Gpedia:Zgłoś błąd w artykule

(Przekierowano z Gpedia:Zgłoszone grafiki)
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwaniaZgłoś błąd w polu „Nazwa strony” wpisz hasło (tytuł artykułu) lub nazwę pliku, którego dotyczy zgłoszenie.

Nie jest to miejsce na zgłaszanie braku informacji. Jeśli dostrzegasz brak, śmiało edytuj dany artykuł.

Podaj możliwie szczegółowe informacje dotyczące błędu. Jeśli istnieją źródła dowodzące, że popełniono błąd, również warto je podać. Sprawdź, czy poprawnie wstawiło się nazwę strony.

Jeśli zamieściłeś/-aś tu raport o błędzie, a teraz go tu nie ma, to zapewne już go naprawiono. Zgłoszenia, na które nikt nie zareaguje przez dwa miesiące, są przenoszone do dyskusji artykułu (nie dotyczy plików; zob. zalecenia poprawiania błędów).


Zgłaszanie błędu w artykule
Przy zgłaszaniu błędów merytorycznych lub obsługiwaniu takich zgłoszeń, warto powiadomić o problemie odpowiedni wikiprojekt (na jego stronie dyskusji).
Zgłaszanie błędów w plikach
Na tej stronie można również zgłaszać błędy w multimediach (zdjęcia, grafiki, multimedia): prawa autorskie (brak licencji, błędna licencja, brak informacji o źródle/autorze tam, gdzie są wymagane), błąd merytoryczny w samym pliku, niewłaściwe użycie pliku itp. Sam fakt zgłoszenia pliku tutaj nie musi prowadzić do jego usunięcia, jeśli błąd uda się poprawić lub w toku dyskusji okaże się, że zgłoszenie nie było zasadne.
Zgłoszenia plików do usunięcia należy kierować na Commons.
Uwagi organizacyjne
 • Można tu komunikować także zgłoszenia, jakie czytelnicy wpisują na strony dyskusji artykułów lub plików. Do zgłaszania służy link Zgłoś błąd (lub Zgłoś błąd w pliku) w menu bocznym.
 • Osoby obsługujące zgłoszenia powinny odpowiednio wypełnić szablon {{Status zgłoszenia}} (w opisie szablonu podane są parametry, których można użyć). Po 48 godzinach bot automatycznie usuwa z listy zgłoszenia o statusie „wykonane”, „odrzucone”, „błędne”, „poczekalnia” lub „kawiarenka”.
 • Rejestr załatwionych spraw: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019.

Spis treści


Błędy w artykułach

(w kolejności od najnowszego)

SS Thistlegorm

Status: nowe

Wydaje m się że Thistlegorm wiózł zaopatrzenie dla 8 Armii Brytyjskiej. Siły Aliantów działały od września 1941 w Egipcie pod nazwą 8 Armia Brytyjska. Zgłasza: jocz@onet.pl 79.188.115.86 (dyskusja) 07:44, 20 lut 2019 (CET)

Biała odmiana człowieka

Status: błędne

Biała odmiana człowieka Zgłasza: 194.42.110.149 (dyskusja) 21:58, 19 lut 2019 (CET)

 • Zgłoszenie niezrozumiałe. Thraen (dyskusja) 22:29, 19 lut 2019 (CET)

Obóz jeńców radzieckich w Rymanowie Stalag 327

Status: nowe

Jeńcy zmarli w obozie w Rymanowie, od 7 do 10 tys., pochowani są na cmentarzu jenieckim w Rymanowie przy ul. Bartoszów, nie w Sanoku. Zgłasza: basia-u 91.232.27.218 (dyskusja) 11:21, 19 lut 2019 (CET)

Julia Przyłębska

Status: trwa dyskusja

Błąd polega na tym, że fragment biogramu został opublikowany z naruszeniem określonych przepisów prawa, na podstawie źródeł o wątpliwej jakości lub bez materiału źródłowego, jak również na tym, że zawiera wyolbrzymienia faktów.

Poniżej przedstawiam szczegółową argumentację, sporny fragment biogramu, jak też żądanie jego usunięcia.

A zatem domagam się trwałego usunięcia ze strony internetowej pl.wikipedia.org, z biogramu Julii Przyłębskiej, następującego jego fragmentu (pisownia oryginalna – dostęp z 18. lutego 2019 r.):

"Jej kandydatura została negatywnie zaopiniowana przez Kolegium Sądu Okręgowego z uwagi na liczne błędy przy wydawaniu orzeczeń, ponadprzeciętną liczbę uchylanych wyroków oraz wysoką absencję w pracy, stwierdzając tym samym, że jej powrót do orzekania byłby niekorzystny dla wymiaru sprawiedliwości. Do przyczyn licznych uchyleń wyroków wydanych przez Przyłębską należało m.in.: nieprzeprowadzanie jakiegokolwiek postępowania dowodowego przed wydaniem wyroku, obraza prawa materialnego, pomijanie w orzeczeniach podstawowych faktów sprawy, naruszanie granic swobodnej oceny dowodów oraz dokonywanie ustaleń sprzecznych z aktami spraw. Dwukrotnie sąd wyższej instancji nakazał wpisanie uwag do akt personalnych Przyłębskiej w związku z „rażącym naruszeniem prawa przez wydanie wyroku po rozprawie, o której strony nie zostały zawiadomione oraz rozstrzygnięciem o roszczeniu prawomocnie osądzonym”, a także w związku z „rażącym naruszeniem prawa przez sporządzenie wyroku nie zawierającego ustaleń faktycznych, analizy zgromadzonych dowodów ani wyjaśnienia podstawy prawnej”. Za jej powrotem nie oddano żadnego głosu, przeciwko przywróceniu Przyłębskiej na stanowisko sędziego opowiedziało się 7 z 10 uprawnionych do głosowania, zaś 3 sędziów wstrzymało się od głosu."

Jednocześnie, informuję, że usunięcie tego fragmentu jest uzasadnione, a podstawa prawna do jego usunięcia wynika z zasad, jakie wyznaczyła sama Gpedia w kwestii redagowania biografii (pełna nazwa zasad: Gpedia:Biografie osób żyjących), jak też z powszechnie obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej przepisów prawa.

Po pierwsze, Gpedia stawia wymóg, aby materiał był „ściśle zgodny” z zasadami polskiego prawa. Natomiast przywołany fragment nie jest jakkolwiek zgodny z przepisami polskiego prawa. Należy podkreślić, że przywołany fragment odnosi się do informacji, chronionych rozporządzeniem unijnym dot. ochrony danych osobowych, jak też ustawą z 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 412 z późn. zm.). Oznacza to, że informacje, zamieszczone w biogramie, w przywołanym fragmencie, zamieszczone zostały wbrew przepisom prawa, zamieszczonym w tych aktach normatywnych.

Po drugie, Gpedia stawia wymóg, aby materiał – z jednej strony – „wyjątkowo dokładnie uźródławiać”, a z drugiej strony – aby źródła „o wątpliwej jakości” nie były wykorzystywane. Natomiast przywołany fragment – w niektórych miejscach – nie jest dokładnie uźródłowiony (są bowiem fragmenty niepoparte przypisem), a w niektórych miejscach – poparty jest źródłami „o wątpliwej jakości”. Należy zwrócić uwagę, że niektóre źródła nie są powszechnie dostępne (chodzi o artykuł Gazety Wyborczej), a niektóre – opublikowane zostały wbrew powszechnie obowiązującym przepisom prawa (chodzi o link do skanu akt osobowych Julii Przyłębskiej).

Po trzecie, Gpedia stawia wymóg niewyolbrzymiania faktów. Biogram J. Przyłębskiej zawiera informacje, obrazujące fakty z różnych okresów jej życia. Najwięcej jednak miejsca – należy podkreślić – zajmuje przywołany fragment. Należy dodać – pomimo zastrzeżeń, o których mowa powyżej. Nie jest jasne, jak to się ma do zachowania przez edytorów wymogu, na który wskazuje Gpedia w sposób następujący: „Styl, w którym stworzony jest artykuł, powinien być neutralny i rzeczowy, niwelujący zarówno niedomówienia, jak i [co istotne] wyolbrzymienie faktów”.

Powyżej przedstawiono jedynie zasadnicze zarzuty, co więcej w sposób ogólnikowy, można wskazać na jeszcze inne zarzuty, jak też rozwinąć dotychczasowe. Jeżeli zajdzie potrzeba, stosowne uzupełnienia zostaną przedstawione w dalszej korespondencji.

Niniejsze żądanie kieruję drogą elektroniczną, albowiem podjęte próby usunięcia tego fragmentu (w tradycyjny sposób) okazały się bezskuteczne, w zasadzie bez odniesienia się do argumentacji i zasad Wikipedii, a niekiedy w ogóle bez słowa komentarza ze strony redaktorów Wikipedii (Próby były podejmowane m.in. - 14:41, 12 lut 2019 Waldemar34123456 ; 14:08, 21 sty 2019 Waldemar34123456; 12:32, 30 sty 2019 Waldemar34123456; 14:08, 21 sty 2019 Waldemar34123456; 12:30, 3 sty 2019 Waldemar34123456). Zgłasza: Waldemar34123456 (dyskusja) 11:20, 19 lut 2019 (CET)

Gpedia bazuje na publikacjach i zawarte w niej informacje odzwierciedlają stan wiedzy ogólnodostępnej. Naprędce przeglądając źródła dotarłem do wszystkich artykułów prasowych, na których oparty jest kwestionowany tekst. Jeśli chcesz skutecznie "żądać" wycofania informacji, zwłaszcza powołując się na naruszone interesy prawne, powinieneś spowodować usunięcie publikacji źródłowych – wtedy faktycznie nie będzie podstaw do podawania tych informacji w Wikipedii. Publikacje prasowe cytujące i załączające dokumenty urzędowe nie są źródłami "wątpliwej jakości". Z kolei neutralność nie oznacza usuwania informacji niekorzystnych, a konieczność zamieszczania różnych ocen jeśli takie pojawiają się w odniesieniu do określonego tematu. Jeśli biogram przedstawia informacje jednostronnie, a przez to nieneutralnie, proszę uzupełnić biogram powołując się na wiarygodne źródła. (BTW: nie jestem współautorem ww. artykułu, a wyrażona tu opinia to ocena problemu z perspektywy wikipedysty/zasad projektu) Kenraiz (dyskusja) 22:08, 19 lut 2019 (CET)

Waitomo Glowworm

Status: wykonane

W jaskini Waitomo świecą LARWY, a nie poczwarki Arachnocampa luminosa (Skuse). Rodzaj Arachnocampa należy do rodziny Keroplatidae - płaskorożkowate. W rodzinie bedliszkowatych (Mycetophilidae) płaskorożkowate należały niegdyś do podrodziny, ale ta "awansowała" - została podniesiona do rangi rodziny. W Polsce nie ma A.luminosa -jest ona tam endemitem, ale płaskorożkowatych jest u nas ok. 40 gatunków, choć są nieczęsto spotykane. Na pociechę mamy też jeden gatunek - Keroplatus tipuloides Bosc, którego larwy też świecą, ale nie ukrywają się w jaskiniach - żyją na hubach. Zgłasza: W. Mikołajczyk 89.70.111.91 (dyskusja) 20:46, 18 lut 2019 (CET)

T Załatwione, Michał Sobkowski dyskusja 22:37, 19 lut 2019 (CET)

Whitney Houston

Status: nowe

W latach 80. XX wieku była pierwszą afroamerykańską artystką, która regularnie pojawiała się w MTV, w czasach kiedy dominował rock „białych” ludzi[7]. Raczej nie. Diana Ross, Tina Turner, Donna Summer, Sade Adu, Grace Jones... Zgłasza: 46.112.110.233 (dyskusja) 18:29, 18 lut 2019 (CET)

Sergiusz Abżółtowski

Status: wykonane

Artykuł powinien zostać zinterwikizowany ze znajdującym się na stronie rosyjskiej Wikipedii tekstem "Сергей Николаевич Абжолтовский" Zgłasza: Stansas (dyskusja) 15:16, 18 lut 2019 (CET)

T Załatwione, Michał Sobkowski dyskusja 15:34, 18 lut 2019 (CET)

Gpedia

Status: błędne

W Wikipedi nie ma podanych przejść granicznych Austrii z Niemcami, a przecież istnieją te granice!!!! Zgłasza: Dorota Figarska 83.28.209.117 (dyskusja) 14:37, 18 lut 2019 (CET)

Brak to nie błąd. A granicę Austrii z Niemcami wolno przekraczać w każdym dowolnym miejscu (strefa Schengen). --WTM (dyskusja) 14:45, 18 lut 2019 (CET)

Krzysztof Płomiński

Status: błędne

https://pl.wikipedia.org/wiki/Krzysztof_P%C5%82omi%C5%84ski Z uprzejmą prośbą o uzupełnienie notki biograficznej o: Autor książki "Arabia Incognita. Raport polskiego ambasadora", wydanej w styczniu 2019 roku Krzysztof Płomiński kplominski@yahoo.com, +48 603923787 Zgłasza: Krzysztof Płomiński 31.0.126.212 (dyskusja) 13:25, 18 lut 2019 (CET)

Brak jakiejś informacji nie jest błędem. Zachęcam do uzupełnienia hasła, zgodnie z dewizą Wikipedii: Jeśli uważasz, że artykuł w Wikipedii wymaga zmian, poprawek lub rozbudowy – kliknij przycisk Edytuj u góry strony. Każdy może wprowadzać zmiany, nawet nie trzeba w tym celu zakładać konta! Należy tylko pamiętać o podaniu źródeł. W Wikipedii trzymamy się zasady „śmiałego edytowania”, więc nie obawiaj się, że popełnisz błędy. Zajrzyj na stronę dotyczącą tworzenia artykułów lub poeksperymentuj na stronach testowych. Michał Sobkowski dyskusja 15:36, 18 lut 2019 (CET)
PS W tym przypadku źródłem może być po prostu podanie ISBN książki. Michał Sobkowski dyskusja 15:37, 18 lut 2019 (CET)

Zarządcy infrastruktury kolejowej w Polsce

Status: nowe

W wykazie zarządców infrastruktury kolejowej brakuje spółki Pomorska Kolej Metropolitalna S.A., pkm-sa.pl Zgłasza: JK 153.19.91.70 (dyskusja) 11:34, 18 lut 2019 (CET)

Liczba Bestii

Status: trwa dyskusja

666 stoi w opozycji do 7, a powinno stać w opozycji do 777, inaczej byłoby 6. Zgłasza: 83.30.211.66 (dyskusja) 09:49, 18 lut 2019 (CET)

Możesz podać źródło mówiące o 777? Salicyna (dyskusja) 11:28, 18 lut 2019 (CET)

Efekt jednorodności grupy obcej

Status: wykonane

Przykładem efektu jednorodności grupy obcej jest często powtarzane przez kobiety zdanie: - na jakiej podstawie jest wysnute to twierdzenie? Zgłasza: Epsilion 89.73.193.173 (dyskusja) 02:42, 18 lut 2019 (CET)

Usunęłam nieuźródłowione zdanie, dziękuję za zgłoszenie. Salicyna (dyskusja) 12:16, 18 lut 2019 (CET)

Wąwóz Kraków

Status: odrzucone

Powinno być Kraków (wąwóz) a nie Wąwóz Kraków. Termin rodzajowy nie jest częścią nazwy obiektu. Zgłasza: Andrzej 77.73.66.109 (dyskusja) 00:10, 18 lut 2019 (CET)

Jest poprawnie, zob. https://sjp.pwn.pl/poradnia/haslo/nazwy-tatrzanskie;14842.html. Michał Sobkowski dyskusja 13:03, 18 lut 2019 (CET)

Przełęcz Snozka

Status: trwa dyskusja

Nazwa przełęczy to Snozka a nie Przełęcz Snozka. Nazwa rodzajowa jest nie potrzebna w tym przypadku, bo Snozka to rzeczownik w mianowniku. Zgłasza: Andrzej 77.73.66.109 (dyskusja) 00:06, 18 lut 2019 (CET)

Selso, wypowiesz się? Michał Sobkowski dyskusja 13:24, 18 lut 2019 (CET)

Skrótowiec

Status: trwa dyskusja

W jednym miejscu napisano "Zarówno skrótowce głoskowe jak i literowe nie odmieniają się[3]", a w innym - "Odmiana skrótowców Jeśli skrótowiec da się odmieniać, robi się to z użyciem łącznika, np.: „w HTML-u”, „z GUS-em”".

