Принцип

Принцип (лат. principium — начело, доктрина, принцип)[1] јестe закон правила, односно законско начело. Доктрина која када се прихвати, треба да буде упражњена и испоштована.

Примјери принципа

Принцип узрочности

Принцип посљедице, је узрок посљедице који је узрокује. Сваки узрок има своју посљедицу.

Физика

Основно начело, природни закон из кога су изведени остали закони природе.

Корјен и поријекло ријечи (етимологија)

Принцип (грч. αρχή), (лат. principium - почетак, почело, извор, праизвор, основ, праоснов, основни узрок, прабиће, творац, зачетник, основна твар, пратвар, праматерија, темељ, подлога, основно правило, основни појам, основно учење, основна мисао неке науке, начело, начело живљења и дјеловања).[1] У филозофији: извор сазнања, основ сазнања, оно што лежи у основи ствари (принцип бића), код Платона принцип је идеја. Затим оно на шта се сазнање нужно ослања (принцип сазнања), начело по коме се ради (практични принцип).

Примјена принципа

Друштвене науке

Филозофија

Социологија

Право

Педагошки принципи

Природне науке

Физика

Посебне науке

Логика

Види још

Референце

  1. ^ а б Милан Вујаклија (1954). Лексикон страних речи и израза (на језику: (језик: српски)) (2. изд.). Београд: Просвета. 

Литература