Militära grader i Storbritannien

Hoppa till navigering Hoppa till sök

Här nedan följer graderna inom British Armed Forces och deras svenska motsvarigheter.

British Army

Generalspersoner
General
General
Lieutenant-General
Generallöjtnant
Major-General
Generalmajor
OF-9 OF-8 OF-7
British Army OF-9.svg
British Army OF-8.svg
British Army OF-7.svg
Regements- och kompaniofficerare
Brigadier
Överste 1. graden
Colonel
Överste
Lieutenant-Colonel
Överstelöjtnant
Major
Major
Captain
Kapten
Lieutenant
Löjtnant
Second Lieutenant
Fänrik
Officer Cadet
Kadett
British Army OF-6.svg
British Army OF-5.svg
British Army OF-4.svg
British Army OF-3.svg
British Army OF-2.svg
British Army OF-1b.svg
British Army OF-1a.svg
British Army OF (D).svg
Specialistofficerare
Conductor Royal Logistic Corps
saknar motsvarighet i Sverige
Garrison Sergeant Major London District
saknar motsvarighet i Sverige
Warrant Officer Class 1
Regementsförvaltare
Regimental Quartermaster Sergeant
saknar motsvarighet i Sverige
Warrant Officer Class 2
Förvaltare
Staff Sergeant
Fanjunkare
Sergeant
Sergeant
OR-9 OR-9 OR-9 OR-8 OR-8 OR-7 OR-5/6
Army-GBR-OR-09a.svg
New GSM Rank Badge on WO1 Mott's Arm.jpg
Army-GBR-OR-09b.svg
Army-GBR-OR-08a.svg
Army-GBR-OR-08b.svg
Army-GBR-OR-07.svg
British Army OR-6.svg
Gruppchefer och soldater
Corporal
Bombardier
Korpral
Lance Corporal
Lance Bombardier
Vicekorpral
Private
Menig
OR-4 OR-3 OR-2 OR-1
British Army OR-4.svg
British Army OR-4.svg
Saknar motsvarighet i British Army Ingen gradbeteckning


Royal Navy

Flaggmän
Admiral of the Fleet
Storamiral
Admiral
Amiral
Vice-Admiral
Viceamiral
Rear Admiral
Konteramiral
OF-10 OF-9 OF-8 OF-7
Generic-Navy-O12.svgBritish Royal Navy OF-10.svg Generic-Navy-O11.svgBritish Royal Navy OF-9.svg Generic-Navy-O10.svgBritish Royal Navy OF-8.svg Generic-Navy-O9.svgBritish Royal Navy OF-7.svg
Regements- och kompaniofficerare samt flaggkadetter
Commodore
Kommendör 1. graden
Captain
Kommendör
Commander
Kommendörkapten
Lieutenant Commander
Örlogskapten
Lieutenant
Kapten
Sub-Lieutenant
Löjtnant
Midshipman
Flaggkadett
OF-6 OF-5 OF-4 OF-3 OF-2 OF-1 OF-D
UK-Navy-OF6.svg
Generic-Navy-O7.svg
Generic-Navy-O5.svg
Generic-Navy-O4.svg
Generic-Navy-O3.svg
Generic-Navy-O1.svg
UK-Navy-OFD.svg
Specialistofficerare
Warrant Officer Class 1
Flottiljförvaltare
Warrant Officer Class 2
Förvaltare
Chief Petty Officer
Flaggstyrman
Petty Officer
Förste styrman
OR-9 OR-8 OR-7 OR-6
British Royal Navy OR-9.svg
British Royal Navy OR-8.svg
British Royal Navy OR-7.svg

British Royal Navy OR-6.svg

Sjömän
Leading Hand
Korpral
Able Rate
Sjöman 1kl
OR-4 OR-2
British Royal Navy OR-4.svg

