UTC+1

UTC+1 se kao vremenska zona prostire u:

UTC+1: plavo (oktobar - mart), narandžasto (mart - oktobar), žuto (cele godine), svetloplavo - morska područja

Kao standardno vreme (cele godine)

WAT - West Africa Time:

Kao standardno vreme samo zimi (severna hemisfera)

CET - Central European Time:

Zavisne teritorije:

WAT - West Africa Time:

Kao standardno vreme samo leti (južna hemisfera)

Kao letnje ukazno vreme (severna hemisfera)

Zavisne teritorije: