Portal:Nauki społeczne i humanistyczne

Skocz do: nawigacja, szukaj
Nauki ścisłe i przyrodniczeGeografiaNauki społeczne i humanistyczneSpołeczeństwoKulturaHistoriaReligiaSportTechnikaPolska

Nauki społeczne i humanistyczne w polskojęzycznej Wikipedii

Da Vinci Vitruve Luc Viatour.jpg
Ponieważ trudno czasami dokonać rozróżnienia na to, co określa się nauką społeczną, a co humanistyczną i mając świadomość kwestionowania w środowiskach naukowych takiego podziału, zdecydowaliśmy nie zmieniać nazwy portalu i te pokrewne względem siebie nauki oraz zasoby wiedzy zgromadzone w Wikipedii umieścić obok siebie.

Jeżeli uważasz, że brakuje tutaj jakiejś dziedziny wiedzy, albo chciałbyś pomóc w opiece nad którymś z portali, zapraszamy na stronę dyskusji.

Będziemy wdzięczni za Twoją pomoc, szanowny czytelniku, w rozwijaniu haseł związanych z poniżej przedstawionymi naukami. Przy każdej z nich zamieściliśmy odpowiednie strony odnoszące się do współpracy. Zapraszamy także do wikiprojektów
Kategorie główne:
 Nauka  • Nauki społeczne  • Nauki humanistyczne

Zobacz też portale: Historia i Religioznawstwo
Portale szczegółowe:

Antropologia · Ekonomia · Filozofia · Psychologia · Socjologia
Bibliologia · Językoznawstwo · Prawo

P philosophy brown.png   Filozofia
Wyróżniony artykuł
Ważną częścią filozofii Augustyna z Hippony jest jego antropologia filozoficzna, uznająca dualizm ontologiczny osoby ludzkiej. Naturę człowieka tworzy duchowa, niematerialna dusza i materialne ciało.

Augustyn z Hippony rozróżnia w strukturze metafizycznej człowieka dwie podstawowe, radykalnie różne od siebie substancje: duszę i ciało, utworzone z materii.

Dusza jest substancją pozbawioną wymiarów przestrzennych, natomiast ciało posiada trzy wymiary i składa się z czterech elementów. Relację wzajemną między tymi dwoma składowymi osoby ludzkiej Augustyn opisał w De quantitate animae, definiując duszę:

Quote-alpha.png
Jest to pewna substancja o charakterze rozumnym, dostosowana do ciała, którym ma kierować

Jak zauważa W.E. Mann, Augustyn wyznaje jednoznacznie dualistyczną koncepcję człowieka, ale jednocześnie nie podejmuje prób, jak czynili to Platon czy później Kartezjusz, wyjaśnienia wzajemnego metafizycznego powiązania duszy i ciała. Pozostaje przy stwierdzeniu, że są one metafizycznie odrębne, że o człowieczeństwie osoby decyduje złożenie tych dwóch substancji, oraz że dusza stanowi element wyższy tego złożenia, dlatego ma kierować ciałem.

Zobacz też:

Project.svg
  Wikiprojekt:Filozofia

Zaprasza do współpracy:
  P philosophy brown2.png     Najnowsze artykuły
Kategorie


P Psychology2 brown.png   Psychologia
Wyróżniony artykuł
Wikimedal POL.svg Błąd konfirmacji (nazywany też efektem potwierdzania lub strategią konfirmacyjną) to tendencja do preferowania informacji, które potwierdzają wcześniejsze oczekiwania i hipotezy, niezależnie od tego, czy te informacje są prawdziwe. Powoduje, że ludzie poszukują informacji i zapamiętują je w sposób selektywny, interpretując je w błędny sposób. Efekt ten jest szczególnie silny w przypadku zagadnień wywołujących silne emocje i dotyczących mocno ugruntowanych opinii. Przykładowo, czytając o polityce dostępu do broni, ludzie zwykle preferują źródła, które potwierdzają to, co sami na ten temat sądzą. Mają również tendencję do interpretowania niejednoznacznych dowodów jako potwierdzających ich własne zdanie.


Zobacz też:

Project.svg
  Wikiprojekt:Psychologia

Zaprasza do współpracy:
  P Psychology2 brown2.png     Najnowsze artykuły
Kategorie
P NIS brown.png   Ekonomia
Wyróżniony artykuł
Portal:Ekonomia/Artykuł miesiąca 12 2017


Zobacz też:

Project.svg
  Wikiprojekt:Ekonomia

Zaprasza do współpracy:
  P NIS brown2.png     Najnowsze artykuły
Kategorie
Derecho brown.png   Prawo
Nowe artykuły
Rzeczywistosc i jezyk.png

Język prawniczy – specyficzny język używany przez osoby stosujące i interpretujące prawo. Jest to język, w którym prawnicy rozmawiają o prawie. Bywa on określany także jako "żargon prawniczy" – niektóre osoby mogą jednak to określenie traktować jako pejoratywne.

