Gpedia:Artikelnomineringar

Hoppa till: navigering, sök
Utmärkta artiklar · Bra artiklar · Rekommenderade artiklar · Utmärkta listor · Utmärkta portaler · Utmärkta artikelserier · Utvalt innehåll · Utvald artikel · Utvalda bilder


Utmarkt Guld.svg
Bra alt.svg
Question dropshade.svg

På den här sidan beslutas vilka artiklar som ska listas som utmärkta respektive bra artiklar på Gpedia, vilka tillsammans med de rekommenderade artiklarna utgör så kallade utvalda artiklar. Om en artikel inte anses värd en utnämning som utmärkt eller bra artikel, kan den ändå passa som rekommenderad. Detta är en kvalitetskategorisering med något mindre stränga kvalitetskriterier som vem som helst kan utdela. Det krävs inte någon föregående nominering, men rekommendationen behöver motiveras på artikelns diskussionssida och artikeln måste uppfylla kriterierna för en utvald artikel.

Vanliga frågor

 • Vem får nominera en artikel?

Vem som helst, så länge artikeln uppfyller kriterierna för en utvald artikel. Den som nominerar en artikel kallas för nominator och har rätt att när som helst dra tillbaka nomineringen för att åtgärda brister i artikeln.

Nominera en artikel:

 1. Hitta en artikel som du anser uppfyller kriterierna för en utvald artikel (för mer information, se frågan "Var hittar jag artiklar att nominera?").
 2. Lägg in artikeln under rubriken Nomineringar nedan (nya nomineringar läggs längst ner under den rubriken) med hjälp av följande disposition:
=== [[Skriv artikelns namn här]] ===
<small>''Nominerad av ~~~~''</small>
 
Skriv din motivering här.
 
;Stöder för utmärkt

;Stöder för bra
 
;Stöder inte
 
;Diskussion
 
</div>
----
 1. Lägg in följande mall högst upp i artikeln du nominerat: {{Nominerad till utvald}} (notera att listor, portaler och artikelserier har annorlunda mallar, vilket du kan läsa om under respektive rubriker).
 1. Se efter om artikeln har mallen {{Artikelgranskningar}} på sin diskussionssida. Ta i så fall bort denna och ta även bort artikeln från Artikelgranskningar (mer om denna sida under frågan "Var hittar jag artiklar att nominera?").
 • Får jag nominera en artikel jag har varit huvudförfattare till?

Ja.

 • Vem får rösta på en artikel?

Registrerade användare på Gpedia vid nomineringstillfället. Var du inte det men röstar ändå, stryks din röst.

 • Hur gör jag för att rösta på en artikel?

När du röstar ska du ange användarnamn och datum (görs enklast med fyra tilde: ~~~~). En röst som "Stöder" nomineringen bör motiveras, särskilt om motiveringen kan bidra till artikelns utveckling. En röst på "Stöder inte" måste motiveras, så att brister kan åtgärdas. En röst på "Stöder inte" utan motivering blir ogiltig. Exempel:
#~~~~ Jag tycker att artikeln är välskriven, uttömmande och har bra referenser. Därför röstar jag för utmärkt.

 • När är en röst ogiltig?
 1. Om en stödröst kommer från en användare som inte var registrerad på Gpedia vid nomineringstillfället.
 2. Om en röst läggs på "Stöder inte" utan motivering som kan användas för att göra artikeln bättre.
 • Var hittar jag artiklar att nominera?
 1. Artikelgranskningar: Bästa sidan att hitta artiklar som skulle kunna bli utvalda. Det är inte ett krav för en artikel att först läggas in för granskning innan den kan bli utvald, men skadar inte då det möjliggör värdefulla kommentarer att beakta innan nominering.
 2. Månadens artiklar: På denna sida är det mer ovanligt att du hittar en möjlig utvald artikel än på den ovanstående men det händer då och då. Månadens artiklar tar upp både helt nyskrivna artiklar och tidigare artiklar som har förlängts avsevärt. Det kan därför vara värt att hålla koll även på denna sida.
 3. Special:Långa sidor: På denna sida listas alla artiklar i storleksordning (det vill säga hur många bytes de är på). Denna sida kan vara värd att ta sig en titt på men kom ihåg att det är kvalitet och inte kvantitet som räknas.
 • När avslutas omröstningen?

Omröstningen avslutas när artikeln uppnår något av nedanstående krav (se rubriken Riktlinjer för bedömning) eller när nominatorn drar tillbaka nomineringen.

 • Vem får avsluta en omröstning?

