Друштвена акција

У социологији,[1] Друштвена акција је организовани вид извођења неке активности у оквиру институционализованог система која је усмерена ка постизању неког заједничког циља. Акције овог типа могу бити краткорочне, али често добијају и дугорочну оријентацију када су промене повезане не само са побољшањем услова живота већ и са променом ставова и свести људи како би промене од њих биле подржане и прихваћене. Најважнији услов за то је мотивација и лични допринос највећег броја појединаца социјалне заједнице. Према Максу Веберу, „Акција је „друштвена“ утолико што њено субјективно значење узима у обзир понашање других и тиме је оријентисано у свом току.”[2]

Референце

  1. ^ Fadul, J. and Estoque, R. A Textbook for an Introductory Course in Sociology. Lulu Press, 2010.
  2. ^ Weber, Max (1978) [1968]. Economy and society: An outline of interpretive sociology. Berkeley and Los Angeles: University of California Press. стр. 4. ISBN 0-520-03500-3. 

Литература

Спољашње везе