Zespół nabytego niedoboru odporności

Skocz do: nawigacja, szukaj
Na tę stronę wskazuje przekierowanie z „AIDS”. Zobacz też: inne znaczenia
Choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności (HIV)
Syndroma Immunitatis Defectus Acquisiti
ICD-10 B20
Choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności (HIV) skutkująca chorobami zakaźnymi i pasożytniczymi
ICD-10 B21
Choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności (HIV) skutkująca nowotworami złośliwymi
ICD-10 B22
Choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności (HIV) skutkująca innymi specyficznymi chorobami
ICD-10 B23
Choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności (HIV) skutkująca innymi zespołami chorobowymi
ICD-10 B24
Choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności (HIV), nieokreślona
Zespół nabytego niedoboru odporności
Acquired Immune Deficiency Syndrome
Czynnik chorobotwórczy
Nazwa HIV
Rezerwuar człowiek, pierwotnie prawdopodobnie małpy
Śmiertelność nieleczone: blisko 100% (w wyniku powikłań)
Epidemiologia
Droga szerzenia krew, kontakty seksualne, transfuzja krwi, używanie niesterylnego sprzętu medycznego, zakażenia płodu przez matkę i w czasie karmienia piersią
Liczba nowych zachorowań w roku według PZH 2001: 115
2002–2008: 1 073
2009: 142
2010: 151
2011: 237
Występowanie cały świat
Prawo
Przymusowe leczenie nie
Podlega zgłoszeniu WHO nie
Wirus HIV (zielony) pączkujący z hodowanego limfocytu. Obraz z elektronowego mikroskopu skaningowego

Zespół nabytego niedoboru odporności, zespół nabytego upośledzenia odporności, AIDS (od ang. acquired immunodeficiency syndrome lub acquired immune deficiency syndrome), SIDA (od łac. syndroma immunitatis defectus acquisiti) – końcowe stadium zakażenia ludzkim wirusem niedoboru odporności (HIV) charakteryzujące się bardzo niskim poziomem limfocytów CD4, a więc wyniszczeniem układu odpornościowego, co skutkuje zapadalnością na tzw. choroby wskaźnikowe (niektóre formy nowotworów, grzybic, nietypowe zapalenia płuc) mogące zakończyć się śmiercią pacjenta. W latach 1985–2013 AIDS zaraziło się około 78 mln osób, z czego około 39 mln zmarło[1]; w 2014 roku z powodu AIDS zmarło 1,2 mln ludzi[2].

Drogi zakażenia

Wirus przenosi się poprzez[3]:

 • kontakt zakażonej krwi z krwią lub błoną śluzową osoby niezakażonej, na przykład używanie tej samej igły, niewysterylizowanych narzędzi dentystycznych
 • kontakt seksualny (sperma, preejakulat, śluz szyjkowy), także oralny[4]
 • przeniesienie z matki na dziecko (krew kobiety i dziecka nie miesza się, jednak może do tego dojść podczas komplikacji porodowych).

Do organizmu wirus może dostać się podczas stosunku płciowego. Możliwe jest także zakażenie przez transfuzję krwi, podczas dializ, przeszczepów, zabiegów chirurgicznych i przyjmowanie preparatów krwiopochodnych (zdarza się to obecnie bardzo rzadko, ze względu na badania dawców). Bardzo duże ryzyko stanowi używanie wspólnych żyletek, igieł i strzykawek (tatuaże).

Matka seropozytywna (HIV+) może zakazić płód, jednak przy zachowaniu odpowiednich procedur podczas ciąży i porodu można znacząco obniżyć ryzyko. Badania wykazują, że istnieje możliwość przeniesienia wirusa podczas karmienia piersią[5]. Nie ma możliwości zakażenia przez owady z aparatem gębowym ssąco-kłującym (komary, kleszcze etc.).