Ja nie wiem, które zdanie jest prawdziwe (więc sama nie poprawię), ale na pewno tylko jedno z nich jest prawdziwe (czyli jedno z nich jest fałszywe). Zgłasza: Agnieszka 79.191.81.131 (dyskusja) 22:01, 17 lut 2019 (CET)

Oficjalne, współczesne reguły pisowni mają zdecydowaną przewagę nad popularnym opracowaniem sprzed 40 lat. T Załatwione, Michał Sobkowski dyskusja 13:40, 18 lut 2019 (CET)
 • To nie ma nic z pisownią wspólnego, tylko z odmianą. I zasada jest taka sama obecnie, jak czterdzieści lat temu, tylko autor hasła nie umiał jej poprawnie spisać ze źródła (skrócił tak, że wyszedł bezsens). Przywróciłem tę informację już w poprawnej formie. — Natomiast poważnym błędem tego hasła jest jego skrajny polonocentryzm, mimo że wszystkie informacje podawane są tak, jakby się odnosiły do dowolnego języka (np. w tureckim każdy bez wyjątku skrótowiec jest odmienny, a końcówki zapisuje się właśnie z użyciem apostrofu). Hasło należałoby raczej przenieść pod Skrótowce w języku polskim. Maitake (dyskusja) 14:19, 18 lut 2019 (CET)
 • Dzięki za interwencję. Sądziłem, że zmieniło się coś w regułach, bo nie spodziewałem się, że Kicior99 zrobił taki błąd. Przeniosłem jeszcze te informacje do sekcji "Odmiana skrótowców". Poza wstępem wrzuciłem też całą treść merytoryczną do sekcji "Skrótowce w języku polskim", dzięki czemu przynajmniej wiadomo, którego języka dotyczy. Michał Sobkowski dyskusja 16:39, 18 lut 2019 (CET)

Pikuty

Status: wykonane

"Pikuty – gra z wykorzystaniem noża, wymagająca cyrkowych umiejętności". Dawno temu grały w pikuty miliony dzieci (głównie chłopców) nieposiadających cyrkowych umiejętności. Zgłasza: 46.112.110.233 (dyskusja) 11:14, 17 lut 2019 (CET)

Przeredagowałem artykuł, rozszerzyłem opis i dodałem źródła.Jaksze (dyskusja) 10:11, 18 lut 2019 (CET)

Pałac w Sarnach

Status: trwa dyskusja

Pałac, dwór czy zamek? Zgłasza: 46.112.110.233 (dyskusja) 10:46, 17 lut 2019 (CET)

W rejestrze zabytków wygląda to tak: Ścinawka Górna - zespół pałacowy "Sarny": - dwór, [...] - pałac letni, [...] - spichrz, [...] - park, [...]. Czegoś powinniśmy się trzymać, a rejestr jest na pewno jedną z lepszych do tego rzeczy. Papageno (Pisz do mnie tu) 14:10, 17 lut 2019 (CET)

Obiektyw miękkorysujący

Status: wycofane

Powinno być "miękko rysujący". https://sjp.pwn.pl/poradnia/haslo/przyslowek-z-przymiotnikiem;4906.html Zgłasza: 46.112.110.233 (dyskusja) 08:51, 17 lut 2019 (CET)

Raczej tu: SJP . Nie byłbym taki pewny, czy rzeczywiście należy stosować regułę, czy traktować ten wyraz jako wyjątek, o którym mowa w SJP: "składniki tych połączeń nie wykazują już doraźnej cechy obiektu, do którego się odnoszą, lecz – niekiedy ze zmianą znaczenia – stanowią o jego trwałej właściwości" - wówczas piszemy łącznie. Obiektyw, o którym mowa w haśle, nie tylko rysuje miękko (co zdarza się różnym obiektywom), on został skonstruowany po to, żeby tak rysował i jest to jego trwała cecha. Papageno (Pisz do mnie tu) 17:59, 17 lut 2019 (CET)
Żaden słownik nie odnotowuje formy "miękkorysujący".
Wycofuję. https://pl.scribd.com/doc/15973617/Leksykon-PWN-1972-N-Z s. 50 (802).
 • W takim razie zgłoszenie wycofane. Maitake (dyskusja) 21:59, 19 lut 2019 (CET)

kompania reprezentacyjna marynarki wojennej

Status: błędne

I KOMPANIA REPREZENTACYJNA POLSKIEJ MARYNARKI WOJENNEJ POWSTAŁA W 1972 ROKU WE WRZEŚNIU JEŚLI DOBRZE PAMIĘTAM CHYBA 9 WRZEŚNIA NA TERENIE BATALIONU WARTOWNICZEGO NA OKSYWIU JA BYŁEM JEDNYM Z PIERWSZYCH MARYNARZY DELEGOWANYCH Z JEDNOSTKI ŁĄCZNOŚCI W WEJHEROWIE,UCZESTNICZYLIŚMY W ODPRAWACH WARTY W WARSZAWIE PRZY GROBIE NIEZNANEGO ŻOŁNIERZA JEŻDZILIŚMY POCIĄGIEM A MUSZTRY PRZYGOTOWAWCZE MIELIŚMY NA LOTNISKU W BEMOWIE.PIERWSZYM NASZYM DOWÓDCA BYŁ ŚWIETNY KOMANDOR LIPKA A NASTEPNIE DOWÓDZTWO PRZEJĄŁ POR PASIK Z WARSZAWY .PAMIĘTAM KAŻDĄ ODPRAWĘ WARTY ORAZ POŻEGNANIE NA CMENTARZU WITOMINO ZOŁNIERZY KTÓRZY ZGINĘLI W CZASIE BOMBARDOWANIA W WIETNAMIE W 1972 ROKU .MOGĘ DUŻO OPOWIEDZIEĆ O HISTORI POWSTANIA KOMPANI REPREZENTACYJNEJ MARYNARKI WOJENNEJ JESLI KTOŚ JEST TYM ZAINTERESOWANY Zgłasza: 94.78.152.35 (dyskusja) 01:35, 17 lut 2019 (CET)

Szanowny Panie! Dziękujemy za informacje i ofertę pomocy, ale aby można cokolwiek zamieścić w Wikipedii, konieczne jest powołanie się na weryfikowalne źródła, np. książkę, artykuł w poważnej gazecie, stronę WWW. Przekaz osobisty nie może być wykorzystany. Ponadto hasło Kompania Reprezentacyjna Marynarki Wojennej trzeba dopiero utworzyć, a ten serwis służy zgłaszaniu błędów w istniejących artykułach. Michał Sobkowski dyskusja 16:16, 18 lut 2019 (CET)

Protonaród

Status: nowe

Bzdurny tytuł. "Protonaród inaczej naród bez państwa – typ grupy etnicznej, która dąży do uzyskania własnej suwerenności politycznej w postaci własnego państwa. Czyli np. Szkoci są protonarodem, bo nie mają państwa? Wg tej definicji Polacy do 1795 r. narodem byli, by potem przestać być narodem i stać się protonarodem aż do 1918, kiedy to na powrót narodem się stali, aczkolwiek nie wiadomo, na jak długo, bo jak ktoś nas podbije, znów nie będziemy narodem, tylko "protonarodem"? Naród bez państwa to właściwy tytuł, bo przedrostek "proto-" sugeruje, że coś na etapie budowy, powstawania, albo jest wczesnym etapem czegoś (prototyp, protogwiazda, protoplaneta, Protobułgarzy, protoplasta). A wspomniani Szkoci są narodem starszym niż np. Amerykanie, a i ich definicja ("naród celtycki [...]") stoi w jawnej sprzeczności z tym, co tutaj powypisywano (wszak są "protonarodem", czyż nie?) W innych językach jest też tylko o narodzie bez państwa, i nie ma żadnego "proto" (ang:Stateless nation, hiszp. Nación sin Estado) Zgłasza: 31.182.135.16 (dyskusja) 18:50, 16 lut 2019 (CET)

Lindsey Buckingham

Status: wykonane

Już nie jest członkiem zespołu Fleetwood Mac. Zgłasza: itor 83.25.245.240 (dyskusja) 00:33, 16 lut 2019 (CET)

Zaktualizowano informacje w artykule dotyczące przynależności do Fleetwood Mac.Jaksze (dyskusja) 10:27, 18 lut 2019 (CET)

Stłuczka (kolizja)

Status: zgłoś błąd w artykule

Mamy dwa dublujące się artykuły. Jeden Stłuczka (kolizja) i drugi Kolizja drogowa, do tego żaden z nich nie jest umocowany w prawie, bo oba, to określenia potoczne. W prawie występuje tylko "wypadek". Zresztą i w haśle Wypadek drogowy też mamy błąd, bo oficjalnie nie ma czegoś takiego jak stłuczka czy kolizja. Coś z tym trzeba zrobić, ja nie mam pomysłu co. ;) Zgłasza: Radek68 (porozmawiaj) 00:03, 16 lut 2019 (CET)

Najlepiej artykuły o kolizji, przynajmniej jeden usunąć. Dochodzi nam jeszcze do tego Wypadek komunikacyjny (bliskoznaczne pojęcie) i Spowodowanie wypadku w komunikacji (to samo tylko z punktu widzenia prawa - w dodatku jedynie polskiego i bez źródeł). --Maattik (dyskusja) 19:09, 16 lut 2019 (CET)

Politruk

Status: nowe

W artykule jest mowa o tym, kim byli politrucy, jakie mieli stopnie itd., a potem ni stąd ni zowąd pojawia się informacja, że w czasie II wojny światowej Niemcy masowo rozstrzeliwali... komisarzy politycznych! Wnikliwy czytelnik zapewne się domyśli, że politrucy i komisarze to jedno i to samo, ale lepiej byłoby nie pozostawiać tego domysłom. Zgłasza: Stansas (dyskusja) 23:53, 15 lut 2019 (CET)

Alnico

Status: nowe

Alnico NIE SĄ materiałami o wysokiej odporności na rozmagnesowanie - charakteryzują się niską koercją.

Literatura: Ronkowski - Maszyny elektryczne magnesy.pl/magnesy-alnico.html Zgłasza: ntt 89.65.141.19 (dyskusja) 11:18, 14 lut 2019 (CET)

Rzeczpospolita Zakopiańska

Status: trwa dyskusja

"twór państwowy istniejący przez 27 dni, od 13 października do 16 listopada 1918 r." - błąd w liczbie dni czy w datach? Zgłasza: 82.177.195.164 (dyskusja) 22:03, 12 lut 2019 (CET)

Sprzeczność jest niewątpliwa. Dawniej były tylko daty; "27 dni" dodał całkiem niedawno Lelek 2v. Lelku, czekamy na uźródłowioną korektę - albo dat, albo liczby dni. Michał Sobkowski dyskusja 00:37, 13 lut 2019 (CET)

Co prawda zrezygnowałem z dalszej działalności na Wikipedi (o czym informuję na swojej Stronie użytkownika, ale odebrałem powiadomienie na mejlu, więc postanowiłem się ustosunkować. Zmieniłem liczbę dni na poprawną - 34. To był po prostu błąd matematyczny. Nie będę wyszukiwać źródeł - nie jestem autorem tego artykułu, a podane daty były tam już wcześniej. Liczbę dni postanowiłem dodać jedynie dla podkreślenia, jak krótko istniał ten organizm państwowy, a moje edycje miały na celu głównie poprawę stylu artykułu, wcześniej napisanego w dość nieporadny językowo sposób. Czołem, Lelek 2v (dyskusja) 13:12, 13 lut 2019 (CET)

Dlatego, żeby nie powodować przyrostu błędów, raczej wystarczył zakres dat. — Paelius Ϡ 08:47, 14 lut 2019 (CET)

Królestwo Włoch (774–962)

Status: nowe

Nagłówek jest niezgodny z tekstem w artykule. "Królestwo Włoch (774–962)" <> "Królestwo Włoch w ramach Cesarstwa Rzymskiego. W 962 (...) Królestwo Włoch zostało połączone z nim unią realną. (...) Królestwo istniało jako część cesarstwa de facto do 1648 (pokój westfalski}". - Zgłasza: Waldek 77.255.127.14 (dyskusja) 09:49, 11 lut 2019 (CET)

Transseksualizm

Status: trwa dyskusja

W artykule na samym początku napisane jest, że transseksualizm to jedno z zaburzeń tożsamości płciowej. Artykuł odnosi także na końcu do kategorii "zaburzeń na tle seksualnym". Natomiast w roku 2018 Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) wykreśliła transseksualizm ze spisu zaburzeń związanych z tożsamością płciową. Informacja na Wikipedii jest nieaktualna. Podaję linki na potwierdzenie tej informacji:

1. www.rp.pl/Rzecz-o-zdrowiu/308019912-Transseksualizm-wykreslony-ze-spisu-chorob.html "Transseksualizm przestanie być uznawany za zaburzenie przez Światową Organizację Zdrowia."

