 sep 2017 10:31 (CEST) sorry maar ze is een goede actrice die in meerdere films en series heeft gespeeld. Ze verdient een Gpedia pagina te hebben die daar recht aan doet– De voorgaande bijdrage werd geplaatst door 77.169.68.217 (overleg · bijdragen)
    • En dit artikel wordt in ieder geval door Fred gezien als een artikel dat daar geen recht aan doet. En ik ben het eigenlijk wel met 'm eens. Dit is gewoon te weinig. Nietanoniem (overleg) 5 okt 2017 17:52 (CEST)
 • VHV - wiu - niet neutrale bedrijfspresentatie met een gebrek aan onafhankelijke bronnen (alleen de eerste, nummer 2 is niet inzichtelijk, 3 een lokale nieuwssite en 4 en 5 vanuit de branche waarde onduidelijk). Bleek tevens een cross-wiki aanmaak. - Agora (overleg) 26 sep 2017 12:05 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen - is E - een bekende speler in Duitsland - Hanhil (overleg) 26 sep 2017 19:19 (CEST)
   • Alleen ging deze nominatie nou juist niet over de Ew. - Agora (overleg) 29 sep 2017 20:28 (CEST)
 • Wheel sensation - wervende tekst - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 26 sep 2017 12:12 (CEST)
 • Een man weet niet wat hij mist - wiu - Artikel roept alleen vragen op in plaats van die te beantwoorden. Het "verhaal" bevat geen beschrijving van de gebeurtenissen, maar vrijwel alleen maar vragen. Deze vragen horen op de achterflap van een boek of DVD-hoesje. Tevens twijfel aan de hoeveelheid externe links, zijn die echt allemaal nodig? Kan het met minder toe? Wat is de toegevoegde waarde van al die links? Geen twijfel aan relevantie van het onderwerp. Dqfn13 (overleg) 26 sep 2017 12:23 (CEST)
  • Met het herschrijven van de paragraaf 'verhaal' is het artikel volgens mij al behoudbaar. Nietanoniem (overleg) 26 sep 2017 16:35 (CEST)
   • De tekst is zodanig dat het wel letterlijk overgeschreven lijkt van een programma-aankondiging. Het programma is echter al uitgezonden, zodat de vele vragen al beantwoord dienen te zijn. Fred (overleg) 26 sep 2017 23:13 (CEST)
 • Tian Yuan (golfer) - NE - geen resultaten behaald die hem E maken. Géén Tourkaart. zie ook hier. Nummer 1190 van de wereld ! Zie de link onderaan de pagina Malinka1 (overleg) 26 sep 2017 12:28 (CEST)
 • David Koechner - wiu - Hernominatie omdat de toegevoegde tabel (die waarschijnlijk de doorslag gaf tot behoud) was gekopieerd, waardoor de links deels in het Engels waren en de helft ervan niet klopte. Die tabel heb ik dus weer verwijderd. ErikvanB (overleg) 26 sep 2017 12:30 (CEST)
 • Robert van der Ree - NE - Geen herkenbare encyclopedische relevantie, rollen en theatergezelschappen worden zorgvuldig geheimgehouden, bronloos en zelfpromo (zie ook en:WP:DUCK). Kleuske (overleg) 26 sep 2017 14:26 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen Er valt weinig aan de argumenten van de nominator toe te voegen, RvdR is op grond van wat hijzelf schrijft, simpelweg NE. Oskardebot (overleg) 26 sep 2017 14:48 (CEST) PS Welkom terug Kleuske!
   • Tegen Tegen verwijderen Robert van der Ree wordt vermeld op een aantal andere pagina's. Deze geven aan dat er (nog) geen pagina is aangemaakt. Dit is simpelweg een eerste poging tot een gerechtvaardigde pagina. Er zijn dus wel bronnen. Alleen nog niet ingevuld. Wordt vervolgd. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Robert van der Ree (overleg · bijdragen)
    • Dat u tegen verwijderen bent, kan ik me voorstellen. Maar ga eens voor de spiegel staan en kijk uzelf nu eens diep in de ogen: vindt u nu echt dat uw activiteiten en uzelf een plek verdienen in een ENCYCLOPEDIE? Mijn activiteiten in de samenleving zijn aanzienlijk omvangrijker en van meer belang geweest dan die van u (dat vind ik zelf), maar ik ben werkelijk niet van mening dat ik daarmee een plek in Gpedia verdien. Sommigen hier noemen dat 'man met baan' en dat vind ik aardig kloppen, zowel voor mezelf als voor u. Oskardebot (overleg) 26 sep 2017 23:29 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen - uit het artikel blijkt nu niet echt encyclopedische relevantie. Nietanoniem (overleg) 5 okt 2017 17:53 (CEST)

Toegevoegd 26/09: Deel 1b, twee lijsten uit 1816

Dit betreft twee lemmata met als oorspronkelijke titel (zoals aangemaakt door de auteur):
Na een titelhernoemingsoorlog inzake van vermelding van het jaartal in de titel van het lemma alhier aanbeland. – Maiella (overleg) 26 sep 2017 14:44 (CEST)
Vergeet niet erbij te vertellen dat jij ook bij die hernoemingsoorlog betrokken was en hem in feite aanzwengelde. The Banner Overleg 26 sep 2017 17:29 (CEST)
Deze toelichtingen van Maiella en The Banner zijn wel interessant voor wie wil weten waardoor deze beide lijsten opeens onder de aandacht zijn gekomen, en gezien de overeenkomst tussen beide lijsten, lijkt het me wel handig dat beide nominaties onder hetzelfde kopje staan. Voor de beslissing over behoud of verwijdering van de pagina's, is de inhoud natuurlijk veel relevanter, het zou raar zijn om een artikel alleen op grond van een verkeerde naam te verwijderen. Bever (overleg) 2 okt 2017 00:18 (CEST)
 • Lijst van plattelandsgemeenten in Gelderland - weg - Bronloze lijst die zonder een bijbehorend hoofdartikel over wat nu een hoofdschoutambt precies is, vrij zinloos lijkt. De lijst bestaat uit een opsomming van hoofdschoutambten, die meer een soort district lijken te zijn, dan een gemeente. Zie ook Sporen van moderniteit: de sociaal-economische ontwikkeling van de regio en Gelders Archief Dit is feitelijk gewoon een "bron" die hier als lijst geplaatst werd. WP:NIET "Los zand": Gpedia is niet bedoeld als opbergdoos voor losse onderdelen, ook niet als die wel in een artikel zouden passen en daar te zijner tijd deel van uit zouden kunnen gaan maken. Rode raaf (overleg) 26 sep 2017 12:17 (CEST)
  • Bronloos is een zwak argument. Woodcuttery heeft elders het tegendeel beweerd (een kopie met commentaar). – Maiella (overleg) 26 sep 2017 13:22 (CEST)
   • Sorry, wat? Woody|(?) 26 sep 2017 15:43 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen WP:PUNT-nominatie The Banner Overleg 26 sep 2017 17:20 (CEST)
   • Dat behoeft uitleg. Ik zou niet weten wat hier WP:PUNT aan is. De nominator was in elk geval niet betrokken bij de strijd om het wel of niet vermelden van het jaartal in de titel. Apdency (overleg) 28 sep 2017 09:33 (CEST)
    • @The Banner, lees aub mijn motivatie bovenaan, vergelijk dat even met de inhoud van het "artikel". Dit betreft een serieuze verwijdernominatie. Om dat af te doen als WP:Punt is behalve uit de lucht gegrepen, vrij respectloos naar mij toe.Rode raaf (overleg) 29 sep 2017 09:13 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen: overgetypt uit deze bron (p. 258 en verder) en voorzien van eigen commentaar (mogelijk in strijd met WP:GOO, dat valt bij gebrek aan een bronvermelding niet te controleren). Aanmaker erkent zelf op de overlegpagina dat het om bronmateriaal gaat en niet in de hoofdnaamruimte thuishoort. Dit is inderdaad los zand. Woody|(?) 26 sep 2017 17:32 (CEST)
  • Opmerking Opmerking Ik kwam bij toeval uit op deze vreemde lijst. Wel, achteraf bleek dat er hier een bwo om was (zie geschiedenis titelwijzigingen). Ik las het stukje uit het overleg: Zorg ervoor dat de paginatitel een vlag is die de lading dekt, en constateer dat dit niet het geval is. Waar ik ook reactie heb achtergelaten. Er werd inhoud van elders gecopiëerd hierheen, zonder bronvermelding. Achteraf geeft aanmaker dit toe op de overlegpagina. Daarmee is ook de licentie niet in orde. Tijdens het overleg trek ik snel de conclusie dat dit "artikel" los zand is. Zie motivatie bovenaan. Daarna duikt Maiella op, en maakt er een circus van door een stuk tekst, twee (kennelijk) oorspronkelijke titels vóór mijn nominatie te plaatsen en er een "deel 1b" van te maken. Daarnaast wordt dat andere lemma "Lijst van plattelandsgemeenten in Utrecht" niet voor verwijdering geplaatst, maar ongebruikelijk als "handhaven". Ik heb daarom Maiella's toevoegingen op de juiste plek (onder het zelf aangemaakte deel 1b) laten staan, mijn nominatie op de juiste (chronologische) plek (boven de latere toevoegingen) om mijn serieuze nominatie niet te laten ondersneeuwen door WP:PUNT gedrag.Rode raaf (overleg) 29 sep 2017 09:02 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen - op zich vind ik het overzicht uit 1816 wel aardig, maar als er van een aantal gebruikers geen jaartal in de titel bij mag is het volkomen onduidelijk dat het betrekking heeft op eeb historische situatie en kan het beter weg. Dat het grotendeels is overgetypt uit een bron is ook niet zo mooi, maar de auteursrechten zijn daar 200 jaar later wel van verlopen. Bronvermelding is dus zeker nodig. De Geo (overleg) 29 sep 2017 10:47 (CEST)
   • Er staat duidelijk De lijst is gepubliceerd in het reglement van bestuur ten platte lande van de Provincie Gelderland, ongedateerd 1816. Inhoudelijke meningsverschillen moeten niet via deze lijst uitgevochten worden. De titel (zonder toevoeging) dekt de lading ruim voldoende. — Zanaq (?) 18 okt 2017 20:10 (CEST)
    • Het is evident dat de naam van een lemma zonder jaartal niet voldoet aan de vereisten van WP:BENOEM. Inhoudelijke meningsverschillen moeten niet via deze lijst worden uitgevochten. – Maiella (overleg) 18 okt 2017 20:14 (CEST)
     • Zonder haakjes voldoet prima aan WP:BENOEM. — Zanaq (?) 18 okt 2017 20:15 (CEST)
      • Zonder jaartal tussen haakjes voldoet niet aan WP:BENOEM. Want dit is géen lijst van plattelandsgemeenten, maar een lijst van GEPLANDE plattelandsgemeenten, waarvan een deel niet is gerealiseerd. – Maiella (overleg) 18 okt 2017 21:06 (CEST)
 • Lijst van plattelandsgemeenten in Utrecht – handhaven – om de discussie te centreren. – Maiella (overleg) 26 sep 2017 13:25 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen WP:PUNT-nominatie The Banner Overleg 26 sep 2017 17:20 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen: idem als hierboven (deze lijst is overgetypt uit p. 67 en verder). Woody|(?) 26 sep 2017 17:32 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen - enige reden voor nominatie lijkt een bwo, dus een WP:PUNT-nominatie. - Richardkiwi Overleg 29 sep 2017 01:05 (CEST)
  • Opmerking Opmerking -Doorgehaald- WP:PUNT actie. Let even goed op, er IS door Maiella helemaal niet genomineerd hier, op het lemma staat niet een verwijdersjabloon, de titel werd hier geplaatst o.v.v. "handhaven" om een punt te maken. Daar is de TBP niet voor bedoeld. Er heeft daar een hernoemingsoorlog plaatsgevonden waar ik volledig buiten sta. Ik beoordeel het artikel van de Gelderse "gemeenten" op de inhoud, dan mag ik ook serieuze en inhoudelijke argumenten verwachten, geen circus.Rode raaf (overleg) 29 sep 2017 09:08 (CEST)
   • Er stond wel een verwijdersjabloon op het artikel. Dat Maiella zelf voor handhaven pleit betekent niet dat dit niet als een normale beoordelingsnominatie behandeld kan worden. Als we de lijst over Gelderse plattelandsgemeenten beoordelen is het wel zo nuttig om deze lijst meteen mee te nemen. Je doorhaling is ongedaan gemaakt. Woody|(?) 30 sep 2017 00:21 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen - op zich vind ik het overzicht uit 1816 wel aardig, maar als er van een aantal gebruikers geen jaartal in de titel bij mag is het volkomen onduidelijk dat het betrekking heeft op eeb historische situatie en kan het beter weg. Dat het grotendeels is overgetypt uit een bron is ook niet zo mooi, maar de auteursrechten zijn daar 200 jaar later wel van verlopen. Bronvermelding is dus zeker nodig. De Geo (overleg) 29 sep 2017 10:47 (CEST)
  • Opmerking Opmerking De lijsten hebben zo hun problemen, maar het is wél handig dat er een lijst is met de gemeenten die bij het begin van het (Verenigd) Koninkrijk der Nederlanden zijn ingesteld. Daarom heb ik liever dat de genoemde problemen worden opgelost dan dat de lijsten worden weggemikt. Bever (overleg) 2 okt 2017 01:15 (CEST)
  • Er staat duidelijk De lijst is gepubliceerd in het reglement van bestuur ten platte lande van de Provincie Utrecht van 29 juni 1816. Inhoudelijke meningsverschillen moeten niet via deze lijst uitgevochten worden. De titel (zonder toevoeging) dekt de lading ruim voldoende. — Zanaq (?) 18 okt 2017 20:11 (CEST)
   • Het is evident dat de naam van een lemma zonder jaartal niet voldoet aan de vereisten van WP:BENOEM. Inhoudelijke meningsverschillen moeten niet via deze lijst worden uitgevochten. Als iemand de ene lijst toevoegt, dan staat het mij vrij om ook de andere lijst alhier ter beoordeling toe te voegen. Op twee soortgelijke lijsten op dezelfde datum op deze beoordelingslijst staan. – Maiella (overleg) 18 okt 2017 20:14 (CEST)

Toegevoegd 26/09: Deel 2

 • Looptijdrente -wiu- Als dit meer is dan de deze maand 'gelanceerde' website looptijdrente.nl dan komt dat in de huidige tekst niet erg uit de verf. JanB46 (overleg) 26 sep 2017 14:27 (CEST)
  • volgens mij reclame - het neologisme wordt alleen op/door deze site gebruikt - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 26 sep 2017 14:58 (CEST)
  • Mogelijk reclame, al werd term ook al wel eerder gebruikt (zij het niet veel eerder). Maar de tekst lijkt toch vooral aan te haken bij de nieuwe site van de Hypotheekbond inderdaad. Overigens is 'lanceren' helemaal geen ongebruikelijke term bij een nieuwe website. Apdency (overleg) 26 sep 2017 15:52 (CEST)
 • Aanstelleritisniet encyclopedisch relevant/veredelde woordenboekdefinitie – 'Aanstelleritis' is niet meer dan een schertsende variant op 'aanstellerij', d.i. 'het zich aanstellen'. Het wordt hier en daar in bronnen genoemd, maar er lijken geen (althans onvoldoende) bronnen beschikbaar waarin het als fenomeen besproken wordt. Het artikel heeft meer weg van een veredelde woordenboekdefinitie: het heeft een definitie en een gedeeltelijke etymologie, gevolgd door een opmerking die kan worden samengevat als 'niet alles wat op aanstellerij lijkt/zo wordt genoemd is ook aanstellerij'. Het is veelzeggend dat het artikel is aangemaakt met de opmerking "in de categorie trivia" en in twaalf jaar niet is uitgebreid. Woody|(?) 26 sep 2017 15:41 (CEST)
  • Dit heeft inderdaad niet veel voeten in de aarde. Apdency (overleg) 26 sep 2017 15:52 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen - is net iets meer dan een woordenboekdefinitie. Nietanoniem (overleg) 26 sep 2017 16:36 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen - Zie Gpedia is geen woordenboek (2.1). Daar hebben we tenslotte al jaren de onvolprezen Wiktionary voor. Klaas `Z4␟` V:  26 sep 2017 22:42 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen - Zie ook wikt:aanstelleritis. Zo kun je anders voor elke originele taalkronkel eigen artikelen gaan maken, dat is echter niet het hoofddoel van Gpedia. De enige bruikbare bronnen lijken me hier woordenboeken. De Wikischim (overleg) 27 sep 2017 10:34 (CEST)
 • Dwars Bolwerkstraat - ne - Waarom is deze staat E? - ErikvanB (overleg) 26 sep 2017 17:20 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen het feit dat er twee gemeentelijke (geen rijksmonumenten) aan de straat staan maakt de straat nog niet E. Ook een boeiend bedrijf maakt de straat nog niet E. E-waarde is immers niet erfelijk. The Banner Overleg 26 sep 2017 17:23 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen - een straat in het historische Leiden, net als er in Amsterdam ook vele besproken worden. Net zo E als die andere straten. - Richardkiwi Overleg 26 sep 2017 19:47 (CEST)
  • Opmerking Opmerking: eerder behouden bij deze sessie. Misschien kan Natuur12 die beslissing toelichten. Geen van de opgegeven bronnen bespreekt de straat. Woody|(?) 26 sep 2017 19:57 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen - Relevantie van een straat moet blijken uit: 1) gegeven bronnen 2) landelijk bekend staande gebouwen/monumenten, bedrijven e.d. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door KlaasZ4usV (overleg · bijdragen)
   • Hoe kom je aan die landelijke eis? Apdency (overleg) 28 sep 2017 10:59 (CEST)
  • Op deze manier is wel het hek van de dam vrees ik, want er zijn nogal wat straten-artikelen. In de kroeg stelde iemand onlangs juist voor om alle kerkgebouwen ter wereld desnoods een eigen artikel te geven. Dat lijkt me erg surrealistisch in het licht van dit soort nominaties De Wikischim (overleg) 28 sep 2017 10:50 (CEST)
   • Er zijn mensen die menen dat elke straat ter wereld relevant is, ook als het om spiksplinternieuwe straten gaat (dan heb ik voor Hoorn nog heel wat te doen), welke eisen er aan gesteld worden? Geen, een straat is een straat en dan is het dus relevant. Ikzelf zie toch op z'n minst het liefst bronnen voor de straat. Bekende gebouwen is niet relevant, de straat zelf dient op de een of andere manier relevant te zijn en dat is doorgaans door de geschiedenis. Er zijn ook niet veel straten die landelijke bekendheid hebben, meestal gaat het toch om bekendheid binnen en misschien nog net buiten de gemeente maar dan in omliggende plaatsen e.d. Dqfn13 (overleg) 28 sep 2017 12:40 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen: Niks mis mee, voldoende feiten, historisch interessant en passende foto. Het is natuurlijk wel iets heel anders dan een Pokemon of voetballer (of moet ik dat liever niet zeggen om de irrationele beoordeling van artikelen niet onnodig te benadrukken ;-) Met vriendelijke groet, Bic (overleg) 30 sep 2017 00:07 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen, mooi lemma waar we er niet genoeg van kunnen hebben, volledig verifieerbaar dus voldoet volledig aan de eisen. Peter b (overleg) 30 sep 2017 00:25 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen: voldoet niet aan de eisen want niet encyclopedisch relevant (onvoldoende beschikbare onafhankelijke bronnen). Geen van de opgegeven bronnen bespreekt de straat. Woody|(?) 30 sep 2017 00:41 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen: Ontstaansgeschiedenis van de Bolwerkstraten toegevoegd, voorzien van diverse onafhankelijke bronnen. Met vriendelijke groet, Bic (overleg) 30 sep 2017 04:27 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen: keurig artikel over een eeuwenoude straat, inmiddels ook incl. bronnen - Hanhil (overleg) 18 okt 2017 20:58 (CEST)
 • Vincent Visser - ne Symbole-faune.png MoiraMoira overleg 26 sep 2017 17:26 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen Een neutrale informatiepagina over een opkomende Nederlandse acteur die wezenlijke rollen speelt in populaire flmografische werken over en/of voor met name minderjarigen, waarvoor logischerwijs dus ook verwacht mag worden dat men zelf minderjarig is. (zie: Brugklas). Anoniem1066 (overleg) 26 sep 2017 19:11 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen Ik noem een hoofdrol Brugklas geen kinderrol. Mbch331 (Overleg) 26 sep 2017 19:33 (CEST)
  • Neutraal Neutraal Twee hoofdrollen op de zeer jeugdige leeftijd van 16 jaar is wel een prestatie om "u" tegen te zeggen. Wel apart dat-ie dan nog in de brugklas zit :-) Klaas `Z4␟` V:  26 sep 2017 22:53 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen Dan zouden alle (kind)acteurs van Gpedia moeten verdwijnen – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door 217.123.110.79 (overleg · bijdragen)
  • In deze vorm Voor Voor verwijderen, een lemma moet meer zijn dan een zin die eigenlijk alleen maar zegt Piet is bekend van televisie, en deze komt niet verder dan dat. Peter b (overleg) 30 sep 2017 00:27 (CEST)
   • Hoewel ik de persoonlijke opvatting over de exacte inrichting van een lemma van Peter b respecteer, wil ik er wel op wijzen dat bij vele andere kindacteurs onder meer vanwege privacyredenen een lemma er gewoon zo uitziet. Dit zie je bijvoorbeeld terug op de volgende pagina's: Belle Zimmerman, Jesse Pardon, Stefan Perrier, Olivier Tuinier, Josip Koninckx, etc.. Rond deze vergelijkbare pagina's bestaat echter geen enkele discussie over de legitimiteit en de lemma. Anoniem1066 (overleg) 30 sep 2017 13:04 (CEST)

Toegevoegd 26/09: Deel 3

 • Minos (studentenvereniging) -NE- Studentenvereniging die lezingen organiseert en naar eigen zeggen een neutraal standpunt inneemt. Fred (overleg) 26 sep 2017 17:40 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen Geen opmaak noch bronnen, laat staan een categorie. Tekstdump vermoedelijk uit studentenblaadje gekopieerd dus wschl. ook auteursrechtenschending => Nuweggetje?  Klaas `Z4␟` V:  26 sep 2017 23:02 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen - Prima dat studenten activiteiten ondernemen; dat heb ik ook gedaan in mijn studietijd. Maar dat hoeft niet uitgevent te worden in een encyclopedie. Full pentagon.svgErik Wannee (overleg) 27 sep 2017 11:17 (CEST)
 • Vrije polis - wiu - Xxmarijnw overleg 26 sep 2017 19:08 (CEST)
 • Fé van Kessel - ne - Geen aanwijzingen voor relevantie; lijkt op vrouw met baan. Verder formulering die sterk pov is: "grote passie voor ...". Queeste (overleg) 26 sep 2017 19:54 (CEST)
  • Pagina is zodanig aangepast dat een mooie start is voor een nieuwe pagina, pagina kan dus van de lijst af Scenarioschrijver20 (overleg) 27 sep 2017 14:09 (CEST)Scenarioschrijver20
  • Er is een bron toegevoegd, we zullen soepel zijn. Nominatie verwijderd. Queeste (overleg) 28 sep 2017 20:19 (CEST)
   • @Queeste: Eigenlijk jammer dat je denominatie hebt doorgehaald, ik heb niet de indruk dat die bron erg onafhankelijk is. Voel je er iets voor om het soepel zijn aan de moderator over te laten en de nominatie weer actueel te maken? Of mag ikzelf die doorstreping weghalen? Koos van den beukel (overleg) 29 sep 2017 20:55 (CEST)
 • Hébertisme - wiu - Nominatie verlengd met twee weken, omdat het mogelijk wel een relevant onderwerp is, maar waar in twee weken niks aan gedaan is. Oude nominatie staat hier. Bronloos stukje tekst, dat weinig neutraal is geschreven. Externe link gaat naar een Belgische jeugdvereniging, wat ook niet neutraal is (voorkeur zou uit moeten gaan naar een sportbond of andere overkoepelende organisatie) en zelfs als reclame gezien kan worden voor de betreffende vereniging. Dqfn13 (overleg) 26 sep 2017 21:14 (CEST)
 • Joke Buis - wiu - Op zich redelijk relevant artikel, maar de stijl kan nog wel beter. Gympetic (overleg) 26 sep 2017 21:35 (CEST)
  • Reeds mee begonnen, opknappen was idd nodig. Geen twijfel aan E-waarde, bekende naam in evangelische/protestantse kringen in Nederland. Apdency (overleg) 26 sep 2017 21:46 (CEST)
   • Volgens het artikel is ze zangeres, componiste en schrijfster. Welke composities heeft ze dan op haar naam? Welke romans heeft ze dan geschreven? Fred (overleg) 26 sep 2017 23:16 (CEST)
 • Richard B. Spencer - wiu - Erg mager artikel. Verdel (overleg) 26 sep 2017 22:01 (CEST)
  • Je ziet wel vaker dat iemand alleen de inleiding van het artikel op de Engelse Wiki vertaalt en de rest laat zitten. Is dat nu gemakzucht of denkt de vertaler echt dat de Nederlandse Wiki met veel minder toe kan? Sijtze Reurich (overleg) 27 sep 2017 00:19 (CEST)
  • Klopt. Maar soms vult de auteur of een andere Wikipediaan het artikel alsnog aan tot iets volwaardigs. Voor nu is het artikel voldoende aangevuld, nominatie ingetrokken. Verdel (overleg) 27 sep 2017 11:11 (CEST)
  • Zo gaat het er inderdaad mee door. Sijtze Reurich (overleg) 27 sep 2017 11:32 (CEST)

Toegevoegd 29/09; af te handelen vanaf 13/10

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Toegevoegd 29/09: Deel 1

Nuvola apps knotes.png
Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en uitgevoerd als daar aanleiding toe was.

 • Mashika - wiu - Te kort, onderwerp is relevant, maar dit artikel is onvoldoende verduidelijkend. Dit artikel bevat nu effectief twee feiten: voertuig van Ganesha en de vorm. Dqfn13 (overleg) 29 sep 2017 00:13 (CEST)
  • Opmerking Opmerking Bij dit lemma heb ik geen wikidata element kunnen vinden. Wellicht ook een gezaghebbende bron toevoegen. Ldhank (overleg) 29 sep 2017 12:43 (CEST)
   • In het Engelstalige artikel Ganesha vond ik een andere naam: 'Mūṣakavāhana'. Mogelijk is 'Mashika' daar een Nederlandse verbastering van. Full pentagon.svgErik Wannee (overleg) 29 sep 2017 15:02 (CEST)
    • Het nare is dus dat ik wel een Boeddhaboekje heb en niet een over de hindoeïstische goden, ik kan dus onvoldoende doen in deze. Ganesha wordt wel behandeld als zijnde een godheid dat in zowel het hindoeïsme als het boeddhisme voorkomt. Het rijdier wordt in het boekje niet behandeld. Wel weet ik 100% zeker dat Ganesha (de olifantengod) inderdaad vrijwel altijd een muis/rat bij zich heeft en dat dat diertje als "rijdier" fungeert. Net zoals dat Ganesha's vader (Shiva) de Garoeda als rijdier heeft. Dqfn13 (overleg) 29 sep 2017 18:25 (CEST)
     • Het is een beetje vergelijkbaar met Attribuut (beeldende kunst) zoals bekend van katholieke heiligen. Bijvoorbeeld de heilige Stefanus heeft stenen als attribuut. Hoeveel EW aan zo'n onderwerp zit? Afhankelijk van beschikbare bronnen lijkt me. Los daarvan vraag ik me af of de spelling wel correct is. De informatie die er nu staat, staat nu al op Ganesha beschreven. Dan hoeft het geen eigen artikel.Rode raaf (overleg) 29 sep 2017 18:30 (CEST)
 • Simon Jaecques - wiu / (ne)? - Pagina bevat één zin... beetje karig. Verder, is deze persoon EW? Lenteni (overleg) 29 sep 2017 00:42 (CEST)
 • Rhythm Nation Records - ne - Platenlabel in oprichting, op dit moment uitsluitend aan het werk voor de oprichtster, waar ook het overgrote deel van de "bekendheid" vandaan komt. Dqfn13 (overleg) 29 sep 2017 09:25 (CEST)
  • Label van een onbekende artiest, en vrouw, en <slikt in>. Stel je voor dat we daar ook aan gaan beginnen. ed0verleg 29 sep 2017 16:27 (CEST)
   • Ik zal de nominatie meteen intrekken, ben helemaal vergeten dat alles wat bekende wereldbewoners doen van encyclopedische relevantie is. Dqfn13 (overleg) 29 sep 2017 20:37 (CEST)
 • Stichting The Holland Road - weg - aandacht voor de eigen toko, hoe nobel ook. Geen relevante bronnen en opmaak ontbreekt. Tulp8 (overleg) 29 sep 2017 09:57 (CEST)
 • Johannes de Waal Malefijt - wiu - Voldoet (nog) niet aan de conventies.Rode raaf (overleg) 29 sep 2017 13:50 (CEST)
  • Ik erken dat ik een beginner ben, maar over burgemeester De Waal Malefijt is echt niet veel te vinden. Hetgeen ik heb gevonden, stond in het boek "Bloemendaal, lanen en wegen" van mej. A.M.G. Nierhoff (uitgave 1963). Ik heb het in eigen woorden weergegeven. Iets lijkt me beter dan niets. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Wburggraaf (overleg · bijdragen) 29 sep 2017 16:21‎
  • Hoi Rode raaf, zou je even willen linken naar deze conventies zodat de aanmaker weet wat er bedoeld wordt en hoe het artikel verbeterd kan worden? (En, heel eerlijk, ik vind het zelf ook makkelijker omdat het me zo weinig zegt op deze manier) Ecritures (overleg) 29 sep 2017 14:45 (CEST)
  • Er wordt verwezen naar conventies, maar eerlijk gezegd snap ik met mijn 12 jaar ervaring ook niet wat er nu hier aan mist. Was het echt enkel de categorie? ed0verleg 29 sep 2017 16:30 (CEST)
  • Opmerking Opmerking - samen met J.(Johannes) de Waal Malefijt van dezelfde aanmaker. Sonuwe () 29 sep 2017 16:59 (CEST)
  • Doorgehaald. Ik heb zelf wikificatie uitgevoerd. Ik heb voldoende uitleg gegeven (zelfs tips) via diens OP. Meer kan ik niet doen. Rode raaf (overleg) 29 sep 2017 18:20 (CEST)
 • Jan Pieter Lonbar Petri - wiu - Idem. Verdel (overleg) 29 sep 2017 14:22 (CEST)
  • Ook over burgemeester Lonbar Petri is heel weinig te vinden. Wat ik, in eigen woorden, heb geschreven heb ik uit het boek "Bloemendaal, lanen en wegen" van mej. Nierhoff (uitgave 1963) – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Wburggraaf (overleg · bijdragen) 29 sep 2017 16:29 PS: Wil je voortaan alsjeblieft ondertekenen met vier tildes (~~~~)? Er wordt dan automatisch een link naar je gebruikerspagina geplaatst.
  • Opmerking Opmerking - Samen met J.P.(Jan Pieter) Lonbar Petri van dezelfde aanmaker. Sonuwe () 29 sep 2017 17:04 (CEST)
   • Auteur kon zijn hernoemde pagina niet meer terugvinden. Doublure is genomineerd voor verwijdering. Verdel (overleg) 29 sep 2017 18:05 (CEST)
  • Bron en opmaak verbeterd. Nominatie ingetrokken. Verdel (overleg) 29 sep 2017 18:05 (CEST)
 • IntelliJ - wiu/ew? - Voldoet (nog) niet aan de conventies. Relevatie onduidelijk. Rode raaf (overleg) 29 sep 2017 14:08 (CEST)
 • Tramlijn 553 (NMVB)/Namen - wiu - Voldoet (nog) niet aan de conventies. Rode raaf (overleg) 29 sep 2017 14:11 (CEST)

Toegevoegd 29/09: Deel 2

 • Deus Ex Machina (tijdschrift) - wiu/AUT/ew? - Niet neutraal geschreven met promo zoals: "Deus ex Machina richt zich tot elke literatuurliefhebber met een kritische ingesteldheid en een grote honger naar diepgang. Toegankelijkheid is een belangrijk criterium om lezers over de streep te trekken" riekt naar reclame. Deels afkomstig van hier. Rode raaf (overleg) 29 sep 2017 16:06 (CEST)
 • Hans Nieuwdorp - NE (soort CV) - RonaldB (overleg) 29 sep 2017 16:32 (CEST)
  • @RonaldB: zou je de auteur van deze pagina willen melden dat je diens artikel genomineerd hebt? Verdere onderbouwing van de nominatie zou ook welkom zijn. Natuur12 (overleg) 29 sep 2017 17:10 (CEST)
 • Fokkestraat - door mij behouden bij sessie maar een herbeoordeling gevraagd. Woody vroeg me hier terecht om een toelichting toen hij constateerde dat ik een vergelijkbaar lemma heb behouden. Met de kennis van nu lijkt het behoud van dit lemma me onterecht. Vandaar dat ik nu de andere straten die ik die dag behouden heb naloop. Nij Fokkestraat is niet aannemelijk gemaakt dat er voldoende onafhankelijke en gezaghebbende secundaire bronnen zijn over deze straat. Een kaart, foto met bijschrift, deze derderangs bron, aan aankondiging in de krant een een persbericht van een aannemer zijn allemaal onvoldoende om de relevantie van een onderwerp aan te tonen. De bronnen zijn of ondermaats of beschrijving het onderwerp niet. Natuur12 (overleg) 29 sep 2017 16:47 (CEST)
  • Zowel bij de site van de Historische Vereniging Oud-Leiden als van Erfgoed Leiden en Omstreken is nog materiaal te vinden dat de huidige tekst onderbouwt. Dat lijken mij onafhankelijke bronnen. Problematisch is dat er twee verschillende steegjes worden beschreven, die bovendien weinig belang hebben. De Fokkestraat is niet voor verkeer toegankelijk (aan beide zijden afgesloten met een hek). De Fokkesteeg is aan een kant afgesloten en het andere deel is opgegaan in een privéparkeerterrein. Met vriendelijke groet, Gasthuis(overleg) 29 sep 2017 20:11 (CEST).
  • Tegen Tegen verwijderen, juist steegjes die (deels) verdwenen zijn zouden beschreven moeten worden, anders gaat die kennis definitief verloren. Peter b (overleg) 30 sep 2017 00:34 (CEST)
  • Ik sluit me bij Peter_b aan. Dat er geen verkeer is, zegt niets over relevantie. Het gaat erom dat de informatie verifieerbaar is, en blijkbaar is dat wel het geval. ed0verleg 12 okt 2017 08:40 (CEST)
 • Ferdinand Wernerpoort - ne - zelfde verhaal als bij de Fokkestraat. De opgegeven bronnen beschrijven het onderwerp niet. Een verkoopadvertentie uit 1922 en een pagina met mededelingen uit de lokale krant zijn hoe dan ook niet voldoende om de relevantie aan te tonen. Deze bronnen noemen het onderwerp meer dan dat ze het onderwerp daadwerkelijk beschrijven. Natuur12 (overleg) 29 sep 2017 16:47 (CEST)
  • Het probleem met al deze straatlemma's in het kader van het Leiden-schrijfproject van begin juli is dat ze niet waren aangemaakt omdat ze E waren, maar omdat er toevallig foto's van beschikbaar waren in de collectie van Erfgoed Leiden en Omstreken. Tientallen cursisten of deelnemers hebben toen massa's foto's in artikelen gedumpt, daarbij vaak de opmaak van pagina's totaal verstorend, en was er nog geen lemma, dan werd dat speciaal aangemaakt om de foto te kunnen plaatsen. ErikvanB (overleg) 29 sep 2017 18:02 (CEST)
  • Artikelen werden met de omgekeerde insteek aangemaakt. Normaal schrijft men over een onderwerp en zoekt dan een afbeelding erbij. In dit geval was er de afbeelding van Erfgoed Leiden en Omstreken waar een verhaaltje bij kwam. De tekst zou uitstekend als onderschrift op Commons kunnen fungeren. Als artikel is het veel te eenzijdig. Verwacht minimaal een regel geschiedenis, herkomst van de naam, huidige situatie, ligging en wat straatinfo. Rode raaf (overleg) 29 sep 2017 18:05 (CEST)
   • Precies. De lemma's werden om de foto heen geschreven in plaats van andersom. Dit was dan vaak het resultaat. ErikvanB (overleg) 29 sep 2017 18:15 (CEST)
  • Afgezien van de terecht gesignaleerde problematiek is de inhoud van het artikel onjuist. Het lag aan de Bouwelouwensteeg (zie het krantenartikel uit 1922), een zijstraatje van de Haarlemmerstraat, en niet aan de Middelstegracht. De aanduiding "Middelstegracht" uit het krantenartikel uit 1894 slaat alleen op de Zwartehandpoort en niet op de Ferdinand Wernerpoort. Hier wreekt zich dat het artikel geschreven is op basis van bij elkaar geplukte bronnen. Met vriendelijke groet, Gasthuis(overleg) 29 sep 2017 20:21 (CEST).

