Gpedia:Artikelnomineringar

Hoppa till: navigering, sök
Utmärkta artiklar · Bra artiklar · Rekommenderade artiklar · Utmärkta listor · Utmärkta portaler · Utmärkta artikelserier · Utvalt innehåll · Utvald artikel · Utvalda bilder
Kriterier · Granskningar · Nomineringar · Statistik · Tidigare utvalda


Utmarkt Guld.svg
Bra alt.svg
Question dropshade.svg

På den här sidan beslutas vilka artiklar som ska listas som utmärkta respektive bra artiklar på Gpedia, vilka tillsammans med de rekommenderade artiklarna utgör så kallade utvalda artiklar. Om en artikel inte anses värd en utnämning som utmärkt eller bra artikel, kan den ändå passa som rekommenderad. Detta är en kvalitetskategorisering med något mindre stränga kvalitetskriterier som vem som helst kan utdela. Det krävs inte någon föregående nominering, men rekommendationen behöver motiveras på artikelns diskussionssida och artikeln måste uppfylla kriterierna för en utvald artikel.

Vanliga frågor

 • Vem får nominera en artikel?

Vem som helst, så länge artikeln uppfyller kriterierna för en utvald artikel. Den som nominerar en artikel kallas för nominator och har rätt att när som helst dra tillbaka nomineringen för att åtgärda brister i artikeln.

Nominera en artikel:

 1. Hitta en artikel som du anser uppfyller kriterierna för en utvald artikel (för mer information, se frågan "Var hittar jag artiklar att nominera?").
 2. Lägg in artikeln under rubriken Nomineringar nedan (nya nomineringar läggs längst ner under den rubriken) med hjälp av följande disposition:
=== [[Skriv artikelns namn här]] ===
<small>''Nominerad av ~~~~''</small>
 
Skriv din motivering här.
 
;Stöder för utmärkt

;Stöder för bra
 
;Stöder inte
 
;Diskussion
 
</div>
----
 1. Lägg in följande mall högst upp i artikeln du nominerat: {{Nominerad till utvald}} (notera att listor, portaler och artikelserier har annorlunda mallar, vilket du kan läsa om under respektive rubriker).
 1. Se efter om artikeln har mallen {{Artikelgranskningar}} på sin diskussionssida. Ta i så fall bort denna och ta även bort artikeln från Artikelgranskningar (mer om denna sida under frågan "Var hittar jag artiklar att nominera?").
 • Får jag nominera en artikel jag har varit huvudförfattare till?

Ja.

 • Vem får rösta på en artikel?

Registrerade användare på Gpedia vid nomineringstillfället. Var du inte det men röstar ändå, stryks din röst.

 • Hur gör jag för att rösta på en artikel?

När du röstar ska du ange användarnamn och datum (görs enklast med fyra tilde: ~~~~). En röst som "Stöder" nomineringen bör motiveras, särskilt om motiveringen kan bidra till artikelns utveckling. En röst på "Stöder inte" måste motiveras, så att brister kan åtgärdas. En röst på "Stöder inte" utan motivering blir ogiltig. Exempel:
#~~~~ Jag tycker att artikeln är välskriven, uttömmande och har bra referenser. Därför röstar jag för utmärkt.

 • När är en röst ogiltig?
 1. Om en stödröst kommer från en användare som inte var registrerad på Gpedia vid nomineringstillfället.
 2. Om en röst läggs på "Stöder inte" utan motivering som kan användas för att göra artikeln bättre.
 • Var hittar jag artiklar att nominera?
 1. Artikelgranskningar: Bästa sidan att hitta artiklar som skulle kunna bli utvalda. Det är inte ett krav för en artikel att först läggas in för granskning innan den kan bli utvald, men skadar inte då det möjliggör värdefulla kommentarer att beakta innan nominering.
 2. Månadens nya och utökade artiklar: På denna sida är det mer ovanligt att du hittar en möjlig utvald artikel än på den ovanstående men det händer då och då. Månadens nya och utökade artiklar tar upp både helt nyskrivna artiklar och tidigare artiklar som har förlängts avsevärt. Det kan därför vara värt att hålla koll även på denna sida.
 3. Special:Långa sidor: På denna sida listas alla artiklar i storleksordning (det vill säga hur många bytes de är på). Denna sida kan vara värd att ta sig en titt på men kom ihåg att det är kvalitet och inte kvantitet som räknas.
 • När avslutas omröstningen?

Omröstningen avslutas när artikeln uppnår något av nedanstående krav (se rubriken Riktlinjer för bedömning) eller när nominatorn drar tillbaka nomineringen.