Język prawniczy jest odmianą języka naturalnego, posiada identyczną z nim składnię, różnić się może jednak znaczeniem poszczególnych słów i zwrotów. Ta ostatnia cecha może sprawiać trudności w prawidłowym rozumieniu języka prawniczego, ponieważ potoczne rozumienie pojęć, którymi operują prawo i prawnicy, często będzie prowadzić do nieporozumień i błędnych wniosków.

Project.svg
  Wikiprojekt:Prawo

Zaprasza do współpracy:
  Derecho brown2.png     Najnowsze artykuły
Kategorie
P Society brown.png   Socjologia
Wyróżniony artykuł
Rycina z początku XVIII wieku przedstawiająca biuro. Widoczna jest na niej pisemna forma komunikacji oraz zbiory archiwalne w tle

Biurokracja (do słów fr. bureau - urząd i gr. kratos - władza) – scentralizowany system organizacyjny, w którym władza powiązana jest z urzędem lub typ organizacji społecznej charakterystyczny dla zracjonalizowanego społeczeństwa nowoczesnego.

Pierwszym badaczem biurokracji był Max Weber, dla którego stanowiła ona typ idealny. Dla Webera była ona najbardziej zracjonalizowaną formą władzy i doskonałą maszyną, jednak zauważał w niej problem dehumanizacji, Na podstawie dokonanych analiz, twierdził, że sprawniej funkcjonują biurokracje w przedsiębiorstwach kapitalistycznych, niż w administracji państwowej

Project.svg
  Wikiprojekt:Socjologia

Zaprasza do współpracy:
  P Society brown2.png     Najnowsze artykuły
Kategorie


P anthropology brown.png   Antropologia
Wyróżniony artykuł
Czaszki z legendą.png

Antropogeneza (gr. ánthrôpos człowiek, génesis pochodzenie) - filogeneza człowieka, czyli pochodzenie, droga rozwojowa i procesy biologiczne, które doprowadziły do powstania anatomicznie nowoczesnego człowieka rozumnego (Homo sapiens sapiens), wyjaśniane na gruncie teorii ewolucji w oparciu o osiągnięcia antropologii, filogenetyki molekularnej i antropolingwistyki.

Ewolucyjna historia naczelnych może sięgać ponad 60 mln lat wstecz, kiedy nastąpiło przypuszczalne oddzielenie linii ewolucyjnych naczelnych od pozostałych ssaków. Niewykluczone, że naczelne są jedną z najstarszych grup ssaków łożyskowych, które przetrwały do czasów nam współczesnych (Eosimias żył 45-40 mln lat temu, a azjatyccy przodkowie lemurów ok. 30 mln lat temu).

Zobacz też:

Project.svg
  Wikiprojekt:Antropologia

Zapraszamy do współpracy:
  P anthropology brown2.png     Najnowsze artykuły
Kategorie
P Moai brown.png   Archeologia
Wyróżniony artykuł
Siekierka z tulejką i topory ze zwisającym obuchem

Kultura grobów zrębowych (ros. kultura srubna) - jest to kultura archeologiczna epoki brązu. Jej nazwa pochodzi od charakterystycznej formy pochówku wewnątrz komór zbudowanych z pali drewnianych ułożonych na zrąb.

Ukształtowaniu się kultury grobów zrębowych w XVIII wieku p.n.e. towarzyszyło zerwanie z metalurgicznymi ośrodkami północnokaukaskimi. Powstała ona na stepach nadwołżańskich, skąd zaczęła się ona rozprzestrzeniać w kierunku zachodnim. Jej pojawienie się miało miejsce w czasie zniszczenia dawnych twierdz znajdujących się w miejscowościach Livencovka i Karatajevo, należących do ludności kultury ceramiki wielowałeczkowej, co wskazuje na niepokojowy charakter ludności zrębowej. Niektórzy badacze wiążą kulturę grobów zrębowych z Kimmerami.

Omawianą kulturę datuje się według lat kalibrowanych na około 1800-1300 p.n.e. Dawniej wyróżniano jeszcze fazę młodszą tej jednostki kulturowej datowaną na XIV-VIII wiek p.n.e, zaś obecnie poszczególne grupy związane z tym okresem, określa się mianem odrębnych kultur postzrębowych (kultura chwalińska, kultura sabatinowska, kultura białozierska)...

Zobacz też:

Project.svg
  Wikiprojekt:Archeologia

Zapraszamy do współpracy:
  P Moai brown2.png     Najnowsze artykuły
Kategorie


Przypisy

The article is a derivative under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License. A link to the original article can be found here and attribution parties here. By using this site, you agree to the Terms of Use. Gpedia Ⓡ is a registered trademark of the Cyberajah Pty Ltd.