Toegevoegd 29/09: Deel 3

 • Fabian de Keijzer - NE - voetballer (nog) zonder profdebuut - Agora (overleg) 29 sep 2017 19:49 (CEST)
 • Benis Belesi - NE - idem - Agora (overleg) 29 sep 2017 19:50 (CEST)
 • Joop van den Beucken - wiu/ Ew? - Agora (overleg) 29 sep 2017 19:55 (CEST)
  • Hallo, het lijkt mij dat bronnen van het artikel goed genoeg zijn voor dit artikel. Heb buiten zijn eigen website, meerdere andere bronnen toegevoegd. Scenarioschrijver20 (overleg) 29 sep 2017 20:18 (CEST)Scenarioschrijver20
   • Met youtube en IMDB (zelf bewerkbaar) kom je er nog niet qua onafhankelijke bronnen. Maar daarnaast is het niet erg neutraal geschreven en is er ook twijfel over de relevantie van zijn werkzaamheden voor een lemma. - Agora (overleg) 29 sep 2017 20:25 (CEST)
    • Imo is geen enkele bron noch de externe link "afstandelijk" ten opzichte van het onderwerp van dit artikel. Koos van den beukel (overleg) 29 sep 2017 20:30 (CEST)
   • Ik ben zelf van mening dat, de bronnen gegoede bronnen zijn voor dit artikel. En IMDB staat vaak bij mensen als bron genoemd. Ook kom ik vaak genoeg pagina's tegen met minder inhoud dan degene die ik heb gemaakt. Ook heb ik als bron, een documentaire gebruikt, wordt dat ook afgekeurd als goede bron? Graag extra toelichten naar wat voor bronnen u specifiek zoekt wat het lijkt mij nu goed genoeg. Scenarioschrijver20 (overleg) 29 sep 2017 20:50 (CEST)Scenarioschrijver20
  • Als een artikel begint met "Het interesse in stem-acteren kwam bij van den Beucken" lees ik al niet eens meer verder. ErikvanB (overleg) 30 sep 2017 02:55 (CEST)
    • Genoemde documentaire wordt zeker afgekeurd als goede bron want hier staat dat deze is gemaakt door Joop van den Beucken zelf.Koos van den beukel (overleg) 30 sep 2017 10:24 (CEST)
   • Genoemde documentaire is niet alleen gemaakt door Van den Beucken zelf. Meerdere mensen hebben eraan meegewerkt. Scenarioschrijver20 (overleg) 30 sep 2017 13:29 (CEST)Scenarioschrijver20
   • Graag zou ik zien dat deze ook van de beoordelingspagina verdwijnt. Pagina is nu inhoudelijk goed, en andere wikipedianen kunnen op deze manier nieuw gevonden informatie toevoegen. Scenarioschrijver20 (overleg) 1 okt 2017 13:00 (CEST)Scenarioschrijver20
    • @Agora: Ik laat dit graag beoordelen door een moderator, dan blijft het ook in de schijnwerpers staan. Los daarvan kan ieder ander informatie blijven toevoegen wat de kans op behoud alleen maar vergroot. Geldt ook voor v. Kessel. Koos van den beukel (overleg) 1 okt 2017 20:46 (CEST)
   • Wie is o.a. een goede wiki moderator dan? En bedankt voor meedenken. Scenarioschrijver20 (overleg) 1 okt 2017 20:54 (CEST)Scenarioschrijver20
 • Stephen Emmer - wiu / reclame - Originele nominatie was sinds beginversies steeds eigenlijk een groot persoonspromotioneel verhaal met linkspam helaas dat alsmaar uitdijt. Als dit al beklijft dan mag driekwart gesnoeid worden en mag er voor wat er overblijft deugdelijke bronnen worden gevonden. het artikel mist ook de juiste opmaak. De referenties mogen ook wel in een standaard opmaak gezet worden, nu is dat een beetje een allegaartje zonder de juiste informatie (datum, uitgever, etc) te geven. Dqfn13 (overleg) 29 sep 2017 21:37 (CEST)
  • Ik wil er enkel over opmerken dat dit artikel op een groot aantal pagina's gelinkt is, waardoor het vermoeden bestaat dat het onderwerp wel E is. ed0verleg 3 okt 2017 13:05 (CEST)
  • Er is inderdaad een heleboel mis met het lemma, vooral qua neutraliteit, POV en een overdaad aan namedrop. Ook geen of nauwelijks onderscheid tussen relevante en minder relevante activiteiten en de onderbouwing is ook gebrekkig. Agora (overleg) 12 okt 2017 15:08 (CEST)
   • De neutraliteit lijkt me inmiddels in orde toch? Relevante namen die meewerkten aan uitgaven onder zijn naam zouden genoemd mogen worden. Kattenkruid (overleg) 13 okt 2017 04:21 (CEST)
 • Enzo Mari - wiu - is het nog net niet - Brimz (overleg) 29 sep 2017 22:03 (CEST)
 • Luana Khelashvili, minderjarige, waarschijnlijk NE, afwachten tot ze 18 jaar is ofzo. Ik zie zoveel van dit soort artikelen verwijderd worden, daarom deze ook genomineerd. Elly (overleg) 29 sep 2017 22:14 (CEST)
   • Voor wie moeite heeft met lezen. Er staat naast minderjarige waarschijnlijk NE. Elly (overleg) 2 okt 2017 15:40 (CEST)
  • Iemand die vooral deelneemt aan wedstrijden. Fred (overleg) 29 sep 2017 22:26 (CEST)
  • Wat is eigenlijk de magie van 18? Behalve dat het een cultureel dingetje in onze taalregio is? ed0verleg 30 sep 2017 08:45 (CEST)
   • Naast cultureel voornamelijk wettelijk. Rode raaf (overleg) 30 sep 2017 10:01 (CEST)
    • Nu heeft deze webpagina totaal geen officiële status. Er is dus ook geen dwang de pagina om die reden te verwijderen. ed0verleg 3 okt 2017 13:07 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen maar niet vanwege de leeftijd. Dat lijkt me een onzincriterium dat er nu ineens op allerlei plaatsen bij gesleept wordt, maar nergens op gebaseerd is. In dit geval heeft ze gewoon nog niets gedaan dat haar E waardig maakt en met dit cv zou ze als 18 jarige ook niet E zijn. JanCor01 (overleg) 30 sep 2017 17:04 (CEST)
  • De nominatie is om een ongeldige reden gedaan. Meerderjarigheid is geen vereiste om opgenomen te worden in onze encyclopedie. Graag daarom de nominatie verwijderen en een betere reden bedenken alvorens opnieuw te nomineren. Alice2Alice (overleg) 2 okt 2017 09:24 (CEST)
  • Leeftijd doet er inderdaad niet toe. Danny de Munk was 12 jaar toen hij de hoofdrol in een film ging spelen en passant een nummer 1 hit haalde met dat liedje. Een hoofdrol voor Luana Khelashvili zie ik voor voorlopig (nog) niet weggelegd. Zij is vooral bekend van een deelname aan een slechtbekeken tv songfestival waarvoor half Europa bedankt heeft? Iemand die naast schooltijd ook zingt is al een "zangeres"? Worden er cd's uitgebracht van dit talent, treed ze misschien landelijk op in de bekendere zalen? Er is geen opname in de muziek encyclopedie. Voldoet niet aan de gebruikelijke acceptatie. Ze geniet ongetwijfeld lokale bekendheid, ik heb nog geen landelijke kranten gevonden die over haar schreven. Die schrijven alleen over de winnaars, overige kandidaten worden alleen door regionale kranten belicht.Rode raaf (overleg) 2 okt 2017 10:19 (CEST)
  • Ter info: in de Kroeg is een item gaande dat helemaal gaat over dit verschijnsel: leeftijd als verwijderargument noemen. Apdency (overleg) 3 okt 2017 13:17 (CEST)
  • Doordrenkt van WP:PUNT. Jammer dat iemand die zo ervaren is met Gpedia, niet in staat lijkt te zijn om emoties opzij te zetten. Normaal zou ik alleen vanwege WP:PUNT al tegen verwijderen zijn. Maar in dit geval betreft het nu eenmaal een NE onderwerp. Tux.svg maartenschrijft/Wikiproject België 4 okt 2017 11:39 (CEST)
  • Gebruiker:Maartenschrijft, hoe kom je erbij dat ik een Punt wil maken, en welk punt dan? Hoezo verstoor ik Gpedia hiermee? Dit meisje is 12 jaar en heeft aan een paar zangwedstrijden meegedaan. Op die grond heeft ze geen relevantie voor Gpedia. En verder vind ik dat 12 jaar echt te jong is om zonder toestemming van de ouders over haar te schrijven. Een artikel in Gpedia is echt iets heel anders dan een vluchtig artikel in een digitaal nieuwsmedium dat over een paar jaar onvindbaar is. Elly (overleg) 5 okt 2017 23:34 (CEST)
   • Wederom wordt de leeftijd erbij gehaald. Als je echt vindt dat we op Gpedia niet mogen schrijven over minderjarigen zonder toestemming van het ouderlijk gezag van die minderjarigen dan stel ik voor dat je probeert om daar consensus over te bereiken op Gpedia. Indien we Gpedia:Geen origineel onderzoek en Gpedia:Verifieerbaarheid niet hadden gehad dan had je heel misschien een punt gehad maar we zijn geen oorspronkelijk medium dus vindt ik de toestemming van ouderlijk gezag totaal niet relevant. Alice2Alice (overleg) 6 okt 2017 06:38 (CEST)
    • interessant dat je verifieerbaarheid erbij haalt. Er staat geen enkele bron in het artikel dus het artikel is niet verifieerbaar. Had ik niet genoemd maar het is idd nodig om het artikel op dat punt te verbeteren als het niet wordt verwijderd. Elly (overleg) 6 okt 2017 08:19 (CEST)
     • Er is geen verplichting om bronnen op te nemen in het artikel zelf. Welke bewering in het artikel ben je zelf niet toe in staat te verifiëren? Alice2Alice (overleg) 6 okt 2017 08:52 (CEST)
     • Ondanks dat er geen reactie gekomen is op mijn vraag heb ik toch maar bronnen toegevoegd in het artikel zelf. Alice2Alice (overleg) 9 okt 2017 15:26 (CEST)
      • Fijn. De encyclopedische relevantie is er echter nog niet mee aangetoond, want de opgegeven bronnen bespreken Luana niet op een niveau dat het triviale overstijgt. Woody|(?) 9 okt 2017 15:30 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen Hoezo zonder toestemming en overleg? Dit is in overleg met Luana zelf gegaan. Ik snap nog steeds het punt niet waarom iedereen er zo fel op tegen is.. Hoezo gaat het om leeftijd? Er zijn zo veel andere artikelen van jonge mensen die al wat bereikt hebben op jonge leeftijd. Waarom mag daar dan wel een artikel over geschreven worden en over Luana niet? Graag hoor ik een duidelijke reactie van jullie. Ewijk13 (overleg) 9 okt 2017 13:35 (CEST)
   • Het probleem is niet de leeftijd, maar de encyclopedische relevantie. Die moet blijken uit de beschikbaarheid van voldoende onafhankelijke, betrouwbare bronnen waarin Khelashvili besproken wordt. Die bronnen ontbreken in het artikel, en zijn ook op deze lijst nog niet aangevoerd. Woody|(?) 9 okt 2017 14:06 (CEST)
 • Biker Cup - ne - Google levert geen informatie over deze Cup. Hobbema (overleg) 29 sep 2017 23:58 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen Klasse heeft zich niet door kunnen zetten en is snel weer verdwenen. Piero (overleg) 1 okt 2017 11:47 (CEST)
 • Eurobiker Cup - ne - Google levert geen informatie over deze Cup. Hobbema (overleg) 29 sep 2017 23:58 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen Klasse heeft zich niet door kunnen zetten en is snel weer verdwenen. Piero (overleg) 1 okt 2017 11:47 (CEST)

Toegevoegd 30/09; af te handelen vanaf 14/10

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Toegevoegd 30/09: Deel 1

Nuvola apps knotes.png
Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en uitgevoerd als daar aanleiding toe was.

 • Fé van Kessel - ne/wiu - Stemactrice. Zij is "1 van de rode lijnen in de documentaire Sync". Is ze niet meer een (anonieme) vrouw met baan? Ik zie nooit een lemma over een ondertitelaar. ErikvanB (overleg) 30 sep 2017 03:04 (CEST)
  • Ik zie (gelukkig nu pas, zodat ik niet ben beïnvloed) dat Queeste het lemma vier dagen geleden al om precies dezelfde reden had genomineerd maar de nominatie uit coulance weer had ingetrokken. ErikvanB (overleg) 30 sep 2017 03:07 (CEST)
   • Ik ondersteun deze nominatie, zie mijn opmerking bij de vorige: @Queeste: "Eigenlijk jammer dat je denominatie hebt doorgehaald, ik heb niet de indruk dat die bron erg onafhankelijk is. Voel je er iets voor om het soepel zijn aan de moderator over te laten en de nominatie weer actueel te maken?" Koos van den beukel (overleg) 30 sep 2017 08:23 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen - vrouw met baan - Als je al van baan spreken kan, de onkostenvergoedingen voor beginners brengen in Nederland niet bepaald brood op de plank, voor de meesten is het een bijbaantje. De waslijst rode linken spreekt boekdelen. Daarnaast als iemand als "stem" relevant wordt, zijn er écht wel onafhankelijke bronnen te vinden. Vergelijk awardwinnende: Nancy Cartwright Rode raaf (overleg) 30 sep 2017 09:55 (CEST)
  • Ik begrijp de hernominatie. Vond het zelf een lastige en volgde 2 redeneringen: er is blijkbaar een documentaire gemaakt waarin deze vrouw een hoofdpunt is. Dat leek me een sterk argument; het gebeurt nog dat onderwerpen behouden worden omdat ze op TV geweest zijn of omdat er over hen geschreven werd. Ten tweede lijkt het me te gaan om een welwillende medewerker die niet alleen één onderwerp probeert te pushen. Dus enige soepelheid leek me goed om meer stimulerend dan ontmoedigend te werken. Maar ik ben waarschijnlijk een softie. Queeste (overleg) 30 sep 2017 10:10 (CEST)
   • Iemand met jouw staat van dienst is geen softie. Koos van den beukel (overleg) 30 sep 2017 10:35 (CEST)
   • Hallo, Jammer van de her nominatie. Wat er in de artikel gezet is, is de informatie te vinden over deze vrouw online. De documentaire die blijkbaar niet als onafhankelijk bron telt, is een vrij onafhankelijke bron, Docu verdiept zich in de wereld van de nederlandse nasynchronisatie waarin zij 1 van de grote rode lijnen. Ook ben ik meerdere artikels tegengekomen op wikipedia die minder inhoud en geen tot weinig bronnen hebben. Ik heb zelf de pagina al meerdere malen aangepast op verzoek van Queeste. Groeten, Scenarioschrijver20 (overleg) 30 sep 2017 13:22 (CEST)Scenarioschrijver20
    • Wat is een grote rode lijn? wat is vrij onafhankelijk? Sinds wanneer wordt het bestaan van andere lemma's als valide argument gebruikt om alle kritiek op dit lemma te pareren? Fred (overleg) 30 sep 2017 13:40 (CEST)
   • Grote rode lijn definieert dat genoemd persoon groot onderdeel is van documentaire. En vrij onafhankelijk heeft ieder blijkbaar een aparte betekenis bij. En ik gebruik het niet als valide argument, vindt het alleen vrij typisch dat zulke pagina's wel worden goed gekeurd en deze opeens niet. Scenarioschrijver20 (overleg) 30 sep 2017 13:51 (CEST)Scenarioschrijver20
   • Zou graag zien dat deze pagina van de beoordelingslijst gaat, artikel is voor nu inhoudelijk genoeg. En andere wikipedianen kunnen desnoods nieuwere informatie toevoegen. Scenarioschrijver20 (overleg) 1 okt 2017 12:58 (CEST)Scenarioschrijver20
 • Filologica - ne Symbole-faune.png MoiraMoira overleg 30 sep 2017 13:05 (CEST)
 • Oppervlakte-plasmonresonantie - wiu. Armoedige vertaling van alleen de inleiding van het Engelse Wiki-artikel. De zin loopt niet, is onjuist en het geheel heeft zo geen enkele toegevoegde waarde. Jürgen Eissink (overleg) 30 sep 2017 13:25 (CEST)

Toegevoegd 30/09: Deel 2

 • Thermomix - weg /eventueel wiu: promotioneel met veel jargon, leest als een gebruiksaanwijzing met bijsluiter. Ontbeert opmaak. Tulp8 (overleg) 30 sep 2017 13:25 (CEST)
  • Ach, als we het vergelijken met artikelen over autotypes dan denk ik dat de E waarde vergelijkbaar is. Alleen vind ik het artikel wel extreem gedetailleerd en uitgebreid, maar ik geef toe dat dat niet verboden is; in artikelen over auto-types worden ook de afmetingen tot op de millimeter en alle mogelijke onderdelen en uitvoeringen uiteengezet, dus waarom niet bij een keukenmachine? Full pentagon.svgErik Wannee (overleg) 30 sep 2017 16:55 (CEST)
  • Wat doen al die nummertjes in de wel zeer wijdlopige tekst. Ze is toch niet van elders gekopieerd? JanB46 (overleg) 30 sep 2017 20:45 (CEST)
   • Dat zou kunnen, maar die nummertjes komen wel overeen met de voetnoten onderaan. Het zou dus ook kunnen dat de debutant die dit artikel plaatste niet wist hoe je voetnoten moet aanmaken. Full pentagon.svgErik Wannee (overleg) 30 sep 2017 22:20 (CEST)
    • eens, Had om reden van mogelijke debutant de layout al eerder aangepast. Nu ook de referenties. Lemma leek mij wel E (zie ook wikidata), alleen nu iets te uitgebreid. The less is more. Ldhank (overleg) 30 sep 2017 23:26 (CEST)
  • Ik heb een begin gemaakt met een poetsbeurt, maar er is nog veel meer te verbeteren. Ik merkte ook dat nogal wat referenties niet meer klopten of zelfs onjuist waren. zo kon ik op de originele site van de Red Dot Award dit apparaat niet vinden. Die moeten dus ook allemaal goed en kritisch nagelopen worden. Full pentagon.svgErik Wannee (overleg) 1 okt 2017 10:47 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen. Heb ook nog even wat doorgesaneerd. Onderwerp lijkt me E genoeg. Milliped (overleg) 12 okt 2017 09:39 (CEST)
  • Inmiddels Tegen Tegen verwijderen: voldoende opgeknapt. Full pentagon.svgErik Wannee (overleg) 15 okt 2017 19:05 (CEST)
 • Sociale afhankelijkheid - weg - pleidooi/pov Rode raaf (overleg) 30 sep 2017 16:06 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen - Wezelzinnen, geen zinvolle informatie. Hier wordt geen lezer mee geholpen. Full pentagon.svgErik Wannee (overleg) 30 sep 2017 16:55 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen - Komt over als gebabbel inderdaad. ErikvanB (overleg) 30 sep 2017 19:30 (CEST)
 • Kinnebak - wiu/weg - Bronloos "artikel" dat het midden houdt tussen een lemma, wb en dp. De betekenis "onderkaak" (of bij uitbreiding de kin) is juist, maar hoe zit het met "het vlees van het dijbeen van een varken"? Het WNT noemt naast "onderkaak" wel de verouderde benaming voor "voorstevenknie" in de scheepsbouw en in Friesland "gedeelte van den hooihoop", maar geen dijbenen. Wel staat in deze externe link onder Samenstellingen het woord "varkenskinnebak" zonder verdere uitleg, maar volgens kinnebaksham betreft het hier een kinnebak in betekenis I 1), zijnde de onderkaak, wat vreemd is omdat een ham toch de achterbout of het het dikke deel van de achterbil is. Ik begrijp dus het WNT al niet. Hoe dan ook, het lemma is eigenlijk geen artikel en maar zozo. Voor de uitdrukking "kinnebak in het krieken" in ons artikel is zegge en schrijve één bron te vinden, de website van een privépersoon. ErikvanB (overleg) 30 sep 2017 17:38 (CEST)
 • Isa Zwart - NE. Winnaar Drents festival en meedoen aan Idols zijn te mager om nu al in Gpedia te staan. Met links naar facebookpagina en YouTube lijkt het op promotie voor deze artiest. De Geo (overleg) 30 sep 2017 17:49 (CEST)
 • Betcenter - NE - Encyclopediteit onduidelijk: een van de vele spelers op de Belgische markt - Hanhil (overleg) 30 sep 2017 18:42 (CEST)
 • Kunstacademie Maasmechelen - beeldende en audiovisuele kunsten - wiu - In aangeleverde toestand meer een opleidingsgids of startpagina onderdeel. JanB46 (overleg) 30 sep 2017 20:17 (CEST)
 • Ferrari F1-2000 - wiu - In deze vorm erg mager, kan nog wel uitbreiding gebruiken. Verdel (overleg) 30 sep 2017 20:30 (CEST)
  • Ik heb het artikel iets aangepast. Het kan nu blijven bestaan als beginnetje. - Tristan Surtel (overleg) 1 okt 2017 13:31 (CEST)
  • Dank je wel, heb de nominatie ingetrokken. Verdel (overleg) 1 okt 2017 15:25 (CEST)
 • Uitgeverij wilde raven - reclame - Deze pagina is grotendeels overgenomen van de eigen site van Uitgeverij Wilde Raven. Bovendien spreken wij op Gpedia niet over ons, maar over het. Gympetic (overleg) 30 sep 2017 21:59 (CEST)

Toegevoegd 03/10; af te handelen vanaf 17/10

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Toegevoegd 03/10: Deel 1

 • Dennis "Black Magic" - weg - Ooit aangemaakt door een gebruiker die geblokkeerd werd wegens sokpoppenmisbruik, er lijkt hier wildgroei te hebben plaatsgevonden door IP adressen, en wederom en andere geblokkeerde gebruiker. Bron"ondersteuning" o.a. van sensatiekranten HLN.be en Het belang van Limburg. "Dennis "Black Magic"" zal wel geen frisse jongen zijn, maar het betreft een levende persoon en een biografie dat dient met extra zorgvuldigheid en omzichtigheid te worden behandeld. Dat lijkt hier niet het geval.Rode raaf (overleg) 3 okt 2017 16:43 (CEST)
  • Je hebt kritiek op de gebruiker die het artikel startte en je hebt kritiek op het brongebruik. Maar daaruit blijkt niet dat het artikel onbetrouwbaar of in strijd is met WP:BLP. The Banner Overleg 3 okt 2017 18:11 (CEST)
  • Ik zou het artikel gewoon laten staan. De pornoman is wereldberoemd in Vlaanderen. Het feit dat hij zoveel de kranten haalde, recent ook weer, illustreert zijn relevantie. Of beter: maakt hem net relevant. Queeste (overleg) 3 okt 2017 20:11 (CEST)
  • Zoals Queeste zegt: wereldberoemd in Vlaanderen en dus gewoon laten staan. Sonuwe () 3 okt 2017 20:36 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen - Is het toegestaan om een weg-sjabloon op een artikel te plaatsen zonder hierbij een reden te noemen? Alice2Alice (overleg) 3 okt 2017 20:45 (CEST)
  • En wéér wordt de discussie over E of NE gegooid, terwijl de nominatie daar helemaal niet over gaat! De nominatie gaat over betrouwbaarheid van het artikel, klopt de boel wel of zijn zaken verdraaid en of opgeklopt om het mooier (sensationeler) te maken. Vraag aan collega-moderator is dus of deze naar de betrouwbaarheid wilt kijken en niet of het onderwerp relevant is of niet (ja, dat is ie). Dqfn13 (overleg) 17 okt 2017 11:29 (CEST)
 • Hoger Op Wolvertem Merchtem 2017-2018 - weg, NE - Amateurvoetbalclub, geloof ik. Zie ook hier op 1-3 oktober. ErikvanB (overleg) 3 okt 2017 17:56 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen is inderdaad een amateurclub en dus is de volledige inhoud niet relevant. Akadunzio (overleg) 3 okt 2017 20:09 (CEST)
  • tegenweg Beste Erik , ik was bezig de pagina aan het maken maar toen had jij hem al op de beoordelingslijst geplaatst . Uit schrik dat mijn werk toch verloren ging gaan voor niets maakte ik hem niet af. Maar indien de pagina op wikipedia blijft staan zal ik hem wel afmaken. Ik snap overigens niet waarom een "amateurvoetbalclub" volgens erik zo'n pagina's niet mag hebben. Iedereen is toch gelijk voor de wet. ((Rode loly)) – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door 80.200.107.93 (overleg · bijdragen) 4 okt 2017 18:31 PS: Wil je voortaan alsjeblieft ondertekenen met vier tildes (~~~~)? Er wordt dan automatisch een link naar je gebruikerspagina geplaatst.
  • Aan de aanmaker die me een paar keer heeft benaderd: Ik las dat deze club valt in de "Derde klasse amateurs". Gpedia:Relevantie geeft me de indruk dat aparte pagina's over de prestaties van de voetbalclub dan niet gebruikelijk zijn, zoals ook de spelerskern niet relevant is. Maar uiteindelijk beslist de afhandelend moderator, niet ik. Op dit moment staat er trouwens in het artikel nog helemaal niets. ErikvanB (overleg) 4 okt 2017 13:23 (CEST)
 • Paul Frentrop - weg - lemma vraagt vooral om bronnen en uitbreiding. Zit qua Ew duidelijk op het randje met net nieuw partijvoorzitter, bijzonder hoogleraar van een gesponsorde leergang en in het lemma wordt nog niet duidelijk wat z'n journalistieke verdiensten zijn. - Agora (overleg) 3 okt 2017 20:31 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen Zie ook [2], waaromtrent helemaal niets in dit lemma, wat natuurlijk helemaal niet zo neutraal is. Ook [3] is ~in dit verband wellicht de moeite van het lezen -en het in het artikel vermelden- waard. Wat nu blijft is een uit duistere bronnen gefinancierde hoogleraar die in zijn publicaties overduidelijk zijn stokpaardjes berijdt die het ook bij het FvD zo goed doen, zoals -kort door de bocht- dat vrouwen weer achter het aanrecht moeten en zo. Aan de titels van de werkjes te zien gaat het niet om wetenschappelijke artikelen in peer-reviewed internationale tijdschriften, wat van een hoogleraar toch minimaal verwacht mag worden, ja zelfs van elke wetenschappelijk onderzoeker wordt geëist. Fred (overleg) 4 okt 2017 22:57 (CEST)
   • Ongeacht de politieke kleur verdient een partijvoorzitter een lemma te hebben. Wat is er dan op tegen om ook het lemma aan te vullen. Enkel hier een link hier delen, en je ongenoegen te uiten heeft zo weinig zin (imo). De nominatie was meer dan terecht, maar ivm copy vio. Daarom publicaties (isni) en adhv een cv loopbaan wat uitgebreid. Ldhank (overleg) 5 okt 2017 19:28 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen - als partijvoorzitter, hoogleraar en redacteur zonder meer E. Inmiddels is het lemma ook uitgebreid; de zaken die er staan zijn voorzien van bronnen en controleerbaar. Of het HP De Tijd artikel nu een goede bron is vraag ik me ook in het kader van WP:BLP wel af. Hanhil (overleg) 5 okt 2017 22:29 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen Nu best een redelijk artikel inclusief goede bronnen. Ik sluit mij aan bij Ldhank dat Paul Frentrop wel een pagina verdiend op basis van de functies partijvoorzitter, hoogleraar en redacteur Stappen (overleg) 7 okt 2017 22:03 (CEST)

Toegevoegd 03/10: Deel 2

Nuvola apps knotes.png
Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en uitgevoerd als daar aanleiding toe was.

 • Aarava's MyDriver - wiu - Vage inhoud, vreemde titel en weespagina. Kattenkruid (overleg) 3 okt 2017 21:05 (CEST)
  • Aarava is een YouTuber en MyDriver is een serie die hij maakt. Pure fancruft dus. Jordyvandebunt (overleg) 3 okt 2017 23:51 (CEST)
 • Giuseppe Prinzi - niet gewikificeerd, slecht Nederlands - Berretta cardinalizia.png RJB overleg 3 okt 2017 00:39 (CEST)
  • Betreft Italiaans beeldhouwer (1825-1895). Inhoud was een google.translate van en.wiki (nog in cache). Geen wiu blijkbaar. Ldhank (overleg) 4 okt 2017 15:16 (CEST)
 • Gerco de ruijter - wiu - eigen interpretaties, links in lopende tekst. Apdency (overleg) 3 okt 2017 10:51 (CEST)
 • Positive Social Engineering - wiu - Leest als een slechte computervertaling, bronloos, spelling. Verdel (overleg) 3 okt 2017 12:55 (CEST)
 • Carolina Kopelioff - wiu - Eenzinner zonder opmaak waaruit geen relevantie blijkt. Rode raaf (overleg) 3 okt 2017 18:14 (CEST)
 • Port Royal (spel) - ne - Encyclopedische relevantie onduidelijk. Er is b.v. ook geen lemma aan gewijd op de Duitstalige wikipedia. Hanhil (overleg) 3 okt 2017 18:15 (CEST)
  • Er is ook geen artikel van op de Catalaanse wiki. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Edoderoo (overleg · bijdragen) 3 okt 2017 20:43
   • Klopt! Bij de winnaar van een wedstrijd van Wiener Spiele Akademie die i.s.m. het Österreichische Spiele Museum tot stand kwam verwacht ik, als het écht een bekend evenement was en een bekend spel, een Duitstalig artikel. Het ontbreken van zo'n artikel is een indicatie dat het spel kennelijk niet echt spraakmakend is. Hanhil (overleg) 3 okt 2017 21:01 (CEST)
    • ... of dat de Duitse spelletjesartikelschrijver een Wikibreak houdt. Full pentagon.svgErik Wannee (overleg) 3 okt 2017 21:51 (CEST)
     • Het is in ieder geval een heel slechte verwijderreden, en hoort daarom hier niet op deze pagina thuis. ed0verleg 4 okt 2017 12:41 (CEST)

Toegevoegd 04/10; af te handelen vanaf 18/10

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Toegevoegd 04/10: Deel 1

 • El capitalista (kaartspel) - weg - twijfel aan E-waarde. Meer een spelhandleiding. The Banner Overleg 4 okt 2017 09:56 (CEST)
 • Allie Haze - twee weken extra tijd gegeven op verzoek. Symbole-faune.png MoiraMoira overleg 4 okt 2017 09:57 (CEST)
  • Natuurlijk zijn opmerkingen als deed mee en Naar eigen zeggen was dit om gemakkelijker contact te kunnen leggen met vrouwen voor seksuele relaties tamelijk on-encyclopedisch. Dat naar eigen zeggen zweemt zelfs naar niet-neutraliteit. We hebben allemaal wel eens iets naar eigen zeggen, om aan ons gedrag een zweem van heiligheid te verlenen, bijvoorbeeld, en we doen ook allemaal wel eens ergens aan mee, zelfs als peuter deden we dat wel eens. Erg encyclopedisch is dat allemaal niet. Als dat echter weggelaten wordt, blijft van de tekst niet veel meer over. Fred (overleg) 4 okt 2017 12:09 (CEST)
  • Maar eens begonnen met een link via WikiData naar de andere taalversies aan te leggen. Er zijn 37 bronnen op de Engelstalige wiki, daar moet toch een goede bron tussen zitten die wij ook kunnen gebruiken? – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Edoderoo (overleg · bijdragen)
  • Artikel verbeterd en voorzien van bronnen. Zijn er nog bezwaren overgebleven? Alice2Alice (overleg) 8 okt 2017 11:42 (CEST)
   • Tja, hij staat op deze lijst, dus dan moet het wel een keertje verwijderd worden. Niet vragen waarom, dat moet gewoon. ed0verleg 20 okt 2017 07:38 (CEST)
Nuvola apps knotes.png
Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en uitgevoerd als daar aanleiding toe was.