 • Vem får avsluta en omröstning?

Den som känner sig mest manad (även nominatorn). Det viktiga är att ett av kraven har blivit uppfyllt under rubriken Riktlinjer för bedömning. För att avsluta en omröstning, gör följande (notera att vissa av mallarna och länkarna ser annorlunda ut för listor, portaler och artikelserier):

 1. Se vilket krav som uppfylls under Riktlinjer för bedömning.
 2. Gå in på denna sida för att hitta en passande förordsmall och kopiera den.
 3. Gå till diskussionssidan på den artikel du vill avsluta nomineringen för och klistra in förordsmallen längst ned där.
 4. Gå tillbaka till denna sida och klipp ut all text från nomineringen av artikeln (själva rubriken kan du lämna kvar så länge). Ta även med alla eventuella kommentarer och se till att det finns en </div>-tagg efter sista kommentaren (denna tagg avslutar nämligen förordsmallens <div class>-tagg).
 5. Efter du klippt ut all nödvändig information om nomineringen för artikeln ta då även bort rubriken, så att det är helt tomt på artikelns nominering, och spara sidan med en passande sammanfattning (såsom "Antagen till utmärkt", "antagen till bra" eller "inte antagen").
 6. Gå tillbaka till artikelns diskussionssida och klistra in all information under förordsmallen och se till att </div>-taggen avslutar din text (för ett exempel på hur en färdig förordsmall ser ut se här.
 7. Gå nu till artikelns huvudsida och ta bort mallen {{Nominerad till utvald}}. Om artikeln antagits till utvald läggs därefter någon av mallarna {{Utmärkt}} eller {{Bra}} in i slutet av artikeln. {{Utmärkt lista}} används för antagna listor.
 8. Slutligen går du in på antingen Utmärkta artiklar eller Bra artiklar och lägger in den nyutvalda artikeln i bokstavsordning under den kategori som passar bäst.

Generellt sett ja, men det finns så klart undantag (utöver att nominatorn drar tillbaka sin nominering). En artikels omröstning kan nämligen avslutas om konsensus uppnåtts. Det är dock svårt att veta exakt när konsensus uppnåtts på grund av olika uppfattningar om detta och det är därför riktlinjerna för bedömningen finns till som tumregler. Diskutera gärna med andra användare om artikeln innan du avslutar den på basis av konsensus. Det kan även vara så att en artikel är i behov av en förlängning av bedömningstiden, då konsensus inte upplevs än. Då är det bara att vänta med att avsluta bedömningen eftersom en artikel tjänar på en hållbar bedömning.

Riktlinjer för bedömning

I texten nedan används ordet "artikel" både för artiklar, listor, portaler och artikelserier.

 • En nominerad artikel blir utmärkt om den:
  • Efter minst tre veckor fått minst fem utmärkt-röster, vilka utgör minst 2/3 av det totala antalet röster, eller:
  • Efter minst två veckor fått enbart och minst fyra utmärkt-röster.
  • Efter minst en vecka fått enbart och minst åtta utmärkt-röster.
 • En nominerad artikel blir bra om den har:
  • Efter minst tre veckor inte blivit utmärkt och fått minst fyra utmärkt- eller bra-röster, vilka utgör minst 2/3 av det totala antalet röster, eller:
  • Efter minst två veckor fått minst tre utmärkt- eller bra-röster, och inga stöder inte-röster.
  • Efter minst en vecka fått minst sex utmärkt- eller bra-röster, och inga stöder inte-röster.
 • En nominerad artikel kan strykas från röstlistan om den:
  • Efter minst fyra veckor inte blivit antagen eller:
  • Efter minst två veckor har minst 1/2 stöder inte-röster eller:
  • Efter minst två dagar har fått minst fyra stöder inte-röster, vilka utgör minst 3/4 av det totala antalet röster.

Nomineringar

Khanbalik

Nominerad av Bairuilong (diskussion) 17 februari 2017 kl. 09.44 (CET)

Väl källbelagd, illustrerad och uttömmande artikel om ett intressant ämne. Är sedan tidigare Rekommenderad och blivit utsedd till månadens Månadens artikelutökning.