Profilaktyka

Oszacowane ryzyko zakażenia HIV w zależności od drogi narażenia[6]
Droga zakażenia Oszacowane zakażenia na 10 000 ekspozycji na źródło zakażenia
Transfuzja krwi 9000[7]
Poród 2500[8]
Używanie tych samych igieł do wstrzykiwania narkotyków 67[9]
Bierny stosunek analny* 50[10][11]
Przezskórne ukłucie igłą 30[12]
Stosunek pochwowy u kobiety* 10[10][11][13]
Czynny stosunek analny* 6,5[10][11]
Stosunek pochwowy (mężczyzna)* 5[10][11]
Stosunek oralny (osoba przyjmująca)* 1[11]§
Stosunek oralny wykonywany na mężczyźnie* 0,5[11]§
* zakładany brak użycia prezerwatywy
§ Źródło odnosi się do stosunku oralnego wykonywanego na mężczyźnie

Unikanie sytuacji w których będzie możliwe przeniesienie wirusa poprzez drogi (i przykłady niebezpiecznych zachowań) wymienione powyżej, jest najskuteczniejszą metodą zabezpieczenia. W przypadku utrzymywania dużej liczby kontaktów seksualnych z licznymi partnerami ryzyko zakażenia zmniejsza unikanie ryzykownych technik seksualnych oraz stosowanie prezerwatyw. Prezerwatywy znacznie zmniejszają prawdopodobieństwo zarażenia się wirusem, według WHO o 80–95%, według niektórych opinii – praktycznie do zera[14].

Przykładem kampanii „ABC” była polska kampania Krajowego Centrum ds. AIDS zorganizowana w 2005 roku.

Obrzezanie zmniejsza o połowę ryzyko zarażenia HIV[15]. Z tego względu WHO zaleca obrzezanie jako dodatkowy środek zmniejszający ryzyko zarażenia[16].

Zakażeniu HIV z uwagi na identyczną drogę zakażenia często towarzyszy także zakażenie innymi wirusami: HBV, HCV, HTLV, HPV czy CMV.

Obraz kliniczny

Zdjęcie rentgenowskie pneumocystowego zapalenia płuc. Występują zacienienia w dolnych częściach płuc po obu stronach, charakterystyczne dla pneumocystowego zapalenia płuc.

Po zakażeniu wirus atakuje limfocyty T na których występują antygeny CD4. Wirus w zakażonej komórce dokonuje procesu odwrotnej transkrypcji przy pomocy enzymów zapisuje informację genetyczną ze swojego RNA do DNA, co umożliwia powielanie wirusa HIV. W ciągu kilku dni po zakażeniu może rozwinąć się tzw. ostra choroba retrowirusowa trwająca do kilku tygodni. W tym okresie występują objawy ogólne takie jak powiększenie węzłów chłonnych, gorączka i inne objawy grypopodobne. Po dość długim okresie bezobjawowym (trwającym nawet kilkanaście lat) zaczynają pojawiać się objawy niewydolności układu immunologicznego. Chory zapada na infekcje oportunistyczne oraz niektóre nowotwory takie jak mięsak Kaposiego (u 13% pacjentów), chłoniaki i rak szyjki macicy. Jeżeli chory rozpocznie terapię HAART może przeżyć 40 lat (oczekiwana długość życia zwiększa się nieustannie wraz z wprowadzaniem nowych leków)[17].

Choroby wskaźnikowe AIDS

Choroby wskazujące na AIDS to[18][19]:

Zakażenia oportunistyczne:

 1. Nawracające, bakteryjne zapalenia płuc (przynajmniej 2 zachorowania w ciągu 12 miesięcy)
 2. Gruźlica
 3. Mykobakterioza rozsiana lub pozapłucna
 4. Nawracająca uogólniona salmonelloza
 5. Kandydoza przełyku, tchawicy, oskrzeli lub płuc
 6. Pneumocystozowe zapalenie płuc
 7. Histoplazmoza rozsiana lub pozapłucna
 8. Kokcydioidomikoza rozsiana lub pozapłucna
 9. Kryptokokoza
 10. Izosporoza
 11. Toksoplazmoza narządowa
 12. Kryptosporydioza
 13. Strongyloidoza pozajelitowa
 14. Przewlekłe owrzodzenia skóry i (lub) błon śluzowych, utrzymujące się ponad miesiąc, zapalenie oskrzeli, płuc lub przełyku spowodowane przez HHV
 15. Cytomegalia (poza wątrobą, śledzioną i węzłami chłonnymi)
 16. Postępująca wieloogniskowa leukoencefalopatia (PML)

Nowotwory:

 1. Mięsak Kaposiego u mężczyzny <60 rokiem życia
 2. Chłoniaki: Burkitta, pierwotny mózgu, immunoblastyczny
 3. Inwazyjny rak szyjki macicy

Zespoły chorobowe

 1. Encefalopatia związana z zakażeniem HIV
 2. Zespół wyniszczenia (wyczerpania) spowodowany zakażeniem HIV

Metody leczenia

W chwili obecnej nie są znane metody wyleczenia eradykacji zakażenia HIV. Naukowcy opracowali dotąd preparaty, które zapobiegają namnażaniu się wirusa oraz utrudniające wnikanie mu do komórek.