2. www.oko.press/swiatowa-organizacja-zdrowia-who-transplciowosc-to-nie-zaburzenie-psychiczne-zycie-bez-stygmatyzacji/ Zgłasza: 5.173.160.69 (dyskusja) 15:02, 9 lut 2019 (CET)

To, o czym mowa w ww. artykułach, jeszcze nie nastąpiło. Prawdą jest, że w klasyfikacji ICD-11 (w odróżnieniu od ICD-10) transseksualizm został wyrzucony z grupy zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania i umieszczony w zupełnie odrębnej kategorii. Zauważmy jednak, iż klasyfikacja ICD-11 zostanie przedstawiona na Światowym Zgromadzeniu Zdrowia w maju br. i będzie oficjalnie stosowana od stycznia 2022. Wydanie, które opublikowano 18 czerwca 2018, jest wstępnym zapisem, który pozwoli krajom członkowskim WHO zaplanować, jak korzystać z nowej wersji, przygotować tłumaczenia i szkolić pracowników służby zdrowia. --WTM (dyskusja) 21:25, 9 lut 2019 (CET)

Pomnik Wdzięczności Armii Radzieckiej w Kodniu

Status: nowe

Pomnik nie istnieje i już się nie znajduje w Kodniu a dotychczasowa informacja wprowadza w błąd. W 2018 roku na jego miejsce postawiony został pomnik odzyskania niepodległości.

www.slowopodlasia.pl/wiadomosci/4354,gmina-koden-pomnik-radziecki-oddadza-na-bialorus

podlasie24.pl/powiat-bialski/region/odsloniecie-pomnika-odzyskania-niepodleglosci-w-kodniu-27e14.html Zgłasza: Julia 5.173.75.40 (dyskusja) 02:28, 9 lut 2019 (CET)

Kościół św. Idziego w Bydgoszczy

Status: nowe

Błędny opis do obrazu -Panorama Bydgoszczy z 1838 r. J. C. Cederholma – kościół św. Idziego widoczny u dołu (pod drzewami). Porównując z zamieszczonym zdjęciem - Unikatowe zdjęcie kościoła św. Idziego z 1875 r., na 4 lata przed rozbiórką-biorąc pod uwagę umiejscowienie kościoła,względem położenia widocznego budynku,istniejącego do dziś ,pod adresem Bernardyńska 6, 85-029 Bydgoszcz-opis do obrazu panoramy wskazuje bardziej na obecne rondo lub okolicę ronda Bernardyńskiego.Zresztą odległości i przybliżone umiejscowienie na tym obrazie, między rozpoznawalnymi kościołami, wskazuje na nieścisłości.Podobnie sprawa wygląda na mapie z próbą rekonstrukcji umiejscowienia zamku bydgoskiego(rekonstrukcja Gustawa R. i Emila Schulza z 1890 r.)-wedle zdjęcia,nie może to być w tym miejscu.Chyba że na zdjęciu z 1875 r. ,jest inny budynek niż kościół św. Idziego Zgłasza: Sławek z Bydgoszczy. 83.25.139.137 (dyskusja) 02:41, 7 lut 2019 (CET)

Gwda

Status: nowe

W artykule ,,dorzecze Gwdy" brak rzeki Piława i Głomia,ponadto jest napisane że Gwda przepływa przez Piłę ok.dziewięć kilometrów od wsi Płytnica.Z tego co mi wiadomo,od Płytnicy do Piły jest ok.dwadzieścia kilometrów a po drodze jest jeszcze wieś Dobrzyca powyżej której do Gwdy wpada Piława oraz Głomia,która łączy się z Gwdą w Dobrzycy i to z Dobrzycy właśnie do Piły jest ok.dziewięć kilometrów. Zgłasza: 77.45.89.169 (dyskusja) 19:00, 6 lut 2019 (CET)

Specjalne Pododdziały Ochrony Porządku Publicznego na Ukrainie

Status: nowe

linki "Wiaczesław Szewczenko" i "Serhij Szestakow" są ewidentnie błędne, w biografiach obu piłkarzy widać, że w 2014 r. nie byli na froncie w Donbasie jako KomBat-owie, a tylko się identycznie nazywają. Chciałem zmienić na redlinki, ale z braku doświadczenia (nie tyle lat, a lenistwa czytania o szablonach itp.) znika mi cała tabela, nie chcę zepsuć, proszę, poprawcie sprawniej. Dzięki. Zgłasza: KKE 31.179.121.4 (dyskusja) 14:24, 6 lut 2019 (CET)

Tam jest jeszcze 2. błąd, a zawiesza mi się skrypt do zgłaszania, chciałem wysłać: Pisownia "Temur" skąd wzięta? Po ukraińsku podpisywany był "Tymur" (nie mylić "и" w ukr. "y" z ros. "i"), np. youtube.com/watch?v=K7JO2ILKNdA (i w Hromadske.tv była chyba jeszcze co najmniej 1 jego wizyta, stąd go zapamiętałem), a sam mówił - np. tamże, w odpowiedziach na pytania po ukraińsku, norma tam - po rosyjsku, czyli przedstawiał się jako "Timur". Chciałem edytować, a znika mi cała tabela, więc nanieście sprawnie, proszę. Dzięki.

Drzewo genealogiczne Klaudiuszów Neronów

Status: trwa dyskusja

W okienku Juill Liwillii widnieje Marek Winicjusz. Jest to postać fikcyjna. (Quo vadis) Zgłasza: WojteKing05 (dyskusja) 18:02, 5 lut 2019 (CET)

 • Mareczek dodany w maju 2009 roku przez @Jurekja. Ponieważ jest nadal aktywny, wywołuję zamiast poprawić, bo po 10 latach to trzeba niejednemu uczniowi informacje naprostować. Maitake (dyskusja) 19:26, 5 lut 2019 (CET)
 • Q1247301 nie wygląda na fikcyjnego. --WTM (dyskusja) 21:03, 5 lut 2019 (CET)
 • No, nie wygląda. To może błąd w haśle Quo vadis#Bohaterowie, gdzie go zaliczono do postaci fikcyjnych? Albo przypadkowa zbieżność nazwisk? Ja, niestety, tych czasów nie pamiętam. Anglofoni napisali: „The lead character in the novel Quo Vadis by Henryk Sienkiewicz, also named Marcus Vinicius, is the fictional son of the historical Marcus Vinicius”. Maitake (dyskusja) 21:48, 5 lut 2019 (CET)

Unia Oświęcim (hokej na lodzie)

Status: trwa dyskusja

W 1967 roku trenerem był PAN WIKTOR OLSZOWSKI -były zawodnik Legi Warszawskiej i Piasta Cieszyn Zgłasza: andrzej51@interia.eu 109.95.151.139 (dyskusja) 14:28, 5 lut 2019 (CET)

Jaroz86, czy możesz sprawdzić nazwisko w książce, z której korzystałeś? A do zgłaszającego: aby cokolwiek zmienić w takiej sytuacji, konieczne jest podanie weryfikowalnego źródła. Samo zgłoszenie nie wystarczy. Michał Sobkowski dyskusja 16:33, 5 lut 2019 (CET)
Sprawdziłem w źródle u Zieleśkiewicza i jest tam napisane, że trenerem w tym okresie był Władysław Olszowski. Jeśli masz inne źródło bardziej wiarygodne co do imienia trenera to chętnie zmienię to w haśle (znalazłem tylko to, ale nie jestem pewien czy chodzi o tego samego Wiktora Olszewskiego). Po za tym mamy Wikiprojekt hokejowy poświęcony hokejowi na lodzie, gdzie więcej ludzi się udziela. Tutaj nigdy wcześniej nie zaglądałem, więc tym bardziej zapraszam do edytowania i dyskusji. Jaroz86 (dyskusja) 21:26, 6 lut 2019 (CET)
 • w monografii Unii Oświęcim, autorstwa B. Kwietnia wymieniony jest jedynie Władysław Olszewski--Pbk (dyskusja) 19:50, 8 lut 2019 (CET)

Dezinformacja

Status: nowe

Witam. Wydaje mi się, że artykuł ten zbyt jednostronnie odnosi się do dezinformacji Rosji carskiej, ZSRR i Rosji współczesnej. Lepsza byłaby nazwa artykułu: Dezinformacja rosyjska (jako, że odnosi się głównie do wiedzy współczesnej o działaniach rosyjskich). Pozdrawiam Zgłasza: Piotr K. (Szczecin) 5.173.136.133 (dyskusja) 09:18, 5 lut 2019 (CET)

 • Wołam Autora @JackStrong12 z prośbą o ustosunkowanie się i zamknięcie tego zgłoszenia. Dzięki. Boston9 (dyskusja) 12:02, 14 lut 2019 (CET)
 • @Boston9 Witam, dezinformacja jest często utożsamiana (mylnie) np. z kłamstwem marketingowym, propagandą wyborczą itp zjawiskami. Według źródeł praktyka instytucjonalnego wprowadzania w błąd opinii publicznej faktycznie zaczęła się i dotyczy w większości Rosji, ale była też stosowana w np. III Rzeszy (aparat dezinformacyjny Goebbelsa, to jest w artykule). Brakuje w artykule informacji np. o Korei Północnej, która dotyka raczej jakieś mocno marginalne środowiska, ale jednak istnieje, na ten temat usiłuję zebrać źródła (brak czasu tutaj problemem). JackStrong12 (dyskusja) 12:37, 14 lut 2019 (CET)
 • @Boston9 PS Jest oczywiście jeszcze kwestia opisania, oprócz historii, czasów współczesnych - i tak np. UE w 2015 utworzyła specjalną komórkę monitorowania dezinformacji EUvsDisinfo https://euvsdisinfo.eu/about/

JackStrong12 (dyskusja) 12:54, 14 lut 2019 (CET)

Pantherophis

Status: nowe

Pojawia się tu kwestia chyba potrzebująca rozpatrzenia. Chodzi o nazewnictwo węża smugowego. Na tej stronie: https://www.terrarium.com.pl/641-pantherophis-obsoletus/ możemy znaleźć informacje, że Pantherophis alleghaniensis też nosi nazwę węża smugowego. Ponadto pojawia się sprawa Elaphe obsoleta lindheimeri - pogatunku Elaphe obsoleta który z angielskiej wiki przenosi do Pantherophis obsoletus. Zgłasza: Katrina Swinnley (dyskusja) 15:44, 4 lut 2019 (CET)

 • Elaphe obsoleta lindheimeri to synonim Pantherophis obsoletus (też Elaphe obsoleta). Pantherophis alleghaniensis to odrębny gatunek z tego samego rodzaju. Więcej: ITIS. Polskie nazwy zwyczajowe nie podlegają regulacjom kodeksowym, więc się nie wypowiadam na temat nazw stosowanych przez różnych autorów. Kenraiz (dyskusja) 16:31, 4 lut 2019 (CET)

Paweł Sapieha (1860–1934)

Status: nowe

Nie było takiej jednostki wojskowej w armii austriackiej jak I Dywizja Artylerii Konnej, mógł to być I Dywizjon Artylerii Konnej. Niestety sama przytoczona nazwa nie pozwala ustalić w ramach jakiej jednostki służył Alfred Sapieha syn Pawła Zgłasza: Piotr Zawilski 79.190.152.45 (dyskusja) 13:24, 4 lut 2019 (CET)

Antoni Fichtel

Status: trwa dyskusja

urodzony 11 listopada 1889 Zgłasza: Bozena Rzasa wnuczka 94.251.206.211 (dyskusja) 21:55, 3 lut 2019 (CET)

Autor hasła - Lowdown - na poparcie 14 X zacytował "Księga Zmarłych 1959–1975 Sanok. Sanok: Parafia Przemienienia Pańskiego w Sanoku, s. 64 (poz. 32)". Wygląda to bardzo przekonująco, a datę tę potwierdza tabliczka na grobowcu. Aby podać inną datę konieczne jest weryfikowalne źródło. Michał Sobkowski dyskusja 23:00, 3 lut 2019 (CET)
Dokładnie tak. Dwa źródła podały październik. Z jednej strony źródło kościelne, gdzie wpisy są chronologicznie i trudno domyślać się pomyłki. A z drugiej strony tabliczka nagrobna, ustanowiona, jak mniemam, przez samą rodzinę. Lowdown (dyskusja) 09:16, 4 lut 2019 (CET)
Ale wpisy chronologiczne dotyczą daty śmierci, a nie urodzenia. A tabliczka na grobowcu to jest jednak bardzo zawodne źródło. — Paelius Ϡ 08:49, 14 lut 2019 (CET)

Pasmo C

Status: nowe

Od 3,4 do 4,2 GHz - błędne Zgłasza: adth 83.27.152.12 (dyskusja) 16:42, 3 lut 2019 (CET)

Blues Delty

Status: nowe

Bluesman

(...)

"Aby jeszcze bardziej oświetlić postać bluesmana, zwłaszcza z Delty, trzeba zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt: bluesman był Murzynem do kwadratu. Był odrzucany ze względu na kolor skóry przez białych, a ze względu na to, czym się zajmował i z powodu stylu życia jaki prowadził, został skazany na wieczne potępienie przez swoich czarnych braci. Dlatego truizmem jest stwierdzenie, że nie było im łatwo. "

Styl nieencyklopedyczny Zgłasza: MJ 91.90.160.140 (dyskusja) 17:17, 2 lut 2019 (CET)

Interpunkcja też do luftu.

Zegarmistrz światła (album)

Status: nowe

Słusznie zauważono na stronie dyskusji, że longplay Tadeusza Woźniaka wydany w 1972 miał tytuł Tadeusz Woźniak", nie zaś Zegarmistrz światła.