* Mercator Printing Group (MPG), komt op mij over als reclame. Ook al is het dan misschien een voormalig bedrijf, heel erg relevante en objectieve informatie staat er niet in. Arnoldus9 (overleg) 4 okt 2017 00:11 (CEST)
  • Deze pagina lijkt mij wel relevant te zijn, aangezien het bedrijf namelijk 15 jaar geleden ontbonden werd. We kunnen dit dus niet als reclame zien. De Roularta Media Group is zoals in het artikel vermeld zeer actueel sinds de verkoop van haar 50%-participatie in Medialaan. Actueel is deze pagina dus zeker. Door de vele links kunnen we deze pagina naar mijn mening bekijken als een pagina die een historische link legt tussen drie grote bedrijven. Bovendien is alle in dit artikel vermelde informatie terug te vinden in de beide bronnen die onderaan in het artikel te vinden zijn. Ik vermoed dat de auteur eerder uit was op het leveren van een bijdrage aan Gpedia dan het maken van reclame. Veel reclame kun je trouwens niet maken met een bedrijf dat al 15 jaar niet meer bestaat. Ik het het gecontroleerd, en alle cijfergegevens zijn terug te vinden op websites als Companyweb of Gpedia. (Baldwin Verriest) – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Baldwin Verriest (overleg · bijdragen) 4 okt 2017 11:10 (CEST)
  • Dag Arnoldus9, ik gebruik Gpedia reeds een lange tijd, maar heb me pas zonet voor het eerst geregristreerd, omdat ik u graag mijn mening omtrent dit onderwerp wil vertellen. Volgens de regels van Gpedia is een artikel relevant wanneer er voor de aanmaak van de Wiki-pagina er al andere auteurs het de moeite waard vonden om over het desbetreffende onderwerp te schrijven. Over de Mercator printing Group (MPG) werden reeds verschillende documenten geschreven. Dit is niet meer dan logisch wanneer men spreekt over een onderneming die ooit tot de Europese top behoorde. Ik zal hieronder enkele links plaatsen, via dewelke u zich kunt inlezen in het thema. Wat betreft mogelijke reclame?, daar zou ik hier persoonlijk niet over spreken, aangezien alle hierop geplaatste gegevens elders op het net ook terug te vinden zijn. Bovendien gaat de auteur niet in op de rol van één specifieke persoon/bedrijf. Dit lijkt mij een objectieve een waardevolle pagina. Enkele zoektermen voor linken zijn: "concentra-roularta-en-mercator-vormen-drukkerijgroep-van-europees-niveau" "concentra-roularta-en-mercator-in-een-drukkerij" "Concentra-se-separe-de-Mercator-Printing-Group" (Dit zijn enkele artikels over de Mercator Printing Group, over de afzonderlijke bedrijven zijn er nog heel wat andere), Met vriendelijke Groeten Jozef Dreessen
  • Een degelijk artikel. De betrokken bedrijven zijn bekend in Vlaanderen. Verwijdering lijkt mij niet nodig. Mvg – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door 2a02:a03f:241c:bb00:5c36:e408:a929:f712 (overleg · bijdragen) 4 okt 2017 17:29‎ (CEST)
   • Even voor de duidelijkheid: bent u Baldwin Verriest of zijn collega toevallig? ErikvanB (overleg) 4 okt 2017 17:43 (CEST)
    • Ik zie niet goed in waarom u dit vraagt, volgens mij heeft iedereen het recht zijn mening te uitten op deze pagina? en hoeft er niet per se een link te zijn met andere betrokkenen? Maar ik niet Baldwin Veriest of een collega van hem, al begrijp ik het nut van de vraag niet echt. Mvg – De voorgaande anonieme bijdrage werd geplaatst door 2a02:a03f:241c:bb00:5c36:e408:a929:f712 (overleg · bijdragen) 4 okt 2017 18:08 (CEST)
 • Cult&Tumult - wiu - Relevantie onduidelijk. Lokaal evenement dat steeds minder geld krijgt van de plaatselijke gemeente. Kattenkruid (overleg) 4 okt 2017 01:54 (CEST)
 • Mahadevedaham - wiu - Eenzinner zonder opmaak en uitleg waar dit over gaat. Rode raaf (overleg) 4 okt 2017 08:53 (CEST)
 • Snagovklooster - wiu - Een zin zonder enige uitleg. JanCK Fietser (overleg) 4 okt 2017 09:47 (CEST)
 • Willem II van Gulik-Berg wiu – Een deskundige moet dit aanpakken, anders kan het beter weg. Gebaseerd op een ontraceerbare en weinig gezaghebbende bron. De tekst onder het kopje Geschiedenis is volkomen onbegrijpelijk en vermoedelijk onnauwkeurig. De lemmatitel lijkt onjuist: volgens de Duitse Gpedia en volgens de infobox staat hij bekend als Willem III van Berg en Willem IV van Gulik. Zijn nummering als heer van Varsseveld en Silvolde zou kunnen kloppen, maar lijkt een bijzaak. De Klever Unie is geen verdrag in strikte zin. Wat hebben Saksen en Gelre ermee te maken? Begin 2016 genomineerd als Februari-artikel, maar toen niet inhoudelijk besproken. Hopelijk volstaat het om het geschiedenisdeel te verwijderen en de titel aan te passen — bertux 4 okt 2017 14:01 (CEST)
  • Tja, ik heb het in 2016 genomineerd omdat de artikelen van Februari stelselmatig onbetrouwbaar en/of copyvio verklaard waren zonder duidelijke inhoudelijke argumentatie. Helaas is het artikel toen aangepakt door collega HaagscheBluf, wat de betrouwbaarheid geen goed gedaan heeft. The Banner Overleg 4 okt 2017 16:08 (CEST)

Toegevoegd 04/10: Deel 2

Nuvola apps knotes.png
Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en uitgevoerd als daar aanleiding toe was.

 • om (energieleverancier) ne - Geen neutrale gezaghebbende bronnen; Waarom verdient dit artikel een pagina? Een nobele doelstelling is op zich is nog geen reden voor opname in een encyclopedie. Tulp8 (overleg) 4 okt 2017 14:20 (CEST)
 • Johnny - ne - Kattenkruid (overleg) 4 okt 2017 14:40 (CEST)
  • Zou je de nominatie iets willen verduidelijken Kattenkruid? Vinvlugt (overleg) 4 okt 2017 14:48 (CEST)
   • Tijdschrift gemaakt door studenten zonder dat er enige relevantie wordt aangetoond maar er wordt wel vermeld De huidige editie van 2017 is momenteel in de maak, waardoor het aanvoelt als promo. Kattenkruid (overleg) 4 okt 2017 14:53 (CEST)
   • Tevens leverde de Googlezoekopdracht ArtEZ Johnny niets relevants op. Kattenkruid (overleg) 4 okt 2017 15:01 (CEST)
   • De "Johnny" staat vermeld in de ArtEZ studigids vanaf 2010. Deze is te vinden met een snelle Google Zoekopdracht. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Oviktig (overleg · bijdragen) 4 okt 2017 15:55‎ (CEST)
  • Voor Voor verwijderen: grote onzin, niet eens iets over te vinden op de website van ArtEZ, laat staan in gezaghebbende bronnen. Mag ook direct verwijderd worden. Woody|(?) 4 okt 2017 16:14 (CEST)
Zijn er ook onafhankelijke bronnen? Dat wil zeggen: bronnen die niet aan de opleiding/cursus verwant zijn? Hoe groot is de oplage? Wordt het tijdschrift ook buiten Artez verspreid? The Banner Overleg 4 okt 2017 16:16 (CEST)
  • direct verwijderd en account en IP-adressen uitleg gegeven. Symbole-faune.png MoiraMoira overleg 5 okt 2017 11:12 (CEST)
 • Snowblades - wiu - Slechts een eenzinner met afbeelding. Verdel (overleg) 4 okt 2017 17:43 (CEST)
 • Ill Trusted - wiu - Band met 'status' en 'energieke show', bracht een 'lang verwachte' EP uit en deelde het podium met anderen. Bronloos en te weinig informatief. JanB46 (overleg) 4 okt 2017 20:59 (CEST)

Toegevoegd 04/10: Deel 3

Nuvola apps knotes.png
Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en uitgevoerd als daar aanleiding toe was.

 • Zaid El Ouardani - NE - presentator van een programma met rode link met onduidelijke relevantie. Heeft ook een Youtubebedrijfje en was leukste ondernemer van Purmerend, maar dat lijkt mij ook niet echt belangrijk. Joris (overleg) 4 okt 2017 21:06 (CEST)
  • 3FM Tussenuur is een programma onder radio station NPO 3FM, YouTube bedrijfje genaamd "Alveum" is geen bedrijfje maar een management agency die de grootste YouTubers van Nederland en België vertegenwoordigd, op dit moment de grootste van België. Zie volgende 2 links 1 2 – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door 85.148.74.193 (overleg · bijdragen) 4 okt 2017 22:27‎
  • Ook van a tot z één grote spelfout. - ErikvanB (overleg) 4 okt 2017 23:10 (CEST)
  • Ik vind het allemaal niet overtuigend, Alveum lijkt mij zeker niet E, en van onnodig Engelse marketingtermen als "influencer" krijg ik een ernstig reclamegevoel. Joris (overleg) 5 okt 2017 20:23 (CEST)
  • Beste Joris, ik begrijp niet helemaal wat je bedoeld met reclamegevoel bij de term "influencer", Alveum staat zelf ook op wikipedia maar dan alleen in het engels. Het is een miljoenen bedrijf op dit moment. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door 85.148.74.193 (overleg · bijdragen) 5 okt 2017 21:59‎ (CEST)
   • Dat artikel over Alveum lijkt dan wel weer aangemaakt door een van de oprichters zelf, en is voorzien van slechts vier bronnen, waaronder eenmaal YouTube zelf en tweemaal een statistiekenwebsite. Een onderwerp is encyclopedisch relevant als er in bepaalde mate aandacht aan wordt besteed in onafhankelijke, betrouwbare bronnen. Een miljoenenomzet maakt een bedrijf dus niet encyclopedisch relevant, en werken voor zo'n bedrijf maakt El Ouardani niet encyclopedisch relevant. Kijken we naar de bronnen bij dit artikel, dan valt mij het volgende op. Er worden (in deze versie) negen bronnen opgegeven. Drie ervan zijn van NPO 3FM, blijkbaar zijn werkgever, en in twee van die drie wordt slechts genoemd dat hij de reporter is. In de andere wordt hij heel oppervlakkig besproken in een vorm die lijkt op die van een vriendenboekje, naast zes andere pubers. Daaruit blijkt dus vooralsnog geen relevantie. Dan hebben we het profiel van Alveum op YouTube's Creator Services Directory (onbruikbaar), de homepage van Alveum (onbruikbaar), een kort profiel op de website van de "Dutch YouTube Gathering" (niet onafhankelijk, niet gezaghebbend), een héél kort profiel op scholieren.com, waar hij blijkbaar ook voor werkt (niet onafhankelijk en ruim onvoldoende verdieping), en ten slotte twee korte artikeltjes waarin iets wordt geschreven dat kan worden samengevat als 'kijk eens wat voor filmpje ene Zaid voor 3FM Tussenuur heeft gemaakt', zonder dat Zaid besproken wordt. De conclusie moet dan volgens mij zijn dat deze persoon vooralsnog niet encyclopedisch relevant is. Woody|(?) 5 okt 2017 22:56 (CEST)
 • Don pierro - NE - Carnavalszanger, maar relevantie blijkt niet uit de tekst. Joris (overleg) 4 okt 2017 21:11 (CEST)
 • Iris de Jong - weg - Te weinig beschikbare onafhankelijke bronnen. (NE) YouTubetiener zonder aangetoonde relevantie. Kattenkruid (overleg) 4 okt 2017 22:04 (CEST)
  • Zp, zo te zien. Voor Voor verwijderen per Kattenkruid. ErikvanB (overleg) 4 okt 2017 23:43 (CEST)
 • Rhys Lewis - ne / wiu - Twijfel aan relevantie. Op YouTube even meer dan 6.000 abonnees, de hoofdact James TW heeft al geen artikel, dus waarom het voorprogramma dan wel? Geen artikel op de Engelstalige Gpedia. Het uitbrengen van 5 singles en een tour door Europa maakt niet automatisch relevant. Welke maatgevende bronnen hebben over Lewis geschreven? Dqfn13 (overleg) 4 okt 2017 23:38 (CEST)
  • Dat is al de derde joetjoeber of spotifaaier in één dagdeeltje. Pff... ErikvanB (overleg) 4 okt 2017 23:46 (CEST)
   • Dit is geen YouTuber, en zoiets als een 'Spotifyer' bestaat niet. Als je niet op een zakelijke manier kunt reageren kan je beter van de beoordelingslijst wegblijven. Woody|(?) 5 okt 2017 00:10 (CEST)
    • Begin jij nu ook al? ErikvanB (overleg) 5 okt 2017 00:34 (CEST)
     • Begin ik nu ook al met wat? Wat moeten buitenstaanders wel niet denken als ze jouw reacties hier lezen? Woody|(?) 5 okt 2017 11:50 (CEST)
      • Inderdaad Erik: waar begint Woody 'nu ook al' mee? Met wijzen op niet-zakelijk argumenteren? Als het aantal collega's dat op die praktijk de vinger legt toeneemt, is dat alleen maar winst. Apdency (overleg) 5 okt 2017 19:30 (CEST)
  • Dit lijkt meer dan zomaar een YouTuber. Heeft bijvoorbeeld opgetreden in TivoliVredenburg. Er zijn wel wat interviews te vinden ([4], [5]) en van James TW is wel een Engelstalige pagina. Maar het lemma is vaag en verwarrend en ik ga me er niet verder in verdiepen. Kattenkruid (overleg) 5 okt 2017 02:32 (CEST)
   • Tivoli afhuren is niet zo moeilijk, het vol krijgen is een stuk lastiger. Het artikel is inderdaad onduidelijk en zorgt er vooral voor dat niet duidelijk is waar Lewis zijn bekendheid vooral aan te danken heeft. Dqfn13 (overleg) 5 okt 2017 11:41 (CEST)
   • Hoe komen jullie er toch bij dat deze persoon een YouTuber is? Hij heeft een kanaal van Vevo, zoals zo veel artiesten. Beyoncé, Eminem, Guns N' Roses en ga zo maar door hebben ook allemaal een Vevo-kanaal op YouTube. Die noem je toch ook geen YouTubers? Woody|(?) 5 okt 2017 11:50 (CEST)
  • Beste Woody, wat ik in dit dagdeeltje (nr. 3) zag was Zaid El Ouardani met zijn "YouTube management bedrijf" (dacht dat YouTube zijn eigen management wel zou hebben), Iris de Jong met haar "YouTube video's", en toen Rhys Lewis met zijn 6.000 YouTube-abonnees en een liedje in de "spotify vira". Daar reageerde ik dus op om 23.46 uur na weer een dag vol YouTubers. ErikvanB (overleg) 5 okt 2017 21:57 (CEST)
   • Beste Erik, je argument klopt voor geen centimeter "Dacht dat YouTube zijn eigen management wel zou hebben" klopt niet. YouTube werkt met verschillende agency bedrijven samen en noemen dat management agencys/MCN's. Elke MCN werkt strak met YouTube samen op het platform en alles rond online content en influencers. Wilde je hier even opwijzen. Voor de rest wil ik me bij de rest aansluiten dat ik het een rare reactie van je vind, wat naar mijn mening meer overkomt als iemand die niet weet waar hij het over heeft. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door 85.148.74.193 (overleg · bijdragen) 5 okt 2017 22:03‎ PS: Wil je voortaan alsjeblieft ondertekenen met vier tildes (~~~~)? Er wordt dan automatisch een link naar je gebruikerspagina geplaatst.
Lewis heeft, zoals je mag verwachten bij iemand met een Vevo-kanaal, een platencontract bij een grote maatschappij: Decca (Universal). Zijn eerste album moet echter nog uitkomen. Cattivi (overleg) 6 okt 2017 11:07 (CEST)

Toegevoegd 06/10; af te handelen vanaf 20/10

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Toegevoegd 06/10: Deel 1

Nuvola apps knotes.png
Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en uitgevoerd als daar aanleiding toe was.

 • Roman Helinski - wu/promo Symbole-faune.png MoiraMoira overleg 6 okt 2017 15:21 (CEST)
  • Zowel voor als na deze nominatie (met als volledig motief "dit is geen neutrale feitelijke biografie maar een subjectieve lofzang met lange van elders overgenomen stukken zoals van hier") heb ik flink gesnoeid in de gedeelten waaraan dat bezwaar kleefde, en ik meen dat het nu wel neutraal genoeg is. Een tweede kwestie is of de schrijver zelf een plek verdient in deze encyclopedie. Ik neig naar een ja. Apdency (overleg) 6 okt 2017 18:49 (CEST)
 • Europ Assistance - bronloze bedrijfsreclame voor een verzekeringsbedrijf. Symbole-faune.png MoiraMoira overleg 6 okt 2017 10:57 (CEST)
  • Ik heb de pagina teruggezet naar de versie voordat de marketingmedewerker van het bedrijf zich ermee ging bemoeien. De reclame is nu weg. Brimz (overleg) 6 okt 2017 11:08 (CEST)
  • maar dan nog is het bronloze bedrijfspresentatie enkel. Symbole-faune.png MoiraMoira overleg 6 okt 2017 15:21 (CEST)
 • Jachtseizoen (televisieprogramma) - heeft dit E-waarde? - of ligt het aan mij, omdat ik hier de lol niet van inzie? - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 6 okt 2017 12:19 (CEST)
  • Het lijkt me een zeer duidelijke uitleg wat dit programma is. En waarom zou je er lol in zien, dat gevoel heb ik bij het acht-uur journaal immers ook niet. ed0verleg 6 okt 2017 13:03 (CEST)
   • dat NE heeft er ook mee te maken dat het (slechts) 11 YouTube-filmpjes zijn - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 6 okt 2017 16:52 (CEST)
Ik begrijp niet waarom het feit dat het op YouTube staat een argument zou zijn voor NE. Het programma is gemaakt in samenwerking met RTL Nederland trouwens. Heb dat ook even in het artikel gezet. (PS. Het artikel is door mij aangemaakt maar niet door mij geschreven: ik heb de info verplaatst vanuit het artikel StukTV - als het na deze beoordelingssessie verwijderd wordt graag weer invoegen in het hoofdartikel.) Met vriendelijke groet, Rickie97 (overleg) 9 okt 2017 00:21 (CEST)
 • Bob van Uden - ne - Is dit een relevant persoon? Flag of Belgium.svg Monseigneur Léopold (Contact) 6 okt 2017 20:42 (CEST)
  • Naar mijn mening relevant. Staat onder contract bij PEC Zwolle. Heeft internationaal meer gepresteerd dan een andere Nederlandse FIFA-speler/eSporter Dani Hagebeuk. Hij heeft al langere tijd een Gpedia pagina.– De voorgaande bijdrage werd geplaatst door 217.101.44.109 (overleg · bijdragen) 6 okt 2017 21:04
   • Absurd. Van de esporters is Hagebeuk nr. 78 van Nederland, en komt niet eens op worldranking (<5000) voor Ldhank (overleg) 7 okt 2017 08:48 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen beroepssporter in de hoogste klasse van zijn sport en met deelname aan internationale wedstrijden. The Banner Overleg 7 okt 2017 00:43 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen Dat Manuel Schenkhuizen EW is begrijp ik. Volgens bron is hij nr. 1 van NL, en zijn verdienste 347k. Echter, Van Uden is nr. 48 van Nederland en verdienste 9.5k Of geldt EW alleen voor professionele Fifa spelers, maar niet voor spelers dota2, worldofwarcraft of pubg. Het zou goed zijn om hier criteria voor op te stellen wanneer een esporter EW is. Ldhank (overleg) 7 okt 2017 08:10 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen Dat bedoel ik, als Dani Hagebeuk een Gpedia pagina heeft. Waarom dan Bob van Uden niet? Is op FIFA-gebied één van de beste spelers van NL, doet mee aan de E-Divisie, staat ruim hoger geranked dan Hagebeuk op de esportsearnings lijst. Van Uden komt inderdaad niet in de buurt bij een speler als Manuel Schenkhuizen, echter is zijn tak van eSports een heel andere.
   • Bij nader inzien neig ik toch naar Tegen Verwijderen. Ik ben enkel uitgegaan vanuit de optiek prijzengeld bij esports, maar je kan de EW vanuit meerdere kanten bepalen. Verder constateer ik, dat er veel rode links zijn bij Electronic sporttoernooien. Ldhank (overleg) 7 okt 2017 10:30 (CEST)
  • Mijn voorstel is om dit van de beoordelingslijst af te halen, aangezien overeenstemming is bereikt en de oplossing reëel is om de pagina niet te verwijderen.– De voorgaande bijdrage werd geplaatst door 217.101.44.109 (overleg · bijdragen) 7 okt 2017 23:31
  • E-gamers zijn een nieuw genre, heb ik inmiddels begrepen, net als YouTubers. Eerst hadden we Ajax (die is verwijderd, denk ik, althans ik kan hem niet vinden), nu hebben we PEC Zwolle, en straks komt Het Begon op Klompen. Nu is de categorie nog bijna leeg, maar dat zal niet lang duren. Ik ben bang voor wildgroei, net als bij genoemde YouTubers, studentenclubs etc. Maar ik ben oud. Dan nog mijn vraag: Waarom is hij een "professioneel gamer"? Hebben we ook professionele burgemeesters op Gpedia, professionele hoogleraren en professionele kinderboekenschrijvers, of moet dit woord belangrijkheid suggereren die er niet is? ErikvanB (overleg) 9 okt 2017 05:16 (CEST)
   • We hebben geen amateurburgemeesters en ook geen amateurhoogleraren. Wel professioneel voetballers en amateurvoetballers, dat lijkt mij een veel toepasselijker vergelijking. Wat is "wildgroei" en waarom zouden we daar bang voor moeten zijn? Er zullen inderdaad wel meer gamers E worden. Net als youtubers, vloggers en allerlei andere dingen die er "vroeger" niet waren. Michielderoo (overleg) 9 okt 2017 12:28 (CEST)

Toegevoegd 06/10: Deel 2

Nuvola apps knotes.png
Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en uitgevoerd als daar aanleiding toe was.

 • Slow steaming - wie weet wat de Nederlandse variant is van het gebruikte sjabloon en repareert dit? - zonder goed leesbare noten is dit artikel in mijn ogen slechts half af - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 6 okt 2017 12:26 (CEST)
 • Zoë Xander - zonder context niet te begrijpen - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 6 okt 2017 12:34 (CEST)
  • In de huidige versie zie ik die context wel, zonder al te veel moeite aangebracht door ed0. Apdency (overleg) 6 okt 2017 13:49 (CEST)
 • MotoShare -reclame- Reclame voor NE-bedrijf. Geen opmaak en een tekst die geheel niet encyclopedisch is (gebabbel) en geen afstand neemt. Fred (overleg) 6 okt 2017 13:40 (CEST)
  • Men doet hier weinig moeite om een reclamemotief te verbergen. Anderzijds, als het waar is dat MotoShare het eerste bedrijf was dat samen met OHRA een verzekering wist te ontwikkelen waarbij de verhuurder all-risk verzekerd is bij de verhuur van zijn/haar motor, dan kan er een reden zijn voor een artikel. Het belang daarvan kan dan echter beter met een onafhankelijke bron aangetoond worden. Apdency (overleg) 6 okt 2017 13:49 (CEST)
 • Schuurbord -wiu- Werd nuweg-genomineerd wegens onzin, maar is geen onzin doch E-waardig onderwerp. Wél behoeft het artikel dringend verbetering en liefst ook uitbreiding, terwijl daarnaast ook een foto wonderen zou doen. Wie? Fred (overleg) 6 okt 2017 15:19 (CEST)
  • Zo beter? Een echte uitbreiding gaat me niet lukken. Koos van den beukel (overleg) 6 okt 2017 16:37 (CEST)
   • Dat lijkt me alleszins redelijk. Bedankt. Ik laat het sjabloon nog even staan, niet omdat het artikel weg moet, maar om anderen uit te nodigen er nog wat aan toe te voegen. Fred (overleg) 6 okt 2017 16:48 (CEST)
    • Nog een plaatje erbij gevonden. Ik zal wiu er maar afhalen maar er valt nog wel meer over te vertellen. Fred (overleg) 6 okt 2017 17:00 (CEST)
 • Graag een beoordeling van de volgende vier pagina's:
  1. Drie dichotomieën-model van de marketing - wiu/weg - Wat te doen met dit vreemd gespelde en getitelde lemma uit 2007 zonder beschrijvingen in de Nederlandstalige literatuur. De Engelse wiki heeft alleen een artikel over de bedenker, maar ook dat is aangemaakt door een Nederlander. - Een betere titel is wellicht: Drie dichotomieën (marketing) of Drie[-]dichotomieënmodel (marketing) c.q. Drie[-]dichotomieënmodel (Hunt). ErikvanB (overleg) 6 okt 2017 15:46 (CEST)
  2. Ingrediënt-branding - wiu/weg - Nederlandstalige literatuur. ErikvanB (overleg) 6 okt 2017 15:46 (CEST)
  3. Marketingbijziendheid (?) - wiu/weg - Nederlandstalige literatuur. ErikvanB (overleg) 6 okt 2017 15:46 (CEST)
  4. Halo (marketing) - wiu - Bronloos. ErikvanB (overleg) 6 okt 2017 15:52 (CEST)
  • Voor wat betreft dat drie-dichotomiën-model zie ik nauwelijks hits. De term zal ooit eens in een enkel marketing-leerboekje zijn gebruikt, maar het lijkt er sterk op dat ieder marketingbureau en/of marketinghoogleraar en/of consultant zo zijn eigen modelletjes-met-een-geleerde-naam aanmaakt, als een soort product branding in de markt zet. Er zijn oneindig veel mogelijkheden. Dit is weer een uitbreiding op de veelgebruikte square, wat uiteraard ook als twee-dichotomiënmodel zou kunnen worden verkocht. Fred (overleg) 6 okt 2017 16:14 (CEST)
  • Kun je de wens naar Nederlandstalige literatuur uitleggen? Woody|(?) 6 okt 2017 19:01 (CEST)
   • Daar kun je uit destilleren of de term gangbaar is. ErikvanB (overleg) 7 okt 2017 00:35 (CEST)
    • Maar dat is toch geen nominatiereden? Woody|(?) 7 okt 2017 14:31 (CEST)
 • Rbs radio -wiu- Onleesbare opsomming van NE-namen, geen opmaak, geen indicatie van encyclopedische relevantie, titel fout, geen bronnen. Fred (overleg) 6 okt 2017 16:51 (CEST)
  • Ter info: Die foute titel komt voort uit het feit dat het artikel RBS radio, van dezelfde auteur (?!) onlangs is verwijderd wegens auteursrechtenschending. Aanmaker oogt als direct betrokkene cq reclamemaker. Fred (overleg) 6 okt 2017 16:54 (CEST)
   • Dat was de eerste keer. Eergisteren is het verwijderd als NE. (ping) Voor Voor, NE. ErikvanB (overleg) 6 okt 2017 17:03 (CEST)
    • Het gaat te lang duren, ik zet hem in nuweg. ErikvanB (overleg) 7 okt 2017 00:40 (CEST)
 • Frozen Flesh: The Most Gruesome Experience, Mi Verga - wiu / ne - Vertaling van het, zeer magere, Engelstalige artikel. Als ik op de titel zoek, dan vind ik ook alleen IMDb, Twomovies.tv en dit artikel, daardoor twijfel ik ook ernstig aan de relevantie van deze film. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Dqfn13 (overleg · bijdragen)
  • Kan je er alsjeblieft rekening mee houden dat als je de nominatiereden in het sjabloon zet, deze niet ondertekend wordt en ik-formuleringen dus vreemd overkomen? Woody|(?) 6 okt 2017 18:49 (CEST)
 • Skipov - promo, copyvio van oa. hier Sustructu 6 okt 2017 19:03 (CEST)
  • De tekst was overgenomen van de homepage. Ik heb het artikel voor directe verwijdering voorgedragen en de aanmaker uitleg gegeven. Woody|(?) 6 okt 2017 19:28 (CEST)

Toegevoegd 06/10: Deel 3

Nuvola apps knotes.png
Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en uitgevoerd als daar aanleiding toe was.

 • Eddie de movie - wiu en stikt van de taalfouten. JanCK Fietser (overleg) 6 okt 2017 20:20 (CEST)
 • Kitco - ne wiu - Flag of Belgium.svg Monseigneur Léopold (Contact) 6 okt 2017 20:39 (CEST)
  • Argumentatie is niet meer nodig blijkbaar. Druk op de knop --> pagina weg.
  • Twee lettertjes is geen argumentatie voor alle duidelijkheid. Leg dan uit hoe dat komt. Dit is gewoon een teken van luiheid en een blijk van het feit dat je Gpedia niet wil verrijken met kennis. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door 213.119.83.87 (overleg · bijdragen) 6 okt 2017 20:40
  • Gebruiker:213.119.83.87, ik hoop dat je beseft dat dit artikel slecht geschreven is. "Een $700-lening" is volkomen fout, dat zeg je toch niet! Je hebt gewoonweg letterlijk vertaald vanuit het Engels ($700 loan). Als je dit doet, dien je daarvoor het overeenkomende sjabloon te plaatsen. Omdat ik toch vind dat er enige relevantie is verander ik naar wiu. Flag of Belgium.svg Monseigneur Léopold (Contact) 7 okt 217 14:29 (CEST)
   • Voor Voor verwijderen - Ondeugdelijk in alle opzichten. ErikvanB (overleg) 7 okt 2017 15:34 (CEST)
  • Het is niet duidelijk waarom de nominator opeens overtuigd is van de encyclopedische relevantie van dit onderwerp. Die blijkt immers nergens uit. Woody|(?) 8 okt 2017 14:04 (CEST)
 • Diane Disney Miller = weg - NE, dochter van. Uit dit bronloze artikel blijkt niet wat haar nu eigenlijk E zou moeten maken The Banner Overleg 6 okt 2017 20:38 (CEST)
  • Was al eens genomineerd, en na verbetering doorgestreept.– De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Edoderoo (overleg · bijdragen) 6 okt 2017 21:11
   • Klopt, ik heb mijn nominatie van 23 september doorgestreept. Het betrof namelijk eerst alleen een zin die meldde dat ze de dochter van Walt Disney was. Maar na uitbreiding blijkt uit de tekst dat ze biografieën over haar vader heeft geschreven en de stuwende kracht is geweest achter de Walt Disney Concert Hall. Dat leek mij genoeg. Apdency (overleg) 7 okt 2017 09:27 (CEST)
 • Joen -NE- Een godsdienstleraar, die ook nog actief was in de plaatselijke Oranjevereniging. Maar wat erger is: De layout doet sterk vermoeden dat dit de letterlijke tekst is van een oud biografiënboek of iets soortgelijks. Fred (overleg) 6 okt 2017 21:31 (CEST)
  • Het zou ook nog van een genealogisch document afkomstig kunnen zijn. In elk geval vind ik het verhaal NE en pleit Voor Voor verwijderen. Full pentagon.svgErik Wannee (overleg) 7 okt 2017 09:33 (CEST)

Toegevoegd 07/10; af te handelen vanaf 21/10

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Toegevoegd 07/10: Deel 1

Nuvola apps knotes.png
Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en uitgevoerd als daar aanleiding toe was.

 • Novae Popschool‎ - wiu - Een muziekschool met meerdere vestigingen en enkele bekende docenten. Nog geen bronnen die aantonen waarom deze opleiding in een encyclopedie past. Tulp8 (overleg) 7 okt 2017 11:19 (CEST)
  • Een uitdaging aan Cleijen. Apdency (overleg) 7 okt 2017 11:24 (CEST)
  • Deze muziekschoolketen is bovendien nogal tijdloos. Geen geschiedenis, zelfs geen stichtingsdatum. Fred (overleg) 7 okt 2017 11:34 (CEST)
 • Bertie Hendriks -reclame- Bertie Hendriks over Bertie Hendriks, of eigenlijk meer over het door hem voor zijn werkgever geschreven boek, maar ook daarover wordt niets bijzonders meegedeeld. Fred (overleg) 7 okt 2017 11:38 (CEST)
 • Kasja Ollongren redirect naar (let op de spelling!) Kajsa Ollongren. We kunnen elke spellingsvariatie op een buitenlandse naam wel als redirect aanmaken! JoostB (overleg) 7 okt 2017 11:56 (CEST)
  • Het is een veelgemaakte schrijf-/denkfout en dan lijkt me een redirect wel op z'n plaats: mensen tikken de foute naam in en komen bij de goede terecht. Apdency (overleg) 7 okt 2017 12:00 (CEST)
   • N.B. Het lukt mij niet om, zoals gevraagd, een verwijdersjabloon op het lemma door te voeren omdat de typografie dan anders wordt. JoostB (overleg) 7 okt 2017 12:05 (CEST)
  • Lekker laten staan. Gpedia gaat echt niet exploderen van 1 rd die een logische schrijffout opvangt. Sonuwe () 7 okt 2017 12:39 (CEST)
   • Verwijderen kost enkel meer ruimte. Er niet aankomen, dat kost de minste ruimte. Een verwijderd artikel is niet weg, maar wordt minder zichtbaar omdat er een bitje omklapt. ed0verleg 7 okt 2017 12:56 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen - Lijkt me wel een denkbare vergissing. Zie ook Kasja Bergqvist. - ErikvanB (overleg) 7 okt 2017 18:21 (CEST)
  • Was al verwijderd terwijl de discussie nog liep, daarom heb ik de verwijdering teruggedraaid. Sonuwe () 7 okt 2017 21:12 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen een redirect is een hulpmiddel voor de lezer om alsnog bij het gewenste artikel uit te komen. Heeft alles te maken met klantvriendelijkheid. The Banner Overleg 8 okt 2017 20:42 (CEST)
 • De argumenten m.b.t. lezers en klantvriendelijkheid vind ik niet sterk, want wie bijvoorbeeld begint te typen 'Kajja ' komt ook wel bij Kajsa (of was het nou Kasja?) uit - Gpedia corrigeert het zoeken, Google ook: een beroep op de onhandigheid van lezers en zoekers lijkt me vergezocht en anticiperen op beperkte geletterdheid faciliteert een niet-lerende houding, wat mij in het algemeen onwenselijk lijkt. Jürgen Eissink (overleg) 10 okt 2017 16:19 (CEST)
  • Niet uitgevoerd Niet uitgevoerd - Ik volg de argumentatie van de tegenstemmers: verwijdering levert geen meerwaarde op, redirects zijn er onder meer om ten dienste van de lezer te staan. - GreenDay2 21 okt 2017 01:30 (CEST)

Toegevoegd 07/10: Deel 2

 • Rct atletiek - wiu/ne - Veel te beknopt. Opschoning is vereist. Flag of Belgium.svg Monseigneur Léopold (Contact) 7 okt 2017 15:05 (CEST)
 • Kinderopvang humanitas - wiu - Artikel is wat magertjes. Kleine stijlfouten zijn ook aanwezig. Flag of Belgium.svg Monseigneur Léopold (Contact) 7 okt 2017 15:08 (CEST)
  • Nog sterker: Klip-en-klare reclame: Iedere dag krijgen duizenden kinderen van nul tot dertien jaar bij ons een afwisselend aanbod in een veilige en vertrouwde omgeving. Daarom nuweg wegens expliciete reclame. Fred (overleg) 7 okt 2017 15:10 (CEST)
  • Vandaag werd Kinderopvang Humanitas, met hoofdletter, aangemaakt en verwijderd. Wikiwerner (overleg) 8 okt 2017 19:33 (CEST)
 • Voedselverwerking -wb- Nog sterker, waarschijnlijk zelfs letterlijk uit een woordenboek overgepend. Fred (overleg) 7 okt 2017 15:08 (CEST)
 • Twee Gebroeders (D) - wiu - Taal- en stijlfouten Flag of Belgium.svg Monseigneur Léopold (Contact) 7 okt 2017 15:11 (CEST)
 • Yung Han Kim - wiu - Artikel is deels vertaald uit het Engels met hier en daar nog een stuk Engelse tekst. Daarnaast ook enkele spelfouten als "recente artikel" enz. Flag of Belgium.svg Monseigneur Léopold (Contact) 7 okt 2017 15:21 (CEST)
  • Gelukkig is niet elk nieuw artikel zo, want dan zou ik met wikipensioen gaan. Voor Voor verwijderen - ErikvanB (overleg) 9 okt 2017 05:03 (CEST)
 • Twee Gebroeders (E) - wiu - idem als bij D. Flag of Belgium.svg Monseigneur Léopold (Contact) 7 okt 2017 15:37 (CEST)
  • Bij die Twee Gebroeders gaat het om essays, niet om encyclopedische artikelen. Ook door elkaar haspelen van hoofd- en bijzaken, subjectiviteit (enthousiaste bewoners), gebabbel (Gerhard’s ambitie is om nog een keer kampioen te worden en dat steekt hij niet onder stoelen of banken) en dergelijke horen in een encyclopedie niet thuis. Fred (overleg) 7 okt 2017 16:01 (CEST)
   • Vandaag heb ik een nieuwe versie van Twee Gebroeders D en E naar u gestuurd. Ik zit nog maar sinds kort op Gpedia, dus ik weet niet of e.e.a. goed is overgekomen. Groet, Rakkerbak. 10 okt 2017 19:16 (wat betekent: (CEST) ???
    • Gebruiker:Fred Lambert, heb je dit ontvangen? Trouwens, CEST staat voor Centraal-Europese Zomertijd in het Engels, Gebruiker:Rakkerbak Flag of Belgium.svg Monseigneur Léopold (Contact) 10 okt 2017 22:41 (CEST)
    • Hallo Fred, ik heb jouw bericht ontvangen. Wanneer ik als beginneling fouten maak in de communicatie, dan word ik daar graag op gewezen. Dank voor jouw uitleg. 11 okt 2017 14:32 (CEST).
  • Beste Fred, Gisteren heb ik mijn bijdragen Twee Gebroeders (D) en (E) aangepast. Ik wil jou vriendelijk verzoeken om de sjabloon(s) in te trekken. Ik zal het wellicht niet juist formuleren, maar je begrijpt mijn bedoeling, denk ik. Deze vraag heb ik ook gesteld aan Mr. Leopold. Groet, Rakkerbak (overleg) 11 okt 2017 21:01 (CEST)
 • Manu militari -wb- In deze vorm een woordenboeklemma. Zou iets kunnen worden als de achtergronden van deze zegswijze worden toegelicht. Fred (overleg) 7 okt 2017 15:57 (CEST)
 • KVBW -weg- Blijkbaar letterlijk (in wij-vorm) overgenomen van een verenigingsblaadje. Totaal NE. Fred (overleg) 7 okt 2017 16:35 (CEST)
 • Bohemian Grove - wiu - "een camping ... die behoort tot een privé-kunstclub van San Francisco (beter bekend als de Bohemian club)." Dat geeft toch helemaal geen goede indruk van wat het inhoudt? Het klopt ook inhoudelijk niet. En over de "Bohemian club" (uiteraard verkeerd gespeld) hebben we niet eens een lemma. Ik heb het gevoel dat de schrijver eigenlijk helemaal niet goed weet waarover het gaat als hij artikelen vertaalt (zie ook hier, "een belangrijke verplaatsingsplaats"). Verdiep je er eens wat meer in, bronnen genoeg. Doet me trouwens denken aan geheimzinnige bijeenkomsten als de Bilderbergconferentie, maar dan in een andere setting. ErikvanB (overleg) 7 okt 2017 16:38 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen in de huidige vorm. Ik zag 'm al kort na aanmaak. Toen bleek er een uitvoerig artikel te zijn op en.wiki. Na een maand is er geen punt meer aan toegevoegd. In de huidige staat is het nietszeggend. Rode raaf (overleg) 7 okt 2017 17:19 (CEST)