HAART

Podstawową metodą leczenia jest intensywna terapia antyretrowirusowa (HAART) polegającą na podaniu kilku leków blokujących replikację HIV. Leczenie może wiązać się objawami ubocznymi takimi jak wymioty, biegunka, anemia, zapalenie wątroby, lipodystrofia. Leczenie nie umożliwia całkowite wyeliminowanie wirusa, ale oferuje redukcję replikacji wirusa do poziomu nieoznaczalnego – poziomu 50 kopii w mililitrze (obecnie znane są metody wykrycia 40 kopii). Umożliwia to odbudowę układu odpornościowego człowieka, przede wszystkim przez zwiększenie limfocytów CD4. Przy odpowiednim leczeniu liczba ta może wzrosnąć nawet do 1000 komórek/ml krwi. U osób zdrowych liczba ta zawiera się w granicach 500–1200 (wskaźnik ten zależy od różnych czynników, np. u 6-miesięcznych dzieci średnio wynosi 3000)[20].

Leki

Nie ma leków skutecznych, lecz są utrudniające rozprzestrzenianie wirusa. Obecnie zarejestrowane są leki anty-HIV należące do pięciu głównych grup:

 • Nukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy (NRTI) (AZT, 3TC, ABC, d4T, ddC, ddI, FTC, TDF).
 • Nienukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy (NNRTI) (delawirdyna, efawirenc, newirapina).
 • Inhibitory HIV-proteazy (PI) (amprenawir, atazanawir, indinawir, lopinawir, nelfinawir, ritonawir, sakwinawir, tipranawir).
 • Inhibitory integrazy (raltegrawir, elvitegrawir, dolutegrawir).
 • Inhibitory fuzji i wejścia wirusa do komórki – T-20.

Lekarzom Gero Hutterowi i Thomasowi Schneiderowi z Kliniki Gastroenterologii, Infekcji i Reumatologii szpitala berlińskiej Akademii Medycznej Charite udało się całkowicie usunąć HIV z ciała pacjenta, przeszczepiając mu szpik kostny od dawcy odpornego na HIV (odporność związaną z brakiem koreceptorów HIV posiada ok. 3% europejskiej populacji). Mężczyzna był chory na białaczkę, którą również wyleczono tym zabiegiem. Po 20 miesiącach od operacji testy nadal nie wykazują obecności wirusa w jego organizmie[21][22]. Prowadzone są również prace nad terapią genową polegającą na modyfikacji komórek CD4 pobranych od chorego w celu dezaktywacji koreceptorów HIV[23].

Czerwona wstążka – symbol solidarności z zakażonymi HIV i chorymi na AIDS

AIDS i zakażenia HIV stanowią poważny problem społeczny (szczególnie w krajach rozwijających się). Pierwszy grudnia jest światowym dniem walki z AIDS[24]. Czerwona wstążeczka jest znakiem solidarności z zakażonymi HIV i chorymi na AIDS.

Epidemiologia

Odsetek osób zakażonych HIV i chorych na AIDS na kontynencie afrykańskim. Dane z 2011 roku:

     ponad 15%

     5–15%

     2–5%

     1–2%

     0,5–1%

     0,1–0,5%

     brak danych

Statystyki dotyczące zakażeń HIV według szacowanych dróg zakażenia prowadzi WHO, a na terenie Europy – do końca 2007 – zadanie to realizuje na zlecenie WHO instytut badawczy EuroHIV[25]. W Polsce prowadzi je Państwowy Zakład Higieny[26], publikuje także Krajowe Centrum ds. AIDS.

Epidemiologia w regionach świata

Epidemiologia HIV bardzo różni się w zależności od kraju i obszaru świata. Zważywszy na zasięg i koszty społeczne właściwe w przypadku HIV/AIDS jest stosowanie terminu światowej pandemii.