Porównaj także Zegarmistrz światła (hasło w Wikipedii o piosence):
1972: "Tadeusz Woźniak" (LP; longplay czasem nazywany "Zegarmistrz światła") (Polskie Nagrania Muza)
2010: "Tadeusz Woźniak" (CD; album czasem nazywany "Zegarmistrz światła") (Polskie Nagrania Muza) Zgłasza: 95.41.144.77 (dyskusja) 15:15, 31 sty 2019 (CET)

Boisz się alarmów... (Peiha solo album cz. I)

Status: nowe

Informacja o wykorzystaniu sampla z utworu "jesień idzie przez park" Krzysztofa Klenczona w utworze "Nie ma miejsca jak dom" dotyczy wersji zawartej na minialbumie "Nie ma miejsca jak dom". Wersja z płyty "Boisz się alarmów" ma inny podkład i nie zawiera wspomnianego sampla. Zgłasza: Witold 217.96.180.140 (dyskusja) 12:26, 31 sty 2019 (CET)

Pomnik Wdzięczności Armii Radzieckiej w Kodniu

Status: nowe

W 2018 r. zdemontowano pomnik a dotychczasowa informacja nie jest prawdziwa.

dziennikwschodni.pl/biala-podlaska/w-kodniu-odslonia-pomnik-odzyskania-niepodleglosci,n,1000230784

podlasie24.pl/powiat-bialski/region/odsloniecie-pomnika-odzyskania-niepodleglosci-w-kodniu-27e14 Zgłasza: Julia 5.173.50.151 (dyskusja) 01:32, 31 sty 2019 (CET)

Polish Internet eXchange

Status: nowe

Linki źródłowe są stare i nieaktualne. Nie pozwalają zweryfikować aktualności treści, która z dużym prawdopodobieństwem jest błędna (ilość uczestników i ruch). Artykuł ten albo powinien mówić o historycznym podmiocie PLIX, albo należy treść dostosować do faktu, że firma Equinix wykupiła PLIX i nieudostępnia danych, na bazie których jest napisany artykuł. Zgłasza: kostra 46.229.147.124 (dyskusja) 00:18, 31 sty 2019 (CET)

Karpacki Oddział Straży Granicznej

Status: trwa dyskusja

Proszę o zmianę długości ochranianrgo odcinka granicy na 319,49 km, dodanie obok małopolskiego województwa świętokrzyskiego oraz Placówki SG w Kielcach. Proszę również o zmianę stopnia Komendanta na płk Zgłasza: Rzecznik Prasoey Komendanta KaOSG kpt.SG Dorota Kądziołka tel. 665998804 37.47.77.139 (dyskusja) 13:23, 30 sty 2019 (CET)

Chętnie, ale potrzebne są weryfikowalne źródła, na podstawie których miałyby zostać zreobione takie zmiany. Michał Sobkowski dyskusja 10:08, 3 lut 2019 (CET)

Ludwik Tomiałojć

Status: trwa dyskusja

Prof. Ludwik Tomiałojć jako były pracownik Muzeum Przyrodniczego we Wrocławiu jest często u nas gościem a w zasadzie nadal prowadzi swoja działalność naukową pomimo iż od paru lat jest już na emeryturze. Kilka dni temu osobiście przyniósł mi swój życiorys oraz listę publikacji z prośbą o poprawę na stronie Wikipedii. W szczególności nie zgadza się ze stwierdzeniem, ze kandydował do Parlamentu Europejskiego. Profesor uważa również, że w życiorysie nie uwzględniono wielu istotnych faktów. Niestety nie wiem jak mogę zmienić w zasadzie całą treść życiorysu Pana Profesora. Odnośnie publikacji również Pan Profesor ma zastrzeżenia - poniżej życiorysu załączam listę publikacji które Profesor uznał za najważniejsze.

Poniżej przesyłam treść życiorysu dostarczoną mi przez Pana Profesora a jej prawdziwość można zweryfikować kontaktując się mailowo bezpośrednio z Panem Profesorem pod adresem tomilu@biol.uni.wroc.pl lub ze mną jerzy.maciazek@uwr.edu.pl (adresy mail widoczne na oficjalnej stronie Muzeum Przyrodniczego)

TREŚĆ ŻYCIORYSU

Urodził się 1.stycznia 1939 w Michałkoniach na Wileńszczyźnie. Prof. zwyczajny, emeryt, w Muzeum Przyrodniczym Uniw. Wrocławskiego, biolog-ekolog i publicysta, były przewodniczący Komitetu Ochrony Przyrody PAN (11 lat).


Życiorys. Studiował w Toruniu i Wrocławiu, gdzie potem przez 47 lat prowadził działalność badawczą, dydaktyczną i publicystyczną. Autor/współautor 341 publikacji, w tym ok. 100 rozpraw naukowych. W rozprawie habilitacyjnej (1979) wykazał dominującą rolę presji drapieżnictwa na różne populacje gołębia grzywacza. W trzech monografiach (1970-2003) opisał skład awifauny Polski, a jako współautor w kilku zespołowych podsumowaniach stan ptaków Europy. Zainicjował i prowadził wieloletnie badania nad zespołami ptaków w pierwotnym lesie Puszczy Białowieskiej, tworząc wzorzec dla porównań europejskich i światowych (z lasami tropikalnymi). Wspólnie z zagranicznymi uczonymi doprowadził to włączenia dorobku polskiego i słowiańskiego do podstawowych dzieł (Handbuch der Voegel Mitteleuropas, The Birds of Western Palearctic, The Birds in Europe – their conservation status). Przebywał w 40 krajach, jest członkiem 3 zagranicznych towarzystw ornitologicznych oraz Międzynarodowego Komitetu Ornitologicznego. Współtworzył program naukowy dla światowego kongresu ornitologicznego w Nowej Zelandii (1990). Był też członkiem zespołów doradczych przy dwóch prezydentach Polski oraz działał w partii Zieloni (2004-2013).

Najważniejsze publikacje

• Tomiałojć L.1980. The impact of predation on urban and rural Woodpigeon (Columba palumbus) populations. Polish Ecol. Studies 5: 141-220. (PhD thesis). • Tomiałojć L. 1990. Ptaki Polski - Rozmieszczenie i liczebność. [Birds of Poland – their distribution and abundance. W-wa. PWN. • Tomiałojć L., Wesołowski T. 1990. Breeding bird communities in the primaeval forest of Białowieża, Poland. Pp.141-165. In: A. Keast (ed.) - Biogeography and ecology of forest bird communities. The Hague, SPB Acad. Publish. • Tucker G.M., Heath M.F., with Tomiałojć L., Grimmett R.F.A. (eds.) 1994. Birds in Europe: their conservation status. BirdLife International, Cambridge. • Tomiałojć L. 1999. A long-term study of changing predation impact on breeding woodpigeons. In: D.P. Cowan & C.J. Feare – Advances in vertebrate pest management. Filander Verlag, Fürth. • Tomiałojć L. 2000. An East-West gradient in the breeeding distribution and species richness of the European woodland avifauna. Acta orn. 35: 3-17 , and in French: 2001. Un gradient Est-Ouest dans la repartition et la richesse specifique de l’avifaune Europeenne. Bull. Ass. Natur. Vallée Loing 77. • Tomiałojć L., Stawarczyk T. 2003. Awifauna Polski – rozmieszczenie, liczebność i zmiany. 1-2. Bogucki i S-ka, Poznań. • Tomiałojć L., Wesołowski T. 2004. Diversity of the Białowieża Forest avifauna in space and time. J. Ornithol. 145: 81-92. • Tomiałojć L., Drabiński A. (eds.) 2005. Środowiskowe aspekty gospodarki wodnej. [Environmental aspects of water management]. Komitet Ochrony Przyrody PAN i Wydział Inżynierii i Geodezji AR we Wrocławiu (monogr. zespołowa) • Tomiałojć L. 2006. Sustainable development and Nature conservation - necessity of a compromise instead of confrontation. In: P. Joost, J. Słodczyk, W.L. Filho (eds) – Current Issues of Sustainable Development – Priorities and Trends. Economic and Environmental Studies 8. Opole. • Głowaciński Z. & Tomiałojć L. 2016. Long-term changes in the Polish breeding avifauna – winner and loser species, 1851-2010. Vogelwelt 136: 225-239. • Tomiałojć L. 2017. Human initiation of synurbic populations of waterfowl, raptors, pigeons and cage-birds. In: Margui E. & Hedblom M. (ed.) – Ecology and conservation of birds in urban environments. Springer Verlag, Switzerland. Zgłasza: Jerzy_m23 (dyskusja) 10:49, 30 sty 2019 (CET)

 • Podstawą do zmian w Wikipedii są informacje opublikowane w wiarygodnych i ogólnodostępnych mediach. Może to być witryna Muzeum, może to być muzealne pismo (wiele muzeów wydaje rozmaite periodyki, w których opisują (między innymi) swoich pracowników. Nie może być źródłem dla Wikipedii tekst przesłany tutaj, oświadczenie ani nieopublikowane dokumenty. Ciacho5 (dyskusja) 11:03, 30 sty 2019 (CET)
 • To wszystko co pisze Ciacho, to prawda. Niemniej jednak, jeżeli Gpedia napisała, że Tomiałojć kandydował do Parlamentu Europejskiego, a bohater biogramu temu zaprzecza - to problem ma Gpedia. I Gpedia powinna być wdzięczna, że bohater biogramu jest życzliwie nastawiony, współpracuje i wskazuje błędy. --95.41.144.77 (dyskusja) 11:13, 30 sty 2019 (CET)

Prawda jest tez ze kazda informacja pozbawiona zrodel moze byc usunieta. Info o kandydowaniu w wyborach bylo bez zrodel, usunalem je. Przepraszwam za brak polskich liter. Pozdrawiam serdecznie Orioluss (dyskusja) 11:59, 30 sty 2019 (CET)

A ja przywróciłem, dodając niezwykle wiarygodne w tym zakresie źródło. Andrzei111 (dyskusja) 12:07, 30 sty 2019 (CET)
Żeby nie było żadnych wątpliwości: protokół, z którego jasno wynika, że był kandydatem w dniu głosowania (mógłby zostać skreślony wcześniej i wtedy nie uważać się za kandydującego w tych wyborach) Papageno (Pisz do mnie tu) 18:19, 17 lut 2019 (CET)
Dodałem do biogramu publikacje ww. Kenraiz (dyskusja) 08:48, 13 lut 2019 (CET)

Instytut Filmowy w Krakowie

Status: nowe

- nie było czegoś takiego jak w tym tekście. Nie było żadnej szkoły filmowej przy bazie F WP... to wszystko to brednie..... tekst pozbawiony minimum wiedzy historyczne,j wszystko pomieszane... Zgłasza: Waldemar Ludwisiak 31.183.237.243 (dyskusja) 22:08, 29 sty 2019 (CET)

Powiat ostrowski (województwo mazowieckie)

Status: trwa dyskusja

W II Rzeczpospolitej mieszkał w powiecie jeden Awar. Link prowadzi do ludu Awarów/Obrów. Historia tego ludu kończy się w IX wieku. Czyżby jeden ocalał i przeżył aż do wieku XX? Zgłasza: Bałabuszkin 89.69.164.245 (dyskusja) 13:18, 29 sty 2019 (CET)

Zgaduję, że Awarowie (naród kaukaski). Do sprawdzenia. WTM (dyskusja) 13:30, 29 sty 2019 (CET)

Eugeniusz Korbut

Status: trwa dyskusja

Eugeniusz Korbut miał 3 córki. Pierwsza najstarsza - Żenia była dwukrotnie zamężna. Pierwszym mężem był jakiś arystokrata angielski. Drugim, oficer Wojska Polskiego. Zginęła 2 lub 3 września 1939 podczas ewakuacji taborem wojskowym pod Grójcem. Pochowana razem z żołnierzami poległymi w czasie ostrzłu konwoju na cmentarzu przed Grójcem od strony Warszawy. Druga, Helena, Pierwszym mężem był oficer armii carskiej o nazwisku Warfołomiejew. Na początku rewolucji umożliwił jej ucieczkę do Polski z synem Borysem. Po rewolucji otrzymała informację z PCK o śmierci męża (która była nieprawdą). Wyszła ponownie za mąż za Włodzimierza Gintowt-Dziewałtowskiego. Z tego małżeństwa urodziła się 06.01.1929 roku córka Irena. Mieszkali w Warszawie na Mokotowie, później na Saskiej Kępie na ul. Zakopiańskiej (Wał Miedzeszyński 820/3). Jako że Włodzimierz był porucznikiem w stanie spoczynku, pracował przed wojną jako jeden z dyrektorów w Wedlu. Po wojnie uruchamiał fabrykę cukierków w Gdańsku (poniemiecką). Zmarł w 1958 roku w szpitalu gruźliczym, pochowany w Gostyninie. Helena zmarła w roku 1978. Pochowana na Cmentarzu prawosławnym w Warszawie. Trzecia: Wiera lub Wira. Niezamężna. W czasie wojny tłumaczka w Łódzkim Getcie. Mieszkała razem z siostrą w W-wie. Zmarła w 1986 roku. Pochowana razem z siostrą Heleną. Zgłasza: Marek Jakowicki (wnuk Heleny i Włodzimierza, syn Ireny) - tel. mob. 601355456 37.248.209.43 (dyskusja) 13:04, 29 sty 2019 (CET)

 • Potrzebne jest źródło zgodne z zasadą weryfikowalności, czyli ogólnodostępne i wiarygodne, żeby informacje o liczbie córek (reszta jest nieważna) wpisać do artykułu. Własne, nieopublikowane badania genealogiczne nie wystarczą. Ciacho5 (dyskusja) 14:59, 29 sty 2019 (CET)

Star Trek: Discovery

Status: trwa dyskusja

Brak podanego źródła dla fabuły poszczególnych odcinków, a przynajmniej dla niektórych spośród nich opis jest co najmniej nieprecyzyjny (np. odcinek 2 - użycie autodestrukcji to samobójczy atak? :)) Zgłasza: Zwiastun2010 (dyskusja) 10:29, 28 sty 2019 (CET)

No, to jest jakby adekwatne określenie na wysadzenie własnego statku razem z wrogim, może jeśli jakoś przeżył - nie widziałem to nie wiem - to lepiej by to inaczej nazwać, ale wydaje mi się że to nie miejsce żeby wytykać brak źródeł dla fabuły (samo dodawanie źr. do fabuły jest kontrowersyjne) czy jakieś dyskusyjne kwestie. Mithoron (pedo mellon) 17:44, 29 sty 2019 (CET)
W zasadzie weryfikowalności nie widzę informacji na ten temat. Ja akurat oglądałem, więc mógłbym poprawić, ale nie widzę sensu, jeśli po chwili ktoś to usunie powołując się na brak źródeł. Gdzie można zgłaszać takie sprawy w takim razie? Zwiastun2010 (dyskusja) 12:12, 30 sty 2019 (CET)

Ataki na farmy w Południowej Afryce

Status: nowe

Proszę o pomoc doświadczonych wikipedystów. Wracam tu pod dłuższej przerwie, bo treści z tego artykułu okazały się dla mnie wybitnie podejrzane.

Artykuł przedstawia kontrowersyjne tezy bez podania rzetelnych źródeł.

