Доказ

Докази (криминалистичке студије) представљају материјалну или психолошку промену која је настала у вези са извршењем кривичног дела, а која садржи податке о кривичном делу, извршиоцу и друге кривично-правне релевантне чињенице, фиксиране у форми и на начин прописан Законом о Kривичном поступку и то од стране субјекта овлашћеног тим законом.


Доказ је расуђивање током којег се установљава истинитост или погрешност неког тврђења (суда, исказа, теореме). У доказу теореме се ослањамо на аксиоме, или на раније доказане теореме позивајући се при томе на дефиниције појмова. Зависно од метода докази се деле на:

У области права појам доказа се другачије дефинише и регулише (види Доказ (кривично процесно право).)


Види још