Do największej liczby nowych zakażeń na świecie dochodzi w regionie Afryki Subsaharyjskiej i Karaibów. W niektórych państwach afrykańskich odsetek osób żyjących z HIV w społeczeństwie przekroczył 40%. Niekontrolowana pandemia przyczynia się tam do kryzysu demograficznego (wyraźny spadek średniej długości życia, nawet do poziomu 35 lat), społecznego (problem osieroconych na skutek AIDS dzieci, zanik dotychczasowych struktur społecznych), gospodarczego (spadek podaży siły roboczej), politycznego (braki kadrowe w administracji publicznej na skutek AIDS, brak możliwości świadczenia podstawowych usług społecznych), bezpieczeństwa (spadek zdolności obronnych). W przypadku Suazi pojawiają się opinie o upadku państwa na skutek AIDS. Odsetek kobiet w państwach o najwyższych wskaźnikach epidemiologicznych osiąga 80%. Chociaż większość nowych przypadków zarażeń wirusem HIV notowana jest w Afryce Subsaharyjskiej, także w tym regionie ich liczba spadła od 2005 roku o 33%. Łącznie w tym regionie żyje ok. 24 mln osób zarażonych HIV[27].

Regionem świata, w którym sytuacja epidemiologiczna staje się równie niekorzystna, jest Azja Południowo-Wschodnia, przede wszystkim Indie. Brak natomiast wiarygodnych danych o Chinach, które wedle analiz UNAIDS są potencjalnym źródłem nowej fali epidemii. Natomiast regionem o największej dynamice epidemii jest Europa Wschodnia, przede wszystkim obszar Federacji Rosyjskiej, Ukrainy, państw bałtyckich. Szczególnie niepokojąca jest sytuacja epidemiologiczna obwodu kaliningradzkiego. Wedle analiz UNAIDS w samej aglomeracji moskiewskiej żyje ponad 500 tys. osób żyjących z HIV; w Rosji odsetek osób żyjących z HIV w społeczeństwie może przekraczać 2%, na Ukrainie 1,5% (dla porównania wskaźnik ten w Polsce wynosi 0,09%). W tym regionie wybuch pandemii zakażeń HIV był skutkiem kryzysu społeczno-gospodarczego w okresie transformacji i bliskości geograficznej regionów, gdzie produkowane są narkotyki do zastosowania w iniekcji co skutkuje ich bardzo dobrą dostępnością przy niskich cenach. Pierwszą populacją dotkniętą przez pandemię były osoby stosujące narkotyki w iniekcji oraz migranci, obecnie zaczynają przeważać zakażenia drogą seksualną wśród ogółu społeczeństwa. Rozpowszechnianie się HIV/AIDS skutkuje pogłębianiem wspomnianego kryzysu społecznego, co skutkuje wyraźnymi brakami demograficznymi i stwierdzonymi przez Bank Światowy niedoborami w wynikach gospodarczych.

W państwach Ameryki Północnej i Europy Zachodniej epidemię zakażeń HIV uznaje się za stabilną, choć istnieją widoczne różnice pomiędzy państwami (czy regionami / stanami w Ameryce Północnej, najgorsza sytuacja – Portugalia, najlepsza – Węgry). W wyniku dostatecznej dostępności leczenia antyretrowirusowego śmiertelność na skutek AIDS przy odpowiednio wczesnym wykryciu zakażenia HIV zdecydowanie spadła. Przy powszechnym stosowaniu procedury poekspozycyjnej (ekspozycja na HIV zawodowa, wypadkowa) i zapobiegawczej zakażeniom z matki na dziecko zdecydowanie spadła liczba zakażeń w tych przypadkach (niemal do zera).

Globalne trendy zachorowalności

W roku 2013 na świecie z wirusem HIV żyło 35 mln osób, z czego 2,1 mln zakażeń miało miejsce w badanym roku[27]. Raport UNAIDS z 2012 roku donosi, że na przestrzeni lat 2001–2012 odsetek nowych zakażeń u dzieci i dorosłych spadł o 33% (u samych dzieci – o 52%)[28]. Zgony z powodu AIDS osiągnęły poziom 1,5 mln w 2013 roku, a liczba zgonów spadła od szczytu epidemii w 2005 roku o 35% (średnio rocznie o 0,1 mln). Łącznie od 1980 roku z powodu HIV/AIDS zmarło 39 mln osób spośród 78 mln zakażonych[27].

W 2012 roku dostęp do leczenia antyretrowirusowego w krajach o niskim i średnim dochodzie miało ok. 9,7 mln osób (wzrost o 20% w zestawieniu z rokiem poprzednim)[28]. Łącznie w 2013 roku dostęp do terapii miało około 12,9 mln osób, w porównaniu z 2010 rokiem jest to wzrost o 7,9 mln. W sumie leczonych jest 38% dorosłych i 24% dzieci[27].