Stöder för utmärkt
 1. Ion-5 (diskussion) 19 februari 2017 kl. 13.37 (CET) Uttömmande, välskriven och källbelagd
 2. Sjunnesson (diskussion) 19 februari 2017 kl. 17.07 (CET) Enligt nominering.
 3. Tostarpadius (diskussion) 21 februari 2017 kl. 08.54 (CET) Som Sjunnesson.
Stöder för bra
Stöder inte
Diskussion

Jag har gjort en språklig översyn av artikeln och fastnar då på följande mening: ”I västra delen av centrala Peking står den välbevarade Vita pagoden i Miaoyingtemplet som uppfördes 1271”. Frågan är vad som uppfördes år 1271, Miaoyingtemplet (som det står) eller den Vita pagoden? I artikeln Miaoyingtemplet står det att den Vita pagoden ursprungligen uppfördes år 1096 ”med [sic!] genomgick en storskalig renovering och utökning 1271”. Templet sägs ha renoverats år 1279, men vad ”uppfördes” år 1271? Roger Viklund (diskussion) 17 februari 2017 kl. 19.49 (CET)

Tack för din insats. Pagodens renovering 1271 (till sitt nuvarande utförande) hade en omfattning som kan jämföras med ett uppförande av en ny pagod. Själva tempelbyggnaden i sitt nutida utförande uppfördes på 1400-talet. Jag har nu uppdaterat båda artiklarna för att förtydliga detta. Mvh, --Bairuilong (diskussion) 18 februari 2017 kl. 06.40 (CET)

Älvdalska

Nominerad av Ion-5 (diskussion) 19 februari 2017 kl. 16.07 (CET)

Uppfyller kraven på alla punkter

Stöder för utmärkt
 1. Sjunnesson (diskussion) 21 februari 2017 kl. 08.10 (CET) En välskriven och omfattande artikel med en rätt stor del ganska nyskrivet innehåll.
 2. Tostarpadius (diskussion) 21 februari 2017 kl. 08.57 (CET) Som Sjunnesson.
Stöder för bra
Stöder inte
Diskussion

Slaget vid Svensksund

Nominerad av Ion-5 (diskussion) 19 februari 2017 kl. 21.14 (CET)

Uppfyller kraven vad gäller språk, omfång och källor, strukturen är även bra - ta t.ex. avsnittet om kvinnor, som helt klart är noterbart i större perspektiv, även om det i själva händelseförloppet är en parentes. Genom att placera det som ett eget stycke längst ner, löser man problemet på ett smidigt sätt.

Stöder för utmärkt
 1. Tostarpadius (diskussion) 21 februari 2017 kl. 09.55 (CET) I enlighet med nomineringen.
 2. Yger (diskussion) 22 februari 2017 kl. 08.57 (CET) mycket bra och komplett
 3. Sjunnesson (diskussion) 22 februari 2017 kl. 11.40 (CET) Enligt nominering.
Stöder för bra
Stöder inte
Diskussion

Conspiracy of One

Nominerad av Kigsz 21 februari 2017 kl. 14.30 (CET)

Artikeln ser ut att uppfylla kraven för en utvald artikel.

Stöder för utmärkt
Stöder för bra
Stöder inte
Diskussion

Några synpunkter:

 • Språk och struktur: Artikeln har rätt långa stycken och långa, ibland något invecklade meningar. Stundvis känns den lite talspråkig, jag skulle inte direkt förknippa språket med en encyklopedi
 • Innehåll: En stor del av informationen, t.ex. vad gäller låtars innebörd, artisternas uttalanden, inställning till Napster osv, känns av det lättare slaget och jag ifrågasätter om allt hör hemma i en encyklopedi
 • Källor: Jag är lite osäker på om innehållet kan anses verifierbart då de flesta källor är av de lättare slaget, många är av typen nätpublikationer som kanske t.o.m. saknar ansvarig utgivare. Hur kan artikeln då intyga att informationen faktiskt stämmer? (Nu påstår jag inte att skribenten har hittat på alltihop, tvärtom tror jag nog att det är rätt framställt - det är bara det att det inte riktigt duger för en encyklopedi som wikipedia. Om vi hade verkligt tunga experter som skrev korrekta artiklar, men utan att ange källor, skulle det ju inte heller klassas som utvalt innehåll.)