Toegevoegd 07/10: Deel 3

 • Moeder Meetjesland Gent -NE- Een studentenclub die in 2013 is heropgericht, waarvan de rechten en plichten in zogeheten statuten zijn vastgelegd, en waarbij men een feut is als men nog niet gedoopt is. Plus nog veel meer trivialiteiten. Fred (overleg) 7 okt 2017 18:11 (CEST)
  • Ik kan in het hele artikel geen encyclopedisch woord vinden. Alle info hoort thuis op de eigen clubsite; niet in een encyclopedie. Voor Voor verwijderen dus. Full pentagon.svgErik Wannee (overleg) 7 okt 2017 22:40 (CEST)
 • Hemrikkerscharren wiu Zeer kort lemma, misschien beter toevoegen aan Hemrik en/of Boorne? Koos van den beukel (overleg) 7 okt 2017 19:40 (CEST)
  • Dit lemma is zo summier dat we niet eens te weten komen waar het gebied ligt. Fred (overleg) 7 okt 2017 21:59 (CEST)
 • Sergej Balanovitsj - wiu - In deze vorm nog niet geschikt als Gpedia-artikel. Geen opmaak, telegramstijl, spelling vol onnodige kapitalen. Nuvola apps bug.pngalgont overleg 7 okt 2017 22:03 (CEST)
 • Rechts Denkende Partij - slechts 1 hit - dit artikel - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 7 okt 2017 23:49 (CEST)
  • Hm, terwijl ik soms wel twijfel heb over de nuweg-niet-procedure ... denk ik soms, zoals nu, dat er meer nu weg zou moeten ~ Hier wordt geen bron opgegeven en de ene zin bevat nauwelijks informatie. Maar vooral: Hier horen (alleen) artikelen thuis over onderwerpen die beschreven zijn en waarover verfiëerbare informatie bestaat. Dit raakt kant noch wal. Het wordt niet eens aannemelijk gemaakt dat dit over een feitelijk bestaande organisatie of groep gaat. Moet zo iets hier nou eg 2 weken blijven staan? Paulbe (overleg) 8 okt 2017 00:36 (CEST)
 • Buikslotermeerplas ~ NE ~ Volstrekt onbekende naam voor een onduidelijk stukje water. Er wordt geen bron gegeven voor de naam en voor de beweringen. Bij zoeken op de naam levert Google alleen verwijzingen naar dit Gpedia-"artikel" (en klonen) en naar Pinterest en Commons (op Pinterest en Commons is geen drempel voor het noemen van namen). De bewering dat de naamgeving officiële erkenning heeft wordt niet gestaafd met een bron en de erkenning is zoals gezegd niet op internet terug te vinden. De locatie wordt niet duidelijk omschreven en er zijn ook geen coördinaten of zo, zodat zelfs met goede kaarten, luchtfoto's of satellietfoto's niet duidelijk is waar dit over gaat. Wellicht is het op particulier terrein van de in het artikel genoemde sportorganisatie. Paulbe (overleg) 8 okt 2017 00:01 (CEST)
  In dit lemma wordt een verdienstelijk persoon, r.i.p., erg nadrukkelijk genoemd. Naar ik nu zie is dit artikel de dag na zijn overlijden aangemaakt. Dit lijkt me toch niet in orde ... Kennelijk heeft Jan60 om een overledene eer te bewijzen een artikeltje aangemaakt over een evident niet geschikt onderwerp. Daar is Gpedia niet voor bedoeld. Paulbe (overleg) 8 okt 2017 00:21 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen Het gaat zo te zien om deze plas. Als het ooit wellicht een geaccepteerde en gedocumenteerde plas wordt dan kunnen we er wellicht een artikel voor maken, Multichill (overleg) 8 okt 2017 17:09 (CEST)

Toegevoegd 08/10; af te handelen vanaf 22/10

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Toegevoegd 08/10: Deel 1

 • KISI – God’s singing kids - weg - bronloos, relevantie blijkt niet uit artikel, wellicht reclame.
  • Tegen Tegen verwijderen Artikel wordt verbeterd, tips zijn welkom. Er zijn referenties toegevoegd. Is in geen enkel opzicht bedoeld als reclame. gebruiker:eljakimburger 20 okt 2017 16:45 (CEST)
 • KISI - ook weg - redirect naar voorgaande - Magere Hein (overleg) 8 okt 2017 00:03 (CEST)
 • De ketter en de kerkvorst (boek) - weg - NE, nauwelijks bronnen te vinden over het boek The Banner Overleg 8 okt 2017 03:29 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen Wat wordt bedoeld met nauwelijks? via google zijn er meer dan voldoende resultaten. Waren wel dode links, maar kunnen vervangen worden.Ldhank (overleg) 8 okt 2017 13:23 (CEST)
   • Het gaat om bronnen die schrijven over het boek. Aan websites die melden dat ze het te koop hebben, hebben we niets. Daarbij maakt de zoekmethode die jij gebruikt hebt nogal wat uit wat betreft het aantal hits. The Banner Overleg 9 okt 2017 00:23 (CEST)
    • Dank voor de tip via duckduckgo zijn er betere, onafhankelijke bronnen te vinden. NRC en kerk.be toegevoegd....Ldhank (overleg) 9 okt 2017 12:34 (CEST)
 • Haaksbergse schutterij - AUT - Dit artikel is geheel of gedeeltelijk overgenomen uit andere bronnen (weerstationhaaksbergen.nl) Rode raaf (overleg) 8 okt 2017 11:27 (CEST)
 • RIJNMOND NWS - NE - Twijfel aan relevantie, lokaal Facebook en twitters nieuwkanaal. Riekt naar promo Rode raaf (overleg) 8 okt 2017 14:19 (CEST)
  • Dit is geen nieuwsorganisatie, zoals in het artikel beweerd wordt, maar een door twee kinderen beheerde Twitter- en Facebookpagina waarop nieuwsberichten van het Algemeen Dagblad en RTV Rijmond worden gedeeld. Mag ook wel direct verwijderd worden. Woody|(?) 8 okt 2017 14:39 (CEST)
 • U15 SK Sint-Amands De spelersnamen van een elftal van een weinig relevante voetbalclub SK Sint-Amands. Ldhank (overleg) 8 okt 2017 14:55 (CEST)

Toegevoegd 08/10: Deel 2

Toegevoegd 08/10: Deel 3

 • Jerlan Pernebekov - NE: enkel wedstrijden en uitslagen op juniorenniveau + artikel is reeds twee keer eerder verwijderd. Zie ook discussie op Overleg_gebruiker:Yannick1#Jerlan_Pernebekov.E2.80.8E. GeeJee (overleg) 8 okt 2017 18:36 (CEST)
  • Zoals ik op mijn overlegpagina al heb gezegd ben ik Tegen Tegen verwijderen. De relevantie van deze wielrenner komt voort uit het feit dat hij, terwijl hij deel uitmaakte van een bij de UCI aangesloten ploeg, op jonge leeftijd overleed. Daarnaast was hij nationaal en continentaal kampioen en nam hij tweemaal deel aan het wereldkampioenschap. Dat deze wielrenner door zijn overlijden zijn profdebuut niet heeft kunnen maken doet wat mij betreft niet af aan de relevantie, aangezien hij per 1 januari 2014 wel (semi-)prof was.– De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Yannick1 (overleg · bijdragen) 8 okt 2017 18:59‎
  • Tegen Tegen verwijderen Gezien zijn pagina op Pro Cycling Stats (een site gewijd aan het professionele wielrennen) was hij terdege wel een beroepsrenner. Kort, maar wel een professional. The Banner Overleg 9 okt 2017 00:36 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen - er bestaat geen regeltje geen prof, dus weg. Ook niet als je het wollig verpakt in een verhaaltje. ed0verleg 9 okt 2017 07:03 (CEST)
   • Geen prof, dus weg heb ik niet als argument gebruikt. Maar we trekken hier echter wel degelijk een grens tussen junior en senior. De nieuwsbronnen die er te vinden zijn gaan vooral over zijn vroegtijdige overlijden, het zijn geen bronnen voor zijn overlijden die een uitzonderlijk talent beschrijven. Ik zie nu trouwens dat stukken tekst zonder bronvermelding van wikisage zijn overgenomen. Lijkt me ook niet de bedoeling. GeeJee (overleg) 10 okt 2017 22:00 (CEST)
    • Wikisage neemt de stukken tekst over van Gpedia, in dit geval van de vorige keer dat de pagina werd aangemaakt. Yannick1 (overleg) 11 okt 2017 00:13 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen - NE: geen sporter die op hoogste niveau (senioren World Tour) actief was: tussen junioren en senioren zitten nog de beloften, tussen continentale en world tourteams zitten nog de pro-continentale teams. En op dit derde niveau van teams werden bovendien geen bekende resultaten gehaald. Gasthuis(overleg) 9 okt 2017 07:57 (CEST)
   • Hoe verklaar je dan dat van zijn team er 16+ renners een artikel hebben, terwijl je hier bij hoog en bij laag beweert dat op dit niveau er totaal geen relevantie is? ed0verleg 9 okt 2017 18:00 (CEST)
    • In het wielrennen is er geen scheiding meer tussen profs en semi-profs/amateurs. Renners van continentale ploegen kunnen op de ranking terechtkomen, maar omdat ze meestal in wedstrijden uitkomen waar zowel het aantal renners dat punten krijgt als het aantal te behalen punten lager is dan in world tour wedstrijden, is de kans op 'relevante' uitslagen lager (maar niet nul) dan bij renners uit ploegen in een hogere categorie. Cattivi (overleg) 9 okt 2017 20:18 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen, ik zou zeggen dit is de Nouri van het wielrennen in Kazachstan. Peter b (overleg) 9 okt 2017 10:59 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen, ik zou hem eerder vergelijken met een speler uit de A-jeugd, die zijn debuut voor Ajax 1 of jong Ajax nog moet maken. Het is goed mogelijk dat hij een prof was, maar aansprekende resultaten bij de senioren zijn er niet. In tegenstelling tot veel van zijn teamgenoten had hij geen ranking bij de senioren [6] [7] {Cattivi (overleg) 9 okt 2017 12:40 (CEST)
 • De oversteek (boek) - ne - Geen informatie die relevantie aantoont van dit product, ook geen enkele onafhankelijke bron: wordt dit boek ergens opgepikt? Queeste (overleg) 8 okt 2017 18:54 (CEST)

Toegevoegd 09/10; af te handelen vanaf 23/10

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Toegevoegd 09/10: Deel 1

 • Tiffy Koster - wiu - Personage waarover blijkbaar niets relevants verteld kan worden. Kattenkruid (overleg) 9 okt 2017 00:08 (CEST)
 • Agro - enkel een infobox - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 9 okt 2017 00:39 (CEST)
  • Infobox vol met niet-bestaande verzinsels; kladblok-probeersel dus. Nuweg van gemaakt. Full pentagon.svgErik Wannee (overleg) 9 okt 2017 22:56 (CEST)
 • Brandon norman -WB- Rode raaf (overleg) 9 okt 2017 09:08 (CEST).
  • Hahaha! Lach - ErikvanB (overleg) 9 okt 2017 17:23 (CEST)
  • Misschien kan Freaky Fries uitleggen over welke Brandon Norman dit gaat. Ik kan niets vinden over een illustrator die zo heet. Woody|(?) 9 okt 2017 20:32 (CEST)
 • Johannes Jacobus Wijsmuller - wiu - info staat ook al op Artis, inhoudelijk ontbreekt kennis over de heer Wijsmuller zelf.Rode raaf (overleg) 9 okt 2017 09:13 (CEST)
  • artikel aangevuld, een van de oprichters van de oudste dierentuin van Nederland verdient toch wel een artikel. Gouwenaar (overleg) 9 okt 2017 22:11 (CEST)
  • Bedankt daarvoor Gouwenaar, nominatie doorgehaald. Rode raaf (overleg) 14 okt 2017 13:25 (CEST)
 • Yannick de Waal - wiu/ew?- Opmaakt ontbreekt, evenals bronnen. (WP:BLP) Daarnaast twijfel aan relevantie. Rode raaf (overleg) 9 okt 2017 09:21 (CEST)
  • Doorgehaald, bedankt voor de inzet! Rode raaf (overleg) 12 okt 2017 19:46 (CEST)
 • Klaver 4 - reclame/ne Symbole-faune.png MoiraMoira overleg 9 okt 2017 11:09 (CEST)
  • Ondertussen nog een stuk(je) geschiedenis aan toegevoegd. Is een gekend en bekend onderdeel van het Vlaamse wandelgebeuren.
 • P*** R*** -weg- Totaal NE, bronloos en onverzorgd. Mogelijk ook pesterij of iets dergelijks. Nuweg lijkt me een voor de hand liggende optie. Fred (overleg) 9 okt 2017 14:51 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen Geen duidelijke informatie over het beschreven persoon. Mogelijk pesterij inderdaad. Ewijk13 (overleg) 9 okt 2017 15:45 (CEST)
  • Ik heb de pagina verwijderd. Het is op z'n minst privacyschending, maar wekt tevens de indruk van een zogenaamd studentikoos cyberpestartikel. Machaerus (overleg) 9 okt 2017 20:38 (CEST)
 • Pieter Huistra (docent) -weg- NE, ik zie de relevantie van een willekeurige professor niet. Zt-freak (overleg) 9 okt 2017 15:38 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen Is geeneens een professor, doch een doodgewoon universitair docent die niet meer dan zijn werk doet. NE dus. Fred (overleg) 9 okt 2017 15:50 (CEST)
 • Jacob jan duijn - wiu - Artikel mist veel informatie zoals bronnen, relevantie, bibliografie. In deze vorm onvoldoende, graag uitbreiden. Verdel (overleg) 9 okt 2017 15:43 (CEST)
 • Bravo (busvervoer) -NE- Een naam. Áls er al iets over te vertellen zou zijn gebeurt dat niet in dit uiterst summiere artikel. Fred (overleg) 9 okt 2017 15:51 (CEST)
  • Licht uitgebreid en verduidelijkt.Bijwyks (overleg) 13 okt 2017 11:19 (CEST)

Toegevoegd 09/10: Deel 2

 • WasteBoards -reclame- Was nuweg wegens engelstalige reclametekst, maar is gewijzigd in een nederlandstalige reclametekst, aangaande een vrij nieuw NE-bedrijf (2015) en aangemaakt door een direct betrokkene, namelijk één van de drie oprichters. Fred (overleg) 9 okt 2017 16:27 (CEST)
 • Hardtraxx - ne - Kattenkruid (overleg) 9 okt 2017 17:59 (CEST)
 • Manon Kerkhof - ne - Is in mijn ogen gewoon een vrouw met een baan. Ze heeft geen proefschrift en is ook niet benoemd tot hoogleraar. Gympetic (overleg) 9 okt 2017 18:29 (CEST)
  • Kan ook - nuweg - Reclame; artikel dient om bekendheid te geven aan een door het onderwerp in 2017 als zorgondernemer begonnen Zelfstandig Behandelcentrum. JanB46 (overleg) 9 okt 2017 22:40 (CEST)
  • Ze is gepromoveerd (staat in het artikel), dus dan heeft ze ook een proefschrift (zie ook [8]). Of dat haar ook relevant maakt, is een tweede. GeeJee (overleg) 9 okt 2017 23:29 (CEST)
   • Nee, niet elkeen die gepromoveerd is, is daarmee automatisch encyclopedisch. Fred (overleg) 9 okt 2017 23:39 (CEST)
  • Opmerking Opmerking - nominator heeft verzuimd de aanmaker van het artikel op de hoogte te stelen van zijn nominatie, dat is wel zo netjes naar een nieuwkomer, los van zijn kennelijke betrokkenheid bij dit onderwerp. Gouwenaar (overleg) 9 okt 2017 23:34 (CEST)
 • Babushka Adoption Foundation - reclame / ne - Artikel handelt vooral over de doelen, hoe die bereikt worden (o.a. door transparante begroting en een open verantwoording over alle activiteiten), artikel leest alsof het vanuit de organisatie is geschreven. Twijfel aan relevantie van deze organisatie, er zijn namelijk meer van dergelijke steunorganisaties. Dqfn13 (overleg) 9 okt 2017 22:48 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen Kleine taalpoets toegepast, artikel bevat volgens mij informatie en geen reclame. Dat er meer dergelijke organisaties bestaan is dacht ik helemaal geen argument.Koos van den beukel (overleg) 14 okt 2017 11:58 (CEST)
   • En wat maakt deze organisatie dan van encyclopedisch belang? Wat maakt het zo bijzonder? Dqfn13 (overleg) 14 okt 2017 13:06 (CEST)
    • In 2015 hebben ze 118.500 euro hulp verstrekt aan ouderen (en 49.000 euro salarissen uitgekeerd, die verhouding vind ik persoonlijk vrij ongunstig). Dat bedrag mag je vergelijken met de norm die Gpedia hanteert voor dit soort clubs, die norm ken ik niet. De aanmaker heb ik gevraagd waar het jaarverslag over 2016 blijft, dat had er allang kunnen zijn en is een zwak punt. Koos van den beukel (overleg) 14 okt 2017 17:32 (CEST)
 • Michael Smiley - wiu - Alleen een zin met geboorteplaats, -datum en foutieve nationaliteit is geen artikel. De opsomming komt uit de lucht vallen en kan niet gezien worden als tekst van een artikel, het is namelijk een lijst van films. In het Engelstalige aritkel staat ook veel meer en worden de films op een nette manier opgesomd. Dqfn13 (overleg) 9 okt 2017 22:52 (CEST)
 • Johannes Franciscus Wijsmuller - wiu / ne - Lap tekst met een paar links er in. Artikel over het bedrijf bestaat onder de naam Bureau Wijsmuller, waarin de oprichter Johan Franciscus Wijsmuller heet. Fatsoenlijke inleiding en biografie ontbreken in dit artikel. Ook kleine twijfel aan relevantie, omdat deze man dus al in het artikel over het bedrijf genoemd wordt. Dqfn13 (overleg) 9 okt 2017 22:59 (CEST)
  • Opmerking Opmerking - het feit dat deze Wijsmuller genoemd wordt als stichter van de rederij Wijsmuller is eerder een teken van zijn encyclopedische relevantie, daarover behoeft imo geen twijfel te bestaan. Met de opvatting dat het artikel in deze vorm, wil het behouden blijven, aanzienlijk verbeterd moet worden ben ik het van harte eens. Gouwenaar (overleg) 9 okt 2017 23:25 (CEST)
  • Opmerking Opmerking - artikel blijkt grotendeels letterlijk overgenomen van deze website. Daarom genomineerd als nuweg. Ik ben bereid om na verwijdering een geheel nieuw artikel aan te maken. Gouwenaar (overleg) 11 okt 2017 21:45 (CEST)
  • Opmerking Opmerking - cf toezegging nieuw artikel aangemaakt, na verwijdering van het copyvio-artikel door Milliped. Vraag aan Dqfn13 of hij zijn nominatie al dan niet voor dit nieuwe artikel wil handhaven. Gouwenaar (overleg) 11 okt 2017 22:28 (CEST)
   • Hoewel ik mijn twijfels heb, kan ik niet negeren dat er meerdere bronnen over de man hebben geschreven. Dus mijn persoonlijke voorkeur delft hier het onderspit. Het doorzetten van de nominatie of een nieuwe plaatsen zal geen soda aan de dijk zetten. Bedankt voor het herschrijven Gouwenaar, het is een heel wat netter artikel dan wat er eerst stond. Mijn complimenten. Dqfn13 (overleg) 11 okt 2017 23:12 (CEST)
    • Dat is een nieuwe voor mij: soda aan de dijk zetten, zal wel weer die spellingscorrector zijn, maar is wel vermakelijk. Dank voor je positieve benadering. Het verhaal gaat overigens dat Wijsmuller model gestaan zou hebben voor Jan Wandelaar uit Hollands Glorie van Jan den Hartog (zelfde initialen J.W. volgens Het Vrije Volk d.d. 14 september 1981). Gouwenaar (overleg) 11 okt 2017 23:27 (CEST)
     • Ja, dat was een foutje van mijn kant, moet zoden zijn... ik denk dat ik al half aan het slapen ben. Dqfn13 (overleg) 11 okt 2017 23:31 (CEST)
 • Tennis Air Travel - ne - Kattenkruid (overleg) 9 okt 2017 23:14 (CEST)
 • Stichting De Leidsche Mondialen - wiu - Relevantie niet zo duidelijk .Het klinkt allemaal iets te gezellig en voelt als zelfpromo. Natuurlijk ontbreken de enthousiaste leden niet. Kattenkruid (overleg) 9 okt 2017 23:31 (CEST)

Toegevoegd 10/10; af te handelen vanaf 24/10

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Toegevoegd 10/10: Deel 1

 • International Cycling Federation -NE- Artikel bevat naast een datadump geen nuttige informatie. Zt-freak (overleg) 10 okt 2017 08:56 (CEST)
  • Wel degelijk E, maar dit artikel is inderdaad een datadump. Nietanoniem (overleg) 10 okt 2017 11:27 (CEST)
  • Ik vermoed op het randje van E, ze organiseren het WK voor vrije renners, en er is niet zo heel veel over te vinden online, maar ze bestaan duidelijk al sinds 1984 en zetten zich in voor wegrenners en veldrijders. Ik vermoed dat de organisatie zetelt in België. Hun website is ook een beetje karig. ed0verleg 10 okt 2017 16:05 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen - Ik rijd zelf ook af en toe wedstrijden die door deze bond worden georganiseerd. Heel leuk, maar wel volslagen NE. Er zijn meerdere van deze nevenbonden actief in België, elk vanzelfsprekend met een eigen wereldkampioenschap... De richtlijnen omtrent wielrennen op Gpedia zijn duidelijk: alleen lemmata over renners/ploegen/ploegleiders/managers/wedstrijden binnen het reguliere circuit. - GreenDay2 12 okt 2017 02:04 (CEST)
 • Buitenhout MHC - NE - club met enkel jeugdteams - Agora (overleg) 10 okt 2017 10:46 (CEST)
  • 137 leden, er zijn wel kleinere clubs die wel een pagina hebben Mmoo (overleg)
  • Ik betwijfel dat de club enkel jeugdteams heeft, en al zou dat zo zijn, waar staat dat een club seniorenteams moet hebben om een artikel te mogen? ed0verleg 10 okt 2017 16:09 (CEST)
  • Dames Seven 1 op senioren niveau. Tegen Tegen verwijderen The Banner Overleg 11 okt 2017 01:31 (CEST)
   • Dat betreft niet de standaardcompetitie van de KNHB maar een nieuwe afwijkende regionale competitie die nog het meeste weg heeft van Bedrijfshockey of een zomeravondcompetitie wat elders gespeeld wordt.[9] - Agora (overleg) 11 okt 2017 11:41 (CEST)
 • Dè Flanegin - wiu - verhalend, niet neutraal en met de nodige POV. Tevens weinig onderscheid in hoofd- en bijzaken. Aan de gebruiksnaam te zien van de hand van een familielid. - Agora (overleg) 10 okt 2017 11:06 (CEST)
 • Koepelorgaan Nederlandse Studentenorkesten - NE - paar jaar oude koepelorganisatie. Gaat enkel over oprichting en niet wat deze koepel zelf relevant zou maken. De deelnemers zijn dat meest wel, dus eventueel zou een regel daar dat ze lid zijn van koepel ook wel voldoende zijn. - Agora (overleg) 10 okt 2017 11:09 (CEST)
 • Project Nexus - NE - en ik twijfelde daarnaast tussen reclame of complete onzin. - Agora (overleg) 10 okt 2017 11:37 (CEST)
  • Ik heb niet relevante informatie weggelaten en informatie geconcretiseerd.Steve Oakes (overleg) 16 okt 2017 13:52 (CEST)
 • Volwassenonderwijs kisp - reclame voor onderwijsinstelling. JanCK Fietser (overleg) 10 okt 2017 12:09 (CEST)
  • betrof expliciete reclame dus direct verwijderd. Symbole-faune.png MoiraMoira overleg 10 okt 2017 12:12 (CEST)
 • M***** S******, Axiana Govaert en Y****** P****niet encyclopedisch relevant (onvoldoende gezaghebbende bronnen beschikbaar) – Hadden een rol in een kleine amateurfilm (blijkbaar een schoolproject), maar over deze personen zelf is niets te vinden. Artikelen zijn tegelijk aangemaakt door drie verschillende accounts die duidelijk verbonden zijn. Mogen ook direct verwijderd worden. Woody|(?) 10 okt 2017 12:24 (CEST)
  • Y****** P**** verwijderd ivm privacyschending. Ecritures (overleg) 10 okt 2017 15:30 (CEST)
  • Tweede artikel is zeer zeker ook onzin gezien de vermelding van zwerkbal. Ecritures (overleg) 10 okt 2017 15:41 (CEST)
   • Geloof het of niet, maar zwerkbal is een sport. Zie ten aanzien van Govaert hier. Woody|(?) 10 okt 2017 15:50 (CEST)
  • Direct verwijderd i.v.m. privacyschending en nader onderzoek gevraagd Symbole-faune.png MoiraMoira overleg 10 okt 2017 21:41 (CEST)
   • Dank MoiraMoira, ivm andere werkzaamheden had ik geen tijd om in de andere twee artikelen te duiken na de eerste verwijderd te hebben als cyberpesten. Ecritures (overleg) 10 okt 2017 21:52 (CEST).
   • Hier was helemaal geen sprake van privacyschending of cyberpesten, doe toch eens niet zo dom en lees WP:AGF nog eens goed door. Allebei. Woody|(?) 11 okt 2017 13:35 (CEST)
    • Ik wens niet aangesproken te worden als zijnde dom. Ik ben wel degelijk van mening dat in het artikel dat ik verwijderd heb (Y****** P****) er sprake was van cyberpesten: dat heb ik op je OP ook uitgelegd. Daar kunnen we over van mening verschillen, maar dat maakt mij niet dom omdat jij een andere mening hebt. Lees zelf even WP:HOF door, Ecritures (overleg) 11 okt 2017 14:44 (CEST)
     • We verschillen hierover alleen van mening omdat je je niet hebt ingelezen in de term "fag hag" en je geen rekening houdt (en kennelijk nog altijd niet wenst te houden, want je zou inmiddels beter moeten weten) met WP:AGF. Overigens zeg ik niet dat je dom bent, wel dat je je zo gedraagt. Woody|(?) 11 okt 2017 14:57 (CEST)
      • Je beschuldiging dat ik me niet heb ingelezen heb je zelf gefantaseerd. Het is de basis van mijn beslissing om het artikel als cyberpesten te verwijderen. Ik houd prima rekening met WP:AGF, dus ook die opmerking slaat als een tang op een varken. Ten slotte vind ik je discussietechniek om zaken steeds op het persoonlijke (en niet op de inhoud) te richten met opmerkingen als doe toch eens niet zo dom niet-constructief en niet-wenselijk. Ik weet niet waar je verbale agressie precies door veroorzaakt wordt, maar hij draagt in dit geval niet bij aan een zinvol overleg. Ik zou sowieso willen voorstellen om het inhoudelijke gedeelte van deze discussie af te ronden. Ecritures (overleg) 11 okt 2017 16:33 (CEST)
  • Op verzoek Axiana Govaert teruggeplaatst, zodat het onderwerp alsnog hier beoordeeld kan worden op de e-waarde. Ciell 15 okt 2017 17:13 (CEST)
 • Directie Algemene Economische Politiek - als apart artikel NE; Afdelingen van ministeries behoeven toch geen eigen artikelen?. De informatie kan beter toegevoegd worden aan Ministerie van Economische Zaken (Nederland). De Geo (overleg) 10 okt 2017 12:27 (CEST)
  • Toch van mening dat dit als apart artikel wel EW is. Cf de guidelines zijn er afdoende bronnen van derden die specifiek spreken over de unieke rol van de Directie Algemene Economische Politiek bij het maken van beleid in Den Haag. Tweede reden voor EW is dat volgens diezelfde guidelines "Algemene beschrijvingen van lokale afdelingen van nationale organisaties" benoemd worden als 'Wel' wikiwaardig (zie uitgebreidere reactie op overlegpagina van de Geo). Kuikentje91 (overleg) 10 okt 2017 18:21 (CEST)
  • Dit onderwerp lijkt mij wel encyclopedisch relevant. De AEP wordt immers in gezaghebbende bronnen (waarvan er een aantal in het artikel staan, maar zie bijvoorbeeld ook verschillende artikelen hier) besproken op een manier die het triviale ver overstijgt. Woody|(?) 10 okt 2017 18:36 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen ~ Dit vind ik bizar. Het lijkt mij goed dat er uitzonderingen zijn op de algemene regel dat sub-organisaties geen eigen lemma krijgen, ook buitendiensten van ministeries soms. Maar hier gaat het een interne afdeling zonder eigen bevoegdheden en verantwoordelijkheid, zonder externe aanspreekbaarheid (zelfs de Tweede Kamer kan de afdeling als afdeling niet aanspreken.) Als deze afdeling inderdaad een echt bijzondere rol zou vervullen dan zou zij eventueel genoemd kunnen worden in het artikel over het ministerie. Paulbe (overleg) 11 okt 2017 02:48 (CEST)
   • Er bestaat geen algemene regel dat sub-organisaties geen eigen artikel krijgen, en het hebben van eigen bevoegdheden en verantwoordelijkheden en "externe aanspreekbaarheid" zijn geen voorwaarden voor encyclopedische relevantie. Waar het om gaat is of over het onderwerp voldoende onafhankelijke, betrouwbare bronnen beschikbaar zijn en of het onderwerp niet wordt uitgesloten door WP:NIET. Woody|(?) 11 okt 2017 13:41 (CEST)
 • André Reijnen - wiu - bandlid zonder aangetoonde individuele relevantie. Kattenkruid (overleg) 10 okt 2017 13:20 (CEST)
  • Beste Kattenkruid, de relevantie is dat hij als laatste lid van de oorspronkelijke bezetting uit de band is gestapt. Als dat onvoldoende is, dan mag het wat mij betreft ook wel verwijderd worden. Groet, Gebruiker: Rakkerbak.11 okt 2017 (CEST).