Najważniejszym, cyklicznym, światowym spotkaniem naukowców, lekarzy, pacjentów i działaczy na rzecz walki z epidemią AIDS jest międzynarodowa konferencja organizowana przez szwajcarskie International AIDS Society. Dwudziesta edycja konferencji odbyła się w lipcu 2014 r. w australijskim Melbourne[29][30].

HIV na Świecie 2014

HIV na Świecie 2014 – dane z CIA World Factbook[31]

Niektóre kraje nie zostały wymienione ze względu na brak danych.

Epidemiologia w Polsce

Wedle danych NIZP-PZH od 1985 do końca grudnia 2011 zarejestrowano w Polsce 15 196 zakażenia HIV, 2 704 zachorowań na AIDS i 1 136 zgonów na skutek AIDS. Szacuje się, że rzeczywista ilość nosicieli wynosi 30 000 – 35 000, z czego 1/4 stanowią kobiety. Liczba nowo rozpoznanych zakażeń HIV w 2011 roku zarejestrowanych do końca grudnia 2011 wyniosła 969 i jest to już najwyższa dotąd notowana liczba nowo wykrywanych zakażeń HIV rocznie w Polsce. Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że 20–25% przypadków jest zgłaszanych w opóźnieniem, co wskazuje, że w 2011 roku rozpoznano w Polsce od 1210 do 1290 zakażeń HIV. Oznacza to ponad dwukrotny wzrost w stosunku do początku pierwszej dekady XXI w.

Ponad połowa osób, u których wykryto zakażenie HIV, to ludzie młodzi, w przedziale wiekowym 20–29 lat (52%). Z kolei jeżeli jako zmienną zastosujemy wykrywalność zakażenia HIV, to jest ona większa u osób w przedziale wiekowym 30–39 lat (31,7%).

Podział wedle prawdopodobnych dróg zakażenia w okresie 1985 do sierpnia 2006: 53% stosowanie narkotyków w zastrzyku, 18% kontakty heteroseksualne, 13% kontakty homoseksualne między mężczyznami (problem HIV prawie nie występuje u homoseksualnych kobiet), 3,4% dzieci matek zakażonych HIV, 0,3% zakażenia jatrogenne, 11% brak danych. Początkowo epidemia HIV w Polsce dotyczyła prawie wyłącznie populacji osób stosujących narkotyki drogą dożylną (zdecydowana większość zgłoszeń do końca lat 90.).

Według badań z roku 2011 w Polsce zakażenia wśród MSM (mężczyzn utrzymujących kontakty seksualne z mężczyznami) stanowiły dwie trzecie wszystkich rozpoznanych zakażeń HIV, zakażenia na drodze kontaktów heteroseksualnych 20%, a w wyniku iniekcyjnego używania narkotyków – 12%. Od połowy pierwszej dekady XXI w. obserwuje się spadek liczby nowo wykrywanych zakażeń związanych z dożylnym przyjmowaniem narkotyków (IDU) i wzrost zakażeń przenoszonych drogą płciową. W latach 2000–2010 liczba nowo wykrytych zakażeń IDU spadła o 90%, liczba zakażeń wzrosła o 345% wśród MSM i o 114% w przypadku zakażeń drogą kontaktów heteroseksualnych.

Wskaźnik wykrywanych zakażeń HIV w przeliczeniu na liczbę mieszkańców w Polsce w latach 2000–2011 wyniósł 2,0 na 100 tys. zakażeń rocznie, ale różnił się istotnie pomiędzy województwami. W ostatnich latach wskaźnik ten był szczególnie wysoki w województwach: dolnośląskim, warmińsko–mazurskim i mazowieckim. Warto również zwrócić uwagę na dynamikę rozwoju epidemii w zależności od województwa – ponad 4-krotny wzrost (o ponad 300%) odnotowano w województwach mazowieckim i wielkopolskim, a ponad dwukrotny w województwach lubuskim, świętokrzyskim i małopolskim. Tak wysoki wzrost nowych rozpoznań trudno jest przypisać częstości testowania i najprawdopodobniej świadczy on o szerzeniu się epidemii HIV.

Wyraźny wzrost liczby nowo wykrywanych zakażeń HIV ma najprawdopodobniej swoje źródło w zwiększającej się liczbie wykonywanych badań w kierunku HIV, ale także rozwojem nowej epidemii w grupie MSM. Grupa ta wydaje się być szczególnie dotknięta w województwie mazowieckim, w którym doszło do wielokrotnego wzrostu wykrywalności zakażeń, zwłaszcza w ciągu ostatnich 3 lat. Nie można wykluczyć, że do podobnego wzrostu może dojść na terenie innych województw, gdzie obserwuje się obecnie (mniejsze) tendencje wzrostowe (łódzkiego, śląskiego i wielkopolskiego).