Cöskyd (diskussion) 21 februari 2017 kl. 20.39 (CET)

Instämmer i synpunkterna ovan, som mycket väl sammanfattar vad jag hade planerat att skriva. Idunius 22 februari 2017 kl. 09.58 (CET)
Hej Cöskyd, vad det gäller språket är det alltid det svåraste att få till så att alla blir nöjda. Har du själv möjligheten att rätta till det du tycker är invecklat och på gränsen till talspråk får du gärna göra så. All hjälp tas emot! Strukturen är baserad på tidigare utvalda artiklar och är ett försök att få till en standardiserad mall. Vad det gäller källorna är det främst från olika musikinriktade tidskrifter, vilka enligt mig är bland de "tyngre" källorna i alla fall vad det gäller ämnet musik. De väger så klart inte lika tungt som vetenskapliga publikationer, men "man tager vad man haver". Det låter mer som en diskussion om webbkällor ska klassas som encyklopediska nog för Gpedia och det blir något felaktigt att diskutera här. --Kigsz 22 februari 2017 kl. 15.52 (CET)
Formaliteten på språket är genomgående låg, varför omarbetning skulle vara ganska krävande. Inte ett arbete som krävs akut, men som förhindrar att jag kan betrakta artikeln som utmärkt i dagsläget. Det första man kunde göra vore att ta bort alla skrivningar om vad människor kände, ville, tyckte och så vidare. Och för min del är det inte webbkällor per se som känns otillförlitliga, utan vissa former av webbkällor. Detta har diskuterats många gånger tidigare. Idunius 22 februari 2017 kl. 16.12 (CET)

Bodens garnison

Nominerad av Cöskyd (diskussion) 21 februari 2017 kl. 20.22 (CET)

Uppfyller kraven på alla punkter vad jag kan se. En speciell struktur som passar ämnet (en utspridd garnison förlagd i en viss stad).

Stöder för utmärkt
Stöder för bra
Stöder inte
Diskussion

En sak som jag reagerar på direkt är att hela styckena Garnisonschef och Sveavägen 10-12 saknar referensnoter och det är även otydligt vad det är för källor till de olika faktarutorna om de enskilda förbanden. Mvh, --Bairuilong (diskussion) 21 februari 2017 kl. 20.34 (CET)


Utmärkt lista

 • Läs igenom Gpedia:Vad en utmärkt lista är och fundera på om detta stämmer med den lista du vill nominera (processen för en utmärkt lista är densamma som för en utmärkt/bra artikel, se högst upp i denna artikel).
 • Lägg in mallen {{Nominerad till utmärkt lista}} överst i listan du vill nominera.
 • Klistra in nedanstående text under "Utmärkt lista" (med ordningen senaste nominering nederst) och fyll i artikelns namn samt skriv en motivering.
=== [[Skriv listans namn här]] ===
<small>''Nominerad av ~~~~''</small>

Skriv din motivering här!
 
;Stöder för utmärkt
 
;Stöder inte
 
;Diskussion
 
</div>
----

Utmärkt portal

 • Läs igenom Gpedia:Vad en utmärkt portal är och fundera på om detta stämmer med den portal du vill nominera (processen för en utmärkt portal är densamma som för en utmärkt/bra artikel, se högst upp i denna artikel).
 • Lägg in mallen {{Nominerad till utmärkt portal}} överst i portalen du vill nominera.
 • Klistra in nedanstående text under "Utmärkt portal" (med ordningen senaste nominering nederst) och fyll i artikelns namn samt skriv en motivering.
=== [[Skriv portalens namn här]] ===
<small>''Nominerad av ~~~~''</small>

Skriv din motivering här!
 
;Stöder för utmärkt
 
;Stöder inte
 
;Diskussion
 
</div>
----

Utmärkt artikelserie

En utmärkt artikelserie är en samling relaterade artiklar som är av god kvalitet (dock behöver de inte enbart vara utmärkta utan det går även med bra och rekommenderade). En utmärkt artikelserie representerar Wikipedias bästa arbeten genom att genomgående täcka alla delar av det ämnet genom flera högkvalitetsartiklar som har en liknande struktur och som är väl länkade med varandra.

 • Läs igenom Gpedia:Kriterier för utvalda artiklar och Gpedia:Utmärkta artikelserier och fundera på om detta stämmer med den artikelserie du vill nominera (processen för en utmärkt artikelserie är densamma som för en utmärkt/bra artikel, se högst upp i denna artikel).
 • Lägg in mallen {{Nominerad till utmärkt artikelserie}} överst i huvudartikeln du vill nominera.
 • Se till att alla artiklar som du ämnar nominera till artikelserien finns länkade via exempelvis en mall (se exempelvis Mall:Stadsplanering i Stockholm). Se även till att de alla av artiklarna uppnår utmärkt, bra eller rekommenderad status (se kriterierna).
 • Klistra in nedanstående text under "Utmärkt artikelserie" (med ordningen senaste nominering nederst) och fyll i artiklarnas namn samt skriv en motivering.
=== [[Namn på artikelserien]] <!--Länk till huvudartikeln.--> ===
<small>''Nominerad av ~~~~''</small>

Skriv din motivering här!