Toegevoegd 10/10: Deel 2

 • Kevin Hassing - wiu - er ontbreken bronnen die aantonen dat KH relevant genoeg is voor een pagina op deze encyclopedie. Tulp8 (overleg) 10 okt 2017 13:25 (CEST)
  • Gezien de gebruikersnaam mogelijk zelfpromo. Tulp8 (overleg) 10 okt 2017 13:30 (CEST)
  • En verder inhoud die niet tijdbestendig is: "sinds dit jaar"; "vorig jaar" (2x); "op dit moment". Wat moet een lezer daarmee als die dit artikel over 5 jaar leest? Full pentagon.svgErik Wannee (overleg) 10 okt 2017 16:38 (CEST)
 • Frans Mosman - weg Onduidelijke brij. Verdel (overleg) 10 okt 2017 17:55 (CEST)
  • Was een tekstdump van RTLNieuws.nl, daarom nuweg van gemaakt. Wikiwerner (overleg) 10 okt 2017 21:25 (CEST)
 • Herman Vissia ew?/cv Symbole-faune.png MoiraMoira overleg 10 okt 2017 18:04 (CEST)
 • Zwart Front (2012) - weg - promotie voor een klein politiek clubje dat nimmer aan verkiezingen heeft deelgenomen. Onvoldoende onafhankelijke bronnen die duidelijk maken of deze club nu van enig encyclopedisch belang is. The Banner Overleg 10 okt 2017 18:33 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen - encyclopedische relevantie blijkt nergens uit. Berretta cardinalizia.png RJB overleg 10 okt 2017 20:40 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen - Dit artikel is onlangs nog genomineerd, en op de betreffende TBP-pagina heb ik vorige week wat redenen gegeven waarom het artikel m.i. waardevol zou zijn. Daarop heeft Wikiklaas nog maar twee dagen geleden besloten het artikel te behouden. Sindsdien is er ook niets ingrijpends aan het artikel veranderd. Ik ben nog niet volledig thuis in alle regels en gebruiken alhier, maar is het dan eigenlijk wel toegestaan om het artikel zo snel alweer op TBP te zetten? Matroos Vos (overleg) 10 okt 2017 21:47 (CEST)
   • "Ken uw vijand" is inderdaad een punt. Uw vijand promoten is een heel ander punt. En het promoten van een marginaal groepje is wat hier gebeurd. Laat ze eerst maar eens aantonen dat ze daadwerkelijk gevaarlijk/encyclopedisch zijn en niet een van de vele lachwekkende extreem-rechtse afsplitsingen. Bij dit soort clubjes moet ik vaak denken aan de nazi's die een rol spelen in the films van de Blues Brothers. The Banner Overleg 10 okt 2017 23:17 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen Gelukkig geeft de oprichter zelf toe dat het een marginaal groepje is (laatste alinea). Zie ook deze analyse. Kattenkruid (overleg) 10 okt 2017 23:36 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen Ik was ook al verbaasd dat dit behouden werd en eigenlijk net zo verbaasd over de argumentatie van de moderator van dienst. Relevantie lijkt bijzonder beperkt en blijkt in ieder geval niet uit het lemma. Ook het brongebruik laat te wensen over, een nuttig interview in een universiteitskrant qua duiding van marginaliteit waarbij de insteek meer was dat het uit het 'linkse' Nijmegen kwam en een vermelding van een (eenmalige?) activiteit in een regionaal dagblad. De andere twee zijn geen neutrale bronnen. Agora (overleg) 11 okt 2017 11:28 (CEST)
   • Kom op, Agora. Wat heeft het voor zin sneeren uit te delen aan een moderator die gewoon zijn werk deed? Berretta cardinalizia.png RJB overleg 11 okt 2017 18:27 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen Ik snap eigenlijk niet waarom er wordt gesproken over "promotie voor een klein politiek clubje". Dit zie ik helemaal niet terug in die pagina. Er wordt enkel beschreven wat voor organisatie Zwart Front nu precies is en daarna wordt kort ingegaan op de symboliek en de structuur van de club. Er wordt weergeven wat Zwart Front wil bereiken en op welke wijze. Ik zie verder dat de aanvoegende wijs wordt gebruikt bij een bewering van die groep. De bron is gewoon een regionale krant. Als Wikipediaan en bezoeker van deze encyclopedie weet ik nu globaal wat de organisatie inhoudt en op basis van de inhoud concludeer ik dat Zwart Front een rechts-extreme organisatie is. Wat mij betreft dus encyclopedisch.
Bovendien vind ik dat dergelijke argumentatie "promotie voor een klein politiek clubje" uiterst subjectief van aard is; te emotioneel van toon eigenlijk. Mijn vermoeden is dat degene die deze pagina ter beoordeling heeft genomineerd gewoon een hekel heeft aan rechts-extremisme en puur om die reden de pagina van Gpedia wil halen. Dat is niet de bedoeling. Ik heb nu ook niet bepaald een liefdesrelatie met deze zijde van het politieke spectrum, maar probeer wel objectief te blijven.--Stephan 0796 (overleg) 12 okt 2017 21:58 (CEST)
Uit het artikel en de bronnen blijkt gewoon haarscherp dat het een marginaal groepje is zonder serieuze invloed. Op geen enkele wijze blijkt encyclopedische relevantie. The Banner Overleg 18 okt 2017 00:11 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen, overigens onlangs ook al op de verwijderlijst (en toen behouden). Bjelka (overleg) 14 okt 2017 05:09 (CEST)
 • Gereformeerde Theologische Universiteit - weg - Vorming GTU gaat definitief niet door. Synode CGK heeft tegengestemd. Artikel nu NE. Ziqo (overleg) 10 okt 2017 18:54 (CEST)
  • Liever het artikel aanpassen aan de nieuwe situatie. JanB46 (overleg) 10 okt 2017 22:07 (CEST)
   • Als het niet doorgaat, vervalt m.i. de E waarde, en kan het artikel beter weg. Full pentagon.svgErik Wannee (overleg) 11 okt 2017 07:59 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen een niet-bestaande universiteit had gewoon al geen artikel moeten hebben. Mocht men zich later bedenken en daadwerkelijk tot oprichting overgaan, dan is het vroeg genoeg om een artikel te schrijven. The Banner Overleg 11 okt 2017 10:51 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen achteraf een misser om dit bij de sessie vorig jaar wel te behouden, er was al geen enkele basis qua relevantie en die is nu definitief weg. - Agora (overleg) 11 okt 2017 11:31 (CEST)
  • Wel relevant want onafhankelijke bronnen zijn er voldoende. Maar een grondige herschrijving lijkt wel nodig. Komt die er niet dan verwijderen want zo kan het niet blijven staan. Josq (overleg) 12 okt 2017 01:56 (CEST)
 • De berkelscheepvaart - wiu - op zich E, maar zonder bronvermelding niet te controleren. JanCK Fietser (overleg) 10 okt 2017 19:57 (CEST)
  • Nogal wat overlap met het artikel Zomp. JanB46 (overleg) 10 okt 2017 22:13 (CEST)
   • Ah, die link had ik nog niet gelegd (ben ook geen expert in dat gebied). JanCK Fietser (overleg) 10 okt 2017 23:46 (CEST)
  • Als ik deze tekst lees heb ik eerder het idee dat ik een folder van Stichting De Berkelzomp zit te lezen dan een encyclopedisch artikel over de Berkelscheepvaart. Full pentagon.svgErik Wannee (overleg) 10 okt 2017 22:53 (CEST)
  • wiu ~ De tekst is in ieder geval volstrekt ongeschikt voor Gpedia. Sterker nog, aanmaker heeft geen enkele moeite gedaan om dit in de vorm van een Gpedia-lemma te gieten: Geen goede inleidende beginzin, geen categorie, geen ("interne") wiki-links, en wel heel veel subjectieve tekst (pov) en reclame voor een stichting en haar vrijwilligers.
N.E.! ~ Hierboven wordt naar mijn gevoel het niet voldoen aan Gpedia-normen (wiu) gebruikt om te suggereren dat het onderwerp wel geschikt zou zijn. Quod non. Dit artikel en zoeken op Internet geven geen indicatie dat dit onderwerp hier met een eigen lemma thuis hoort. Ik zou het jammer vinden als wel de ergste pov/wiu zou worden opgelost en dit evident NE-onderwerp dan zou mogen blijven omdat het in eerste instantie voor "wiu", maar niet voor "N.E.", was genomineerd. Paulbe (overleg) 11 okt 2017 02:18 (CEST)
 • Havana (Camila Cabello) - wiu - Slechte (computer?)-vertaling met nog Engels in het artikel en sjablonen die niet werken in de Nl WP. Queeste (overleg) 10 okt 2017 20:32 (CEST)
 • B.V. Scylla - wiu - Dit is niet hoe een encyclopedisch artikel er uit hoort te zien, het lijkt meer op een adresboekje. Dqfn13 (overleg) 10 okt 2017 22:20 (CEST)
  • Mee eens. Ik houd het op een overgetikt visitekaartje. Full pentagon.svgErik Wannee (overleg) 11 okt 2017 09:34 (CEST)
  • Gewoon dat materiaal verwijderen en dan blijft er een gewoon artikeltje over een gewone vereniging over. Kan zo best behouden blijven. — Zanaq (?) 14 okt 2017 10:57 (CEST)
  • Het artikel is voldoende opgeknapt, nominatie derhalve doorgehaald. Dqfn13 (overleg) 14 okt 2017 15:34 (CEST)

Toegevoegd 11/10; af te handelen vanaf 25/10

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Toegevoegd 11/10: Deel 1

 • Stephanie McMahon - wiu - Zo'n tekst (overigens recent nog uitgebreid) kan je niet met een pokerface op Gpedia plaatsen. ErikvanB (overleg) 11 okt 2017 02:49 (CEST)
  • Door de argumentatie dacht ik even dat het over pokeren ging maar het gaat dus over worstelen. Tsja, het blijft worstelen met die lemma's over worstelen... Kattenkruid (overleg) 11 okt 2017 03:17 (CEST)
   • Voor de goede orde: als ik de nominator goed begrijp dan stelt hij niet dat mevrouw McMahon NE zou zijn, maar worstelt hij met de vele taalfouten. Dan ligt de bal dus bij de gebruiker die de taalkundige degens wil kruisen met deze tekst. Zonder deze bal terug te willen kaatsen naar de nominator, hoop ik hiermee in de roos geschoten te hebben. Bob.v.R (overleg) 12 okt 2017 16:33 (CEST)
  • Even iets serieuzer, dit probleem blijkt zich niet te beperken tot dit ene artikel. Ik heb wat verbeteringen doorgevoerd op Jim Ross, dat ook wemelt van de stijlfouten en taalkundige onzin. We hebben hier dus een structureel probleem. Wat nu? Aankaarten in het Taalcafé? Bob.v.R (overleg) 13 okt 2017 17:50 (CEST)
   Het Taalcafé lijkt me hier niet voor bedoeld. Er is al sinds een paar jaar een aparte pagina voor dit soort zaken: Gpedia:Nalooplijsten. Weer een die hierbij kan? De Wikischim (overleg) 17 okt 2017 14:47 (CEST)
 • Kevin Steen - idem - ...waarbij Steen zijn carrière op het spel zetten en Sami zijn masker op het spel zetten. ErikvanB (overleg) 11 okt 2017 02:53 (CEST)
  • Staat in {{Navigatie WWE-werknemers}} waarmee het een link heeft op 100+ artikelen. Er vanuit gaande dat zo'n beetje alle WIU-artikelen gewoon verwijderd worden, is dit gewoon afbraak van de encyclopedie. ed0verleg 14 okt 2017 14:18 (CEST)
 • Theetip - wb - Kattenkruid (overleg) 11 okt 2017 03:15 (CEST)
  • Volgens mij een zelfverzonnen woord. Voor Voor verwijderen Full pentagon.svgErik Wannee (overleg) 11 okt 2017 10:34 (CEST)
  • Vroeger dronk men thee met kop en schotel. Toen werden hippe theeglazen verkocht (zonder schotel) en moest het wiel opnieuw uitgevonden worden Glimlach zoiets? Tja, Google kent ze en worden verkocht in diverse vormen. Het heeft 3 feitjes dus... Rode raaf (overleg) 11 okt 2017 15:01 (CEST)
   • Mee eens; weer wat geleerd! Nu Tegen Tegen verwijderen. Full pentagon.svgErik Wannee (overleg) 11 okt 2017 15:52 (CEST)
 • Igor Protti - wiu - Een voetballer van 1mtr71 cm. Vereist lichte poets en ik vermoed copyvio. Geen bronnen in elk geval. ErikvanB (overleg) 11 okt 2017 03:25 (CEST)
  • Waarom vermoed jij copyvio dan? Ik zie puberaal taalgebruik, vermengd met Vlaams, waardoor ik het moeilijk in kan schatten, maar dit komt vast niet uit een serieuze Vlaamse bron. Het dan afdoen als "vast wel gekopieerd" vind ik een erg vage reden om een artikel te laten verwijderen. ed0verleg 11 okt 2017 09:20 (CEST)
  • Het is gewoon een brakke geautomatiseerde vertaling van het lemma op en:wiki. En dat lemma was nogal verhalend en anekdotisch geschreven waardoor opknappen mij al geen doen meer lijkt. Agora (overleg) 11 okt 2017 11:47 (CEST)
 • Lijst van alumni van de Willem de Kooning Academie - Kale lijst van reünisten. Ik vraag me af of dergelijke lijsten in een encyclopedie thuishoren. Maar ik behoor dan ook niet tot de groep van de lijstenliefhebbers. Ik zou denken dat deze info nog eerder in een Categorie:Alumni van de Willem de Kooning Academie zou thuishoren dan in een artikel. Full pentagon.svgErik Wannee (overleg) 11 okt 2017 09:56 (CEST)
  • Zolang we deze lijsten nog niet van WikiData kunnen (en/of mogen) halen, is de lijst verwijderen niet iets dat tot het Wikimedia-doel bijdraagt. ed0verleg 11 okt 2017 10:08 (CEST)
   • Daarmee bedoel je dat ik ook gerust de lijstjes van mijn oud-klasgenoten op Gpedia kan zetten en dat dat tot het Wikimedia-doel bijdraagt? Full pentagon.svgErik Wannee (overleg) 11 okt 2017 10:32 (CEST)
    • Zolang de personen die erop staan E zijn moet het kunnen, verder ben ik tegen oud-scholierenlijsten. PAvdK (overleg) 11 okt 2017 10:53 (CEST)
    • Als het lijstjes met blauwe links zijn, heb ik tegen de lijst geen bezwaar. Als al die gegevens in de toekomst op WikiData staan, heb ik tegen verwijderen mogelijk ook geen bezwaar, helemaal niet als we tegen die tijd zulke lijsten dynamisch mogen opbouwen. Nu is dat dynamisch opbouwen enkel voorbehouden voor mensen die handig zijn met het maken van queries. ed0verleg 11 okt 2017 11:05 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen het is ook geen nieuwe inhoud maar afgesplitst van het hoofdlemma. Terecht want daarvoor werd het ook te lang. Ook blauwe links en een inleiding die de inhoud weergeeft. - Agora (overleg) 11 okt 2017 11:44 (CEST)
  • Ik heb geen bezwaar tegen de lijst maar de namen zijn overgenomen uit het artikel Willem de Kooning Academie. Ze stonden daar onder het kopje "bekende oud-studenten". Het zou kunnen zijn dat er personen onder dat kopje stonden die wel een studie hebben gevolgd aan de WdK Academie maar niet zijn afgestudeerd. Strikt genomen zijn het dan geen alumni. Alice2Alice (overleg) 11 okt 2017 13:53 (CEST)

Toegevoegd 11/10: Deel 2

 • Achterland (transport) - Heb getwijfeld over nuweg of weg, maar toch maar hier gemeld. Is hier iets van te maken? Denk het eigenlijk niet, is gewoon een term uit de logistiek. Vinvlugt (overleg) 11 okt 2017 14:34 (CEST)
  • Lijkt mij ook niet, nee. De Engelse Gpedia heeft er een "artikel" over (zie en:Hinterland; deze betekenis wordt beschreven onder 'Geographic region'), maar dat is ook gelabeld als een woordenboekdefinitie. Woody|(?) 11 okt 2017 15:10 (CEST)
  • Lijkt me een nuwegje. Definitie klopt niet en is in kinderlijk taalgebruik, met veel fouten, neergepend. Het éénzinnertje is geen basis om over het onderwerp een serieus artikel te maken, dat kan beter vanuit een blanco velletje. Fred (overleg) 11 okt 2017 17:16 (CEST)
  • Komt op Gebruiker:Edoderoo/transportencyclopedie niet voor, maar dat zegt niet alles. Maar is blijkbaar geen langdurige gangbare term in de transportwereld. ed0verleg 11 okt 2017 21:21 (CEST)
 • Lolo (rivier) - oneliner, slechts een zijrivier. Basnoordwijk (overleg) 11 okt 2017 14:47 (CEST)
  • Opmerking Opmerking - Nominator en aanmaker zijn dezelfde persoon. Sonuwe () 11 okt 2017 16:38 (CEST)
  • Vreemde actie om eigen aanmaak als NE te bestempelen. Enfin, ik zie dat het uitgebreid werd tot een deftig beginnetje, "slechts een zijrivier" is geen argument, aangezien we ook artikelen over beken kennen. Dus Tegen Tegen verwijderen Rode raaf (overleg) 11 okt 2017 16:47 (CEST)
   • Zo vreemd is dat niet. Ik heb dat zelf ook weleens gedaan en het ook andere gebruikers zien doen. Het is juist goed om zo nu en dan eens je eigen artikelen kritisch te bekijken. Woody|(?) 11 okt 2017 16:52 (CEST)
    • Dan lijkt het me toch logischer om weg of wiu te gebruiken dan ne.Knipoog Rode raaf (overleg) 11 okt 2017 17:00 (CEST)
     • Ik zou niet weten waarom. Het komt voor dat je je achteraf realiseert dat een onderwerp waarover je geschreven hebt toch niet encyclopedisch relevant is. Zo ook hier. Woody|(?) 11 okt 2017 17:03 (CEST)
      • Het artikel is aangemaakt door iemand die voornamelijk over voetbal schrijft. Waarschijnlijk liep hij tegen een rode link aan toen hij een door hem aangemaakt artikel over een voetballer toevoegde aan de dp Lolo, en besloot die link blauw te verven maar had geen zin om er veel werk van te maken. Dan nomineer je hem gewoon om extra aandacht te trekken en dan is er vast wel iemand die er wat van maakt. Full pentagon.svgErik Wannee (overleg) 12 okt 2017 08:51 (CEST)
  • Is niet de grootste rivier van het land. ed0verleg 12 okt 2017 21:13 (CEST)
   • Nee, en? Full pentagon.svgErik Wannee (overleg) 13 okt 2017 06:51 (CEST)
    • Bij andere nominaties worden ook altijd zinloze feitjes gepresenteerd om de algemene kennis op peil te brengen, dus daar doe ik graag aan mee. ed0verleg 14 okt 2017 12:10 (CEST)
  • Er is nu voldoende van gemaakt. Dit is zeker niet verwijderbaar. En een NE-nominatie is idd. zeer vreemd. — Zanaq (?) 14 okt 2017 10:52 (CEST)
  • Vraag Vraag Wat is er trouwens met de interwiki's aan de hand? Het Zweedstalige artikel toont alleen een link naar Cebuano en niet naar de andere talen. Full pentagon.svgErik Wannee (overleg) 14 okt 2017 11:53 (CEST)
   • Die artikelen in Ceb en SV worden aangemaakt door een gebruiker, die alle geo-gerelateerde artikelen (bergen, rivieren, etc) vanuit een database geautomagiseerd in die twee talen aanmaakt. In dit volautomagische proces past het niet om te kijken of een rivier/berg al bestaat op andere wiki's, met een behoorlijke puinhoop als resultaat. ed0verleg 14 okt 2017 12:10 (CEST)
    • Ik dacht dat de centrale dataverwerking van Wikidata dit nou net onmogelijk maakte. In Ceb krijg ik trouwens wèl alle interwiki's te zien. Vraag is nu hoe dat euvel bij de Sv versie te verhelpen is. (Overigens slaat dat artikel nergens op, door 3/4 van het artikel te wijden aan het klimaat van die rivier.) Full pentagon.svgErik Wannee (overleg) 14 okt 2017 22:45 (CEST)
     • Ik weet nog steeds niet hoe het komt, maar inmiddels heeft ook het Zweedstalige artikel alle interwiki's. Full pentagon.svgErik Wannee (overleg) 17 okt 2017 19:04 (CEST)
 • Nederlandse Politievoertuigen - weg - Ik had een overzichtsartikel verwacht, maar de inhoud dekt de lading niet, behandeld slechts de laatst gebruikte surveillancevoertuigen. Verder geen opmaak. Rode raaf (overleg) 11 okt 2017 14:49 (CEST)
 • Zuidtangent (Rotterdam) -NE- De zuidtangent is een metrolijn die misschien gerealiseerd gaat worden. Even wachten dus maar. Hij zal lopen via het nieuwe feyenoord stadion waar ebe altijd inzit. Wie of wat mag ebe wel niet wezen? Hij zal helemaal niet lopen, hij zal misschien lopen. Ook veel taalfouten. Fred (overleg) 11 okt 2017 17:09 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen Ebe zal vast staan voor Eberhard (Eberhard van der Laan), de Amsterdamse burgemeester die kort geleden is gestorven. Dus een vorm van pesterij. En een metrolijn die waarschijnlijk gerealiseerd gaat worden is niet relevant voor een encyclopedie. Ewijk13 (overleg) 12 oktober 2017 00:09 (CEST)
 • Acer globosum - wiu/ne. Onvruchtbare cultivar. Moet het trouwens niet 'Acer platanoides globosum' zijn? (Zie de artikelen Esdoorn en Noorse esdoorn.) Full pentagon.svgErik Wannee (overleg) 11 okt 2017 17:44 (CEST)

Toegevoegd 12/10; af te handelen vanaf 26/10

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Toegevoegd 12/10: Deel 1

 • Pim Sedee - NE - beginnende journalist - waarschijnlijk geen ZP, want er zaten twee taalfoutjes in - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 12 okt 2017 10:54 (CEST)
  • Pim Sedee - weet niet hoe dit werkt, maar tis onzin als dit artikel verwijderd wordt alleen maar omdat Vis denkt dat het een beginnende journalist is. Ik heb t eea op vis zn overleg pagina geplaatst waarin ik het eea uiteenzet. Kweetniet99 (overleg) 13 okt 2017 21:12 (CEST)
   • op het moment dat ik dit nomineerde was het artikel nog erg mager - het is niet zo dat het wordt verwijderd o m d a t ik dat vind - uiteindelijk beslist een moderator erover en die kan het niet met mij eens zijn - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 13 okt 2017 21:25 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen Uit niets blijkt dat deze persoon iets buitengewoons heeft gedaan. Zwitser123 (overleg) 14 okt 2017 17:01 (CEST)
 • Martijn Bogaert - beginnend acteur(?) (18 jaar) - niet geheel vrij van POV - "(...) begon met een muziekcarrière op zijn elfde in 2010 in de talentenjacht op zijn lagere school." - "Hierin liet Bogaert voor de tweede keer zijn talent zien." enz. - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 12 okt 2017 11:24 (CEST)
 • Thanksgiving (Verenigde Staten) Een deel van dit artikel is nog in het Engels, in het Nederlandstalige deel komen enkele minder goede formuleringen voor. Belangrijkste nominatiereden is dat er een bestaand en goed geschreven artikel is: Thanksgiving Day Koos van den beukel (overleg) 12 okt 2017 11:44 (CEST)
  • Slecht artikel weg en omgezet in redirect naar goed artikel. KroySquare.jpgDirkVE overleg 12 okt 2017 12:42 (CEST)
  • Gaat specifiek over Thanksgiving zoals die feestdag in de Verenigde Staten wordt gevierd. Zoals jullie kunnen zien aan en:Thanksgiving (United States) is daarover goed een eigen artikel te schrijven. Ik heb de infobox en de inleiding vast aangepakt. Woody|(?) 12 okt 2017 12:53 (CEST)
   • Overgebleven stukje Engels ook even uit de losse hand vertaald. Woody|(?) 12 okt 2017 13:11 (CEST)
 • Mustang MFG (merk) - reclame voor schrankladers, mini- en midishovels - KroySquare.jpgDirkVE overleg 12 okt 2017 12:30 (CEST)
 • Paus (merk) - reclame, in 2011 beoordeeld als Ew maar daarna nog aangevuld met duidelijke reclame - KroySquare.jpgDirkVE overleg 12 okt 2017 12:35 (CEST)
  • Dan is het beter de oude versie te herstellen. Bij deze gebeurd. — Zanaq (?) 14 okt 2017 10:46 (CEST)
 • KMDB - Gpedia is niet bedoeld ter promotie van een bepaald merk. Relevantie blijkt niet, geen artikelvorm, spuien van externe links. - GreenDay2 12 okt 2017 12:42 (CEST)
  • Overduidelijke reclame is reden voor directe verwijdering. Ik zet er een nuweg op. Full pentagon.svgErik Wannee (overleg) 12 okt 2017 13:53 (CEST)
 • Stefan van Eijk - Twijfel aan relevantie, daarnaast ook opmaak niet in orde - GreenDay2 12 okt 2017 12:57 (CEST)
 • Scholto Bos - Man met een job. Artikel is te kort waardoor relevantie niet aangetoond kan worden. - GreenDay2 12 okt 2017 13:26 (CEST)
 • Stephen Miller – WIU: meest in het oog lopende probleem is "Trump Administratie", maar er is meer al te letterlijk vertaald. WIKIKLAAS overleg 12 okt 2017 13:45 (CEST)
  • Het is toch niet zo erg dat het over twee weken weg moet als het niet verbeterd is? Woody|(?) 12 okt 2017 14:11 (CEST)
   • Zo zonder bronnen wel... The Banner Overleg 12 okt 2017 17:51 (CEST)
    • Het is een vertaling van het artikel op de Engelse Gpedia. Woody|(?) 12 okt 2017 18:18 (CEST)
    • Regering-Trump is inderdaad een betere vertaling dan Trump Administratie. Waar nodig deze aanpassing doorgevoerd. Ook nog een integrale check op Amerikanismen doorgevoerd. Travel ban gewijzigd in "Inreisverbod". Overige anglicismen, bij voorbeeld "speechwriter", wel te handhaven, omdat ze voldoende zijn opgenomen in het Nederlands. Verzoeke na deze serieuze opvolging van uw interventie het "vlaggetje voor verbetering" te verwijderen. Met vriendelijke groet, 14 okt 2017 20:40, Haaftjlv (Overleg)
     • Opmerking Opmerking – Na de hierboven gemaakte opmerkingen, en de claim dat een en ander inmiddels verbeterd was, was ik van plan het sjabloon te verwijderen. Maar goeie god: onder het artikel staat dat het een vertaling is van de Engelstalige evenknie, en ik trof alleen al in de eerste paragrafen nogal wat dingen aan die helemaal niet met het origineel overeenstemden. Dat kan ofwel doordat de voor het origineel gebruikte bronnen opnieuw zijn gelezen en anders zijn geïnterpreteerd (dan horen de bronnen opnieuw vermeld te worden), ofwel doordat er slordig en niet-begrijpend is vertaald. Ik ben er vrijwel van overtuigd dat het laatste het geval was. Ik herhaal dus dat er hier een vertaler nodig is die voldoende kennis van het Engels, en een goede beheersing van het Nederlands moet hebben om dit tot een goed einde te brengen. WIKIKLAAS overleg 16 okt 2017 00:43 (CEST)
   • Ik moet wel even slikken om mijn irritatie over het schoolmeesterachtige commentaar op mijn vertalen uit het Engels te overwinnen. Ik heb het afgelopen halfjaar minstens een tiental lemma's aangemaakt, waarbij ik het lemma uit de Engelstalige Gpedia als primaire bron gebruikte. Daarvoor heb ik de overeenkomstige noot weergeven. Nooit heb ik de pretentie vermeld, dat ik het Engelstalige lemma (integraal) heb vertaald. Aan de ter discussie bestaande bronvermelding inclusief vertaling ben ik dan ook niet debet.
   • Bezwaar maak ik ook tegen de bewering dat er afwijkende en/of ondeugdelijke inhoud zou zijn opgenomen. Als er iets mijn prioriteit is dan is het feitelijkheid en betrouwbaarheid. Maar ook relevantie voor de NL-gebruiker van Gpedia.In een lemma over een Amerikaanse senator, die al 30 jaar meedoet op "the Hill", laat ik de standpunten die hij 20 jaar geleden over allerlei items had, weg. Hoe hij of zij nu stemt over repealing of replacing Obamacare is wel relevant voor ons.
   • Ten slotte, Wiki Klaas. Dank voor de les dat het niet Trump's maar TRUMPS is.
   • Graag zie ik de vlag boven Stephen Miller verdwijnen. Ik heb er genoeg uurtjes en energie in geinvesteerd!
   • Haaftjlv Haaftjlv (overleg)
    • Delen van het artikel op de Engelse Gpedia waren duidelijk vertaald, en ik heb zelf bij het verbeteren ook naar de tekst van dat artikel gekeken, vandaar dat die melding in het artikel staat. Dat wil niet zeggen dat het Engelse artikel in zijn geheel vertaald is, noch dat het Nederlandse artikel in zijn geheel een vertaling is. Ook als je een artikel slechts gedeeltelijk vertaalt dien je dat te vermelden. Het volstaat niet om te zeggen dat de Engelse Gpedia je bron is. Woody|(?) 16 okt 2017 13:42 (CEST)
   • Waarop is de stelling "het volstaat niet om te zeggen dat de Engelse Gpedia je bron is", gebaseerd?.
   • Kan het nog beter, afkomstig van een "familielid", dat dezelfde waarden, criteria en protocollen hanteert?
   • Verklaart dat ook niet de 0,0 kritiek, die ik in tientallen vergelijkbare gevallen kreeg? – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Haaftjlv (overleg · bijdragen) 17 okt 2017 12:46
    • Dat is gewoon een kwestie van de licentievoorwaarden nakomen. Als je een afgeleid werk maakt dien je duidelijk te maken dat er wijzigingen zijn aangebracht aan het oorspronkelijke werk, en welke wijzigingen dat zijn (in dit geval gaat het om een vertaling). Een artikel als bron gebruiken en een artikel vertalen zijn twee heel verschillende dingen. Woody|(?) 17 okt 2017 13:14 (CEST)
    • Dank Woodcutter, voor de heldere uitleg over vertalen en anderstalige lemma als bron gebruiken. Het principe begrijp ik. In de praktijk lijkt mij een hybride uitvoering niet uit te sluiten.
    • Waarde Gebruiker: Wikiklaas. Ik heb nog een poets-slag over paragraaf Regering Trump gedaan. Graag je kennisneming en actie om de verbeter-vlag boven het lemma Stephen Miller te verwijderen. Voor de aardigheid keek ik ook eens naar het overeenkomstige Duitse WKP-lemma. Mijn versie kan de vergelijking best doorstaan. Ik wacht het af. Haaftjlv (overleg) Gebruiker:Haaftjlv