Ogólnie artykuł ma zupełnie inny wydźwięk niż en:South_African_farm_attacks. Zgłasza: Stiepan Pietrov (dyskusja) 16:41, 27 sty 2019 (CET)

@Stiepan Pietrov Tu nie potrzeba akceptacji i konsultacji. Informacje bez źródeł lub oparte o mało wiarygodne zawsze można zastąpić opierając się na wiarygodnych źródłach. Kenraiz (dyskusja) 08:50, 13 lut 2019 (CET)

Star 20

Status: nowe

Na zdjęciu jest Star 25 a nie Star 20. Widać to nawet po powiększeniu zdjęcia na znaczku firmowym umieszczonym na atrapie. Tu link do strony ze zdjęciem "właściwego" Stara 20 www.smartage.pl/wp-content/uploads/2017/09/6-14.jpg Zgłasza: panwu 5.173.168.98 (dyskusja) 01:35, 27 sty 2019 (CET)

Hermann Balck

Status: trwa dyskusja

Artykuł jest generalnie napisany dość swobodnym stylem, a wśród wielu informacji mamy taką oto: "1 listopada 1941 roku mianowany generałem wojsk szybkich, pół roku później zostaje dowódcą 11 Dywizji Pancernej, wchodzącej w skład Grupy Armii Południe. W sierpniu 1942 roku awansowany do stopnia generała majora". Czy ktoś poza Autorem tych słów słyszał coś może o "generale wojsk szybkich", z którego można było awansować na najniższy w Wehrmachcie stopień generalski, czyli generała majora? Zgłasza: Stansas (dyskusja) 21:44, 26 sty 2019 (CET)

 • Tako rzecze Lexikon der Wehrmacht: Am 1. November 1941 wurde er zum General der Schnellen Truppen ernannt. 5.173.145.51 (dyskusja) 06:41, 28 sty 2019 (CET)
  • Rzeczywiście (na ile znam niemiecki) - ale tak czy owak mamy do czynienia z informacją w oczywisty sposób błędną. Nie podają jej zresztą inne wersje Wiki, łącznie z "macierzystą", czyli niemiecką.--Stansas (dyskusja) 10:46, 29 sty 2019 (CET)
  • Stanowisko "Chef der Schnellen Truppen" przy OKH zajmował również Guderian, później nazwa została zmieniona na "Inspekteur der Schnellen Truppen / Panzertruppen". --Kriis bis (dyskusja) 13:41, 1 lut 2019 (CET)

Rafael Caldera

Status: nowe

Jakiś błąd jest w tym fragmencie - "Podczas pierwszej kadencji rząd Caldery podkreślił zerwanie z nauką Íngrid Betancourt, która odmawia Wenezueli dyplomatycznego uznania zarówno przy prawicowych jak i lewicowych rządach, ponieważ dochodziły do władzy przez siły wojskowe." W trakcie jego pierwszej kadencji p. Ingrid Betancourt była dzieckiem, poza tym była ona zwiazana z Kolumbia a nie Wenezuela. Prawdopodobnie chodzi o bylego prezydenta Wenezueli Romulo Betancourta, ale tez nie jestem pewien czy mial on taka nauke. Zgłasza: Axel 37.248.158.127 (dyskusja) 21:23, 25 sty 2019 (CET)

Bejt din

Status: nowe

"Od czasów Stefana Batorego w Lublinie zbierał się sejm żydowski (Waad Arba Aracot)", a w haśle Sejm Czterech Ziem: "Obradował zazwyczaj dwa razy do roku w czasie jarmarków w Lublinie i Jarosławiu". Zgłasza: 46.112.81.71 (dyskusja) 16:21, 25 sty 2019 (CET)

Pomnik Wdzięczności Armii Radzieckiej w Kodniu

Status: nowe

W 2018 r. zdemontowano obelisk upamiętniający żołnierzy radzieckich

www.slowopodlasia.pl/wiadomosci/4354,gmina-koden-pomnik-radziecki-oddadza-na-bialorus

podlasie24.pl/powiat-bialski/region/odsloniecie-pomnika-odzyskania-niepodleglosci-w-kodniu-27e14.html Zgłasza: Julia 217.96.186.104 (dyskusja) 11:59, 25 sty 2019 (CET)

iKON (zespół muzyczny)

Status: wykonane

Nie stosujemy zapisów stylizowanych w tytułach artykułów, więc powinno być chyba Ikon, ew. IKon jeśli mamy uszanować to, że "K" oznacza tu Koreę? Czy jest na sali jakiś językoznawca? (interwiki; artykuł okraszony jest szablonem {{małą literą}}) Zgłasza: SpiderMum (dyskusja) 01:04, 25 sty 2019 (CET)

 • @SpiderMum, a do czego tu potrzebny językoznawca? Rzecz rozbija się o „kreatywne” podejście do alfabetu oraz zasady przyjęte w Wikipedii: czy to respektować, czy też ignorować i dostosowywać do zasad ortografii polskiej. Wydaje mi się, że w polskiej Wikipedii przeważa to drugie (por. Muzeum Historii Żydów Polskich Polin, gdzie zapisano: „Muzeum Historii Żydów Polskich Polin (stylizowane na Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN)”), ale z drugiej strony widzę też mBank. Ale językoznawca tu wiele do powiedzenia mieć nie będzie. Maitake (dyskusja) 18:30, 25 sty 2019 (CET)
Zmieniłam jak widać, bo ile można się zastanawiać. SpiderMum (dyskusja) 03:05, 19 lut 2019 (CET)

Keramejkos

Status: trwa dyskusja

"Do Eleusis, biegła tędy Święta Droga - Iera Odos". Chyba "Hiera Hodos": starożytne nazwy transkrybuje się zgodnie ze starożytną (i to klasyczną) fonetyką. Zgłasza: 79.184.123.239 (dyskusja) 18:15, 24 sty 2019 (CET)

Zgadza się, wpis dokonany przez autora forsującego zapis nowogrecki. Litwin Gorliwy Odpowiedz zoilowi 22:15, 27 sty 2019 (CET)

Adam Asanov

Status: nowe

W bazie ZAiKS widnieje jako Adam Chiusein Asanow i tak powinno być w artykule. Można sprawdzić pod adresem online.zaiks.org.pl/WorkCatalog/do?m=workList&m1=main&m2=catalog - tam wystarczy wpisać tytuł utworu np. Bałkanica i pojawią się dane wykonawcy i kompozytora. Zgłasza: rotmiszcz 104.248.242.85 (dyskusja) 08:55, 24 sty 2019 (CET)

Mirełe Efros

Status: trwa dyskusja

"Kraj produkcji Polska". Chyba nie. Zgłasza: 46.112.81.71 (dyskusja) 22:10, 23 sty 2019 (CET)

 • Dziwne jest też stwierdzenie „niemy film fabularny z 1912 r. w języku jidysz”. Mógł co prawda mieć plansze z napisami w jidysz, ale to trudno będzie stwierdzić, jeśli (jak podaje Film Polski) film się nie zachował. Maitake (dyskusja) 11:24, 24 sty 2019 (CET)
 • Dla mnie jednak stwierdzenie „film niemy w języku X” jest pozbawione sensu. Język, jakim się reżyser na planie komunikował z aktorami, nie ma najmniejszego znaczenia. A jak film jest niemy, to język w rachubę nie wchodzi (chyba że na planszach). Postaram się to jednak jeszcze sprawdzić w Filmie żydowskim w Polsce Grossa, może tam będzie jakieś wyjaśnienie. Maitake (dyskusja) 12:11, 24 sty 2019 (CET)
  • Większym problemem jest akurat nazywanie go polskim. — Paelius Ϡ 13:48, 26 sty 2019 (CET)
 • Gross pisze o Polsce (czy częściej: Warszawie / Wilnie) okupowanej przez Rosję czy też pod zaborem rosyjskim, stąd filmy powstałe na terenach, które po pierwszej wojnie światowej znalazły się w granicach Polski, określa on jako powstałe w Polsce (nie znalazłem u niego stwierdzenia: „filmy polskie”). Film żydowski definiuje jako film o tematyce żydowskiej, przygotowany przez żydowskich producentów dla żydowskich widzów, dodając dalej, że w epoce kina dźwiękowego były to filmy w jidysz, ale nie widzę powodu, by nie włączyć również tych po hebrajsku, natomiast kino nieme to sprawa bardziej skomplikowana, ale postanawia włączyć tu filmy o treści niewątpliwie żydowskiej (skracam te cytaty, nieraz dość znacznie). Omawiając film Mirele Efros (s. 22–23) w ogóle nie wspomina o kwestii języka, podobnie jak w przypadku innych filmów niemych, które uwzględnia w swej książce. Charakterystyczne, że pierwszy rozdział nosi u niego tytuł Film żydowski w Polsce przed I wojną światową, a drugi: Żydowski film niemy w Polsce niepodległej, czyli charakteryzuje te filmy jako żydowskie, a nie jidyszowe, ale jednak w Polsce, nawet przed pierwszą wojną. Dlatego proponowałbym w pierwszym zdaniu hasła zamiast: polski niemy film fabularny z 1912 r. w języku jidysz napisać raczej: żydowski niemy film fabularny z 1912 r. Inna sprawa, co począć z miejscem produkcji, wskazanym jako Polska, ale to dotyczy wszelkich bytów i zdarzeń pod rozbiorami. Maitake (dyskusja) 14:15, 26 sty 2019 (CET)
  • Formalnie i praktycznie to Wilno nie znajdowało się w Polsce przed 1920. Stąd dla mnie akurat bardziej rażące jest określenie polski. Ale najważniejszy jest przekaz opracowań. Co my sobie myślimy jest akurat pomijalne. — Paelius Ϡ 14:40, 26 sty 2019 (CET)
 • Rozbudowałem i uźródłowiłem hasło. Poprawiłem albo usunąłem informacje, które uznałem za błędne (np. tę o języku). Co do kraju produkcji (w infoboksie), to nadal nie mam pewności, wpisałem Imperium Rosyjskie, ale może powinno być Królestwo Polskie (kongresowe) – niech jakiś historyk zadecyduje, gdzie wówczas leżała Warszawa. Maitake (dyskusja) 17:18, 26 sty 2019 (CET)
  • Nie jest istotne akurat co Ty uważasz za błędne. Ważny jest przekaz opracowań. Ja mogę się zżymać na ignorancję historyczną ogółu filmoznawców, ale w zakresie filmoznawstwa nie zamierzam zmieniać czegoś wbrew przekazowi opracowań (jeśli nie jest to lapsus calami). — Paelius Ϡ 23:50, 26 sty 2019 (CET)
  • Opis "film niemy w języku" sugeruje, że język dotyczy napisów, ale rzeczywiście lepiej napisać "polski film niemy z napisami w języku jidysz". Oczywiste i opisane dokładnie, że akurat zdecydowana większość ówczesnych producentów i reżyserów filmowych (oraz duża część scenarzystów, twórców muzyki, śpiewaków i trochę mniej aktorów) to byli spolonizowani Żydzi lub Polacy pochodzenia żydowskiego, 2-języczni lub (najwięksi pisarze) już wychowani w języku polskim i to inny temat (podobnie, jak że w czasach zaborów, do jakiej tożsamości i realiów odwołuje się film i literackie źródło oraz jak się określali poszczególni twórcy filmów, mieszkający w Wilnie i Warszawie lub Lwowie i Krakowie, lub Poznaniu i Gdańsku - opisywać polskich poetów powstańczych jako rosyjskich, czy negować polskość polskich wojskowych w armii carskiej podbijającej Azję?),, nie dzielić nas sztucznie!

Tumult toruński

Status: nowe

Artykuł nie jest encyklopedycznie neutralny. Np. wyrażenie "Sprawę tę można było rozwiązać inaczej" nie powinno znajdować się w takim tekście (z logicznego punktu widzenia - każdą sprawę można rozwiązać inaczej).

Fragment "konsekwencje" wygląda jak biedna notka uczniaka. Zgłasza: 83.9.147.134 (dyskusja) 18:35, 22 sty 2019 (CET)

Herb Cedyni

Status: trwa dyskusja

Herb Cedyni opublikowany w Wikipedii nie jest prawidłowy, nie zgadza się z opisem. Tu jest link do prawidłowego herbu Cedyni www.cedynia.pl/17-gmina/7-herb Zgłasza: R. Matecki Muzeum Regionalne w Cedyni 2A01:11BF:421:AC00:44D1:1067:E88D:D895 (dyskusja) 12:25, 22 sty 2019 (CET)

Zachęcam więc do opublikowania właściwego herbu w miejsce File:POL Cedynia COA 1.svg (wymagane jest założenie konta, ale to trwa moment). Michał Sobkowski dyskusja 16:36, 22 sty 2019 (CET)
Koło można poprawić, natomiast ten srebrny podkład jest heraldycznie błędny. Kolor srebrny w heraldyce oddaje się kolorem białym. — Paelius Ϡ 10:00, 30 sty 2019 (CET)

Medal „60-lecia wyzwolenia Ukrainy spod okupacji faszystowskiej”

Status: trwa dyskusja

Nazwa jest słabo przetłumaczona. 60 років визволення України від фашистських загарбників to raczej "60 lat wyzwolenia Ukrainy od faszystowskich najeźdźców" Zgłasza: 54.37.73.105 (dyskusja) 15:02, 20 sty 2019 (CET)

 • „60 lat wyzwolenia” nie ma po polsku sensu (brzmi trochę jak 60 lat wyzwalania), mogłoby być „60 lat od wyzwolenia”, ale po polsku tradycyjnie używa się w takich przypadkach właśnie określenia sześćdziesięciolecie. Z kolei ukr. загарбник to wprawdzie jest „zaborca, grabieżca, najeźdźca” (tak słownik Hrabca i Zwolińskiego), ale niespecjalnie pasuje to stylistycznie: mogłoby się odnosić do czasów dużo wcześniejszych niż XX wiek, a poza tym w języku polskim w nazwach odznaczeń raczej się nie używa wyrazów tak silnie nacechowanych emocjonalnie. W sumie obecna wersja najbardziej odpowiada tradycji nazewnictwa polskiego. A że nie jest dosłowna – tłumaczenia dosłowne zazwyczaj są nieakceptowalne. Jeśli nie ma ustalonej nazwy polskiej, to taka jest całkiem niezła. Maitake (dyskusja) 22:16, 20 sty 2019 (CET)

Punkt dymienia

Status: nowe

Punkt dymienia masła klarowanego w tabeli jest 200-205 stopni C. Gdy kliknę w "masło klarowane" to na jego stronie punkt dymienia napisaliście minimum 235 st C. Rażąca rozbieżność. Zgłasza: Grzesiek 2A02:A318:813A:6400:10D4:70A9:BEC7:D514 (dyskusja) 16:24, 19 sty 2019 (CET)

Kyanit

Status: nowe

Ten minerał występuje w polskich źródłach jako dysten albo cyjanit. Encyklopedia PWN ma artykuł o dystenie, gdzie drugą nazwą jest cyjanit. Kyanitu zaś nie ma. Podobnie PWN-owski słownik języka polskiego. Cyjanit jest też w starszych źródłach: u Doroszewskiego (1969), w słowniku warszawskim (1900): „cyjanit -u, lm -y, błękiciec min. kamień szlachetny, odmiana dystenu.” Mały słownik geologiczny (1966, widoczny na Google Książki): Dysten, cyjanit — minerał, krzemian glinu (Al^SiOs). Źródeł na nazwę cyjanit, zwłaszcza słownikowych, jest znacznie więcej. Zgłasza: Okcydent (dyskusja) 21:18, 18 sty 2019 (CET)

Sąd Ostateczny (obraz Hansa Memlinga)

Status: trwa dyskusja

Sąd Ostateczny Memlinga to scena nocna. Centralny panel przedstawia Chrystusa ukazanego na złotym tle (symbolizującym boskość), zasiadającego na tęczy. Tęcza w nocy? Niby możliwe, ale... Poza tym dobrze widoczny krajobraz. Zgłasza: 46.112.81.71 (dyskusja) 20:51, 18 sty 2019 (CET)

 • Nie wskazano błędu. Boston9 (dyskusja) 16:11, 21 sty 2019 (CET)
 • Ależ wskazano: według autora zgłoszenia scena, wbrew opisowi, nie jest nocna. Wireonek (dyskusja) 17:31, 22 sty 2019 (CET)

Halina Łozko

Status: nowe

Hałyna albo Galina, nie Halina Zgłasza: xaxol 212.8.249.181 (dyskusja) 08:16, 18 sty 2019 (CET)

Hałyna albo Galina, ale koniecznie również Halina, bo taką pisownie zastosowano w polskim tłumaczeniu publikacji Rodzima wiara ukraińska, Wrocław 1997. --WTM (dyskusja) 12:35, 18 sty 2019 (CET)

Julian Feliks Folik

Status: nowe

Z treści artykułu ani z przypisów nie wynika w najmniejszym stopniu ten stopień pułkownika. Zgłasza: Stansas (dyskusja) 23:47, 17 sty 2019 (CET)

Ziuta Hartman

Status: trwa dyskusja

Była współorganizatorem spotkań byłych więźniów obozów zagłady. Zapewne chodzi o obozy koncentracyjne (lub getta?). Zgłasza: 46.112.81.71 (dyskusja) 22:20, 17 sty 2019 (CET)

Dodałem link do Obóz zagłady, żeby nie trzeba było zgadywać w przypadku nieznajomości terminu. Kenraiz (dyskusja) 22:38, 18 sty 2019 (CET)
Ale chodzi o to, że to prawdopodobnie nie były obozy zagłady.