Wykres epidemiologii w Polsce zakażenia HIV, zachorowań i zgonów na AIDS – 1986–2006, oparty o dane z PZH z dnia 1.10.2007[32]
Średnia roczna liczba nowych zachorowań na AIDS (w Polsce) w latach 2002–2006, według województw. Podane liczby zachorowań na 100 000 ludności. Dane na 1.10.2007[33]

Alternatywne hipotezy o AIDS

Niewielka liczba naukowców i aktywistów kwestionuje związek między HIV i AIDS[34], istnienie samego HIV[35], lub słuszność obecnych badań metod leczenia. Te stwierdzenia są uznawane za bezpodstawne przez przeważającą większość społeczności naukowej. Społeczność związana z naukami medycznymi argumentuje, że tak zwani „dysydenci AIDS” wybiórczo ignorują dowody przemawiające za rolą HIV w AIDS i nieodpowiedzialnie stanowią zagrożenie dla zdrowia publicznego przez zniechęcanie do badań w kierunku HIV oraz udowodnionych terapii[36][37]. Dysydenci AIDS utrzymują, że obecne główne podejście do AIDS, oparte na HIV jako czynniku sprawczym prowadzi do niedokładnych rozpoznań, zastraszenia psychologicznego, szkodliwego leczenia oraz roztrwonienia środków publicznych[38]. Poglądy dysydentów zostały sprawdzone i powszechnie odrzucone[39][40]. Główne środowisko naukowe uważa je za pseudonaukę.

Mity o AIDS

Istnieją mity dotyczące drogi zakażenia wirusem HIV:

 • Wbrew obiegowym opiniom nie można zarazić się AIDS poprzez: przypadkowy kontakt, taki jak dotyk, uściśnięcie ręki, obejmowanie, pocałunek, używanie wspólnych sztućców, szklanek, ręczników, toalet, wanny, basenu itp, a także kichanie czy kaszel[41][42]. W ślinie osoby zakażonej może znajdować się wirus, ale ilość jest zbyt mała, by mogła nastąpić infekcja. Ryzyko zakażenia jest jednak większe, jeżeli osoba hiv+, a zwłaszcza oboje partnerów, mają otwarte ranki wewnątrz jamy ustnej spowodowane np. myciem zębów twardą szczoteczką[43]. Do tej pory odnotowano tylko jeden przypadek zarażenia poprzez pocałunek, spowodowany zanieczyszczeniem śliny przez krew pochodzącą z rany w jamie ustnej[44].
 • Komary i inne „gryzące” owady również nie stanowią zagrożenia. Przeprowadzono wiele badań, które wykazały, że żaden owad nie może przenieść wirusa HIV[45].
 • Seks oralny wiąże się z niższym ryzykiem zarażenia niż seks analny lub waginalny, jednak ryzyko cały czas występuje. Jest ono zwiększane przez ejakulację do ust oraz przez rany wewnątrz jamy ustnej. W związku z tym zaleca się używanie prezerwatyw zarówno podczas seksu analnego, jak i oralnego[4].
 • To nieprawda, że AIDS dotyczy tylko osób homoseksualnych i zażywających narkotyki[46][47][48][49][50][51] – wirusem HIV może zakazić się każdy, a zachorowanie na AIDS (będąc nosicielem HIV) zależy od wielu czynników.
 • Zarówno kobiety, jak i mężczyźni z HIV mogą mieć zdrowe dzieci. Istnieje metoda izolacji materiału genetycznego z zakażonej wirusem spermy, którym następnie można dokonać zapłodnienia in vitro. Kobiety z HIV, jeżeli stosują się do odpowiednich wskazań lekarzy i zasad terapii antyretrowirusowej mają prawie 100% szansę na urodzenie zdrowego dziecka[52][53].