Toegevoegd 12/10: Deel 2

 • Fasen van genocide - Copyvio - Artikel is directe vertaling van deze bron. Hier rust copyright op staat onderaan de pagina. Voor het maken van vertalingen is toestemming nodig. Take Mirrenberg (overleg) 12 okt 2017 17:50 (CEST)
  • Wat minder uitgebreid staat het verhaal ook al in Genocide (in ieder geval sinds 2009, verder heb ik niet gekeken). The Banner Overleg 12 okt 2017 18:03 (CEST)
  • Auteursrechtschendingen mogen direct verwijderd worden. Daarnaast levert een vertaling van een paper natuurlijk geen encyclopedisch artikel op. Woody|(?) 12 okt 2017 18:30 (CEST)
  • Ik heb de organisatie in kwestie aangeschreven in de hoop expliciete toestemming te krijgen. Mvg, GreenDay2 12 okt 2017 18:32 (CEST)
  • Nmm direct verwijderen vanwege het ontbreken van toestemming tot hergebruik van een bestaande tekst. Gouwenaar (overleg) 12 okt 2017 19:29 (CEST)
   • Ik heb het artikel zelf alvast verwijderd. Wanneer ik toestemming verkrijg, plaats ik het terug. Indien ik geen antwoord krijg, kan het zijn dat ik een nieuw lemma omtrent hetzelfde onderwerp maak. Mvg en excuses voor de onbedoelde copyrightschending, GreenDay2 12 okt 2017 19:33 (CEST)
  • Opmerking Opmerking De theorie van Stanton is niet de enige theorie over genocide (en de verschillende stappen die tot genocide leiden) en moet gezien worden als een theorie die de sociale dimensie van genocide probeert te duiden. Echter, bij een lemma 'Fasen van genocide' mag de lezer verwachten dat alle relevante theorieën worden besproken, anders wordt onterecht de indruk gewekt dat deze ene theorie de huidige stand van zaken weergeeft. Over de acht fasen zelfs is voldoende geschreven in secundaire bronnen. Het lijkt mij bij herplaatsing (of het in eigen woorden herschrijven) daarom verstandig om een andere titel te kiezen, zoals Acht fasen van genocide. Idealiter begint het lemma dan ook direct met 'De acht fasen van genocide is een theorie van Gregory Stanton ...' Het zou daarbij ook de voorkeur genieten om andere bronnen, behalve het betreffende artikel op Genocide Watch, te gebruiken en benoemen. Zo ontbrak in het verwijderde lemma elke onderbouwing voor de stelling dat 'het verschijnsel genocide vaak [wordt] beschreven als een gradueel proces waarbij er sprake is van escalatie.' Zonder bronnen en duiding, die ontbraken, voegt het woord 'vaak' niets toe (zie ook en:wp:weasel). Bovendien hoeft zij niet noodzakelijk waar te zijn voor alle disciplines die genocide bestuderen. Het zijn vooral de sociale wetenschappen die zich bezighouden met de vraag wat mensen drijft om uiteindelijk genocide te plegen. De rechtsgeleerdheid, en dus juridische naslagwerken, zijn daarentegen niet geïnteresseerd in een beschrijving van de sociale werking van genocide en hanteren een feitelijk handelingsbegrip dat beperkt is tot de daad zelf (vgl. Bassiouni I 2008, Cassese 2013 en Cryer/Friman 2014). Met vriendelijke groet, Perudotes (overleg) 15 okt 2017 15:22 (CEST)
   • Terechte opmerking die ik in het achterhoofd zal houden, bedankt! - GreenDay2 16 okt 2017 11:20 (CEST)
 • Onderwijs en gender - weg - een essay en geen encyclopedisch artikel. Paul Brussel (overleg) 12 okt 2017 18:40 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen - Drogreden, zie ik wel vaker passeren bij artikels met een sociologische insteek. Waarom zou dit geen encyclopedisch artikel zijn? - GreenDay2 12 okt 2017 18:41 (CEST)
   • Voor Voor verwijderen Omdat de nominatiereden volkomen terecht is, dit is een essay, biedt geen overzicht (wat een encyclopedisch artikel zou moeten bieden), is een betoog. Daarnaast is het lemma volstrekt Nederlandocentrisch en in die zin dus ook met bijzonder beperkte waarde in het beperkte overzicht dat het zou bieden. 2A02:1811:43D:6000:A4A8:3791:BC44:5FCE 12 okt 2017 23:11 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen Ten eerste gaat het om sexe en niet om gender, het laatste is namelijk een nieuwerwets begrip en het slaat zeker niet op onjuiste en onbebronde (en bovendien taalkundig rammelende) beweringen als: Tot de jaren '70 konden meisjes wel een opleiding volgen, echter werden zij niet verwacht hier iets mee te doen op de arbeidsmarkt. In de jaren '70 van de 20e eeuw was het begrip gender overigens nog niet bekend. Fred (overleg) 12 okt 2017 23:03 (CEST)
   • Het artikel gaat wel degelijk over gender (het socioculturele aspect aan "man of vrouw zijn", de socialisatie van bijhorende gedragingen en hoe dat tot uiting komt in onderwijsprestaties). Algemeen aangenomen wordt dat Robert Stoler de eerste was om dat onderscheid tussen gender en sekse te maken anno 1968 in "Sex and Gender: on the development of masculinity and feminity". De term bestond in de jaren '70 dus wel degelijk en zelfs al in de betekenis die wij er ten heden dage aan toekennen. De zinsnede "echter werden zij niet verwacht hier iets mee te doen op de arbeidsmarkt" is inderdaad niet van een bron voorzien en zeer twijfelachtig. - GreenDay2 12 okt 2017 23:09 (CEST)
  • In deze vorm zonder meer Voor Voor verwijderen. Ik weet niet of je het ook voor je studie gebruikt, maar dan zou ik er nog eens goed naar kijken want het hangt als los zand aan elkaar. Een zin als Vanaf de jaren 90 zette het onderwijssucces van de meisjes zich nog verder door is tamelijk onbegrijpelijk als je niet eerder hebt uitgelegd wat in het kader van dit lemma wordt bedoeld met onderwijssucces. Je zegt in de volgende zin wel dat het gemiddelde niveau steeg, maar niveau is niet synoniem met succes. Bovendien beweer je dat die ontwikkeling begon in het basisonderwijs terwijl in Nederland, daartoe beperkt je je, er eigenlijk geen niveauverschil is in het basisonderwijs. En wat is (voor de leek) het verschil tussen verticale en horizontale ongelijkheid. Horizontale leg je uit (maar je moet wel heel goed lezen om dat te begrijpen) maar daarmee is verticale ongelijkheid niet gedefinieerd als begrip. Je geeft een kopje theoretische verklaringen, maar wat wordt daaronder precies verklaart? OF het lemma in de encyclopedie past als alle problemen zijn opgelost weet ik niet, vooralsnog zie ik dat niet. Peter b (overleg) 13 okt 2017 12:45 (CEST)
   • Het lijkt alsof je mij rechtstreeks aanspreekt, het lemma en de punten van kritiek die je geeft zijn echter niet van mijn hand. GreenDay2 13 okt 2017 13:21 (CEST)
  • Dat is niet de bedoeling, ik spreek de schrijver aan, sorry voor de verwarring. Peter b (overleg) 13 okt 2017 13:30 (CEST)
    • Ik heb de bovengenoemde punten (zinsopbouw, gender vs sekse, uitleg verticale ongelijkheid, theoretische verklaringen etc. aangepast, en wil hierbij vragen of de nominatie voor verwijdering ingetrokken kan worden? – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door 81.206.211.113 (overleg · bijdragen) 17 okt 2017 17:20 (CEST)
     • Natuurlijk niet. Je hoeft niet eens verder te lezen dan de eerste zin om te zien dat het artikel qua opbouw en stijl absoluut niet aan de conventies voldoet. — Zanaq (?) 17 okt 2017 19:00 (CEST)
      • Kun je iets duidelijker zijn Zanaq, en uitleggen wat er volgens jou nog verbetert dient te worden? Ciell 17 okt 2017 19:06 (CEST)
       • Het begint niet met X is een y en lijkt een soort betoog te zijn met onduidelijke cq. te smalle cq. verkeerde focus. Het is niet duidelijk wat onderwijs en gender precies is, en dus is het onderwerp ook niet duidelijk. Geen link naar Gender (identiteitsaspect), en onduidelijke vermenging met sekse. Focust op biologische vrouwen dus Onderwijs en sekse of Vrouwen in het onderwijs zou beter bij de huidige inhoud passen. Ik weet niet of ik meisjes een voldoende neutrale term vind. — Zanaq (?) 17 okt 2017 19:13 (CEST)
 • Anna-sophie kummer -weg- Iemand zonder hoofdletters en zonder palmares, van 18 jaar jong. Fred (overleg) 12 okt 2017 19:40 (CEST)
 • Rowin van Lanen - wiu - Geen opmaak, categorie en delen in het Engels. Queeste (overleg) 12 okt 2017 20:10 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen - Schaamteloze (zelf)promo en NE. Lees mee, we schrijven vandaag 12 oktober: Op 13 oktober verdedigde Rowin met succes zijn proefschrift ‘Changing Ways. Patterns of connectivity, habitation and persistence in Northwest European lowlands during the first millennium AD’. Weg ermee. Take Mirrenberg (overleg) 12 okt 2017 20:36 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen - Dit is gewoon het CV van een net gepromoveerd archeoloog. Daar is LinkedIn voor, niet Gpedia. Had m.i. {{nuweg}} gemogen. JanCK Fietser (overleg) 13 okt 2017 15:21 (CEST)
   • Dat kan nog steeds, en dat heb ik nu gevraagd. Wikiwerner (overleg) 13 okt 2017 22:53 (CEST)
   • Opmerking Opmerking – Gezien de lijst van publicaties waarvan Van Lanen hoofd- of medeauteur is, en het nogal maatschappelijk relevante onderzoek waaraan hij werkt, lijkt me deze onderzoeker relevant genoeg voor de encyclopedie. Dat het artikel leest als een CV heeft alles te maken met de onervarenheid van degene die het artikel aanmaakte; daar kan het onderwerp niks aan doen. Inderdaad lijkt het proefschrift dat op 13 oktober werd verdedigd de belangrijkste bron van informatie te zijn geweest, gezien onder meer het vermelden van nog niet verschenen maar al wel geaccepteerde of submitted artikelen: heel gebruikelijk in een proefschrift, absoluut niet in de encyclopedie. Er moet nog aan dit artikel gewerkt worden, en het zou goed zijn als er ook bronnen worden gebruikt die over Van Lanen schrijven. Wie opmerkt dat dit wel "nuweg" kan, moet de nuweg-criteria nog eens aandachtig bestuderen. WIKIKLAAS overleg 14 okt 2017 11:22 (CEST)
    • Als je mijn CV zou lezen, zou je ook een imposante lijst van publicaties zien met onderzoek dat vaak is aangehaald door anderen en als relevant wordt gezien. Dat is geen reden aan mij een Gpedia artikel te wijden (aan mijn prof. is dat wel gedaan, en terecht). Nuweg is inderdaad te gortig, maar een CV behouden? Mij lijkt van niet. Ik ben vooralsnog niet onder de indruk van zijn prestaties in vergelijking met andere promovendi. JanCK Fietser (overleg) 14 okt 2017 11:53 (CEST)
     • Ik wel. Veruit de meeste promovendi hebben niet meer gepubliceerd dan de paar artikelen die samen hun dissertatie vormen (en vaak zijn er zelfs maar twee gepubliceerd, de rest alleen maar submitted of in prep.); bij Van Lanen ligt dat duidelijk anders: die had voor die tijd al het nodige op z'n naam. Dat jij jezelf geen onderwerp in de encyclopedie waard acht, is geen argument: in geen enkele richtlijn kan ik lezen dat JanCK Fietser bij de beoordeling van artikelen als maatstaf genomen moet worden. Doe dan ook niet alsof dat wél zo zou zijn. Waar het hier om gaat is of deze persoon zaken heeft gedaan die (maatschappelijk) relevant zijn, en of dat ook voor andere deskundigen reden was hem daarom te vermelden. Dat laatste hadden de schrijvers van dit artikel kennelijk niet goed door, maar daar kan ook door anderen aan gewerkt worden. WIKIKLAAS overleg 14 okt 2017 23:45 (CEST)
      • Nee, ik zeg niet dat mijn mening bepalend is. Maar dit is dan ook een forum voor discussie. Als ik kijk naar wat er over een recente winnaar van de spinozaprijs Albert Heck op Gpedia staat, dan is dat duidelijk anders dan de opsomming van artikelen bij Van Lanen. Merk ook op dat de meeste publicaties komen uit Proceedings, wat betekent dat ze zijn gebaseerd op voordrachten op conferenties. Overige publicaties in de normale tijdschriften van Elsevier. Geen Nature of Science. Echt niet meer dan ik van andere promovendi zie. JanCK Fietser (overleg) 15 okt 2017 00:14 (CEST)
      • Overigens, als ik op LinkedIn naar Rowin van Lanen zoek (maar ik weet niet of ik die link hier mag geven, want er staat info die alleen te zien is door een ingelogde gebruiker) dan staat er een Engels CV dat (na vertaling) veel lijkt op het artikel op Gpedia, zeker als je naar de structuur van de eerste versies door Mkosian kijkt. Met dezelfde foto. Ik weet niet of Mkosian Van Lanen zelf is of de M.C. Kosian die in het artikel een paar maal als co-auteur wordt genoemd, dus ik roep niet direct ZP (eigenlijk denk ik meer aan een grap door een van zijn paranimfen voor tijdens het promotiefeest: kijk, je staat zelfs op Gpedia, en wat zijn wij dan ook lekker in het ootje genomen), maar de info op Gpedia en LinkedIn heeft m.i. dezelfde bron (Kosian heeft ook een profiel op LinkedIn, werkt in dezelfde onderzoeksgroep aan dezelfde Universiteit en kan de info dus makkelijk hebben gekopieerd en vertaald). JanCK Fietser (overleg) 15 okt 2017 05:00 (CEST)
 • Dood van Anne Faber - NE (en bovendien onkies). Paul Brussel (overleg) 12 okt 2017 22:51 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen Per Paul Brussel, en een verdachte is bovendien nog geen schuldige. Dat is namelijk aan de rechter. Minimaal de rechtsgang maar even afwachten alvorens voorbarige artikelen te concipiëren. Fred (overleg) 12 okt 2017 23:00 (CEST)
  • Voegt op dit moment niets toe aan informatie die al overal elders te vinden is, in de kranten, op allerlei veelbezochte nieuwssites (en zie ook n:Categorie:Dood van Anne Faber). Misschien kan er in een later stadium alsnog een encyclopedisch verantwoord artikel over deze zaak komen, als eerst eens alles goed bezonken is, er meer bekend is over de dader e.d. Dus voor nu, Voor Voor verwijderen. De Wikischim (overleg) 12 okt 2017 23:13 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen Paul Brussel kiest het woord onkies. Ik kies voor het woord stuitend. Dit moet imo opvatting zo spoedig mogelijk verwijderd worden.Renevs (overleg) 12 okt 2017 23:17 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen Klopt wat Paul Brussel de verdachte is idd nog geenschuldige. Bovendien is er (nog) niets bekend over het motief van de moord, dus valt er ook weinig over te melden. Gympetic (overleg) 12 okt 2017 23:29 (CEST)
  • Bij deze zaak is natuurlijk de afgelopen twee weken behoorlijk uitgebreid stilgestaan door de media, en dat zal de komende tijd in verband met zowel de rechtszaak als de discussie over het opleggen van tbs aan niet-meewerkende verdachten naar alle waarschijnlijkheid niet veranderen. Dat het onderwerp niet encyclopedisch relevant (NE) zou zijn vind ik dus twijfelachtig. Dat het qua informatie niets toevoegt aan reeds beschikbare bronnen volgt uit de aard van wat een encyclopedie is. Er wordt verder gezegd dat het onbehoorlijk zou zijn om (op dit moment, of gewoon in het algemeen?) over deze zaak te schrijven. Ik zie niet in waarom dat zo zou zijn en waarom dat, als dat al zo is, relevant is. Gpedia wordt niet gecensureerd en kan dus inhoud bevatten die voor sommige mensen aanstootgevend is. Ik kan mij bijvoorbeeld voorstellen dat de familie van deze jongedame dit artikel niet hoeft te zien, maar dat is niet iets waarmee door ons rekening gehouden moet worden. En of iemand veroordeeld is en of het motief (dat er niet hoeft te zijn) bekend is doet allemaal niet ter zake bij de beantwoording van de vraag of het onderwerp E is. Het is natuurlijk wel iets dat bij het schrijven voor ogen moet worden gehouden. Woody|(?) 13 okt 2017 00:13 (CEST)
   • Bedankt voor het zoeken van overleg. Ik vind het ten eerste zeer aanstootgevend dat gegevens op het artikel terug te vinden zijn van de verdachte waarbij het voor iedereen die de verdachte enigszins kent, volstrekt duidelijk is wie de verdachte is. Dat de massamedia aan sensatiezucht doet, dat moet ons worst wezen. Waarom zouden wij daaraan meedoen? Als iemand nog niet veroordeeld is als schuldig, behoren de naam van de verdachte, het psychiatrisch verleden van de verdachte en de woonplaats van de verdachte niet tweemaal vermeld te worden. Dat is vergelijkbaar met lemma's waaraan men het predikaat "toekomstmuziek" toekent. Natuurlijk is het een feitelijke constatering dat die persoon als verdachte wordt beschouwd. Dat staat ook niet ter discussie. Het is gewoon problematisch dat iemand in een artikel op Gpedia wordt opgenomen van zodra die persoon als "verdachte" wordt aangeduid. Dat doe je vanuit gezond boerenverstand toch pas wanneer iemand daadwerkelijk schuldig bevonden is? "Informatie omwille van de informatie" kun je heel ver doortrekken; zo ver dat het wansmakelijk wordt: wij plaatsen toch ook geen lijsten van pedofielen die bekend zijn bij de politie op Gpedia? Ten tweede is het onderwerp volstrekt NE. We gaan toch geen lemma schrijven met dergelijke persoonlijke informatie over elke verdwijning en/of moord die veelvuldig maar kortstondig in de media komt? - GreenDay2 13 okt 2017 00:21 (CEST)
    • Volgens mij is dit geen reactie op mijn bijdrage? Ik zie althans het verband niet tussen mijn bijdrage en lijsten over pedofielen en wat dies meer zij. Je laatste punt is een uitroep van verontwaardiging, maar geen argument tegen encyclopedische relevantie. Woody|(?) 13 okt 2017 00:31 (CEST)
   • Opmerking Opmerking - aandacht in de media betekent niet dat een zaak encyclopedisch is. Velerlei media schenken aandacht aan allerhande NE zaken. Deze zaak kan alleen dan E worden wanneer er eventueel precedentwerking vanuit gaat; dat laatste kan alleen als er een rechtszaak (eventueel tot de hoogste rechter) heeft plaatsgevonden. Vooralsnog is dit een 'gewone' strafrechtelijke zaak zoals er helaas vele zijn, en is er dus vooralsnog geen enkele reden om deze in een/deze encyclopedie op te nemen. Paul Brussel (overleg) 13 okt 2017 00:22 (CEST)
    • Je verzint nu willekeurig een criterium voor encyclopedische relevantie ('er moet precedentwerking van uitgaan'). Encyclopedisch relevant wil zeggen dat er uitgebreid aandacht aan het onderwerp wordt besteed in onafhankelijke bronnen. Het gaat er niet om of wij dat terecht vinden, en het gaat er ook niet om of de zaak bijzonder is ten opzichte van andere strafrechtelijke zaken. Woody|(?) 13 okt 2017 00:30 (CEST)
   • Het lemma is in de huidige toestand om je rot te schamen; compleet NE. Haar verdwijning heeft echter veel losgemaakt en alle gebeurtenissen bij elkaar maakt het onderwerp wel E. Zo was haar verdwijning enkele weken lang dagelijks landelijk groot nieuws in Nederland en heeft inmiddels minister Blok een onderzoek gelast van de Inspectie Veiligheid en Justitie en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Vlak ook dit niet uit, doch alleen in combinatie met andere voorvallen. Zelf vind ik het interessant dat de burgemeester van Zeist, waar de verdwijning plaatsvond, niet weet hoe de kliniek - waar de verdachte vandaan komt - te werk gaat, althans: dat gaf hij aan, terwijl zoiets in zijn takenpakket zit. Dergelijke info dient hij gewoon in detail te weten. Een gigantische update van het lemma is dus noodzaak, waarbij ik dringend adviseer om je niet blind te staren op 1 bron, maar voor elke beschrijving meerdere bronnen te raadplegen en dan graag betrouwbare en het liefst zo origineel mogelijk, bijvoorbeeld die van de politie, ministerie van Veiligheid en Justitie etc. Ik weet niet of de kliniek waar de verdachte verbleef een lemma heeft op WP:NL, maar die mag er anders wat mij betreft wel komen. Het eindrapport van Blok kan daar sowieso in verwerkt worden. Maar er is veel werk aan de winkel om dit lemma op orde te krijgen. Happytravels (overleg) 13 okt 2017 09:21 (CEST)
  • Opmerking Opmerking - Is het misschien een idee het onderwerp tot nader order in een kladblokruimte te parkeren zodat er de komende tijd (bijv. de komende maanden) in alle rust aan gewerkt kan worden, en het huidige hier genomineerde artikel maar zo snel mogelijk te verwijderen? Er is trouwens ook al de algemene pagina Oktober 2017, waar al dit soort dingen standaard kort wordt vermeld. En het staat momenteel al in een eigen dossiertje op een zusterproject dat zich meer op de actualiteit richt. Dat is allemaal meer dan genoeg, voorlopig. De Wikischim (overleg) 13 okt 2017 11:51 (CEST)
   • @DW Het staat dan iedereen vrij om toch weer een lemma te beginnen. Er is nu 14 dagen (nog 13 over) de tijd op dit lemma op te krikken en anders gaat het gewoon weg. Happytravels (overleg) 13 okt 2017 12:01 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen, iha ben ik sterk tegen het direct plaatsen van lemma's over actuele strafzaken en ongelukken. Maar heel soms weet je bijna direct dat een zaak meer is dan een gewone, hoe triest dat begrip in dit verband ook is, moordzaak. Dat geldt ook voor deze zaak. Waarom dat zo is blijft een intrigerende vraag, maar dat deze zaak dat is staat voor mij wel vast. Peter b (overleg) 13 okt 2017 13:39 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen Ik ben ook geen fan van het direct plaatsen van artikelen van een misdrijf, omdat pas na verloop van tijd alle feiten bekend zijn en er wat meer afstand is, wat de kwaliteit van het artikel alleen maar ten goede kan komen. Maar om artikelen die al geschreven zijn te verwijderen gaat ook weer wat ver. Dat het onderwerp niet E zou zijn lijkt me onzin. De Categorie:Strafzaak in Nederland staat vol met vergelijkbare misdrijven (bv. Meisje van Nulde, Moord op Milly Boele om er een paar te noemen) Evert100 (overleg) 13 okt 2017 18:42 (CEST)
  • We kunnen ook gewoon stoppen met actuele onderwerpen in ons taalgebied te beschrijven. Als zaken snel veranderen en mensen er belang bij hebben is het beter deze onderwerpen niet op te nemen. — Zanaq (?) 17 okt 2017 19:07 (CEST)

Toegevoegd 12/10: Deel 3

 • Helena Iren Michaelsen -weg- Het kost meer moeite een dergelijk "artikel" te nomineren dan het aan te maken. Fred (overleg) 12 okt 2017 22:59 (CEST)
 • K2 Kids TV -weg- Een infobox en een paar onsamenhangende woorden. Fred (overleg) 12 okt 2017 23:06 (CEST)
 • Lijst van scoutinggroepen in Limburg (België) -NE- Een lijst met onbegrijpelijke codes en ook verder volledig nutteloos. We komen zelfs niet te weten in welke plaats deze scoutinggroepen actief zijn. Fred (overleg) 12 okt 2017 23:08 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderenBij deze zouden uw bezwaren van de baan moeten zijn. Rembert vragen? 13 okt 2017 13:23 (CEST)
  • De verwarring is nu minder, maar wat is er nou precies encyclopedisch aan deze lijst? Ik weet dat we vaak meer op een databank dan een encyclopedie lijken, maar hier ontgaat me echt wat er nou precies aan kennis wordt gedeeld. Dit lijkt me iets voor de website van Scouting België. Peter b (overleg) 13 okt 2017 13:32 (CEST)

Toegevoegd 13/10; af te handelen vanaf 27/10

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Toegevoegd 13/10: Deel 1

 • King of the hill (spel) - weg - NE, onvoldoende bronnen over dit kinderspel (wel veel over videogames en de TV-serie) The Banner Overleg 13 okt 2017 01:20 (CEST)
  • Genoeg te vinden over dit spel dat al eeuwen bekend is, en afgebeeld wordt door Pieter Bruegel. — Zanaq (?) 14 okt 2017 07:21 (CEST)
   • Voordeel van de twijfel, nominatie doorgehaald The Banner Overleg 14 okt 2017 09:53 (CEST)
 • Rollàn -reclame- Jubelverhaal aangaande een gepassioneerd artiest die redelijk uniek is. Fred (overleg) 13 okt 2017 11:06 (CEST)
  • direct verwijderd - tekst en afbeelding was tevens copyvio zie hier. Symbole-faune.png MoiraMoira overleg 13 okt 2017 11:32 (CEST)
 • Marco Hoorn -reclame- Onopgemaakt en bronloos, maar absoluut niet neutraal, onwaarschijnlijk verhaal aangaande een zanger die te Urk reeds op 2-jarige leeftijd (sic!) muziek heeft leren kennen. Het begon allemaal toen Marco met opa mee mocht om met zijn drumstel de accordeonklanken van ritme te voorzien.... Hij is zanger in een plaatselijk koor en muziekdocent, dus ook NE, want man met baan en hobby. Aan naam aanmaker te zien tevens onverdunde ZP. Fred (overleg) 13 okt 2017 11:11 (CEST)
 • Breadhead -reclame- Een artiest die zichzelf aanprijst en daarbij ook vele bijzaken groots aanzet. Het taalgebruik valt dan ook niet bepaald encyclopedisch te noemen. Fred (overleg) 13 okt 2017 11:18 (CEST)
  • Beste Fred, bij deze heb ik het artikel aangepast met alle uw vernomen 'reclame' weggelaten en onderbouwd met relevante artikelen. Jesse (overleg) 13 okt 2017 13:18 (CEST)
   • Waarom zet u 'reclame' tussen aanhalingstekens? Fred (overleg) 13 okt 2017 13:26 (CEST)
   • Waarschijnlijk omdat jij het tussen divisies zette? Waarom is dat überhaupt relevant? - ɘVe Roept u maar! 13 okt 2017 13:30 (CEST)
    • Dat is relevant omdat het aanmaker duidelijk dient te zijn dat hij reclame maakt. Fred (overleg) 13 okt 2017 19:33 (CEST)
     • Mijn vraag was eigenlijk waarom het voor jou relevant is te weten waarom Jesse het woord tussen quotes plaatste. Maar goed. ɘVe Roept u maar! 15 okt 2017 21:12 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen - Ik zie de relevantie niet zo. 5 optredens, 191 likes op Facebook, dat label "Breadhead Records" is gewoon eigen beheer. Die High VOltage EDM (is dit hem? heeft 3 volgers. Ook op YouTube vind ik iets met die naam (20 weergaven) ook op YouTube iets dat DJ Breadhead heet met 149 abonnees. Ik wil voorzichtig een conclusie trekken dat dit ZP is. Rode raaf (overleg) 13 okt 2017 17:23 (CEST)
   • Overduidelijk ZP. Zijn account heette eerst Jesse de Bakker en dat is de naam van Breadhead volgens het artikel. JanCK Fietser (overleg) 13 okt 2017 19:55 (CEST)
    • Beste allen, ik vraag me af waarom een pagina als bijvoorbeeld Placid K wel de dusdanige encyclopedische waarde heeft, terwijl deze pagina minder informatie en bronnen bevat, maar wel vergelijkbaar is met het genre en scene. Jesse (overleg) 14 okt 2017 08:27 (CEST)
     • Omdat je een artikel over jezelf hebt geschreven. Dat heet zelfpromotie en wordt niet gewaardeerd. Als je werkelijk zo belangrijk bent dat er een lemma over je moet bestaan, laat anderen dat dan schrijven. Klik hier voor meer informatie. JanCK Fietser (overleg) 14 okt 2017 09:11 (CEST)
  • Duidelijk. Jesse (overleg) 14 okt 2017 09:30 (CEST)
 • Europese koudegolf van februari 2012: Een opsomming van temperaturen in Nederland, terwijl de titel spreekt over een koudegolf in Europa. Het artikel somt ook vooral op wat een de definitie van een koudegolf is in Nederland, terwijl daar al een artikel over bestaat. Een alternatief die mij beter lijkt: een algemene lijst waarop alle koudegolven in Europa worden vermeld. Livenws (overleg) 13 okt 2017 11:36 (CEST)
  Dat laatste is niet de oplossing. Grootschalige koudegolven vallen onder de overkoepelende categorie "opmerkelijke weersgebeurtenis" en verdienen daarom een eigen artikel (zie ook Categorie:Koudegolf en Categorie:Hittegolf). Het artikel is wel onvoldoende in deze vorm. De Wikischim (overleg) 14 okt 2017 10:47 (CEST)
 • Stigmata Party -NE- E-waarde wordt uit dit onbebronde en uiterst summiere artikel niet duidelijk. Fred (overleg) 13 okt 2017 12:48 (CEST)
 • Anna-Sophie Kummer wiu/ew? Symbole-faune.png MoiraMoira overleg 13 okt 2017 14:14 (CEST)
  • was zeker wiu, is dat na poets en met interne links niet meer, en is met imdb-link inmiddels wel aangetoond "E" - ɘVe Roept u maar! 13 okt 2017 14:56 (CEST)
   • Sinds wanneer is iemand Ew omdat er een imdb-profiel is? Natuur12 (overleg) 13 okt 2017 16:35 (CEST)
    • Sinds jaar en dag als er in dat imdb profiel rollen in meerdere series en een hoofdrol in een bioscoopfilm staan. Voldoet als actrice overduidelijk aan de E criteria. JanCor01 (overleg) 13 okt 2017 21:16 (CEST)
     • Het was eigenlijk een retorische vraag. Een onderwerp moet namelijk beschreven zijn in onafhankelijke en gezaghebbende (secundaire) bronnen. Het wel of niet hebben van een profiel in de imdb is dan ook geenszins een relevantiecriterium. Dat er voldoende geschikte bronnen over dit onderwerp zijn, is niet aangetoond noch aannemelijk gemaakt. Natuur12 (overleg) 13 okt 2017 22:22 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen - De Internet Movie Database is als het om films, acteurs e.d. gaat een belangrijke indicator voor E-waarde. Dat sommigen hier die site misschien niet zien zitten als bron, zou niet als doorslaggevend argument moeten gelden .De Wikischim (overleg) 14 okt 2017 10:44 (CEST)
  • Poeh, ik wil Eve niet op de tenen gaan staan, maar is dit niet gewoon een trotse vader/broer die perse wil dat deze toekomstige ster nu al groot wordt gepresenteerd? Peter b (overleg) 15 okt 2017 00:40 (CEST)
   • Ik trek de veiligheidsschoenen wel aan Peter ;) en tsja, dat zou best kunnen, maar moeten we niet gewoon naar de inhoud en de bronnen kijken, en niet naar de schrijver? Zo groot(s) wordt ze nu ook weer niet gepresenteerd, vind ik, 't is een redelijk droog lemma. Grt ɘVe Roept u maar! 15 okt 2017 21:09 (CEST)

Toegevoegd 13/10: Deel 2

 • Doarp Grou - wiu - Rommelig en onduidelijk. Geen inleiding, gaat het nu over de zeilboot of de kamioenschappen? Rode raaf (overleg) 13 okt 2017 17:11 (CEST)
  • Hallo Rode Raaf, Mijn bijdrage gaat niet alleen over het skûtsje "Doarp Grou" maar ook over de schippers en de behaalde resultaten. Daarom heb ik e.e.a. in chronologische volgorde vermeld. Ik heb het onder de naam van het skûtsje geplaatst (de bijdrage heet "Doarp Grou"). Maar dat is wellicht niet zo handig, de vlag dekt de lading slechts gedeeltelijk. Ik zal proberen om na het weekend een aangepast artikel te schrijven waarbij ik rekening zal houden met jouw opmerkingen. GroetRakkerbak (overleg) 14 okt 2017 15:22 (CEST)
  • Beste Rode Raaf. Ik heb een nieuwe versie van "Doarp Grou" geplaatst. Ik wil graag jouw reactie. Groet, Rakkerbak (overleg) 16 okt 2017 13:33 (CEST)
 • Steve Van den Kerkhof -NE- Een directeur van Plopsaland, waarover nauwelijks iets wordt meegedeeld. Fred (overleg) 13 okt 2017 17:39 (CEST)
 • Moluccan Business gang / Amkei gang - weg - Voldoet aan geen enkele norm qua opmaak en referenties. JanCK Fietser (overleg) 13 okt 2017 19:03 (CEST)
 • M. e. eugenii - onduidelijk waar het over gaat - ondersoort van ... en wat is dat dan? - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 13 okt 2017 20:49 (CEST)
  • Gewoon verwijderen. Opnemen bij de soort als er niets bekend is.--Joopwiki (overleg) 13 okt 2017 22:53 (CEST)
 • Zuivelfabriek van Hollebeke - een werkstuk voor school? - opvallend: geen interpunctie en geen enkele hoofdletter - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 13 okt 2017 22:59 (CEST)
  • Dit rammelt echt aan alle kanten. Aan veel zinnen is geen touw vast te knopen. Hier is weinig E aan (en dan zeg ik het nog voorzichtig)? JanCK Fietser (overleg) 14 okt 2017 00:04 (CEST)
  • Dit is vermoedelijk behoorlijk E. Ik heb het gewikificeerd: zeker goed genoeg om te behouden zo. — Zanaq (?) 14 okt 2017 08:58 (CEST)
   • Petje af! Mooi artikel geworden zo, dat wat mij betreft nu inderdaad behouden kan blijven. JanCK Fietser (overleg) 14 okt 2017 10:13 (CEST)
   • nominatie doorgehaald - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 14 okt 2017 22:09 (CEST)

Toegevoegd 14/10; af te handelen vanaf 28/10

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Toegevoegd 14/10: Deel 1

 • Olivier Huybrechts -weg- Een voetballer zonder bronnen en zonder palmares, waarvan we niet eens te weten komen in welke (amateur?) club hij speelt. Aangemaakt door ene Huybie, hetgeen te denken geeft... Fred (overleg) 14 okt 2017 12:13 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen - NE - Hanhil (overleg) 16 okt 2017 07:38 (CEST)
 • S.V.B Driehoek -wiu- Een ploeg, maar wat die ploeg nu precies doet, en wat kvv precies betekent, komen we uit dit uiterst summiere artikeltje niet te weten. Blijkbaar speelt Huybie hierin. Fred (overleg) 14 okt 2017 12:18 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen - NE - Hanhil (overleg) 16 okt 2017 07:38 (CEST)
  • Opmerking Opmerking - Categorie en externe links toegevoegd plus sjabloon beginnetje geplaatst. Ook is duidelijk gemaakt waar KVV voorstaat (Koninklijke Vlaamse Voetbalbond)! Flag utrecht city.gif Antoine.01Arrow right.svgoverleg(Antoine) 17 okt 2017 00:48 (CEST)
 • Anske Jarig Smit - ne - Xxmarijnw overleg 14 okt 2017 14:04 (CEST)
  • Bovendien is het artikel nauwelijks leesbaar. Voor Voor verwijderen Full pentagon.svgErik Wannee (overleg) 14 okt 2017 16:58 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen Een onleesbaar en onverzorgd epistel. En wat Hylpers is wordt niet eens uitgelegd. Dat ze veel op sociale media verkeert kan men bezwaarlijk encyclopedisch noemen. De rest ook niet, trouwens. Aangezien ze over zichzelf schrijft (reclame, ZP) zijn onafhankelijke bronnen onontbeerlijk, maar die ontbreken. Fred (overleg) 14 okt 2017 14:28 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen - onleesbaar en encyclopedische relevantie niet duidelijk - Hanhil (overleg) 14 okt 2017 17:00 (CEST)
  • Opmerking Opmerking - Infobox, categorie en externe links toegevoegd plus sjabloon beginnetje geplaatst. Ook is duidelijk gemaakt waar Hylpersk voorstaat (Hylpersk is een Fries dialect). Flag utrecht city.gif Antoine.01Arrow right.svgoverleg(Antoine) 20 okt 2017 15:38 (CEST)
 • On Your Feet! -reclame- Reclame voor een musical, vanaf 17 oktober te zien in het Beatrix theater (toekomstmusiek). Voornamelijk een opsomming van heel veel nietszeggende namen, al dan niet met hoofdletter. Of het plot waargebeurd is, wordt niet met bronnen onderbouwd. Ook wordt geen geschiedenis van de musical gegeven en waar het Beatrix theater (of: Beatrixtheater?) zich bevinden mag, wordt ook al niet helder. Fred (overleg) 14 okt 2017 14:36 (CEST)
Zo jammer dat er gelijk weer (twee maal????) met reclame wordt geschermd. Voor de rest uit de hoogte gedoe over spelling, door iemand die niet eens foutloos toekomstmuziek kan schrijven. Tja, dan kan ik het ook niet laten op die slak zout te leggen. ed0verleg 14 okt 2017 15:54 (CEST)
@Edoredoo, deze pagina is om het artikel te bediscussiëren, niet om de nominator te bediscussiëren. Ook een subjectieve terminologie als uit de hoogte gedoe hoort op deze pagina niet thuis. Fred (overleg) 14 okt 2017 17:06 (CEST)
Doe dan ook eens inhoudelijk nomineren, in plaats van hier wat in de lucht te klagen over dat je iets hebt gezien. Met zulke nominaties als reclame, reclame en ik zie een spelfout en toekomstmusiek kan niemand inhoudelijk iets aan het artikel verbeteren, noch een nominator na twee weken zien of er na de nominatie iets aan is verbeterd. Deze lijst is er niet voor jou, maar voor de artikelen. ed0verleg 14 okt 2017 23:38 (CEST)
Dat heeft er allemaal niets mee te maken. Jij moet aantonen dat het geen reclame is, dat het geen toekomstmuziek is, dat ik zie een spelfoutje iets anders is als een artikel boordevol spelfouten enzovoort. Ga op het artikel in en verdedig dat, als jij dat behoudenswaardig vindt, in plaats van de nominator aan te vallen. Fred (overleg) 15 okt 2017 12:04 (CEST)
Ik hoef niks aan te tonen, en of dit artikel behouden blijft of niet boeit me eerlijk gezegd niets. Maar dat jij geen behoorlijke nominatie kan doen wist ik natuurlijk al langer. Dat je zoooo stronteigenwijs bent om dat zelf in te zien nu ook. Jij denkt nog steeds dat deze pagina er is om jou in het zonnetje te zetten, maar dat heb je fout. Je zet je zelf steeds voor aap, en Gpedia schiet daar weinig mee op. ed0verleg 15 okt 2017 21:24 (CEST)
Voor Voor verwijderen, zie Fred. Zwitser123 (overleg) 14 okt 2017 16:50 (CEST)
Provisorisch opgeknapt door een beknopte vertaling van enwp en check van bronnen. Het werk gaat a.s. dinsdag in première. Nl maclean (overleg) 14 okt 2017 21:12 (CEST)
 • Nurdys - wiu/ Ew? - iets met een hoge fun-factor en merchandising. - Agora (overleg) 14 okt 2017 16:17 (CEST)
 • Deutscher verein nimwegen - wiu - artikel bestaat slechts uit een infobox - Hanhil (overleg) 14 okt 2017 16:48 (CEST)
  • Inmiddels is het artikel uitgebreid. Of deze vereniging die 7 jaar bestaat en 60 leden kent E is is twijfelachtig. Uit het artikel wordt dat in ieder geval niet duidelijk. Hanhil (overleg) 14 okt 2017 20:40 (CEST)

Toegevoegd 14/10: Deel 2

 • Fatih-moskee (Gent) - weg - toekomstmuziek. Verbouwing moet nog beginnen en financiering is nog niet rond - Magere Hein (overleg) 14 okt 2017 16:48 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen - het toekomstige gebouw is een beschermd monument. Sonuwe () 14 okt 2017 17:02 (CEST)
   • Hmm, dat maakt het gebouw E-waardig, maar de moskee die het moet gaan worden is dat nog niet. Andere titel en het moskeegedeelte naar een hoofdstuk herbestemming? Magere Hein (overleg) 14 okt 2017 17:22 (CEST)
    • Waarom dient er een andere titel te komen? Het is een bestaande moskee die binnenkort naar een gebouw met het status van beschermd monument zal verhuizen. En dat staat precies in het artikel beschreven. Sonuwe () 15 okt 2017 11:09 (CEST)
     • In de huidige staat behandelt dit artikel drie verschillende onderwerpen: de bestaande moskee (een heel bescheiden beschrijving, die als beginnetje maar net aan de regels voldoet), een tractiestation, (een beschermd monument) en de plannen het tractiestation te verbouwen, waarna de moskee erheen zal verhuizen. Ik stoor me vooral aan zinnen als "De moskee, die ook wordt aangeduid als de Groene Moskee krijgt een groene koepel", die voornemens als feiten presenteren. Ik twijfel er niet aan dat dat uiteindelijk wel feiten zullen worden, maar voor het zover is, zal er heel wat water door de Schelde gestroomd zijn, vandaar 'toekomstmuziek'. De encyclopedie beschrijft feiten. Ik kan leven met splitsing van het artikel in twee (een over de huidige moskee, met aandacht voor de verhuisplannen, en een over het tractiestation, met aandacht voor verbouwing en nieuwe bestemming. De verbouwing zelf lijkt me niet zo geschikt voor een zelfstandig artikel. Wanneer de verbouwing af is en de moskee verhuisd kunnen de artikels samengevoegd. Magere Hein (overleg) 15 okt 2017 13:41 (CEST)
  • De geschiedenis van een bestaande moskee en een gebouw met geschiedenis en erkenning komen samen. Het feit krijgt al vier jaar ruime persaandacht. Volgens de bronnen is de Turkse gemeenschap op zoek naar de laatste 2.500 personen die 500 euro willen doneren, het laatste miljoen dus. Wie twijfelt er aan dat dat rond komt, desnoods met een injectie uit het moederland? En die moskee, en dat monument van onroerend erfgoed bestaan beide al... Als ik even de vergelijking mag maken: Eurostadion , dat is pas toekomstmuziek, de bouw moet nog beginnen, de financiering is niet "bijna rond" maar "een heel groot probleem", de vergunningen zijn niet allemaal afgeleverd maar afgewezen en het enige wat er al is zijn plannen, maquettes en wat modderhopen op een voormalige parking. Vraag aan Vlamingen waar ze bij een weddenschap op succes hun geld op zetten, op die moskee in 2018 of het stadion in 2020... (en die afwerking in 2018 heb ik NIET in het lemma toegevoegd). Recent schreef ik een klein lemmatje over een film, ingeblikt, gemonteerd, klaar, twee weken voor de première. Iemand vond het nuttig er een "toekomstige film" van te maken, het jaartal weg te halen, te hercategoriseren ... Maar een even lange periode na de première gaat die persoon niet dan de zaak terug draaien... Dat mag ik dan een tweede maal doen bij een volgende passage langs het lemma. Dat vermijdt ik liever. Dit lemma is onderbouwd en van bronnen voorzien, het kan zo mee en kan doorheen de jaren (met een openingsdatum, renovaties en verdere aanvullingen) verder mee. Het is zowel nu accuraat, als dat het in de toekomst accuraat kan blijven. Er staan geen projecties in, het is geen toekomstmuziek, het is de beschrijving van een lopend project in zijn huidige status. Om die reden ben ik als aanmaker tegen grootse aanpassingen en Tegen Tegen verwijderen. 81.164.193.252 15 okt 2017 05:23 (CEST)
 • Brabantse slok - bestaat dit echt? - geen enkele bron gevonden - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 14 okt 2017 20:30 (CEST)
  • Vast weer zo'n verzinsel van aan de stamtafel. Full pentagon.svgErik Wannee (overleg) 14 okt 2017 22:57 (CEST)
  • Dit soort artikelen hebben nu een bron nodig, zonder bron is het waarschijnlijk een lokaal dingetje, en leuk voor de brabant-wiki. ed0verleg 14 okt 2017 23:40 (CEST)
 • Powerman duatlon - reclame / wiu - Drie van de vier zinnen beginnen met de bedrijfsnaam. Het artikel maakt onvoldoende duidelijk wat de relevantie is van dit bedrijf: welke bekende duatlons worden georganiseerd, in hoeveel landen, hoeveel duatlons, hoeveel deelnemers (gemiddeld), welke onafhankelijke bronnen hebben over het bedrijf (dus niet de duatlons) geschreven? Dqfn13 (overleg) 14 okt 2017 20:31 (CEST)
  • Volgens mij is dit geen bedrijf maar een internationale vereniging of bond, vergelijkbaar met de UEFA en de UCI. Maar als het niet over voetbal gaat dan is het onderwerp natuurlijk al snel NE. Overigens staat er weinig interessants in dit artikel dat niet al in het artikel Duatlon te lezen is. Full pentagon.svgErik Wannee (overleg) 14 okt 2017 22:57 (CEST)
 • Juridische aspecten van webdesign en webdevelopment - dit is feitelijk niet meer dan een kale opsomming - wat er precies aan de hand is; waarom deze regels er zijn wordt niet duidelijk - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 14 okt 2017 20:44 (CEST)
  • nuweg gemaakt omdat het eerder is verwijderd wegens auteursrechtenschending - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 14 okt 2017 21:00 (CEST)
   • Kun je die nuweg eens uitleggen? Want eerder als auteursrechtenschending verwijderd staat niet in de nuweg-criteria. ed0verleg 14 okt 2017 23:42 (CEST)
    • het staat ook op de lijst van 5 okt, omdat het na 9 dagen weer is aangemaakt neem ik aan dat ie ondertussen verwijderd is - op de bewuste pagina staat dat er sprake was van AUT - de in beide gevallen zijn ze aangemaakt door dezelfde persoon (andere gebruikersnamen) - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 15 okt 2017 14:30 (CEST)
 • Arnold Huijgen - weg - dit is een cv - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 14 okt 2017 21:03 (CEST)