[Konflikt edycji]

 • @Kenraiz, tu nie chodzi chyba o nieznajomość terminu, a o sprzeczność logiczną. Zgodnie z definicją, obóz zagłady to „obóz zorganizowany przez nazistowskie Niemcy w okresie II wojny światowej, którego celem było natychmiastowe uśmiercanie przywożonych tam ludzi”. Stąd trudno nawet mówić o więźniach, a wspominanie o organizacji „spotkań byłych więźniów obozów zagłady” może być potraktowane jako niesmaczny żart – obóz zagłady to nie było coś, co się przeżywało. Maitake (dyskusja) 11:15, 19 sty 2019 (CET)
  Ok, nie ma nad czym dyskutować – ta informacja nie ma źródła, więc ją wyrzucam z biogramu. W zasadzie poza ogryzkiem w postaci definicji całość może być wyssana z palca – nie ma źródeł. Kenraiz (dyskusja) 11:24, 19 sty 2019 (CET)
  Tutaj jest wspomniane o tych spotkaniach: https://www.um.warszawa.pl/sites/default/files/attach/aktualnosci/honorowi.pdf a zostało dodane w tej edycji, tylko że ów link poszedł do l. zewnętrznych zamiast jako przypis. https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Ziuta_Hartman&diff=next&oldid=42743209 Natomiast jeśli chodzi o przeżywanie obozów zaglady, to zdaje się, że choćby Auschwitz był takowym, a (na szczęście) byli ludzie, którym udało się go przeżyć. Bo wiecie, cele - w tym wypadku na szczęście, chociaż niewielkie to szczęście - nie zawsze zostają osiągnięte. Wireonek (dyskusja) 17:37, 22 sty 2019 (CET)
  Precyzyjniej - obozem zagłady był Auschwitz II (Birkenau). Główny obóz (Auschwitz I) był obozem koncentracyjnym. Obozy zagłady przeżyli nieliczni. Ziuta Hartman nigdy nie była w obozie zagłady. W polskim piśmiennictwie (zwłaszcza nienaukowym) terminy "obóz koncentracyjny" i "obóz zagłady" bywają mylone ze sobą.

Telewizja

Status: trwa dyskusja

link podaje nieprawdziwe dane: "Pierwsza transmisja telewizyjna, z Londynu do Nowego Jorku, odbyła się 27 stycznia 1928r. W dniu 3 lipca 1928 roku w Londynie odbyła się transmisja telewizyjna w kolorze (...)" Zgłasza: cizin@go2.pl 146.198.145.153 (dyskusja) 19:49, 15 sty 2019 (CET)

"Podaj jak najbardziej szczegółowe informacje dotyczące błędu, sama informacja, że jest błąd nie wystarczy." Michał Sobkowski dyskusja 22:28, 15 sty 2019 (CET)

Ujejsce

Status: nowe

"W starej części dzielnicy zabudowa jest typowo wiejska. W nowej budownictwo wielorodzinne (m. in. przekształcone w bloki mieszkalne dawne hotele robotnicze dla budowniczych huty "Katowice")." Tzw. osiedle robotnicze i znajdujące się tam bloki są częścią Ząbkowic względnie samodzielnym osiedlem. Zgłasza: 188.147.100.180 (dyskusja) 13:27, 15 sty 2019 (CET)

Tama Trzech Przełomów

Status: nowe

Śródmieścia Wanxian, Fulin i Chongqing mają się bardzo dobrze. Poza tym to nie są trzy wielkie aglomeracje, a jedna aglomeracja Chongqing, do której zaliczają się Wanxian (Wanzhou) i Fulin. Zgłasza: Andrzej 82.145.93.51 (dyskusja) 13:08, 15 sty 2019 (CET)

Sitemap

Status: trwa dyskusja

Additional content before and after "code" Zgłasza: FxJerzy (dyskusja) 11:43, 15 sty 2019 (CET)

FxJerzy napisz konkretnie na czym polega błąd. Uwaga: zmieniłem znacznik z "code" na "source". Michał Sobkowski dyskusja 13:28, 15 sty 2019 (CET)

Walery Eljasz-Radzikowski

Status: trwa dyskusja

Radzikowski nie namalował obrazu Matki Bożej w Mnikowie. Nie ma na to ani jednego dowodu pisanego. W czasie jego powstania przebywał w Monachium. Obraz ten został namalowany przez Izydora Jabłońskiego. Zachęcam do zapoznania się z dowodami, które znajduj się w bibliotece Jagiellońskiej. Zgłasza: Ula 83.4.165.71 (dyskusja) 21:03, 14 sty 2019 (CET)

 • Jeżeli masz dostęp do tych dowodów z BJ, to po prostu dopisz stosowną informację do artykułu. [1] z tego wynika, że rzeczywiście coś jest na rzeczy, chociaż W E-R jest uznawany "tradycyjnie" za autora - więc nie można go zupełnie pominąć w haśle, tylko raczej opisać kontrowersję, z czego wynikało błędne przypisanie autorstwa itd. No ale to można zrobić po zajrzeniu choćby do tej "Ziemi Lisieckiej", i dopisując odpowiedni przypis/przypisy do artykułu. Wireonek (dyskusja) 09:41, 15 sty 2019 (CET)

Suweren (politologia)

Status: nowe

Na czele rodziny królewskiej stoi aktualnie panujący król lub królowa. Do rodziny tej zaliczani są: * rodzice i bezpośrednie rodzeństwo panującego króla oraz ich małżonkowie, * dzieci i wnuki panującego króla oraz ich współmałżonkowie (chyba że z jakichś powodów zostaną wykluczeni z rodziny królewskiej). Brak (chyba) małżonka(ki) królowej(króla). Zgłasza: 46.112.81.71 (dyskusja) 20:00, 13 sty 2019 (CET)

Imiona celtyckie

Status: nowe

dlaczego link od celtyckiego imienia Ursula prowadzi do łacińskiej Urszuli? Zgłasza: Bałabuszkin 89.69.164.245 (dyskusja) 19:42, 12 sty 2019 (CET)

I Philomena, Pawly, Peter, Suzanna, Vanessa...

Logatom

Status: trwa dyskusja

Podane jest, jakoby u Chmielewskiej były wykorzystywane do sprawdzania transmisji radiowej. Zdaje mi się, że chodziło o telefony, ale może mylę książki. Zgłasza: Ciacho5 (dyskusja) 17:24, 12 sty 2019 (CET)

Patrząc na tę edycję błąd jest wątpliwy. Kicior99, co Ty na to? Michał Sobkowski dyskusja 23:11, 12 sty 2019 (CET)
Sprawdziłem sam w książce, ale nie chce mi się czytać całości, więc wspomagam się moją ułomną pamięcią - wprawdzie słowa te podane są Joannie przez telefon (to na pewno), ale jest to informacja o ich nieudanym odbiorze podczas transmisji radiowej (tak pamiętam). Michał Sobkowski dyskusja 23:25, 12 sty 2019 (CET)
Niedawno czytałem. Dobrze pamiętasz. Marcowy Człowiek (dyskusja) 23:56, 12 sty 2019 (CET)
 • W tym haśle jest chyba jeszcze inny błąd. Jeśli dobrze rozumiem definicję, zamiast „przykłady polskich logatomów” oraz „wymienione w niej logatomy” powinno chyba być: „wyrazy utworzone z logatomów”, bo niemal wszystkie z tych przykładów mają więcej niż jedną sylabę, a logatom to ponoć właśnie sylaba (tak w definicji). Maitake (dyskusja) 23:32, 12 sty 2019 (CET)
  Wywołany do tablicy odpowiadam: czytałem dawno, ale pamiętam, że chodziło o jakieś urządzenie radiowe. Przez telefon kontaktowała się bohaterka i taką drogą uzyskiwała informacje o logatomach. A Maitake ma rację. kićor =^^= 16:05, 13 sty 2019 (CET) (na długim wikiurlopie)
 • Kwestię „wyrazów utworzonych z logatomów” poprawiłem w haśle. Sprawę urządzenia wykorzystanego w książce Chmielewskiej pozostawiam, bo nie czytałem. Maitake (dyskusja) 21:33, 1 lut 2019 (CET)

Pamięć epizodyczna

Status: nowe

Dzień dobry, jestem studentką psychologii i ostatnio, kiedy przejrzałam stronę na temat "pamięci epizodycznej" w Wikipedii, zorientowałam się, że jest to błąd. Wszystkie informacje, które są zawarte na stronie nt. "pamięci epizodycznej" tak naprawdę są to "pamięci autobiograficzne". Pamięć autobiograficzna dotyczy wydarzeń w których sama jednostka brała udział. Natomiast w pamięci epizodycznej jednostka nie brała wcale udziału, tylko zapamiętuje przeszłe epizody/wydarzenia z zasłyszanych bądź przeczytanych rzeczy, np. z telewizji, z gazet, z dokumentów historycznych. Takie szczegóły można znaleźć w książce Nęckiego "Psychologia poznawcza" w 9 rozdziale, gdzie wszystko tam jest dokładnie opisane. Zgłasza: Natalia 176.221.121.31 (dyskusja) 22:45, 10 sty 2019 (CET)

Zmierzch (film)

Status: trwa dyskusja

W sekcji "Obsada" występuje błąd w podaniu wieku poszczególnych wampirów. Np. Emmet Cullen nie może być starszy od Rosalie Hale, skoro został przemieniony conajmiej kilkanaście lat po niej. Rosalie nie może mieć 230 lat skoro udorastała w czasach wielkiego kryzysu. Alice Cullen nie moze mieć 240 lat skoro urodziła się w roku 1901. NIe jestem pewna też co do poprawności wieku Edwarda. Esme została przemieniona po Edwardzie (Edwad był pierwszy pisklęciem Carlisle'a), więc nie może być od niego starsza. Nie poprawiam faktów osobiście, gdyż opieram się tylko na faktach, które pamiętam po jednokrotnym wypożyczeniu książki. Jestem jednak pewna, że informacje dotyczące wieku, podane na tej stronie, są błędne. Zgłasza: Alicja Spring 2A02:A312:C644:5100:B1E5:27D4:1337:C7AD (dyskusja) 20:06, 10 sty 2019 (CET)

 • Uwaga (może istotna, a może bez znaczenia – nie wiem, bo pojęcia nie mam o fabule): zgłaszająca pisze „opieram się tylko na faktach, które pamiętam po jednokrotnym wypożyczeniu książki”, a zgłoszenie dotyczy filmu. Maitake (dyskusja) 20:15, 10 sty 2019 (CET)

Edward Osóbka-Morawski

Status: trwa dyskusja

Jest takie zdanie: Przebywał w ZSRR do 27 lipca 1944, w tym samym dniu podpisał tajne porozumienie z Wiaczesławem Mołotowem w sprawie uznania linii Curzona za wschodnią granicę Polski, a następnie, jako przewodniczący powołanego w Moskwie Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego. więc brakuje fragmentu o tym co następnie Zgłasza: Maciej 46.22.167.131 (dyskusja) 10:34, 10 sty 2019 (CET)

Pierwotnie zdanie miało dalszy ciąg: "...został przetransportowany do Chełma". Tę końcówkę usunął po kilku dniach user:Andros64. Andros64, zajmiesz się tym? Michał Sobkowski dyskusja 10:55, 10 sty 2019 (CET)

Staw Małgorzata

Status: trwa dyskusja

Sztuczny czy naturalny? Tu zgloszono, ze sztuczny Zgłasza: 109.233.47.132 (dyskusja) 07:13, 7 sty 2019 (CET)

 • Jest inny problem - otóż w tekście mamy zabawny kwiatek: "zbiornik sztuczny, stanowiący rezerwę wody dla elektrowni św. Jerzego, usytuowanego przy ulicy Szopienickiej w Katowicach". Z tego zwrotu wynika ni mniej, ni więcej, tylko że w Katowicach przy ul. Szopienickiej zlokalizowany jest święty Jerzy! Być może zatem ktoś dobrze znający topografię miasta rozstrzygnie, czy przy tej ulicy usytuowany jest ten staw, czy też elektrownia. --Stansas (dyskusja) 09:43, 7 sty 2019 (CET)
 • E, rozwiązanie tego problemu to jedno kliknięcie w koordynaty stawu w haśle. Przy tej ulicy położony jest i staw, i kopalnia, aczkolwiek dość oddalone. Literówka poprawiona. Michał Sobkowski dyskusja 16:34, 7 sty 2019 (CET)
  • Błąd gramatyczny, a nie literówka. — Paelius Ϡ 08:51, 14 lut 2019 (CET)

Daniel Halicki

Status: trwa dyskusja

Analogicznie do Konrada mazowieckiego nie powinno być czasem Daniel halicki? Zgłasza: 188.146.81.140 (dyskusja) 13:52, 6 sty 2019 (CET) 188.146.81.140 (dyskusja) 13:52, 6 sty 2019 (CET)

Trzeba sprawdzić współczesną genealogiczną literaturę przedmiotu. Wnioskowanie per analogiam nie wchodzi w rachubę. — Paelius Ϡ 14:56, 6 sty 2019 (CET)
 • Dariusz Dąbrowski w swojej biografii króla Daniela oraz w genealogii Mścisławowiczów (jednej z wielu gałęzi Rurykowiczów, z której wywodził się Daniel) unika zapisu Daniel halicki bądź Daniel Halicki, pisząc zazwyczaj Daniel Romanowicz. A przy imionach innych ruskich książąt przymiotniki odmiejscowe (np. kijowski, czernichowski, perejesławski, nowogrodzko-siewierski) pisze konsekwentnie z małej litery. --Kriis bis (dyskusja) 21:50, 23 sty 2019 (CET)

Stan Lee

Status: przeniesione do dyskusji hasła

Nie mógł być wieloletnim prezesem, skoro w dziale "Ikona popkultury" jest napisane, że był nim krótko - do czasu, aż się zorientował, że "taka funkcja wiąże się z finansami, a nie z procesem twórczym, który interesował go najbardziej." W angielskiej Wiki (w haśle o Marvel Comics) Lee jest podany jako Chairman, więc może raczej chodzi o przewodniczącego zarządu? Zgłasza: Jale (dyskusja) 04:17, 6 sty 2019 (CET)

Przeniosłem zgłoszenie do Dyskusja:Stan Lee. Za dwa dni usunę je z tej strony. MalarzBOT (dyskusja) 06:20, 20 lut 2019 (CET)

Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków (film)

Status: przeniesione do dyskusji hasła

Reklamowany przez Disneya jako pierwszy pełnometrażowy film animowany, w rzeczywistości był pierwszą amerykańską produkcją tego typu, po wymienianych ośmiu innych, z których jako pierwszy nakręcono w Argentynie („Peludópolis” z 1931 roku). W haśle Peludópolis można przeczytać: "Był czwartym na świecie wyprodukowanym pełnometrażowym filmem animowanym". Zgłasza: 164.126.147.68 (dyskusja) 22:08, 5 sty 2019 (CET)

Przeniosłem zgłoszenie do Dyskusja:Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków (film). Za dwa dni usunę je z tej strony. MalarzBOT (dyskusja) 06:20, 20 lut 2019 (CET)

Skrzetusko (osiedle w Bydgoszczy)

Status: nowe

Skrzetusko jest włączone w Osiedle Bielawy oraz częściowo Bartodzieje. Jako samodzielna jednostka aktualnie nie istnieje. Zgłasza: adas 2A01:117F:40E9:1200:C4E7:D42B:C447:1CD5 (dyskusja) 16:19, 29 gru 2018 (CET)

 • Nie ma to specjalnego znaczenia z uwagi na fakt posiadania samodzielności administracyjnej przed 1920 jako gmina. Niemniej dodałem, że nie jest to obecnie jednostka pomocnicza Miasta. 5.173.145.51 (dyskusja) 06:45, 28 sty 2019 (CET)

Podoficerska Szkoła Zawodowa Wojsk Inżynieryjnych nr 20

Status: nowe

PS W Inż w latach 1966-1967 znajdowała się we Wrocławiu i mieściła się na terenie OS W Inż im gen Jakuba Jasińskiego ,której ja niżej podpisany byłem absolwentem .Większość absolwentów PSZ zasiliła szeregi powstającego w Ełku Ośrodka Szkolenia Operatorów. Zgłasza: mjr w st.sp.Leopold Wędołowski 89.229.196.230 (dyskusja) 15:13, 20 gru 2018 (CET)

 • dysponujesz dokumentem lub innym "źródłem" który to potwierdza?--Kerim44 (dyskusja) 00:56, 26 sty 2019 (CET)
 • @Saper65 czy możesz odnieść się do tego--Kerim44 (dyskusja) 00:59, 26 sty 2019 (CET)

Gpedia:Strona główna

Status: stare

1. W Artykule na medal absurdalne stwierdzenie: „przegłos - wymiana samogłosek na umlauty”, zwłaszcza z linkowaniem do hasła umlaut (umlaut użyto tu w slangowym znaczeniu „samogłoska powstała w wyniku umlautu” albo nawet gorzej: „litera samogłoskowa z dwiema kropkami u góry”).
2. W tym samym miejscu: „Części mowy mogą występować w różnej kolejności […], aby położyć nacisk na inny element zdania” – czy rzeczywiście części mowy kładą na cokolwiek nacisk?
3. W Dobrym artykule: „Pod kanadyjską banderą do wybuchu II wojny światowej służył na zachodnim wybrzeżu Kanady, po jej rozpoczęciu zaś został przeniesiony do służby eskortowej na Atlantyku” – nie sposób pozbyć się wrażenia, że chodzi o rozpoczęcie Kanady.
4. W tym samym miejscu: brak spacji po kropce we fragmencie: „na Atlantyku.Odesłany w rejon”.
5. W Rocznicach pod rokiem 1703 zbędne zamknięcie kwadratowego nawiasu: „urodził się francuski] malarz”.
6. Tamże pod rokiem 1913 zbędne zamknięcie cudzysłowu (skoro jest kursywa): «katastroficznego filmu Ostatni brzeg». Zgłasza: Maitake (dyskusja) 11:13, 29 wrz 2018 (CEST)

Błędy w plikach

Plik:POL gmina Czosnów COA.svg

Status: stare

Na stronie widnieje nieaktualna wersja herbu Gminy Czosnów (chodzi o kształt tarczy). Jest ona wielokrotnie pobierana z waszej strony i wykorzystywana przez różne osoby. Pracuję w Wydziale Promocji Gminy Czosnów i chętnie prześlę właściwy plik. Zgłasza: UG Czosnów 80.52.228.122 (dyskusja) 10:52, 4 gru 2018 (CET)

Najlepiej aby plik ten był w publicznym miejscu, np. na stronie gminy. Jeśli nie ma takiej możliwości proszę o kontakt przez https://pl.wikipedia.org/wiki/Specjalna:E-mail/Wanted --Wanted (dyskusja) 21:21, 21 gru 2018 (CET)

Plik:Policki.svg

Status: stare

Mapa cokolwiek felerna (tyczy się to też wersji rastrowej), bo wynika z niej jakoby gmina Police nie obejmowała miasta Police, a gmina Nowe Warpno nie obejmowała miasta Nowe Warpno. — Paelius Ϡ 23:34, 11 lis 2018 (CET)

Mapa bez legendy to zawsze zagadka. Na tej i na innych mapach powiatów tej kategorii konsekwentnie biała linia jest granicą gmin, a żółta granicą miast w gminach miejsko-wiejskich. Papageno (Pisz do mnie tu) 14:35, 20 lis 2018 (CET)

Plik:Granice 1921 slask 1.png

Status: stare

Na mapie niepoprawnie wytyczona jest granica w okolicach Bielska. Jako część Górnego Śląska (we władaniu Habsburgów, czyli do 1918 r. części Austro-Węgier) Zgłasza: 195.20.212.88 (dyskusja) 10:03, 4 sie 2018 (CEST)

Dodałem też do dyskusji pliku: Dyskusja pliku:Granice 1921 slask 1.png. Drzewianin (dyskusja) 19:12, 13 sie 2018 (CEST)

Plik:European Union member states by form of government.svg

Status: stare

Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, Polska jest i zawsze będzie republiką parlamentarną, a nie pół-prezydencką, ponieważ jest to niedopuszczalne. Jak będzie zmiana ustroju to będzie. Zgłasza: Pepek94 5.172.236.72 (dyskusja) 13:37, 25 cze 2018 (CEST)

W którym dokładnie miejscu w konstytucji jest napisane, że jest republiką parlamentarną? --Wanted (dyskusja) 09:02, 26 cze 2018 (CEST)
Nikt nie wie w którym miejscu. Jak trzeba sprawdzić, to się wrzuca pytanie w wyszukiwarkę internetową. W odpowiedzi wyskakuje Ustrój polityczny Polski (ze znaczkiem dobrego artykułu, więc można zaufać) i tam stoi „Zgodnie z jej [Konstytucji z 1997] treścią Rzeczpospolita Polska jest republiką parlamentarną”. I wszyscy w to wierzą i to powielają. Chyba że znajdzie się jakiś Portugalczyk (B.Lameira), który „wie lepiej”. --46.169.103.150 (dyskusja) 14:46, 20 lip 2018 (CEST)
 • Zmiana w tym pliku została dokonana 22 sierpnia 2017, z powołaniem się na hasło w angielskiej Wikipedii Politics of Poland, gdzie są dość liczne przypisy dotyczące „republiki półprezydenckiej”. Maitake (dyskusja) 10:33, 22 lip 2018 (CEST)

Plik:Staatsangehörigkeit Polen in Deutschland.png

Status: stare

Jakby można było poprosić, to przydała by się "legenda" żeby było wiadomo co jest co, bo w tej sytuacji nie wiadomo co oznaczają te odcienie zieleni Zgłasza: Darek 83.23.79.14 (dyskusja) 11:20, 4 maj 2018 (CEST)

Plik:Mapka miedzymorza.png

Status: stare

Na mapce zaznaczono Krym jako część Ukrainy (i jako jej część miałby być ewentualnie w składzie Międzymorza). Skoro mapa dotyczy okresu międzywojnia (kształt granic Polski i Finlandii na to wskazuje), Krym nie powinien być zaznaczony na zielono, bo w owym czasie był częścią Rosyjskiej FSRR, a nie Ukraińskiej SRR Zgłasza: 31.182.152.191 (dyskusja) 07:29, 14 paź 2017 (CEST)

File:Warsaw Uprising.svg

Status: stare

Przedstawiona mapka błędnie podaje informację o zasięgu powstania w dniu 9 września. Jest to raczej zasięg powstania w momencie jego kapitulacji 2 października. W dniu 9 września w polskich rękach pozostawały jeszcze Żoliborz, Mokotów i Czerniaków. Mokotów skapitulował 27 września, Żoliborz 30 września a Czerniaków 23 września. Zgłasza: Profes 94.75.85.30 (dyskusja) 12:13, 16 sie 2017 (CEST)

Pedros.lol, skomentujesz? Michał Sobkowski dyskusja 16:04, 16 sie 2017 (CEST)

Plik:POL gmina Kobiór COA.svg

Status: stare

Błędny herb Gminy Kobiór. Poprawny znajduje się pod adresem: http://www.kobior.pl/gmina-kobior---nazwa-i-herb

Proszę o jego poprawę. Zgłasza: MR 79.189.47.2 (dyskusja) 13:32, 27 wrz 2017 (CEST)

Różni się kolorem włosów i punktów na krzyżu. Przyłączam się. Drzewianin (dyskusja) 20:38, 1 cze 2018 (CEST)
Zadałem pytanie czy Urząd Gminy dysponuje obrazem w lepszej jakości niż na w/w stronie, odpowiedź niestety była negatywna. --Wanted (dyskusja) 10:33, 4 cze 2018 (CEST)

Plik:Normannen.png

Status: stare

w 12 wieku o żadnym warszau nie było mowy, tam nawet jeszcze puszczy nie było, a co dopiero osada, a już na pewno nie miasto, ani centrum kultury (dzisiaj też kultury tam nie ma) Gdzie Kraków, który powinien być, takie mapy są mylące... Zgłasza: W Krakowie też też kultury nie ma ale kamień na kamieniu już stał. 83.25.203.108 (dyskusja) 23:25, 25 cze 2017 (CEST)

To zgłoszenie bardziej nadaje się do sekcji Błędy w plikach. Pozwalam sobie je przenieść. Frangern (dyskusja) 13:21, 26 cze 2017 (CEST)

Plik:Gdansk district Srodmieście.svg

Status: stare

Dobrze by było gdyby na mapie była zaznaczona "Martwa Wisła" bo ona też jest granicą dzielnic Zgłasza: Daniel 83.25.231.182 (dyskusja) 12:38, 26 mar 2017 (CEST)

Plik:Amadina erythrocephala dis.svg

Status: stare

W artykule Amadyna czerwonogłowa opisano inny zasięg występowania, niż obszar zaznaczony na tej grafice: 1) niewielką część Angoli, a nie całość, 2) południową część Zimbabwe, a nie całość, 3) nie wymieniono wcale Zambii, a tu jest zakolorowana. Wymaga zdecydowanej poprawy. Zgłasza: Wiklol (Re:) 14:57, 15 mar 2017 (CET)

Pewnie opis i plik powstały na podstawie różnych źródeł. @Soldier of Wasteland pomożesz? Jacek rybak (dyskusja) 18:58, 15 mar 2017 (CET)
 • problem ogólny wielu haseł widoczny również tu to brak Sudanu Południowego na mapce - John Belushi -- komentarz 10:57, 22 mar 2017 (CET)

Plik:Polska 960 - 992.png

Status: stare

Kilkupoziomowym absurdem jest traktowanie Dagome iudex jako źródła nazewnictwa geograficznego. Zgłasza: odżywiam się mydłem 87.205.38.103 (dyskusja) 18:39, 7 sie 2016 (CEST)

W opisie pliku czytam: "...na podstawie: "Ilustrowany Atlas Historii Polski" i publikacji o badaniach na Ostrowie Tumskim w Poznaniu.". Wzmianka o Dagome iudex dotyczy haseł, które wykorzystują tę ilustrację, a nie są dla niej źródłami. Błędu nie ma. N Odrzucone mulat(napisz) 19:40, 1 gru 2016 (CET)
Wzmianka o Dagome iudex dotyczy tego, że na środku mapy jest napisane „Civitas Schinesghe”, podczas gdy wiadomo (np. na podstawie lektury „Dagome iudex”, ze szczególnym zwróceniem uwagi na fakt, że facet przekręca tam wszystkie nazwy geograficzne, a poza tym zaczyna od zastrzeżenia, że tak naprawdę nie wie, o czym pisze), że to państwo się tak nie nazywało. odżywiam się mydłem 37.47.36.24 (dyskusja) 14:42, 3 gru 2016 (CET)
Ok, teraz rozumiem zgłoszenie. Trzeba było od początku tak wyjaśnić. Sprawa jest ciekawa: jeżeli w istocie w którejś z pozycji, na które powołuje się autor, jest na mapie "Schinesghe" to rzeczywiście byłaby wpadka. Niestety nie mam pod ręką i nie mogę sprawdzić (zresztą określenie źródeł jest co najmniej nieprecyzyjne). Tak, czy inaczej, błąd chyba jest. Na szczęście autor mapy może być łatwo wywołany do tablicy: @Poznaniak? Co z tym Dagome iudex? mulat(napisz) 22:32, 12 gru 2016 (CET)
Mapę zrobiłem prawie 10 lat temu i już nie pamiętam szczegółów, jakich materiałów źródłowych używałem. Jej treść merytoryczną konsultowałem z kilkoma osobami, na pewno z Gardomirem (na prośbę którego zrobiłem tę mapę) oraz Blaise Niepascal. Nie mam teraz pod ręką również tego atlasu. Merytorycznie postaram się odnieść jak znajdę zapisy dyskusji nad poszczególnymi wersjami. Poznaniak odpowiedz 13:09, 13 gru 2016 (CET)