*[[Huvudartikel]]:
**[[Artikel]] <!--Utmärkta artiklar överst, bra artiklar sedan och sist rekommenderade artiklar.-->
**[[Artikel]]
**{{ikon|ba}}
 
;Stöder

;Stöder inte
 
;Diskussion

</div>
----

Omprövningar

Före en omprövning

Utmarkt Guld.svg
Bra alt.svg
Against Cscr-featured.svg
Question dropshade.svg

Innan du väljer att ompröva en utvald artikel (notera att rekommenderade artiklar inte platsar i denna kategori då de inte är granskade sedan tidigare), uppmärksamma dess styrkor alternativt brister på artikelns diskussionssida och ge gärna konkreta förslag till förbättringar. Även listor, portaler och artikelserier platsar under denna kategori och kan alltså omprövas. Överväg att även kontakta användare du förmodar har stora kunskaper om ämnet, till exempel den eller de användare som redan har lagt ner mycket arbete på artikeln för att be dem om råd. När detta är gjort och du känner att artikeln är redo för en omprövning, gör då följande:

 • Lägg in mallen {{Omprövning}} högst upp i artikeln.
 • Se om artikeln har mallen {{Artikelgranskningar}} på sin diskussionssida. Ta i så fall bort denna och ta även bort artikeln från Artikelgranskningar.
 • Lägg in artikeln under rubriken Artiklar som ska omprövas med en tydlig motivering.
 • Processen för en omprövad artikel är snarlik den för en utmärkt/bra artikel (se högst upp i denna artikel).
 • Om artikeln blir avnominerad, glöm då inte att lägga in den på Tidigare utvalda artiklar.

För att de artiklar som anmäls till omprövning ska kunna utvecklas under prövotiden gäller att ett maximalt antal på fem artiklar får ligga anmälda åt gången. Är fem artiklar redan uppe för omprövning vid tillfället rekommenderas du att istället lägga till artikeln i omprövningskön.

Riktlinjer vid bedömning

 • En nominerad artikel markeras som utmärkt alternativt behåller sin status som utmärkt om den:
  • Efter tre veckor fått minst fem utmärkt-röster, vilka utgör minst 2/3 av det totala antalet röster, eller:
  • Efter två veckor fått enbart och minst fyra utmärkt-röster, eller:
  • Efter en vecka fått enbart och minst åtta utmärkt-röster.
 • En nominerad artikel markeras som bra alternativt behåller sin status som bra om den:
  • Efter tre veckor inte blivit utmärkt och fått minst fyra utmärkt- eller bra-röster, vilka utgör minst 2/3 av det totala antalet röster, eller:
  • Efter två veckor fått minst tre utmärkt- eller bra-röster, och inga ta bort status helt-röster.
  • Efter en vecka fått minst sex utmärkt- eller bra-röster, och inga ta bort status helt-röster.
 • En nominerad artikel förlorar sin status om den har:
  • Varit nominerad i minst två veckor och
  • fått minst fyra röster på ta bort status helt och
  • dessa ta bort status helt-röster utgör minst 2/3 av det totala antalet röster.
 • En nominerad artikel behåller även sin status om den:
  • Efter minst fyra veckor inte uppfyller något av ovanstående krav.

Rösta

När du röstar ska du ange användarnamn och datum (vilket lättast görs med fyra tilde: ~~~~). En röst som stöder att artikeln ska behålla sin status som bra eller utmärkt bör motiveras, särskilt om motiveringen kan bidra till artikelns utveckling. En röst på stöder inte måste motiveras, med konkreta exempel så att brister kan åtgärdas. En röst på stöder inte utan konkret motivering blir därmed ogiltig och stryks från röstningsprocessen.

Ompröva en artikel

Klistra in den här mallen under rubriken Artiklar som ska omprövas och fyll i artikelnamn och motivering.

=== [[Skriv artikelns namn här]] ===
<small>''Nominerad för omprövning av ~~~~''</small>

Skriv din motivering här!

;Stöder för utmärkt / behåll som utmärkt
 
;Stöder för bra / behåll som bra
 
;Ta bort status helt
 
;Diskussion
 
</div>
----

Artiklar som ska omprövas

The article is a derivative under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License. A link to the original article can be found here and attribution parties here. By using this site, you agree to the Terms of Use. Gpedia Ⓡ is a registered trademark of the Cyberajah Pty Ltd.