Toegevoegd 14/10: Deel 3

 • Vincentius van León - weg - Geen betrouwbare bronnen kunnen vinden voor deze heilige. In het boek The Book of Saints[1] staat deze heilige wel opgenomen, maar er staat ook vermeld dat hij als heilige martelaar is "afgeschreven" omdat er aan zijn bestaan wordt getwijfeld en omdat hij mogelijk zonder juiste procedure is verheven tot heilige. Er kan dus aan het bestaan en status van heilige van Vincentius van León getwijfeld worden. Dqfn13 (overleg) 14 okt 2017 21:58 (CEST)
  • Dat hij geen officiële heilige is, is op zich geen reden tot verwijdering. Tal van, vooral vroege, heiligen zijn niet-officieel heiligverklaard, van diverse van zulke heiligen wordt aan het bestaan getwijfeld (Christoffel, Job, Wilgefortis, enz.) en al helemaal aan hun levensbeschrijving (Lambertus), aangezien die vaak uit vele eeuwen latere vitae is genomen, waarin feiten en legendes nogal eens met elkaar verward worden en die meer ten doel hebben om de vroomheid van de lezer te stimuleren, dan om historisch verantwoord onderzoek te verrichten. Criterium moet dus naar mijn mening zijn: is er een zekere devotie tot deze heilige, zijn er kerken aan deze heilige gewijd, is er folklore rond deze heilige? Van genoemde Vincentius weet ik dat niet, dus kan ik over het al dan niet opnemen niet oordelen. Fred (overleg) 14 okt 2017 22:15 (CEST)
   • Wat ik, eigen onderzoek, weet: volgens de tekst in het boek van Watkins staat dat hij met andere christenen vervolgd werd door de Visigotische koning Leovegild (mogelijk Leovigild) vervolgd werd en daardoor rond 630 zou zijn vermoord. Leovigild leefde toen al bijna 50 jaar niet meer. Dat enwiki en heiligen.nl geen artikel hebben is voor mij ook een grote indicatie. Hoe je er achter kan komen of er een of meer kerken/kathedralen naar deze heiligen zijn vernoemd weet ik niet, maar Google geeft een schreeuwende tekort aan hits en dus in ieder geval geen kerken van die naam. Dqfn13 (overleg) 14 okt 2017 22:35 (CEST)
    • Tegen Tegen verwijderen Zie es:Vicente de León, zelfde klooster maar jaar van overlijden moet zeker aangepast worden. Zeker een heilige met als feestdag 11 maart. Sonuwe () 14 okt 2017 23:04 (CEST)
  • Nogal wat oudere heiligen hebben hun positie in devotie en verering verloren in modernere tijden. Zo zijn de heilige bronnen van St. Laichtín in Kilfarboy in Poulawillin nu overgenomen door St. Joseph. Men moet dus ook naar de historische situatie kijken. The Banner Overleg 15 okt 2017 11:39 (CEST)
   • Als de door mij genomineerde (volgens mijn bron voormalige) heilige dezelfde is als de door Sonuwe genoemde, dan moet het artikel hier flink opgepoetst worden, want dan zijn er blijkbaar erg veel feiten die niet kloppen. Prima dat het geen al te bekende heilige is, maar ook voor hen zijn bronnen nodig. Geen bronnen voor welk onderwerp dan ook, betekent gewoon dat het onderwerp niet relevant genoeg is, zie de vijf zuilen. Dqfn13 (overleg) 16 okt 2017 23:06 (CEST)
 • SVOS-Model - geen bronnen gevonden - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 14 okt 2017 23:03 (CEST)
  • Ik vond dit boek van Lex Krishnadath, die in het lemma wordt genoemd. Dat boek had dan ook als bron moeten worden vermeld. Op die website ook de zin Ik heb gemakkelijk 52 waardevolle non-fictie boeken gelezen voor 31 december 2017 die in het lemma wordt gebruikt. De rest is niet helemaal letterlijk overgenomen, maar de woordkeus is vrijwel gelijk. Het model bestaat dus wel, maar het artikel lijkt meer gebaseerd op wat erover op die website wordt geschreven (zelfde auteur?) dan dat blijkt dat het boek gelezen is. JanCK Sinnbild Radfahrer, StVO 1992.svg (overleg) 15 okt 2017 00:04 (CEST).
   • Op de website staat dat het model door Lex Krishnadath zelf in het leven is geroepen en in die zin dus niet gebaseerd is op het boek in datzelfde artikel. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Lexo1990 (overleg · bijdragen) 20 okt 2017 19:21. PS: Wil je voortaan alsjeblieft ondertekenen met vier tildes (~~~~)? Er wordt dan automatisch een link naar je gebruikerspagina geplaatst.

Toegevoegd 15/10; af te handelen vanaf 29/10

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Toegevoegd 15/10: Deel 1

 • Tafelpoot - NE (weg) - Ver gezocht om tot een tekstje te komen. Het loopt al aardig richting sinterklaasgedichten, gezien de laatste alinea. Nuvola apps bug.pngalgont overleg 15 okt 2017 00:14 (CEST)
  • Nuweg: Dit artikel werd gisteren ook al talloze malen aangemaakt door een kliederaar, die ook steeds de nuwegnominatie doorhaalde. Nu is diegene ingelogd onder een andere naam en heeft het artikel met dezelfde typefouten opnieuw teruggeplaatst. Full pentagon.svgErik Wannee (overleg) 15 okt 2017 08:43 (CEST)
 • Hollandse Jaarwisseling - weg - "al duizenden jaren een feest" Rode raaf (overleg) 15 okt 2017 08:06 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen - NE essay. Full pentagon.svgErik Wannee (overleg) 15 okt 2017 09:01 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen Alleen de eerste zin al is klinkklare onzin waar menig archeoloog van zou opkijken. Fred (overleg) 15 okt 2017 12:15 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen Leest als onzin. daarbij is de jaarwisseling op 1 januari niet duizenden jaren oud maar nog geen 500 jaar. Pas rond 1550 (grosso modo) is men van de Paasstijl overgestapt op de 1 januari stijl. The Banner Overleg 15 okt 2017 17:05 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen Tekst is aangepast naar 'sinds de 16e eeuw'. Dit is een pagina over Nederlandse cultuur en traditie. Genoeg reden om wel op Gpedia te kunnen staan.– De voorgaande bijdrage werd geplaatst door 217.63.201.182 (overleg · bijdragen) 15 okt 2017 17:50‎
   • Het is nu nog teveel een opstel voor school. Er staan beweringen in de tekst, die een bron nodig hebben. Ook voor de verifieerbaarheid is dit noodzakelijk. Het artikel is nu genomineerd, niet omdat het niet past qua onderwerp, maar omdat het qua uitvoering niet houdbaar is. De tekst is soms nog te wollig, en zonder bronnen wordt het al snel een verhaaltje van een geschiedkundige. Of van iemand die denkt dat hij er veel van weet, dat is zonder bronnen nauwelijks te controleren. ed0verleg 15 okt 2017 18:00 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen - Inderdaad Gympetic (overleg) 15 okt 2017 19:30 (CEST)
  • @Gympetic: Dit is geen duidelijke en relevante rede ter verwijdering van deze pagina. .– De voorgaande bijdrage werd geplaatst door 217.63.201.182 (overleg · bijdragen) 15 okt 2017 19:42‎
   • Ik bedoel hiermee te zeggen dat ik het eens ben met de gebruikers die Voor Voor verwijderen zijn. Begrijp je? Gympetic (overleg) 15 okt 2017 19:47 (CEST)
  • @Gympetic: Tekst is al aangepast. En bronnen zijn toegekend. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door 217.63.201.182 (overleg · bijdragen) 15 okt 2017 19:50‎
   • Het artikel is aangepast, de bronnen zijn toegekend. Is het mogelijk dat het bovenstaande sjabloon verwijderd wordt? – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door 217.63.201.182 (overleg · bijdragen) 15 okt 2017 20:10‎
    • Er is teveel overlap met bestaande artikelen zoals Oudejaarsavond en Nieuwjaar. Dan de titel. "Hollandse Jaarwisseling" dat hoort de inhoud over een Hollandse jaarwisseling te gaan, niet over Nederland, aangezien onder kopje "Jaren 70 t/m heden" met name Hollandse steden vermeld worden. Daarnaast bevat de tekst pov; bijvoorbeeld, "dankzij" en "grootse succes" zijn waardeoordelen, inhoud hoort neutraal te zijn. Ik zie tijdsaanduidingen 10 uur 's avonds (dat hoort dat 22:00 te zijn) en 18:00 's avonds door elkaar staan, hoofdlettergebruik is niet in orde, ik zou willen adviseren tips door te lezen, rustig de tijd te nemen om er een encyclopedisch artikel van te maken, zie ook Gpedia:Wat Gpedia niet is. Over twee weken zal een moderator beoordelen of het artikel kan blijven of verwijderen.Rode raaf (overleg) 15 okt 2017 20:39 (CEST)
  • Titel gewijzigd; gegeven bron bespreekt niet Hollandse maar Nederlandse situatie.--JanB46 (overleg) 15 okt 2017 20:46 (CEST)
   • Is het wellicht een idee om het artikel eerst in het kladblok van de aanmaker te schrijven? Ik zie de schrijver alle tips handig oppikken, maar de nominaties van inmiddels oude versies blijven staan, wat de beoordeling over twee weken weer lastig maakt. Op die manier krijgt de schrijver ook meer tijd, wat de kans op een goed artikel uiteindelijk verhoogt. ed0verleg 15 okt 2017 21:21 (CEST)
    • Vind ik een goed voorstel. Daarnaast, een overzichtsartikel over nieuwjaar vieren hoort ook een vermelding van vuurwerkslachtoffers, anti-vuurwerk clups, illegaal vuurwerk, vandalisme en geweldsdelicten, samengevat alle facetten rondom jaarwisseling. Denk ook aan bepaalde beroepsgroepen die moeten werken die dag enz. enz. Via een kladblok kan er ongestoord aan gewerkt worden, als de schrijver er het ook mee eens is? Rode raaf (overleg) 15 okt 2017 21:27 (CEST)
     • Ik ben het met het voorstel van ed0 eens. Maar over het voorstel over alle facetten van de Jaarwisseling van Rode raaf uit ben ik niet zo huiverig. Het artikel gaat met name over cultuur en traditie, en niet alle ellende eromheen. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door 217.63.201.182 (overleg · bijdragen) 15 okt 2017 22:00 PS: Wil je voortaan alsjeblieft ondertekenen met vier tildes (~~~~)? Er wordt dan automatisch een link naar je gebruikerspagina geplaatst.
      • Gpedia:Balans Rode raaf (overleg) 15 okt 2017 22:03 (CEST)
       • @Rode raaf Ik begrijp wat je bedoelt. Ik zal er de komende dagen aan werken. 217.63.201.182 15 okt 2017 23:01 (CEST)
        • Tekst aangepast. Alinea's Problemen tijdens de Jaarwisseling en Werken tijden de Jaarwisseling toegevoegd. Graag melden als er eventuele bronvermeldingen nodig zijn 217.63.201.182 16 okt 2017 01:02 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen Kan inderdaad prima bij Oudejaarsavond worden ondergebracht. Meerdere interessante noties, maar ontbeert bronmateriaal. Grammaticaal zeer belabberd. Jürgen Eissink (overleg) 16 okt 2017 01:49 (CEST)
  • Graag onderbrengen bij Oudejaarsavond. Ik heb het net geprobeerd maar het is niet gelukt. 217.63.201.182 16 okt 2017 02:43 (CEST)

Toegevoegd 15/10: Deel 2

 • Wowgirls - weg - Lijkt me bronloze pov/onzin. Via Google veel hits op 18+ sites waar ik geen behoefte aan heb om daarin te duiken. Rode raaf (overleg) 15 okt 2017 11:01 (CEST)
  • is dit niet hetzelfde als it-girl? - zo ja → doorverwijzing - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 15 okt 2017 22:57 (CEST)
   • Nee, dat is niet hetzelfde. Maar dit artikel is nauwelijks serieus te nemen, en dat zal de reden zijn dat het bronloos is. ed0verleg 16 okt 2017 07:59 (CEST)
 • Turfstraat 11, 1944: 'Engelschen hand gedrukt' - weg - Gpedia is geen uitgever. Xxmarijnw overleg 15 okt 2017 14:25 (CEST)
  • Er stond dat het een bewerking is van een boek. Die informatie heb ik teruggeplaatst. Wikiwerner (overleg) 15 okt 2017 18:59 (CEST)
 • Rick Tibbe - ne - Aan de naam van de aanmaker te zien is dit artikel aangemaakt door de dj zelf. Hij vind het wellicht leuk om een artikel op Gpedia te hebben. Overigens is het artikel niet serieus geschreven. Dit blijkt al uit de zin "Ontdek meer en laat de muziek de rest van het verhaal vertellen". Verder behaalde hij maar slechts één nummer. Gympetic (overleg) 15 okt 2017 15:48 (CEST)
 • ZwartGoud - NE - Er zijn geen onafhankelijke bronnen in het artikel opgenomen waarmee de encyclopedische relevantie kan worden aangetoond. Op Google vind ik evenwel geen artikelen over deze website. Mogelijk door de auteur opgenomen om naamsbekendheid te verkrijgen. Verdel (overleg) 15 okt 2017 17:14 (CEST)
 • Nieuwe Lijn - NE - Relevantie onduidelijk van deze in oktober 2017 opgerichte belangengroep. Een vaag verhaal over "de mening van mensen". Verdel (overleg) 15 okt 2017 17:26 (CEST)
  • @Verdel: zou je de bovenstaande nominaties misschien beter willen motiveren? Zie ook Gpedia:Wikiquette. Natuur12 (overleg) 15 okt 2017 18:06 (CEST)
  • Door aanmaker is twee keer het nominatiesjabloon verwijderd. Verdel (overleg) 16 okt 2017 12:19 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen - Drie keer inmiddels. Relevantie volkomen onduidelijk. Rode raaf (overleg) 16 okt 2017 15:20 (CEST)
   • Voor Voor verwijderen - Vijf keer nu. En ik begrijp nog steeds niet wat het nu eigenlijk is... - ɘVe Roept u maar! 17 okt 2017 11:40 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen - Volkomen nietszeggend stukje tekst. Full pentagon.svgErik Wannee (overleg) 18 okt 2017 19:15 (CEST)
 • Djferry - NE/ZP - Slecht geschreven, ne en zp. Xxmarijnw overleg 15 okt 2017 19:17 (CEST)
 • De witte tijger - foute titel - is bovendien een variant van de Bengaalse tijger - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 15 okt 2017 22:53 (CEST)
  • blijkt de titel van een boek te zijn - schreeuwt om een dp voor Witte tijger - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 15 okt 2017 23:36 (CEST)
  • en die is nu aangemaakt - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 16 okt 2017 22:31 (CEST)

Toegevoegd 16/10; af te handelen vanaf 30/10

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Toegevoegd 16/10: Deel 1

 • Atletico salina - wiu. Lijkt tevens NE, de club zit niet op het hoogste eilandniveau (Sekshon Pagá) - Hanhil (overleg) 16 okt 2017 08:10 (CEST)
  • Opmerking Opmerking Dit 'artikel' werd aangemaakt door een anoniem die 3 minuten later een cyberpest-artikel plaatste. Ik verwacht van die persoon dus geen verbetering. Full pentagon.svgErik Wannee (overleg) 16 okt 2017 08:33 (CEST)
  • Lijkt wel om een echte amateurclub te gaan op Curaçao [10], al lijkt het wel enkel om jeugd te gaan. Agora (overleg) 16 okt 2017 14:48 (CEST)
 • Peer Wittenbols - wiu. Artikel mist wiki opmaak, wikilinks en bronvermeldingen. Wel E (er bestaan al zo'n 15 wikilinks naar Wittenbols), maar niet in deze vorm. JanCK Fietser (overleg) 16 okt 2017 08:30 (CEST)
 • Lotte Schipper -NE- Sinds enkele maanden (of nog recenter) voorzitster van het CDJA. In mijn ogen niet encyclopedisch relevant. Over wat ze bereikt heeft, geen woord. Fred (overleg) 16 okt 2017 13:17 (CEST)
  • leuk om te vermelden in de infobox van het CDJA, maar enkel bestuurder in de jongerenorganisatie is nog NE. - Agora (overleg) 16 okt 2017 14:45 (CEST)
  • gewetensvraag: wat is het verschil tussen een voorzitter van het CDA en het CDJA, behalve de leeftijd? ed0verleg 17 okt 2017 07:51 (CEST)
 • Whooz - wiu- Niet alleen opmaak en taalgebruik behoeven dringend verbetering, maar ook de zeer vele subjectieve en wervende zinnen vol jargon, zoals o.a.: Deze acquisities steunen de verdere groei en zorgen ook voor een verdere verscherping van de dienstverlening die meer en meer gefocust wordt op automatisering van beslissingen, fraude, betaalgedrag en emailmarketing horen niet in een encyclopedie, doch veeleer in een reclamefolder. Ik vrees dat hele lappen tekst dan ook uit dergelijke folders zijn gekopiëerd. Fred (overleg) 16 okt 2017 13:22 (CEST)

Toegevoegd 16/10: Deel 2

 • A Monster Calls (boek) - wiu/weg - eenzinner Tulp8 (overleg) 16 okt 2017 13:42 (CEST)
  • Daarmee vind ik je nog heel schappelijk ;) is dit niet gewoon onzin, en dus een nuweg? Wat is bijvoorbeeld een "moster"? - ɘVe Roept u maar! 16 okt 2017 14:48 (CEST)
  • Maar zonder gekheid - beter geen artikel, dan dit artikel. Het is waarschijnlijk geschreven door een kind dus voorzichtigheid is geboden, maar deze versie is zwaar beneden peil. - ɘVe Roept u maar! 16 okt 2017 15:37 (CEST)
   • Gelukkig heeft Woody goed de Kroeg gelezen, en verdient hij de pluim van de dag! ed0verleg 17 okt 2017 07:52 (CEST)
   • Absoluut! Thumbs up - ɘVe Roept u maar! 17 okt 2017 08:46 (CEST)
 • Cree (schrift) - wiu - Inhoud lijkt betrekking te hebben op Cree (taal), volgens de titel zou de inhoud over het schrift moeten gaan, dat is wat anders. Zie ook en.wiki Rode raaf (overleg) 16 okt 2017 15:27 (CEST)
 • Etnische ongelijkheid in het Nederlandse onderwijs - wiu - meer een soort essay. Zit voor de relatief beperkte onderbouwing ook vrij scherp in de getrokken verbanden en conclusies en onduidelijk waarom zaken gekozen zijn en of dat volledig is. Neutraliteit en eigen onderzoek komen dan om de hoek. - Agora (overleg) 16 okt 2017 15:56 (CEST)
 • Abdel Majed Abdel Bary - wiu - heeft nog wel verbetering nodig. Als de informatie met bronnen bevestigd kan worden is het in ieder geval wel E. AnarchistiCookie Overleg 16 okt 2017 21:41 (CEST)
  • Ik zie dat E toch niet. Als rapper was hij dat zo te zien niet of amper. De BBC wordt aangehaald om het enig gewicht te geven maar hij schijnt slechts eenmaal gedraaid te zijn op 1Xtra, zeg maar de FunX van het VK. Als jihadist zou hij iemand hebben onthoofd maar dat bleek toch iemand anders te hebben gedaan, hij had een Twitteraccount en hij is gevlucht met onbekende bestemming. Leuk voor een speculatief krantenartikel (vol rumoeren) maar E? Nou nee. Kattenkruid (overleg) 17 okt 2017 02:52 (CEST)

Toegevoegd 17/10; af te handelen vanaf 31/10

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Toegevoegd 17/10: Deel 1

 • Haarlemmermeer Lyceum Zuidrand - ne - samenvoegen met Haarlemmermeer Lyceum zou kunnen. Kattenkruid (overleg) 17 okt 2017 02:27 (CEST)
  • Inderdaad. Een locatie van een school is maar zeer zelden E. Full pentagon.svgErik Wannee (overleg) 17 okt 2017 07:52 (CEST)
   • Deze locatie is een op zichzelf staande school. Een eigen rector, een eigen onderwijsconcept, eigen beleid, maar ontstaan vanuit het Haarlemmermeer Lyceum, vandaar dat de naam Haarlemmermeer Lyceum nog wordt gebruikt. School wordt in de gemeente en door de onderwijsgroep meer en meer als apart gezien. Graag advies. Koenanthoni (overleg) 17 okt 2017 17:54 (CEST)
    • Van belang is er of deze school beschreven is in onafhankelijke, secundaire bronnen. Niet omdat we niet geloven dat de school bestaat en de informatie klopt, maar om te laten zien dat de school bekendstaat om de genoemde informatie, zie ook Gpedia:Geen origineel onderzoek. De Telefoongids is geen bron die de school beschrijft en ondersteunt niet de informatie in dit artikel. De bakker om de hoek staat er ook in en die zal hier nooit een artikel krijgen. Voor de website van het adviesbureau geldt hetzelfde en die is bovendien niet onafhankelijk. Op Samenspraakinonderwijs.nl wordt een cursus aangeboden en ondersteunt ook niet de informatie in het artikel. Zie verder Gpedia:Relevantie per onderwerp over welke onderwerpen groten kans hebben om behouden te worden. Over deze onderwerpen bestaan meestal voldoende secundaire bronnen. Bestaan er echter geen secundaire bronnen over een onderwerp dat valt in een van de groepen die daar genoemd staan, dan hoort dat onderwerp desondanks niet thuis op Gpedia. Kortom: informatie uit secundaire bronnen is nodig. Wikiwerner (overleg) 17 okt 2017 19:41 (CEST)
 • Mattie, Fien & Igmar - wiu - Het lemma bestaat voornamelijk uit gebabbel en ik wist niet dat Mattie en Wietze een relatie hadden. Kattenkruid (overleg) 17 okt 2017 03:02 (CEST)
  • Dit is een nieuw programma op Qmusic dat Mattie & Wietze vervangt, na de zomervakantie was dat overigens LIVE!, maar dat programma werd opgeheven toen bekend werd dat Ingmar de ochtend samen met Mattie ging doen, dus niet weghalen (Fien is trouwens de nieuwslezeres bij Mattie en Ingmar (was dat ookal in de tijd van Mattie en Wietze) en is waarschijnlijk nu ook 2e sidekick(overleg) 18 okt 2017 09:23 (CEST)
  • Ik heb het gedeelte over de breuk tussen Mattie en Wietze aangepast. Adgh2000 (overleg) 19 okt 2017 23:29 (CEST)
 • 13 de musical (Nederland) - wiu - Bronloze reclame in babbeltaal voor toekomstige musical. Kattenkruid (overleg) 17 okt 2017 03:22 (CEST)
 • Montessori Vaklyceum - ne - was een redirect, nu ne. Kattenkruid (overleg) 17 okt 2017 03:25 (CEST)
 • Montessori Lyceum Groningen - ne - Kattenkruid (overleg) 17 okt 2017 03:28 (CEST)
  • Wat is er mis met Montessori Vaklyceum en Montessori Lyceum Groningen? Adgh2000 (overleg) 17 okt 2017 15:06 (CEST)
   • Enkel brochure-info, geen relevante geschiedenis gegeven. Kattenkruid (overleg) 17 okt 2017 16:15 (CEST)
    • Had je het artikel Harens Lyceum niet gezien, of is dit artikel wel in orde. Adgh2000 (overleg) 17 okt 2017 17:22 (CEST)
     • Voor dat artikel geldt inderdaad hetzelfde en misschien moet dat ook wel verwijderd worden. Gpedia is een vrijwilligersproject en dan gebeurt er weleens iets niet volgens de regels. Vergelijk het met een boete voor te hard rijden, terwijl "iedereen te hard reed". Wikiwerner (overleg) 17 okt 2017 19:53 (CEST)
      • Bedankt voor de info. Is het mogelijk dat deze artikelen blijven en zo ja, wat moet er dan veranderd worden? Adgh2000 (overleg) 17 okt 2017 20:24 (CEST)
       • Zie hierboven bij Haarlemmermeer Lyceum Zuidrand. Wikiwerner (overleg) 17 okt 2017 21:21 (CEST)
        • Ik heb nu wat geschiedenis toegevoegd met een bron. Adgh2000 (overleg) 18 okt 2017 07:35 (CEST)
         • En de geschiedenis voor 2015..? Waarom niets vermeld over het gebouw op Helper Brink. Deze is van 1926, ontworpen door J.A. Mulock Houwer. Ldhank (overleg) 18 okt 2017 10:25 (CEST)
          • Bedankt. Ik heb het toegevoegd. Wat is jullie mening over de huidige status van de artikelen Harens Lyceum, Montessori Lyceum Groningen en Montessori Vaklyceum? Adgh2000 (overleg) 18 okt 2017 18:01 (CEST)
           • De pagina's bevatten vooral studiegidsinfo. Ook de informatie in de kopjes 'geschiedenis' tonen niet de zelfstandige relevantie aan voor de encyclopedie. Een onderwerp is pas relevant als er over dat onderwerp is gepubliceerd in onafhankelijke, secundaire bronnen en het artikel dat aannemelijk maakt, al dan niet door die secundaire bronnen te noemen. Wikiwerner (overleg) 19 okt 2017 20:09 (CEST)
  • Als wordt besloten de artikelen Harens Lyceum, Montessori Lyceum Groningen en Montessori Vaklyceum te verwijderen, wil ik wel voorstellen dat er weer een redirect van wordt gemaakt naar het Zernike College. Adgh2000 (overleg) 20 okt 2017 06:49 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen - Alleen het Zernike College lijkt me in aanmerking te komen voor een eigen artikel (deze school bestaat inmiddels 100 jaar, heeft dus een hele geschiedenis en overkoepelt alle hier genoemde scholen, die pas net bestaan als zelfstandige instelling). Overigens wel oppassen dat ook dat artikel niet tot een alternatieve studiegids wordt, dat was net weer even het geval. De Wikischim (overleg) 20 okt 2017 09:49 (CEST)
 • Cuatro (televisiezender) - wiu - Te mager. Kattenkruid (overleg) 17 okt 2017 03:34 (CEST)
 • Tech45 - ne - Heraanmaak, werd al tweemaal eerder als NE verwijderd. Relevantie blijkt nog altijd niet uit de inhoud, via Twitter1154 volgers en 2 "vind ik leuks" blijkt dat ook niet, vergeleken met bijvoorbeeld Mosselen om Half Twee de populairste podcast met per aflevering gemiddeld 15.000 luisteraars. Rode raaf (overleg) 17 okt 2017 09:24 (CEST)
  • Die twee maal is eigenlijk eenmaal. Eerst als auteursrechtenschending van een tekst die blijkbaar niet meer bestaat, en veertien dagen laten als NE podcast. Nu is april 2011 best wel lang terug, inmiddels is deze podcast veel relevanter dan destijds, toen bestonden ze immers ruim een jaar, nu 8 jaar. Hopelijk krijgen we nog wat goede bronnen boven tafel, ik zal daar eens naar op zoek gaan. ed0verleg 17 okt 2017 15:44 (CEST)
  • 7 bronnen erbij gezet, waarmee de verifieerbaarheid in ieder geval weer een beetje op punt is. ed0verleg 17 okt 2017 18:50 (CEST)
  • Doorgehaald, klasse Edo! Bedankt voor de inzet. Rode raaf (overleg) 17 okt 2017 18:58 (CEST)
 • Naissance de la biopolitique - wiu / ne - Tekstdump van een samenvatting van een collegereeks. Artikel is zo niet prettig te lezen, naast de aaneengesloten zinnen zonder opmaak, ook omdat men midden in het verhaal binnen komt vallen, er is geen fatsoenlijke inleiding. De tekst is puur een samenvatting en plaatst de collegereeks niet in een maatschappelijk perspectief (ontvangst, gevolgen, etc.), waardoor de encyclopedische relevantie zou kunnen blijken. Daarnaast algehele twijfel aan relevantie voor een collegereeks, valt dat niet gewoon onder het curriculum van een opleiding? Als dit een ander soort collegereeks was, waarom staat dat dan niet in de tekst? Dqfn13 (overleg) 17 okt 2017 10:27 (CEST)
  • Artikel heeft duidelijk een opknapbeurt nodig (ik kijk ernaar). Relevantie staat echter buiten kijf. Het werk van Michel Foucault wordt voornamelijk overdragen via colleges die hij gaf. Zo zijn er verscheidene boeken gebundeld, bestaande uit notities van zijn studenten. Vreemd overigens dat we nog geen artikel over la Naissance de la biopolitique hadden/hebben. - GreenDay2 17 okt 2017 14:16 (CEST)
  • Opmerking Opmerking - Ik heb een aanzet tot verbetering gegeven. Overigens eerder een wikify-geval dan wiu, maar dat terzijde. Engelstalig artikel is hier te raadplegen. - GreenDay2 17 okt 2017 14:27 (CEST)
  • Graag behouden. FNAS (overleg) 19 okt 2017 13:11 (CEST)

Toegevoegd 17/10: Deel 2

 • Ger Dorant - wiu - Artikel leest alsof het met liefde door een familielid is geschreven, daarmee leest het dus ook meteen niet als een encyclopedisch artikel. Tevens enige twijfel over de encyclopedische relevantie; de gegeven bronnen zijn toch enigszins betrokken bij Dorant en daarmee dus niet geheel onafhankelijk (op RKD, een database, na dan). Twijfel of de foto's wel allemaal op de juiste wijze auteursrechtelijk zijn vrijgegeven. Dqfn13 (overleg) 17 okt 2017 11:51 (CEST)
  • Hopelijk gaat iemand het verbeteren want het onderwerp is, hoe dan ook, encyclopedisch relevant. Fred (overleg) 17 okt 2017 11:56 (CEST)
  • De gebruikersnaam van de schrijver wijst ook op een familieband. Ik denk echter dat, gezien de bekendheid zijn werk (de reclameposters zijn bijna iconisch), er wel encyclopedische relevantie is. Wanneer het artikel een beetje herschreven wordt, hebben we er volgens mij een mooi lemma bij. Dus: Tegen Tegen verwijderen :) - ɘVe Roept u maar! 17 okt 2017 11:57 (CEST)
  • Graag deze opmerking verwijderen. De heer G.A. Dorant heeft zich zowel op artistiek als zakelijk vlak ruimschoots bewezen. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door 77.161.16.118 (overleg · bijdragen) 18 okt 2017 15:51 (CEST)
   • Dank voor de tip en voor het meedenken :) maar die opmerking stond er inmiddels al niet meer in. Vriendelijke groet, ɘVe Roept u maar! 18 okt 2017 15:53 (CEST)
 • G2A - reclame Symbole-faune.png MoiraMoira overleg 17 okt 2017 13:10 (CEST)
 • NOASU - ne - pas opgericht (2014) kunstlabel (?) waarvan relevantie niet duidelijk is. Rode raaf (overleg) 17 okt 2017 14:29 (CEST)
  • Toen de beoordelaar dit artikel beoordeelde bestond het slechts enkele minuten, dus het was incompleet er moest nog uitgebreid worden. Artikel is nu uitgebreid, en, lijkt mij, nu ook geschikt voor Gpedia. Als er nog dingen zijn die aangepast moeten worden zodat het artikel wél kan blijven hoor ik het graag. Ijji (overleg) 17 okt 2017 15:49 (CEST)
   • Opmerking Opmerking 20 minuten om precies te zijn. Nadien werden "Werken" overgenomen vanaf Noah Suhartono, toegevoegd een afbeelding waarvan de mogelijkheid bestaat dat daar auteursrecht op berust, het toevoegen van 4 externe linken naar het bedrijf hebben het artikel niet verbeterd. Als het er zo uitzag vanaf het eerste moment zou ik het naast NE ook zelfpromotie hebben genoemd.Rode raaf (overleg) 17 okt 2017 16:29 (CEST)
  • Rode graaf, als je kunt verduidelijken hoe dit artikel wel kan voldoen aan de standaarden die jullie hanteren (zodat het artikel kan blijven) dan zou dat fijn zijn. Wat moet er veranderen? Laura Berghuis (overleg) 17 okt 2017 23:50 (CEST)
 • Sint Eustatius League - wiu - Waarom wordt dit goedgekeurd in deze vorm? De aanmaker heeft trouwens helemaal niets geraadpleegd op "24 June". Ik zou inderdaad wel de vage bron vermelden, met de uitdrukkelijke toevoeging dat die informatie is samengesteld door Karel Stokkermans voor de amateurorganisatie Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation. - ErikvanB (overleg) 17 okt 2017 16:30 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen Ik ben geen voetbalkenner, maar zou een voetbalcompetitie op Texel die ooit eens voor een periode van 3 jaar gehouden werd enige EW hebben? Rode raaf (overleg) 17 okt 2017 16:37 (CEST)
 • Mustafa Abdellaoue - wiu - Meer een slecht geschreven buurtkrant dan een encyclopedisch lemma. Abdellaoue signeerde op 1 januari 2009 bij de Noorse club Vålerenga ... Op 13 april 2009 scoorde hij zijn eerste profgoal ... werd hij topscorer bij de beloften met 27 goals en maakte hij 18 keer zijn opwachting in de hoofdmacht (5 goals) ... werd Abdellaoue verhuurt ... een drie maanden uitleenbeurt ... een 1-jarige verhuur periode. En het gaat maar door met die "goals". ErikvanB (overleg) 17 okt 2017 17:17 (CEST)
  Op zich is dit niet beter of slechter geschreven dan heel veel (d.w.z. duizenden) van al dit soort artikelen over meer of minder bekende profvoetballers (die zoals bekend hier vaak eerder een eigen artikel krijgen dan hoogleraren, kunstenaars, e.d.). Terzijde, heel erg encyclopedisch vind ik het ook niet altijd (ik vind bovendien dat sport in het algemeen veel belangrijker wordt gemaakt dan het eigenlijk is). Maar deze nominatie komt toch wat willekeurig over. Als dit niet voldoet, geldt dat immers voor heel veel gelijksoortige artikelen (nou ja, misschien is dat in feite ook zo). De Wikischim (overleg) 17 okt 2017 17:58 (CEST)
  Dan moeten al die gelijksoortige artikelen ook hier worden geplaatst. Maar je kunt niet van ErikvanB verwachten dat hij dat helemaal in zijn eentje doet. Dus wat let je om hem een handje te helpen? Marrakech (overleg) 17 okt 2017 20:06 (CEST)
 • IPON - reclame Symbole-faune.png MoiraMoira overleg 17 okt 2017 17:24 (CEST)
  • Ik ben het niet eens met de tag reclame. BETT is het engelse event waarvan IPON is gekopieerd en de wikipedia pagina van BETT is naar mijn mening meer wervend dan die van IPON. Ik zou graag willen dat iemand hier nog even naar kijkt. (Daarnaast is IPON een stichting en heeft dus een maatschappelijk nut) https://en.wikipedia.org/wiki/BETT – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Stijn van de Blankevoort (overleg · bijdragen) 18 okt 2017 09:29 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen Ik heb er even naar gekeken en kan er geen enkele encyclopedische relevantie in ontdekken. Ook die prijzenlijst is volkomen nietszeggend. Wat de engelstalige Wiki over BETT zegt is volstrekt irrelevant voor de beoordeling van dit artikel. Fred (overleg) 18 okt 2017 11:59 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen - encyclopedische relevantie niet te vinden. Alle bronnen lijken van de organisatie zelf afkomstig. Dat hoeft op zich geen probleem te zijn voor het simpelweg vermelden van wat feiten, maar daarmee wordt nog geen E-waarde aangetoond. Nietanoniem (overleg) 20 okt 2017 08:37 (CEST)
 • Love Cruise - wiu. Geen opmaak, geen wikilink, geen bronvermelding. De tracklist overgetypt en meer niet. JanCK Fietser (overleg) 17 okt 2017 17:46 (CEST)
  • Dit had gewoon een nu-weg mogen zijn (bronloze tekstdump). Hethuisanubis4ever1 (overleg) 19 okt 2017 14:07 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen aangenomen dat de info klopt. Wel meer artikelen over albums geven niet veel meer dan de tracklist, en bronvermelding is niet verplicht. De opmaak is bijgewerkt, een splintertje info toegevoegd. Blijft wel de vraag of de tracklist klopt, ik kon dat niet binnen tien minuten gegoogeld krijgen. (Maar slechthorend luister ik nooit naar muziek, misschien vindt een ander het zo.) Verder zouden het artikel over de film: K3 Love Cruise en dat over het album naar elkaar mogen linken — bertux 19 okt 2017 21:24 (CEST)
  • Neutraal Neutraal - hoewel de gegeven info voldoende is voor een (album)artikel, toch niet helemaal voor behoud. Het album moet nog uitkomen. Tracklist is niet te vinden, maar ik weet inmiddels wel dat Nicolette van Dam ook meespeelt in de film :) Nietanoniem (overleg) 20 okt 2017 08:35 (CEST)