Zobacz też

Przypisy

 1. HIV i AIDS – wyzwania dla świata, Polskie Radio, 19 października 2017 [dostęp 2017-10-19].
 2. http://www.amfar.org/worldwide-aids-stats/.
 3. HIV Tutorial.
 4. a b Rothenberg R.B., Scarlett M., del Rio C., Reznik D., O’Daniels C. (1998) Oral transmission of HIV. AIDS 12, 2095–2105.
 5. http://www.cdc.gov/hiv/resources/qa/transmission.htm.
 6. Smith D.K., Grohskopf L.A., Black R.J., Auerbach J.D., Veronese F., Struble K.A., Cheever L., Johnson M., Paxton L.A., Onorato I.A. and Greenberg A.E. Antiretroviral Postexposure Prophylaxis After Sexual, Injection-Drug Use, or Other Nonoccupational Exposure to HIV in the United States. „MMWR”. 54 (RR02), s. 1–20, 2005. 
 7. Donegan E., Stuart M., Niland J.C., Sacks H.S., Azen S.P., Dietrich S.L., Faucett C., Fletcher M.A., Kleinman S.H., Operskalski E.A., et al.. Infection with human immunodeficiency virus type 1 (HIV-1) among recipients of antibody-positive blood donations. „Ann. Intern. Med.”. 113 (10), s. 733–739, 1990. PMID: 2240875. 
 8. Coovadia H. Antiretroviral agents-how best to protect infants from HIV and save their mothers from AIDS. „N. Engl. J. Med.”. 351 (3), s. 289–292, 2004. PMID: 15247337. 
 9. Kaplan E.H. and Heimer R. HIV incidence among New Haven needle exchange participants: updated estimates from syringe tracking and testing data. „J. Acquir. Immune Defic. Syndr. Hum. Retrovirol.”. 10 (2), s. 175–176, 1995. PMID: 7552482. 
 10. a b c d European Study Group on Heterosexual Transmission of HIV. Comparison of female to male and male to female transmission of HIV in 563 stable couples. „BMJ.”. 304 (6830), s. 809–813, 1992. PMID: 1392708. 
 11. a b c d e f Varghese B., Maher J.E., Peterman T.A., Branson B.M. and Steketee R.W. Reducing the risk of sexual HIV transmission: quantifying the per-act risk for HIV on the basis of choice of partner, sex act, and condom use. „Sex. Transm. Dis.”. 29 (1), s. 38–43, 2002. PMID: 11773877. 
 12. Bell D.M. Occupational risk of human immunodeficiency virus infection in healthcare workers: an overview. „Am. J. Med.”. 102 (5B), s. 9–15, 1997. PMID: 9845490. 
 13. Leynaert B., Downs A.M. and de Vincenzi I. Heterosexual transmission of human immunodeficiency virus: variability of infectivity throughout the course of infection. European Study Group on Heterosexual Transmission of HIV. „Am. J. Epidemiol.”. 148 (1), s. 88–96, 1998. PMID: 9663408. 
 14. CD4 – Sposoby zmniejszania ryzyka zakażenia HIV w kontaktach seksualnych[1].
 15. Siegfried N., Muller M., Deeks J.J., Volmink J.. Male circumcision for prevention of heterosexual acquisition of HIV in men. „Cochrane Database of Systematic Reviews”, 2009. DOI: 10.1002/14651858.CD003362.pub2. PMID: 19370585. 
 16. WHO | WHO and UNAIDS announce recommendations from expert consultation on male circumcision for HIV prevention.
 17. HIV/AIDS and Life Expectancy – Drugs Extend HIV/AIDS Life Expectancy.
 18. Andrzej Szczeklik (red.): Choroby wewnętrzne. Kraków: Wydawnictwo Medycyna Praktyczna, 2010. ISBN 978-83-7430-216-6.
 19. Andrzej Gładysz (red.): Zakażenia HIV/AIDS poradnik dla lekarzy praktyków. Wrocław: Continuo, 2007. ISBN 978-83-89629-78-4.
 20. untitled.
 21. News – AlertNet.
 22. Lekarze z Niemiec: przeszczep szpiku cofnął HIV.
 23. The end of AIDS. Discover Magazine, 2011.
 24. 1 grudnia to Światowy Dzień AIDS, Wirtualna Polska, 8 grudnia 2015 [dostęp 2017-10-19].
 25. www.eurohiv.org: EuroHIV, Programme Européen pour la surveillance Epidémiologique du SIDA.
 26. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny.
 27. a b c d ONZ: do 2030 roku epidemia AIDS może zostać opanowana (pol.). Rynek Zdrowia, 2014-07-16. [dostęp 2014-07-17].