Plik:Historia budowy autostrad i dróg ekspresowych.gif

Status: stare

24.12.2015 r. odcinek drogi S61 obwodnica Szczuczyna był już otwarty, czyli powinien być zaznaczony na zielono, a nie na czerwono. Błąd występuje tylko z zapętlonym pliku. Zgłasza: 217.17.38.204 (dyskusja) 15:50, 23 cze 2016 (CEST)

@Docxent, @Musp? Sidevar (dyskusja) 21:59, 28 cze 2016 (CEST)
Ogólnie to cały ten ostatni slajd został byle jak dodany. Cały czas mam w planach go zrobić porządnie, tylko jakoś czasu brakuje... :( --Musp (dyskusja) 22:19, 28 cze 2016 (CEST)

Plik:Ofensywa na Kijow.png

Status: stare

Status Górnego Śląska tutaj jest zupełnie błędny. Tereny te nie były w tym czasie pod administracją polską. Za takie można uznać ich część po III powstaniu, ale na pewno nie w latach 1919/1920. --Swd (dyskusja) 11:34, 6 mar 2016 (CET)

@Halibutt Sidevar (dyskusja) 11:17, 23 lip 2016 (CEST)
@Swd, @Sidevar Obawiam się, że sprawa nie do naprawy. Autorem mapy jest @Mixx321, nieaktywny od 2012 roku. Ja stworzyłem jedynie podkład (patrz: plik źródłowy), który nie miał ambicji przedstawiania stanu granicy śląskiej w 1919 (choć jedna z wersji pokazuje sporne rejony, ale w odniesieniu do ostatecznych granic). Od tego czasu nie bawię się już w mapki rastrowe, a i poprawa tego w pliku .jpg bez dostępu do plików źródłowych Mixx321 byłaby koszmarnie żmudna.
Natomiast jeśli ktoś miałby ochotę przygotować taką mapę z uwzględnieniem granic śląskich czy wielkopolskich - gorąco polecam skorzystać z wersji wektorowej tej samej mapy, którą przygotowałem byłem w 2013. //Halibutt 23:06, 24 lip 2016 (CEST)
@Halibutt, a miałbyś do tej mapki "dobry" przebieg granicy na Śląsku w wektorach? Mógłbym może przerobić w bitmapie stosunkowo małym kosztem, ale grzebać po źródłach nie mam chęci. mulat(napisz) 19:51, 1 gru 2016 (CET)
@Mulat, czy masz na myśli że Plik:Rzeczpospolita 1938.svg pokazuje błędny przebieg granicy w rejonie Śląska? Jeśli tak - daj znać co poprawić. Czy może chodzi Ci o to, by do granic z 1938 dodać którąś z linii z lat 1918-1923 na Śląsku? Dałoby się pewnie, choć nie jestem pewien czy jeszcze bym umiał po tylu latach. //Halibutt 22:17, 1 gru 2016 (CET)
@Halibutt, wydaje mi się, że przebieg granic Śląska na Plik:Rzeczpospolita 1938.svg jest identyczny, jak na Plik:Ofensywa na Kijow.png. Jeżeli ktoś uznał, że błędny, to pewnie błędny. Jeżeli masz podrys dla 1918. to pewnie taki by mógł być, chociaż bez szczegółowej wiedzy trochę brniemy (wojna trochę przeorała te tereny). Powinien się chyba wypowiedzieć jakiś historyk "siedzący" w tym okresie. Ja mogę poprawić technicznie, ale nie podejmuję się grzebać w bibliotekach. mulat(napisz) 11:03, 8 gru 2016 (CET)

Plik:Poles in Lithuania Barry Kent.png

Status: stare

Rejon Wileński powinien być zaznaczony w kolorze przedstawiającym ilość Polaków powyżej 60% bo mapa przedstawia dane ze spisu z 2001 roku, a kolor w jakim okręg jest zaznaczony pokazuje powyżej 30% czyli jest błąd Zgłasza: Kamil 93.216.65.175 (dyskusja) 21:43, 9 gru 2015 (CET)

@Barry Kent Sidevar (dyskusja) 11:19, 23 lip 2016 (CEST)
Tak był zaznaczony w pierwotnej wersji. W 2013 użytkownik Bearas [2]"uaktualnił" mapę do spisu z 2011 r. Możliwe, że potrzebne są dwa oddzielne pliki na każdy ze spisów. --Barry Kent (dyskusja) 11:32, 23 lip 2016 (CEST)

Plik:Präsidentschaftswahl Polen 2015 Runde 2.svg

Status: stare

Ja rozumiem, że mapę wykonał ktoś z Niemiec, i że tego typu kartogram jest nieco uproszczony. Ale błedy w przebiegu granic niektórych powiatów są niedopuszczalne. Rzeszów w granicach sprzed lat, Zielona Góra ma granice zmyślone przez autora, powiat krasnostawski w granicach sprzed 2006 roku (z gminą Rejowiec), na granicy niemieckiej mamy jakiś nowy powiat utworzony z południowej części powiatu żarskiego (ba nawet osobna wartość poparcia w wyborach jest dla niego wylkiczona!), na Zalewie Szczecińskim część granic oznaczona na wodzie, a część chyba na lądzie, tak że powstaje pas Niemiec w Polsce... Może jednak lepiej nie dawać ilustracji, niż dawać jakiś kompletny gniot, bo jak jak widzi się tak słabej jakości ilustracje, to mozna sobie podobny pogląd wyrobić i o pozostałej zawartości. Zgłasza: 89.67.244.106 (dyskusja) 19:01, 26 maj 2015 (CEST)

Plik:East Slavic tribes peoples 8th 9th century.jpg

Status: stare

Zgłaszam do poprawki wykorzystywaną przez wikipedię błędną mapę: Plik:East Slavic tribes peoples 8th 9th century.jpg Dlaczego Biali Chorwaci zostali na niej oznaczeni jako Słowianie WSCHODNI? Takie ich zaliczenie jest kontrowersyjne i niespotykane, ponadto nie podparte źródłami. Stoi to ponadto w jawnej sprzeczności z wikipediowymi artykułami o Białych Chorwatach i Białej Chorwacji: Biała Chorwacja, en:White Croatia, en:White Croats które to nie tylko nie mówią nic, by Biali Chorwaci byli plemieniem wschodniosłowiańskim, ale ponadto nawet łączą ich z protoplastami Polaków (a więc ze Słowianami Zachodnimi). Zgłasza: brak podpisu 62.93.44.120 (dyskusja) 09:35, 14 paź 2014 (CEST)

 • "Najlepszym rozwiązaniem jest samodzielne poszukanie informacji na dany temat i uzupełnienie źródeł, wraz z ewentualnymi poprawkami treści" - a do tego czasu wątpliwy materiał wątpliwego autora, zatwierdzony przez watpliwego redaktora, powisi na Wiki jako oficjalna tejże publikacja, nicht wahr? [@]
 • nikt z nas nie twierdzi, że Gpedia jest już doskonała, jednak samo krytykowanie w żaden sposób Wikipedii nie ulepszy - potrzebna jest praca w oparciu o źródła a angielska Gpedia, ani jakakolwiek inna zresztą, takim źródłem nie jest. dlatego właśnie potrzebni są chętni, którzy w oparciu o źródła poprawią artykuł tak by jego treść nie budziła wątpliwości. - John Belushi -- komentarz 12:51, 14 paź 2014 (CEST)

Plik:Municipalities in Poland deprived of town privileges.png

Status: stare

Mapa nie przedstawia wszystkich byłych miast, bo nie ma na niej osiedla Szczecina Podjuchy, które przez kilka lat miało prawa miejskie. Zgłasza: 83.6.12.216 (dyskusja) 13:21, 27 gru 2013 (CET)

Mapa dla byłych ziem niemieckich zawiera tylko prowizoryczne dane. Artykuł i mapa wymaga licznych uzupełnień. Zapraszam do uzupełnienia brakujących informacji, proszę tylko pamiętać o konieczności opierania się i wskazywania wiarygodnych źródeł danych. Kenraiz (dyskusja) 20:27, 29 gru 2013 (CET)
Mapa na medal z brakami? Blackfish (dyskusja) 16:38, 11 lut 2014 (CET)
Pierwsze słyszę, żeby Podjuchy miały prawa miejskie. Na terenie dziejszego Szczecina, oprócz Szczecina (Starego Miasta) prawa miejskie miało jeszcze Dąbie, które było miastem od średniowiecza i Grabowo, które stało się miastem w XIX wieku. Jeżeli rzeczywiście Podjuchy są wymienione tylko raz w Roczniku Statystycznym 1947, a rok później już nie są wymienione, to mogła być to tylko pomyłka, o którą w powojennym chaosie było nietrudno. W 1948 zostały ponownie przyłączone do Szczecina, do którego należały w czasach niemieckich już od roku 1939. W artykule (Podjuchy) brak jakichkolwiek innych wiarygodnych źródeł o tym, żeby kiedykolwiek działały w Podjuchach władze miejskie. Jeśli nie było takowych i nic nie wiadomo, gdzie był urząd miasta, to lepiej skasować tu informacje o rzekomych prawach miejskich. Nie ma o tym też nic w artykule w Encyklopedii Szczecina.Podjuchy Jeżeli chodzi o mapkę miejscowości pozbawionych praw miejskich w Polsce, to jest ona bardzo przydatna, nawet jeśli wymaga uzupełnień. Odoaker (dyskusja) 21:57, 2 mar 2014 (CET)

https://en.wikipedia.org/wiki/City_with_powiat_rights

Na mapie brak wsi Koziniec w powiecie ząbkowickim na Dolnym Śląsku. Proszę sprawdzić, np. w Słowniku Geografii Turystycznej Sudetów, t. 21, Wrocław 2008, s. 244 lub w źródle pierwotnym czyli "Księdze Henrykowskiej". Już ten fakt zgłaszałem. A tak przy okazji mapa na medal z brakami to nieporozumienie. Kompromituje Wikipedię podobnie jak opór przed naniesieniem poprawek. Jeśli nie chcą Państwo poprawić to lepiej odebrać medal. Zgłasza: 83.10.120.103 (dyskusja) 06:40, 14 maj 2014 (CEST)

i jak już ktoś będzie poprawiał to nich dopisze jeszcze "Cieplice Śląskie-Zdrój" (obecnie dzielnica Jeleniej Góry), które są zaznaczone na mapie kropką ale nie podpisane. --tadam (dyskusja) 09:01, 14 maj 2014 (CEST)

Plik:Inflanty 1260.svg

Status: stare

Błędy w mapce 1. Kolory są wyblakłe – por. mapę i legendę, jeśli chodzi o biskupstwo ozylskie i kurlandzkie.

2. Brak w legendzie określenia siedzib biskupich – nie wiadomo, czy są to aktualne (w 1260), czy byłe (przed 1260) – dotyczy to biskupstwa ozylskiego, gdzie są oznaczone 3 stolice (Leal, Hapsal i Arensburg).

3. W związku z pkt 2: Biskupstwo w Leal, powstałe teoretycznie w 1211, faktycznie poczęło istnieć w Leal, według dokumentu fundacyjnego 1 X 1228, w 1251 przeniesiono go do Perona (ob. Vana-Pärnu), a w 1263 do Hapsal, a w 1381 do Arensburga. W 1260 roku – figurującym w mapce – była tylko rezydencja biskupia w Perona. Zatem żadna z tych trzech miejscowości oznaczonych na mapce w 1260 (Leal, Hapsal i Arensburg), nie powinna figurować jako siedziba biskupa, ale powinna być stolica diecezji w Peronie. A jeśli chcemy zachować w mapce wszystkie te etapy przenoszenia stolicy diecezji, to powinny być zaznaczone Leal i Perona, bo tylko te dwie były do 1260. Takie znów potraktowanie sprawy domaga się podobnej korekty w przypadku diecezji kurlandzkiej, bo istniała tam najpierw diecezja Selonii – 1218-1225 a następnie Semigalii 1225-1251. Wymienianie Arensburga w przypadku diecezji ozylskiej przeczy tytułowi mapki.

4. Ponadto na mapce nie oznaczono biskupstwa w Rewlu (ob. Tallinn), powstałego przecież w 1219 r. Choć przynależało do metropolii lundzkiej i politycznie do Danii, to jednak w latach 1227-1236 było w rękach kawalerów mieczowych (ostatecznie od 1346).

Zgłosił: --Ken 95.40.126.231 (dyskusja) 00:17, 2 lut 2011 (CET) wstawił --Kriis (dyskusja) 13:02, 2 lut 2011 (CET)

 • Ad p. 1: błąd jest w legendzie, która jest poza plikiem grafiki: przede wszystkim w artykule Biskupstwo kurlandzkie (najdłuższa legenda); kolory trochę zależą od konkretnego monitora, a tak nie powinno być, trzeba ujednolicić RGB z mapką (da się, to plik svg). Błąd czysto techniczny.
Pozostałe błędy dotyczą grafiki. Nie mam wiedzy merytorycznej, aby zweryfikować. mulat(napisz) 11:56, 4 lut 2011 (CET)
Poniewaz to SVG, to moge poprawic, tylko musze wiedziec co - no i zrodla by sie przydaly. Wg mnie, taka mapka bez zrodel w ogole nie powinna znalezc sie w hasle. Masur juhu? 08:09, 8 lut 2011 (CET)
Źródła są w pliku źródłowym, który tylko przetłumaczyłem. Skopiowałem je również do tej mapki. Oznaczenie siedzib biskupa faktycznie jest mało precyzyjne. Mapka w zamyśle autora prawdopodobnie miała przedstawiać sytuację w Inflantach w II poł. XIII w. a nie tylko w roku 1260. Co do diecezji rewelskiej to nie została umieszczona gdyż nie było to, w przeciwieństwie do arcybiskupstwa ryskiego, biskupstw Ozylii, Dorpatu i Kurlandii, władztwo terytorialne, a jedynie zwykła jednostka kościelna. Poznaniak odpowiedz 21:43, 31 maj 2012 (CEST)
Ad 1. Poprawione. --CiaPan (dyskusja) 16:52, 21 lis 2013 (CET)

Plik:Świeta wojna.JPG

Status: nowe

Można tylko dać Plik:Święta wojna (collage).JPG. Nie idzie dodać tego innego do artykułów. 2A02:8070:87BE:5500:506D:892C:DEE:F2B8 (dyskusja) 13:47, 19 sty 2019 (CET)

Przypisy


The article is a derivative under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License. A link to the original article can be found here and attribution parties here. By using this site, you agree to the Terms of Use. Gpedia Ⓡ is a registered trademark of the Cyberajah Pty Ltd.