Етичке норме код психолошких истраживања

Резус макаки у експерименту Харија Харлова у истраживању афективног везивања код мајмуна. Експеримент се сматра неетичним због изазивања здравствених последица код мајмуна. [1]

Ригорозне истраживачке методе су у самој сржи науке, па зато психолози значајно време посвећују дискусијама и расправама о процедурама за прикупљање и процењивање података. Такође се пуно расправља и о етици научних истраживања – о моралним принципима понашања који руководе истраживањима. Удружења психолога имају своје етичке кодексе које чланство мора да следи (нпр. American Psychology Association).

Етичка начела у проучавању људских бића

Када се проучавају људска бића, потребно је пратити следеће норме:

 • да се поштује достојанство и добробит испитаника.
 • добровољно учествовање, да испитаници знају довољно о студији да би могли одлучити да ли желе да учествују (некада не могу знати све детаље, јер ће то променити њихово природно понашање).
 • морају бити заштићени од физичког или менталног повређивања.
 • ако постоји нека доза ризика, унапред се морају упозорити испитаници и дати им прилику да одустану.
 • код испитивања непријатних тема (анксиозности, љутине, фрустрираности,...) мора се проверити. потенцијална вредност студије, размотрити употреба других алтернативних начина, обавезно дебрифовање на крају са објашњењем сврхе испитивања.

Етичка начела проучавања животиња

Када се проучавају животиње, научници морају да следе принципе попут:

 • Стицање, брига, употреба и одлагање животиња у складу са важећим савезним, државним и локалним законима и прописима и професионалним стандардима.
 • Морају да обезбеде су сви појединци под њиховим надзором који користе животиње добили упутства о методама истраживања и нези, одржавање и руковање врстама које се користе, у мери која одговара њиховој улози.
 • Уложити разумне напоре да умање нелагодност, инфекције, болести и бол субјеката животиња.
 • Користити поступак који животиње излаже болу, стресу или лишењу само када је алтернативни поступак је недоступан и циљ је оправдан његовом будућом научном, образовном или примењеном вредношћу.
 • Изводити хируршке поступке под одговарајућом анестезијом и следити технике како бисте избегли инфекцију и умањили бол током и после операције. Наставите брзо када је прикладно да живот животиње буде прекинут, уз настојање да се бол смањи на минимум и у складу са прихваћеним процедурама.

Штавише, психолози обучени за одговарајуће истраживачке методе и искусни у нези лабораторијских животиња морају надгледати све поступке који укључују те животиње и „одговорни су за обезбеђивање одговарајућег разматрања њихове удобности, здравља и хуманог третмана“, каже се у закону.[2][3][4]

Зашто су научницима потребна истраживања над животињама

Психолозима су потребна истраживања због:

 • да проуче базичне карактеристике одређене врсте
 • да открију практичну примену (нпр. студије понашања животиња помажу сељацима како да смање деловање штеточина, птица и јелена, на усеве, а да их не убијају)
 • да се проуче ствари које се не могу испитивати на људима из етичких или практичних разлога (нпр. на мајмунима испитивање ране депривације и последица на емоционални развој)
 • да се разјасне теоријска питања (нпр. дужи живот жена да се не приписује животном стилу, кад се види да и код других сисара постоји та разлика између мушких и женских јединки)
 • да се унапреди добробит људи (нпр. откривање лекова за смањење бола, рехабилитација неуролошких оштећења, разумевање механизама који леже иза губитка памћења и сенилности)

Референце

 1. ^ Medical Research Modernization Committee | "A Critique of Maternal Deprivation Experiments on Primates"
 2. ^ National Institute of Mental Health. (2002). Methods and welfare considerations in behavioral research with animals: Report of a National Institutes of Health Workshop. (NIH Publication No. 02-5083). Washington, DC: U.S. Government Printing Office. Also online at www.nimh.nih.gov/research/animals.cfm.
 3. ^ Institute of Laboratory Animal Research. (1996). Guide for the care and use of laboratory animals. Washington, DC: National Academy Press. Also online at www.nap.edu.
 4. ^ APA's Guidelines for Ethical Conduct in the Care and Use of Animals are at http://www.apa.org/science/leadership/care/guidelines.aspx.