 28. a b UNAIDS reports a 52% reduction in new HIV infections among children and a combined 33% reduction among adults and children since 2001 (ang.). unaids.org, 23 września 2013. [dostęp 2013-09-25].
 29. Australia: zakończyła się konferencja nt. AIDS, kolejna w r. 2016 w RPA. PAP, 26 lipca 2014. [dostęp 2014-07-26].
 30. Organizing Partners (ang.). International AIDS Society. [dostęp 2014-07-26].
 31. https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/.
 32. Państwowy Zakład Higieny (Magdalena Rosińska): Zakażenia HIV i zachorowania na AIDS w Polsce. [zarchiwizowane z tego adresu (2012-12-21)].
 33. Państwowy Zakład Higieny (Magdalena Rosińska): Zakażenia HIV i zachorowania na AIDS w Polsce. [zarchiwizowane z tego adresu (2012-12-21)].
 34. Duesberg, P.H. HIV is not the cause of AIDS. „Science”. 241 (4865), s. 514, 517, 1988. PMID: 3399880. 
 35. Papadopulos-Eleopulos E., Turner V.F., Papadimitriou J., Page B., Causer D., Alfonso H., Mhlongo S., Miller T., Maniotis A. and Fiala C. A critique of the Montagnier evidence for the HIV/AIDS hypothesis. „Med Hypotheses”. 63 (4), s. 597–601, 2004. PMID: 15325002. 
 36. Cohen J. The Duesberg phenomenon. „Science”. 266 (5191), s. 1642–1644, 1994. PMID: 7992043. 
 37. Various: HIV Science and Responsible czasopismoism. Seminar at the XVI International AIDS Conference. Kaiser Family Foundation, 2006-08-13. [dostęp 2006-06-19].
 38. Various: Controversy. virusmyth.com. [dostęp 2006-06-19].
 39. Cohen J. The Controversy over HIV and AIDS. „Science”. 266 (5191), s. 1642–1649, 1994. 
 40. Madhok R, Gracie JA, Lowe GD, Forbes CD. (1986) Lack of HIV transmission by casual contact. Lancet 328, 863.
 41. T. M. Courville, B. Caldwell, P. A. Brunell, Lack of evidence of transmission of HIV-1 to family contacts of HIV-1 infected children, „Clinical Pediatrics (Phila)”, 37, 1998, s. 175–178, PMID9545605.
 42. Kissing and HIV – The Body.
 43. THT: Information resources: HIV and AIDS: How HIV is transmitted: Ways HIV is not transmitted.
 44. Webb PA, Happ CM, Maupin GO, Johnson BJ, Ou CY, Monath TP. (1989) Potential for insect transmission of HIV: experimental exposure of Cimex hemipterus and Toxorhynchites amboinensis to human immunodeficiency virus. J. Infect. Dis. 160, 970–977.
 45. Ammann A.J., Wara D.W., Cowan M.J. Pediatric acquired immunodeficiency syndrome. „Annals of the New York Academy of Sciences”, s. 340–349, 1984. PMID: 6242000. 
 46. N. Clumeck i inni, Acquired immune deficiency syndrome in Black Africans, „The Lancet”, 321, 1983, s. 642, PMID613131.
 47. Groginsky E., Bowdler N., Yankowitz J. Update on vertical HIV transmission. „The Journal of reproductive medicine”. 8 (43), s. 637–646, sierpień 1998. PMID: 9749412. 
 48. M. J. Oxtoby, Perinatally acquired human immunodeficiency virus infection, „The Pediatric Infectious Disease Journal”, 9, 1990, s. 609–19, PMID2235185.
 49. Ryder R.W., Hassig S.E. The epidemiology of perinatal transmission of HIV. „AIDS (London, England)”, s. S83–9, 1988. PMID: 3147684. 
 50. van der Graaf M., Diepersloot R.J. Transmission of human immunodeficiency virus (HIV/HTLV-III/LAV): a review. „Infection”. 5 (14). s. 203–211. PMID: 3539811. 
 51. Groginsky E, Bowdler N, Yankowitz J. (1998) Update on vertical HIV transmission. J Reprod Med 43, 637–646.
 52. http://www.who.int/reproductive-health/stis/index.htm.

Linki zewnętrzne

Star of life.svg Zapoznaj się z zastrzeżeniami dotyczącymi pojęć medycznych i pokrewnych w Wikipedii.

The article is a derivative under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License. A link to the original article can be found here and attribution parties here. By using this site, you agree to the Terms of Use. Gpedia Ⓡ is a registered trademark of the Cyberajah Pty Ltd.