British Royal Navy OR-2.svg

Royal Marines

NATO-kod OF-9 OF-8 OF-7 OF-6 OF-5 OF-4 OF-3 OF-2 OF-1
Royal Navy
General Lieutenant General Major General Brigadier Colonel Lieutenant Colonel Major Captain Lieutenant Second Lieutenant
General Generallöjtnant Generalmajor Brigadgeneral Överste Överstelöjtnant Major Kapten Löjtnant Fänrik
General Lieutenant General Major General Brigadier Colonel Lieutenant Colonel Major Captain Lieutenant Second Lieutenant
NATO-kod OR-9 OR-8 OR-7 OR-6 OR-5 OR-4 OR-3 OR-2 OR-1
Regne Unit Conductor Quartermaster Sergeant Oficial Tècnic de Segona Classe Sergent de Personal saknar motsvarighet Caporal Soldat de Primera Marine saknar motsvarighet
Regementsförvaltare Förvaltare Fanjunkare Förste sergeant -
Korpral Vicekorpral Menig -
Warrant Officer 1 Warrant Officer 2 Colour Sergeant Sergeant - Corporal Lance Corporal Marine -

Källa:[1]

Royal Air Force

Generalspersoner
Marshal of the Royal Air Force
Fältmarskalk
Air Chief Marshal
General
Air Marshal
Generallöjtnant
Air Vice Marshal
Generalmajor
OF-10 OF-9 OF-8 OF-7
UK-Air-OF10.svgBritish RAF OF-10 (ceremonial shoulder board).svg
UK-Air-OF9.svg
UK-Air-OF8.svg
UK-Air-OF7.svg
Regements- och kompaniofficerare
Air Commodore
Överste 1. graden
Group Captain
Överste
Wing Commander
Överstelöjtnant
Squadron Leader
Major
Flight Lieutenant
Kapten
Flying Officer
Löjtnant
Pilot Officer
Fänrik
OF-6 OF-5 OF-4 OF-3 OF-2 OF-1 OF-1
UK-Air-OF6.svg
UK-Air-OF5.svg
UK-Air-OF4.svg
UK-Air-OF3.svg
UK-Air-OF2.svg
UK-Air-OF1A.svg
UK-Air-OF1B.svg
Specialistofficerare och gruppbefäl
Master Aircrew
Flottiljförvaltare
i flygtjänst
Warrant Officer
Flottiljförvaltare
Flight Sergeant
Flight Sergeant Aircrew

Fanjunkare
Fanjunkare i flygtjänst
Chief Technician
Fanjunkare i teknisk tjänst (Flygverkmästare)
Sergeant
Sergeant Aircrew
Förste sergeant/Sergeant
Förste sergeant/Sergeant i flygtjänst
Corporal
Korpral
OR-9 OR-9 OR-8 OR-7 OR-7 OR-6/OR-5 OR-4
UK-Air-OR9A.svg
UK-Air-OR9B.svg
Saknar motsvarighet i RAF
OR7b RAF Flight Sergeant.svg
OR7c RAF Flight Sergeant Acr.svg
OR7a RAF Chief Technician.svg
OR5n6a RAF Sergeant.svg
OR5n6b RAF Sergeant Acr.svg
OR4 RAF Corporal.svg
Flygsoldater
Lance Corporal
Endast i Royal Air Force Regiment
Senior Aircraftman
Senior Aircraftman Technician
Menig 1kl
Menig 1kl (Flygtekniker)
Leading Aircraftman
Menig 1kl
Aircraftman
Menig
OR-3 OR-2 OR-1
OR3 RAF Lance Corporal.svg
OR2 RAF Senior Aircraftman.svg
OR2 RAF Senior Aircraftman Technician.svg
OR1 RAF Leading Aircraftman.svg
Ingen gradbeteckning

Referenser

  1. ^ * Naval Book Reference BR3, Part 6, Annexe 40: ILLUSTRATIONS OF ROYAL MARINE BADGES OF RANK & OTHER INSIGNIA (February 2014).

Se även

The article is a derivative under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License. A link to the original article can be found here and attribution parties here. By using this site, you agree to the Terms of Use. Gpedia Ⓡ is a registered trademark of the Cyberajah Pty Ltd.