Toegevoegd 17/10: Deel 3

 • Elevador do Lavra - wiu - Voldoet in huidige vorm naar mijn mening niet aan de conventies, lijkt me wel relevant (zie andere wiki's).Mvg, Flag of Belgium (civil).svg TheDragonhunter | Vragen? 17 okt 2017 19:29 (CEST)
 • Noah Suhartono - ne - Heeft in september een Tuschinski Film Award gewonnen, een prijs voor de beste afstudeerfilm. Is dat genoeg voor een artikel? Wikiwerner (overleg) 17 okt 2017 20:14 (CEST)
  • Tellen de andere werken (korte films, muziekvideos, gehele portfolio) en de vertoningen van de film niet mee in de relevantie? Mij lijkt van wel. Laura Berghuis (overleg) 18 okt 2017 00:07 (CEST)
  • Ik vraag me af wat een "kunstlabel" is, lijkt wel een ongepubliceerd feit, term of concept? WP:RPO kent drie criteria waaraan geen enkele "film" voldoet. De winnende film heeft weinig media-aandacht gehad, behalve een interview afkomstig van de schoolkrant van de Hogeschool Rotterdam: Suhartono: "Daarnaast werk ik in een lifestyle- en kledingwinkel." Dat klinkt (nog) niet als een volledige baan, meer als een hobby. ANW: "Filmmaker: iemand die voor zijn beroep films maakt, vooral in de hoedanigheid van regisseur en vaak ook auteur van het script, en die als zodanig ook de leiding heeft over die filmprojecten" YouTube staat vol met mensen die "film" ---> video maken, maakt dat ook "filmmaker"? Een rondje Google maakt me niet veel wijzer. WP:RPO: Films die officieel in bioscopen of filmhuizen zijn uitgebracht in het land van productie. Direct-naar-dvd/vcd-films die landelijk zijn uitgebracht in het land van productie. Tv-films die zijn uitgezonden op een landelijk netwerk in het land van productie Is dat ook het geval met "How to Uninstall Life"? De videoclips lijken me NE, zolang deze zich niet onderscheiden t.o.v. de miljoenen anderen. Blijft over de prijs. Het is geen Gouden Kalf... Onafhankelijke bronnen zouden relevantie kunnen aantonen, die lijken niet te zijn. (WP:BLP) En dat lijkt me ook logisch voor een pas afgestuurde die pas een eerste (stimulerings)prijs won. Geen enkele landelijke krant die er aandacht aan schonk. Onder bronnen staan twee linken, één van een schoolkrant, de andere (bio) van de eigen website. Zelfs IMDB kent hem niet. Gpedia:Geen origineel onderzoek: Alles in Gpedia moet gebaseerd zijn op betrouwbare bronnen. Juist die ontbreken volledig. Rode raaf (overleg) 18 okt 2017 09:36 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen encyclopedische relevantie wordt niet aangetoond. Lijkt eerder een promotie-artikel. Nietanoniem (overleg) 20 okt 2017 08:47 (CEST)
 • Edward W. Soja -wiu- Een zeer breedvoerig essay, waarin de werken van deze persoon tot in detail worden uitgeplozen, hoofdstuk na hoofdstuk. Vele meningen worden gepostuleerd in vreemdsoortige bewoordingen, zoals: De Aleph is volgens Borges de enige plaats op aarde waar alle plaatsen zijn, een onbeperkte ruimte vol gelijktijdigheid. Hier valt voor een gewone sterveling geen touw aan vast te knopen. En wat te denken van: Critici stelden de vraag wat er postmodern was aan de geografie van Soja. Voor sommigen is Soja te dicht bij het gedachtengoed van Karl Marx gebleven om echt postmodern te zijn. Of: Thirdspace is geen ‘andere ruimte’, die aan de bestaande kan worden toegevoegd. Het is een concept dat bedoeld is om te ontregelen en te deconstrueren. En zo gaat het onbegrijpelijk jargon nog vele alinea's door. Deze persoon zal zeker encyclopedisch zijn, maar dan met een begrijpelijk, bondig en afstandelijk artikel en niet met dit essay. Fred (overleg) 17 okt 2017 20:46 (CEST)
Ik kan me voorstellen dat de tekst uitvoerig is, maar het is ook niet eenvoudig om in kort bestek het gedachtengoed van Soja samen te vatten. De verwijzing naar Borges is opgenomen omdat Soja daar op meerdere plaatsen naar verwijst. Borges is nu eenmaal een auteur in wiens geschriften werkelijkheid en fantasie door elkaar lopen. De Aleph wordt door Soja gebruikt om de complexiteit van tijd en ruimte aan te geven. Over postmoderniteit en Marx: Soja is een van de belangrijkste geografen van de 'marxistische orientatie'. Binnen deze groep bestaan uiteenlopende opvattingen over het 'postmoderne'. Ik heb het slechts vermeld om duidelijk te maken dat niet iedereen vindt dat Soja een postmoderne geografie heeft geschreven.Wat Thirdspace betreft: Inderdaad een lastig begrip en het boek van Soja blinkt niet uit door het geven van een heldere definitie van het begrip. Ik heb alleen proberen aan te geven dat het niet een derde categorie ruimte is, maar ook een manier van kijken naar de ruimte. Tenslotte over de lengte van dit lemma, inderdaad veel uitvoeriger dan bijvoorbeeld in de Engelse wiki, maar daar is de beknoptheid wel erg groot. A3diet (overleg) 17 okt 2017 21:18 (CEST)
Ik heb nog een keer het gedeelte over de 'Aleph' gelezen. Het spijt me zeer maar ik vind dat er daarna helder uiteengezet wordt waarom Soja het werk van Borges inspirerend vind. Ik kan het niet meer verduidelijken. Als het problemen blijft geven, is de enige oplossing de passage schrappen.A3diet (overleg) 17 okt 2017 22:13 (CEST)
Op 18/10 heeft FNAS een duidelijke verbetering van de tekst aangebracht waarvoor dank. Ik was eerst van plan de passage over de Aleph weg te halen, maar nu kan het prima blijven staan.A3diet (overleg) 18 okt 2017 16:26 (CEST)
Op 18/10 heb ik de passage over de kritiek op Soja weggehaald. Was voor het begrijpen van de tekst minder relevant. Na deze verbeteringen het verzoek om 'wiu' weg te halenA3diet (overleg) 18 okt 2017 16:37 (CEST)
Graag behouden. De kritische passage is terug in een andere formulering die misschien beter aanslaat. FNAS (overleg) 19 okt 2017 12:05 (CEST)
Tegen Tegen verwijderen - interessant artikel. Lijkt soms wel meer op een boeksamenvatting in plaats van daadwerkelijk te zeggen waar het nu om gaat. Die afzonderlijke boeken zijn in mijn ogen in dit artikel nu leidend gemaakt, terwijl het meer zou moeten gaan over de persoon en zijn visies. Nietanoniem (overleg) 20 okt 2017 08:43 (CEST)
 • Caldera (Belgische band) - E? - noch het artikel zelf, noch google maken me veel wijzer over deze band. Driehonderd (overleg) 17 okt 2017 23:40 (CEST)
  • Wat een idioterie weer. Er mag gerust iemand een blokkade aanvragen wegens projectverstorende onzinnominaties — bertux 20 okt 2017 00:30 (CEST)
   • heb je ook zoiets als -ik noem maar wat- argumenten, of blijft het bij er wat op los roepen ? Driehonderd (overleg) 20 okt 2017 21:32 (CEST)
    • Het blijft vooralsnog bij er op los roepen van de zijde van de nominator, waarvan niet alleen de ongemotiveerde kreet E? duidelijk getuigt, maar ook de mededeling dat er gegoogeld is, zonder de gemeenschap in kennis te stellen van de resultaten. Verder wil ik nog opmerken, dat ik na lezing van het artikel wel wijzer werd over de band. — bertux 20 okt 2017 23:14 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen een bandje met twee demo's, verder klaarblijkelijk niets over te melden, als uit het lemma niet blijkt dat het bandje E is dan mag het lemma weg. Peter b (overleg) 20 okt 2017 23:45 (CEST)

Toegevoegd 18/10; af te handelen vanaf 01/11

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Toegevoegd 18/10: Deel 1

 • Lijst van optredens op Rock Herk - weg - NE, eindeloze bronloze lijst van al dan niet NE-bands (ik beschouw een band als NE wanneer er geen blauwe link is) op een niet al te groot festival. The Banner Overleg 18 okt 2017 03:34 (CEST)
  • Over de betekenis van dat festival heb ik geen mening; het zal wel muziek van na 1970 zijn, en daar houd ik mij niet mee bezig. Maar het criterium "geen artikel = NE" lijkt me wat te kort door de bocht. Ik kan zo tien bands (uit de jaren vijftig en zestig) opnoemen die hier geen artikel hebben, maar er wel een verdienen. Sijtze Reurich (overleg) 18 okt 2017 11:23 (CEST)
   • ik neem er akte van dat TheBanner wil beweren dat pakweg Future of the Left (gespeeld op Pukkelpop en WP-pagina in 9 talen) of The Notwist (Lowlands, Rock Werchter, Dour, ..., WP-pagina in 11-talen) bands zijn die volgens hem NE zijn. Typisch het soort nominatie dat meer zegt over de nominator, dan over de genomineerde pagina. Driehonderd (overleg) 18 okt 2017 21:21 (CEST)
    • Och, elk artikel wordt op zijn eigen merites beoordeeld, Driehonderd. Wees blij dat het niet beoordeeld word op basis van jouw op de persoon gerichte nonsens. The Banner Overleg 18 okt 2017 23:23 (CEST)
  • Opmerking Opmerking Betreft heraanmaak zie ook TBP van vorige maand. Rode raaf (overleg) 18 okt 2017 14:17 (CEST)
  • Ik zie niet zo heel veel verschil tussen dit artikel en pak-m-beet LowLands 200x. Een lijst met bandjes die vast heel leuk zijn, maar die ik nog nooit heb gezien. Live and let live. ed0verleg 18 okt 2017 14:38 (CEST)
  • Had dit niet via WP:Terug gemoeten omdat het net verwijderd was? Daarnaast is het nogal verbazingwekkend dat een enorm beperkt en matig lemma als Rock Herk er zo'n waslijst bij zou moeten krijgen in een apart lemma. Ook de laatste paar edities lijken dat qua omvang ook maar een beetje te rechtvaardigen. - Agora (overleg) 18 okt 2017 17:57 (CEST)
   • Nee, de vorige keer was het een tekstdump van hun eigen website, hoewel de nu aangemaakte pagina er erg op lijkt. Zit er auteursrecht op een dergelijke lijst? Wikiwerner (overleg) 18 okt 2017 21:05 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen Rock Herk is een belangrijk festival in Vlaanderen en dus is de programmatie over de jaren heen zeker E. Akadunzio (overleg) 19 okt 2017 00:19 (CEST)
  • Waarom staat deze "chronologische lijst" eigenlijk in omgekeerde tijdsvolgorde? Dat lijkt me niet echt (chrono)logisch. ;) Verdel (overleg) 19 okt 2017 11:45 (CEST)
 • Goodwill® - promo - RonaldB (overleg) 18 okt 2017 11:09 (CEST)
  • De inhoud komt niet neutraal, zelfs pov over. Leest eigenlijk meer als een folder dan als een enyclopedische beschrijving. Ik begrijp die ® niet in de titel, auteur vond het nodig om in de inleiding zelfs "is een beschermd merkrecht" te vermelden, terwijl een beschrijvend merk nauwelijks juridische merkbescherming kent? Rode raaf (overleg) 18 okt 2017 11:17 (CEST)
  • Betrof auteursrechtenschendende reclame en is direct verwijderd. Wel plaatser verwelkomd en uitleg gegeven want dat was niet gebeurd. Symbole-faune.png MoiraMoira overleg 18 okt 2017 11:58 (CEST)
 • De Andere Film -NE- Uiterst summier, niet geheel neutraal en bronloos artikeltje, en de E-waarde wordt niet duidelijk, de plaats waar deze club resideert ook niet, trouwens. Fred (overleg) 18 okt 2017 11:41 (CEST)
  • Ik mis het "wie, wat en waar". Wie richtte de club op, wat is Cinema Liberty en waar en wat is die club? Nu lees ik slechts dat een club een gevarieerd filmprogramma buiten het commerciële circuit toont. Dan doen ze in de meeste dorpen. Waarom is dit juist relevant? Rode raaf (overleg) 18 okt 2017 11:42 (CEST)
 • De geboorte van de kliniek - wiu - zie de overlegpagina van het artikel voor nadere uitleg. Marrakech (overleg) 18 okt 2017 11:46 (CEST)
Tegen Tegen verwijderen Zie genoemde overlegpagina. Jürgen Eissink (overleg) 18 okt 2017 21:24 (CEST)
 • Max van de Does en Max van der Does (hetzelfde artikel werd tweemaal aangemaakt)- Artikel heeft een grondige poets nodig. Google levert ook weinig resultaten op, derhalve wat twijfel over de relevantie. - GreenDay2 18 okt 2017 12:59 (CEST)
  • Het is Max van der Does. Gezien de inkomende links vanaf artikelen over NK Atletiek in de jaren '70 is hij E; qua bronnen vind ik nu niet meer dan losse krantenknipsels, maar wellicht hebben collega's toegang tot betere bronnen. Hanhil (overleg) 18 okt 2017 18:00 (CEST)
   • Piet.Wijker en 77roel hebben het artikel verder opgeknapt. Voor behoud! Hanhil (overleg) 18 okt 2017 21:17 (CEST)
  • @Piet.Wijker: heeft het artikel inmiddels volkomen opgeknapt, waarvoor dank. Nominatie vanzelfsprekend ingetrokken. Mvg, GreenDay2 18 okt 2017 21:19 (CEST)
  • Oké, maar haal dan ook het sjabloon boven het artikel weg. Bvd en groet, Piet.Wijker (overleg) 19 okt 2017 11:24 (CEST)
  • Als zijn naam Max van der Does is, mag de doorverwijzing Max van de Does wat mij betreft weg. Verdel (overleg) 19 okt 2017 11:45 (CEST)
  • Ik heb er oude Atletiekwerelden op nageslagen en, voor zover de naam voluit wordt geschreven, is het steevast Max van der Does. Die schrijfwijze is dus de juiste. Groet, Piet.Wijker (overleg) 19 okt 2017 12:51 (CEST)
 • Vertegenwoordiging van de Vlaamse Regering in Pretoria - ne/tekstdump/weg Symbole-faune.png MoiraMoira overleg 18 okt 2017 15:20 (CEST)
  • Dag Moira. Ik snap uw twijfels niet; er bestaat een wikipediapagina van elke andere Vlaamse vertegenwoordiging in het buitenland, enkel niet van Pretoria. U zal zien dat er een pagina bestaat van "Vlaamse Vertegenwoordiging in Den Haag", hetzelfde met Parijs, New York, Londen, enz. Ik linkte ook door via de algemene pagina van de "Vlaamse vertegenwoordiging in het buitenland". Uw bezwaar lijkt me dan ook bijzonder arbitrair: waarom mogen die andere pagina's bestaan en wordt enkel Pretoria niet aanvaard? – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door 165.16.203.58 (overleg · bijdragen)

Toegevoegd 18/10: Deel 2

 • This is Holland - reclame - niet neutraal en promotioneel verhaal over net geopende attractie. Blijkbaar worden die individuele apparaten als Ew beschouwd, had van mij eigenlijk ook wel per type of park gemogen al is dat laatste hier niet van toepassing omdat het een losstaande is. - Agora (overleg) 18 okt 2017 17:53 (CEST)
  • Het lemma deed me een belletje rinkelen... En jawel. Reeds tweemaal eerder verwijderd. Op 21 juli 2015 heeft Mw007 een TBP-melding gekregen van ondergetekende (de attractie zou toen nog Fly over Holland gaan heten). Op 24 juli dit jaar volgde een TBP-melding van Dqfn13. In het tweede geval betrof de beoordelingsreden eveneens reclame. Tux.svg maartenschrijft/Wikiproject België 18 okt 2017 23:17 (CEST)
   • Tegen Tegen verwijderen ik liep hier pas langs en het is een zelfstandige toeristisch gebouw dat speciaal hiervoor lijkt te zijn gebouwd. Bij de ingang molens, tulpen en koeien dus de cliches ontbreken niet, maar het is niet een klein dingetje. Het is volgens mij net geopend. Hannolans (overleg) 19 okt 2017 20:35 (CEST)
 • Analyse verlamming Analyseverlamming Was nuweg, maar voldoet niet aan criteria. Onderwerp is E, maar artikel is voor verbetering vatbaar. Milliped (overleg) 18 okt 2017 18:24 (CEST)
  • Hernoemd, herschreven, gecategoriseerd en van een bron voorzien. Verdient nog wel een flinke uitbreiding, maar dat gaat boven mijn pet. Tux.svg maartenschrijft/Wikiproject België 18 okt 2017 18:53 (CEST)
  • Dit schreeuwt om Jip-en-janneketaal. Full pentagon.svgErik Wannee (overleg) 18 okt 2017 19:27 (CEST)
   • Als je om Jip-en-janneketaal had gevraagd voor de taalpoets, had ik dat wel begrepen. Maar wat vind je er nu nog onduidelijk aan? Tux.svg maartenschrijft/Wikiproject België 18 okt 2017 19:33 (CEST)
  • Na de poets is dit m.i. stukken beter. Wel nog de vraag of de doorverwijzing 'Analyse verlamming' verwijderd kan worden. Dit is onjuist spatiegebruik in samenstellingen. Verdel (overleg) 18 okt 2017 20:18 (CEST)
   • Alleen al om het risico op aanmaak van een artikel onder het onjuist gespelde lemma te voorkomen, zou ik de rd laten staan. Daarnaast zal men mogelijk geneigd zijn om te zoeken naar de term mét spatie. Dankzij de rd komt men dan toch meteen op de juiste pagina terecht. Tux.svg maartenschrijft/Wikiproject België 18 okt 2017 22:59 (CEST)
 • Het Schoter - wiu; kon daarnaast ook niet direct een encyclopedische relevantie ontdekken - Hanhil (overleg) 18 okt 2017 18:41 (CEST)

Toegevoegd 19/10; af te handelen vanaf 02/11

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Toegevoegd 19/10

 • Robert Ressler - in deze vorm weg - RonaldB (overleg) 19 okt 2017 00:22 (CEST)
  • Een verwijdernominatie hoort vergezeld te gaan van een deugdelijke onderbouwing. Met de enkele opmerking dat het artikel 'in deze vorm' weg moet kunnen we niets. Woody|(?) 20 okt 2017 00:28 (CEST)
  • Inderdaad niet echt gedetailleerd. Ik veronderstel wiu? Flag of Belgium.svg Monseigneur Léopold (Contact) 20 okt 2017 22:23 (CEST)
 • Henry van Lieshout - volgens mij is dit nog niet in orde. Ik zie in het artikel ook geen enkele mogelijkheid tot verificatie. Het begon hier, en nadat ik een paar keer namen had verwijderd, werd even gauw Van Lieshout aangemaakt. Augustus vorig jaar verwijderd als Februari-artikel. Misschien komt Dré Franssen ook nog wel. ErikvanB (overleg) 19 okt 2017 05:14 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen Bron ter verificatie toegevoegd voor deze Nederlandse missiebisschop. Sonuwe () 19 okt 2017 12:21 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen Missiebisschoppen zijn wel degelijk E. Zie categorieën deze 1 en deze 2. De genoemde Dré Franssen kan t.z.t. apart behandeld worden en is als priester-deken NE als hij alleen plaatselijk bekend is. JoostB (overleg) 20 okt 2017 12:30 (CEST)
 • Team kirby clash deluxe - wiu - Gebabbel zonder opmaak. Rode raaf (overleg) 19 okt 2017 12:36 (CEST)
 • Jeroen Hartmans - weg - Misschien best E, maar gezien de geschiedenis kan beter met een frisse start worden begonnen. Rode raaf (overleg) 19 okt 2017 12:46 (CEST)
  • Cyberpesten. Aan deze man worden allerlei medische condities toegedicht maar geen enkele bron te vinden voor deelname aan tv-programma's. Kattenkruid (overleg) 19 okt 2017 14:26 (CEST)
 • Harens Lyceum - ne - Onderdeel van een scholengemeenschap Kattenkruid (overleg) 19 okt 2017 15:45 (CEST)
 • Chandrashekhar Agashe -wiu- In deze vorm niet zo begrijpelijk. Kromme vertaling: een industrius die best bekend staat. Blijkbaar de oprichter van een suikerfabriek. Er wordt echter niet meer over hem verteld dan dat een aantal straten e.d. naar hem genoemd zijn. Publicaties als: Agashe Kula-vr̥ttānta zijn voor de leek op het terrein van het Hindi (of wellicht één van de vele andere Indische talen) ook al niet achterhaalbaar. Geen flauw idee waar ze over gaan (over de suikerfabricage, wellicht?) en wat de status ervan is. Fred (overleg) 19 okt 2017 22:25 (CEST)
  • Opmerking Opmerking crosswiki, door een one issue account. Ldhank (overleg) 20 okt 2017 08:19 (CEST)

Toegevoegd 20/10; af te handelen vanaf 03/11

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Toegevoegd 20/10: Deel 1

 • Quentin Tanis - geen bronnen - geen prijzen - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 20 okt 2017 00:16 (CEST)
 • Kabinet-Rutte III - weg - er is geen kabinet onder deze naam zoals het lemma nu wel stelt. Tevens een hoop speculatie en voorbehouden. Zou normaliter een nuweg zijn, omdat het recent al als zodanig was aangemaakt maar omdat er binnen de nominatieperiode wel eens wat zou kunnen veranderen maar via deze weg. Voorbereiden in kladblok ipv voorbarig aanmaken was eigenlijk beter geweest. Agora (overleg) 20 okt 2017 10:22 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen Er bestaan nu ook al een artikel over de Olympische Spelen in 2028 om maar een voorbeeld te noemen. Er had wat mij betreft best nog even gewacht mogen worden met het aanmaken van dit artikel, maar als iets in de zeer nabije toekomst zeer waarschijnlijk een feit is, dan is het ook wat overdreven om het artikel te nomineren. Dat kan altijd nog waarna Rutte op het laatste moment besluit een carrièreswitch te maken. Evert100 (overleg) 20 okt 2017 20:26 (CEST)
  • Het is jammer dat zelfs een ervaren gebruiker als Chielio0ow, die weet hoe het hier werkt, zich niet even in kan houden en kan wachten totdat dit kabinet daadwerkelijk een feit is. Verwijderen heeft nu echter weinig zin meer, omdat dit kabinet binnen een week waarschijnlijk wel bestaat. Kunnen we niet een sjabloon/leeswaarschuwing maken met iets van "de inhoud van dit artikel is voorbarig"? :-) GeeJee (overleg) 20 okt 2017 20:47 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen - Iets wat in voorbereiding is, wat onherroepelijk en op korte termijn gaat komen en waarover zelfs al bevestigingen van officiele zijde over ministersposten bestaan, hoeft niet krampachtig tot de benoeming achtergehouden te worden. DeVrolijkeSchrijver (overleg) 20 okt 2017 21:31 (CEST)
 • MotoShare - ne - een startup als vele andere startups. Tulp8 (overleg) 20 okt 2017 10:52 (CEST)
  • Eerder vandaag net na TBP 20171006 verwijderd. Nuweg van gemaakt. - Agora (overleg) 20 okt 2017 11:20 (CEST)
   • - opnieuw verwijderd en de aanmaker in kennis gesteld. Dank voor uw alertheid. Tulp8 (overleg) 20 okt 2017 11:57 (CEST)
    • - Zo-even was de pagina ~Motoshare opnieuw aangemaakt - deze had ik als reclame aangeduid - Hanhil (overleg) 20 okt 2017 13:50 (CEST)
 • DOCfeed documentaire festival - wiu - Enigszins promotioneel geschreven, lezer wordt rechtstreeks aangesproken met marketingtaal zoals: "...events en kun je verschillende workshops en masterclasses volgen" Rode raaf (overleg) 20 okt 2017 14:48 (CEST)
  • Ik zat er ook al naar te kijken. Omdat het op zich wel E lijkt, geprobeerd de promotionele taal eruit te halen. JanCK Sinnbild Radfahrer, StVO 1992.svg (overleg) 20 okt 2017 15:02 (CEST)
 • Bond van Huurders en Woningzoekenden - wiu en daarnaast twijfel aan encyclopedische relevantie - Hanhil (overleg) 20 okt 2017 15:17 (CEST)
  • Nogal eenzijdig verhaal ('t was een landelijk iets, slechts Amsterdam wordt genoemd) veel "typo's". Geen opmaak, zal eigenlijk herschreven moeten worden om hier nog een deftig artikel van te maken. In de huidige vorm is het niet iets om te bewaren. Rode raaf (overleg) 20 okt 2017 15:21 (CEST)
  • De E-waarde lijkt me niet aan twijfel onderhevig. Het was een grote en invloedrijke club. Misschien wel opgezet door de KEN, maar later nauw verbonden met de SP. Ik heb het internet afgezocht naar een artikel dat de geschiedenis van de club behandelt, maar heb het niet kunnen vinden. Ik vond het wel verrassend dat er blijkbaar nog afdelingen van de bond bestaan, zoals Geertruidenberg. Maar in deze vorm is het artikel in elk geval niet houdbaar. Sijtze Reurich (overleg) 20 okt 2017 18:30 (CEST)
  • Onderwerp E-waardig. Wie o wie kan hier een bruikbaar artikel (dus niet dit) aan wijden? Fred (overleg) 20 okt 2017 19:14 (CEST)

Toegevoegd 20/10: Deel 2

 • Biflatie. Gebrekkige vertaling van een artikeltje op de Engelstalige Gpedia (sindsdien verwijderd) over een begrip dat een aantal jaar geleden door een paar financieel analisten werd gelanceerd, maar bij mijn weten nooit ingeburgerd is geraakt. Zoals een van hen meldt ligt de definitie niet vast. Volgens 'Volunteer Marek' op de Engelstalige Gpedia is de verwijzing naar het Journal of Macroeconomics een vals spoor. FNAS (overleg) 20 okt 2017 16:49 (CEST)
 • Kilyan Mbappe - wiu - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 20 okt 2017 18:33 (CEST)
 • Tsjechische kamerverkiezingen 2017 -NE- Dit artikel bevat enkel een datum aangaande verkiezingen die nog moeten komen. Verder staat er niets in. Fred (overleg) 20 okt 2017 19:19 (CEST)
  • Opmerking Opmerking De pagina zal mogelijks zijn aangevuld tegen de tijd dat de nominatie zal worden behandeld. De verkiezingen vinden blijkbaar plaats op 20-21 oktober. Flag of Belgium.svg Monseigneur Léopold (Contact) 20 okt 2017 22:17 (CEST)
 • Nmbrs - wiu/reclame - Pagina geschreven in opdracht door de Marketing en Communications Officer van bedrijf zelf. De Engelssprekende heer heeft vooraf overlegd op de Helpdesk pagina. De ergste promotekst is inmiddels verwijderd. Graag nog onafhankelijke bronnen toevoegen waarmee de relevantie van dit bedrijf wordt aangetoond. Verdel (overleg) 20 okt 2017 20:12 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen Die nietszeggende lijst van prijzen kan er ook wel uit. Die is enkel voor de promo bedoeld. Overigens blijkt Nmbrs een registered trade mark te zijn, dus of we deze mogen hanteren weet ik zo net nog niet. En wat te denken van de volgende reclamezin: Om de ervaring van de gebruiker te verbeteren werd in 2017 Nmbrs AI Assistants aangekondigd. Aangekondigd. Wat is daar nu encyclopedisch aan? Fred (overleg) 20 okt 2017 20:24 (CEST)
 • Messia Garabedian -reclame- Een impressariaat dat -onder een niet-geoorloofde gebruikersnaam- een aldaar onder contract staande artiest tracht te promoten. Wat we aan moeten met een lijst van platen, getiteld: Sers gaxnti tox mna en dergelijke, maar zonder vermelding van het label waaronder deze zijn uitgegeven, ik zou het niet weten. Hij zou al op jonge leeftijd actief zijn, meegedaan hebben met verschillende talentenshows, en hij heeft zich bekend gemaakt binnen de Armeense muziekindustrie. Tamelijk veel wezelwoorden. Want hoe bekend hij is, en wat de waarde en het waarheidsgehalte is van al die beweringen, valt niet na te trekken. Een van de zinnen in de gegeven "bronnen" luidt: Hij is een ervaren allround pianist. Inzetbaar op al uw gelegenheden zoals: diner, congres, bruiloft, lounge, lunch, bedrijfsfeest, opening, braderie, uitreiking etc.. Lijkt dus niet écht E-waardig. Fred (overleg) 20 okt 2017 21:42 (CEST)
  • Opmerking Opmerking De naam van de gebruiker (MG Productions) verwijst volgens mij naar de initialen van de paginanaam. Ik denk niet dat we naast dit artikel nog veel moeten verwachten van de gebruiker. Flag of Belgium.svg Monseigneur Léopold (Contact) 20 okt 2017 22:11 (CEST)
  • Opmerking Opmerking Aanmaker MG Productions verwijderde fluks de door mij aangehaalde "bron" aangaande braderieën, bruiloften en partijen. Fred (overleg) 20 okt 2017 22:18 (CEST)
  • Opmerking Opmerking De link van de impresariaat is inderdaad verwijderd omdat ik onder andere persoonlijke informatie eruit heb gehaald. Zodra ik zag wat Meneer Fred Lambert aangaf heb ik het verwijderd en ingezien dat de externe link die daarvoor gebruikt is niet past binnen Gpedia. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door 84.246.7.202 (overleg · bijdragen) 20 okt 2017 22:39
   • Beste MG Productions (of je IP-adres 84.246.7.202), de pagina is ondermaats. Er staan talloze grammaticale fouten in (trouwens, samenstellingen worden aaneengeschreven: Grammatica Correctie --> Grammaticacorrectie !!) en daarnaast lijkt het voor mij bestemd voor commerciële doeleinden. Het viel me ook op dat je uit het niets tekst weghaalde uit Gpedia:Informatiebalie/Archief 2008-06. Het is niet gewenst om zomaar dingen te verwijderen! Flag of Belgium.svg Monseigneur Léopold (Contact) 20 okt 2017 22:48 (CEST)

Toegevoegd 20/10: Deel 3

Toegevoegd 21/10; af te handelen vanaf 04/11

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Toegevoegd 21/10: Deel 1


Toegevoegd 21/10: Deel 2

Toegevoegd 21/10: Deel 3

Uitleg

Direct te verwijderen

In het geval van werkelijke onzin of als een artikel alleen maar (grove) fouten bevat, kan het hier genomineerd worden voor onmiddellijke verwijdering. Bij twijfel of als een artikel reeds inhoudelijk bewerkt is door iemand anders, dan dient het artikel of de afbeelding op de lijst te beoordelen pagina's geplaatst te worden volgens de normale procedure. Voor de exacte criteria, zie de richtlijnen voor moderatoren. Deze pagina is niet bedoeld voor discussie of een stemming. Bij onenigheid over een nominatie wordt aangeraden alsnog voor de gewone verwijderprocedure te kiezen.

Artikelen (veelal redirects) die verwijderd zouden moeten worden om daar een ander artikel neer te zetten door middel van een titelwijziging, kunnen met uitleg gemeld worden op Gpedia:Verzoekpagina voor moderatoren/Artikel verplaatsen.

Het is beter deze (sub)pagina niet op te schonen. Zodoende betekent een melding van deze pagina op volglijsten dat er daadwerkelijk een verwijderverzoek is geplaatst. Gebruikers die hieronder een nieuw artikel toevoegen, wordt verzocht tevens de oude (rode) links te verwijderen.

Pagina's die zijn gemarkeerd met {{nuweg|1=reden}} staan eveneens in de categorie nu te verwijderen.

Nominaties voor directe verwijdering

 • Indeed.com - Onzindoorverwijzing. We hoeven toch geen doorverwijspagina te maken voor elk door een bedrijf geclaimd topleveldomain? - Take Mirrenberg (overleg) 20 okt 2017 16:10 (CEST)
  • Hierheen wordt nog verwezen, dus dit lijkt mij geen nuweg. Wil iemand hem terugplaatsen? Wikiwerner (overleg) 20 okt 2017 21:37 (CEST)
  • Check, er zit idd één rode link naar dit lemma tussen, deze heb ik gerepareerd naar Indeed. De rest van de verwijzingen zijn relelateerd aan deze en eerdere nominaties van hetzelfde lemma. Take Mirrenberg (overleg) 20 okt 2017 22:04 (CEST)


The article is a derivative under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License. A link to the original article can be found here and attribution parties here. By using this site, you agree to the Terms of Use. Gpedia Ⓡ is a registered trademark of the Cyberajah Pty Ltd.