Den som känner sig mest manad (även nominatorn). Det viktiga är att ett av kraven har blivit uppfyllt under rubriken Riktlinjer för bedömning. För att avsluta en omröstning, gör följande (notera att vissa av mallarna och länkarna ser annorlunda ut för listor, portaler och artikelserier):

 1. Se vilket krav som uppfylls under Riktlinjer för bedömning.
 2. Gå in på denna sida för att hitta en passande förordsmall och kopiera den.
 3. Gå till diskussionssidan på den artikel du vill avsluta nomineringen för och klistra in förordsmallen längst ned där.
 4. Gå tillbaka till denna sida och klipp ut all text från nomineringen av artikeln (själva rubriken kan du lämna kvar så länge). Ta även med alla eventuella kommentarer och se till att det finns en </div>-tagg efter sista kommentaren (denna tagg avslutar nämligen förordsmallens <div class>-tagg).
 5. Efter du klippt ut all nödvändig information om nomineringen för artikeln ta då även bort rubriken, så att det är helt tomt på artikelns nominering, och spara sidan med en passande sammanfattning (såsom "Antagen till utmärkt", "antagen till bra" eller "inte antagen").
 6. Gå tillbaka till artikelns diskussionssida och klistra in all information under förordsmallen och se till att </div>-taggen avslutar din text (för ett exempel på hur en färdig förordsmall ser ut se här.
 7. Gå nu till artikelns huvudsida och ta bort mallen {{Nominerad till utvald}}. Om artikeln antagits till utvald läggs därefter någon av mallarna {{Utmärkt}} eller {{Bra}} in i slutet av artikeln. {{Utmärkt lista}} används för antagna listor.
 8. Slutligen går du in på antingen Utmärkta artiklar eller Bra artiklar och lägger in den nyutvalda artikeln i bokstavsordning under den kategori som passar bäst.

Generellt sett ja, men det finns så klart undantag (utöver att nominatorn drar tillbaka sin nominering). En artikels omröstning kan nämligen avslutas om konsensus uppnåtts. Det är dock svårt att veta exakt när konsensus uppnåtts på grund av olika uppfattningar om detta och det är därför riktlinjerna för bedömningen finns till som tumregler. Diskutera gärna med andra användare om artikeln innan du avslutar den på basis av konsensus. Det kan även vara så att en artikel är i behov av en förlängning av bedömningstiden, då konsensus inte upplevs än. Då är det bara att vänta med att avsluta bedömningen eftersom en artikel tjänar på en hållbar bedömning.

Riktlinjer för bedömning

I texten nedan används ordet "artikel" både för artiklar, listor, portaler och artikelserier.

 • En nominerad artikel blir utmärkt om den:
  • Efter minst tre veckor fått minst fem utmärkt-röster, vilka utgör minst 2/3 av det totala antalet röster, eller:
  • Efter minst två veckor fått enbart och minst fyra utmärkt-röster.
  • Efter minst en vecka fått enbart och minst åtta utmärkt-röster.
 • En nominerad artikel blir bra om den har:
  • Efter minst tre veckor inte blivit utmärkt och fått minst fyra utmärkt- eller bra-röster, vilka utgör minst 2/3 av det totala antalet röster, eller:
  • Efter minst två veckor fått minst tre utmärkt- eller bra-röster, och inga stöder inte-röster.
  • Efter minst en vecka fått minst sex utmärkt- eller bra-röster, och inga stöder inte-röster.
 • En nominerad artikel kan strykas från röstlistan om den:
  • Efter minst fyra veckor inte blivit antagen eller:
  • Efter minst två veckor har minst 1/2 stöder inte-röster eller:
  • Efter minst två dagar har fått minst fyra stöder inte-röster, vilka utgör minst 3/4 av det totala antalet röster.

Nomineringar

Maharajah

Nominerad av Kuriosatempel (diskussion) 5 maj 2018 kl. 11.40 (CEST)

Välskriven artikel om en av Sveriges bästa travhästar genom tiderna. Väl källbelagd och välillustrerad.

Stöder för utmärkt
 1. Kuriosatempel (diskussion) 5 maj 2018 kl. 11.40 (CEST)
 2. Astomic (diskussion) 5 maj 2018 kl. 12.13 (CEST)
Stöder för bra
 1. Tostarpadius (diskussion) Ställer mig här så länge (se nedan).
 2. TernariusD 13 maj 2018 kl. 17.58 (CEST) Som Tostarpadius (se diskussion).
 3. A947 (diskussion) 21 maj 2018 kl. 05.17 (CEST) Bra. För utmärkt behöver ett exteriöravsnitt skrivas samt avsnittet om avelskarriären behöver utvecklas. Även avsnitten om travkarriären kan utvecklas något.

# Sjunnesson (diskussion) 14 maj 2018 kl. 07.52 (CEST) Jag ansluter mig till det som Tostarpadius och Ternarius skriver om artikelns omfattning.

Stöder inte
 1. Yger (diskussion) 14 maj 2018 kl. 08.45 (CEST) Se inlägg nedan
 2. Ascilto (diskussion) 20 maj 2018 kl. 13.20 (CEST) Med diskussionsinlägg.
 3. Sjunnesson (diskussion) 20 maj 2018 kl. 14.35 (CEST) Övertygad av Yger och Ascilto.
Diskussion

Artikeln om Nuncio är betydligt mer omfattande. Är den här verkligen uttömmande? Finns det inte mer att säga om hästen? Tostarpadius (diskussion) 13 maj 2018 kl. 16.52 (CEST)

Hästens segrar är förvisso väsentlig information, men jag ser ingen beskrivning, ingenting om tiden före karriären (härstamning förutom vad som kan utläsas ur en tabell, tidigare ägare o.s.v.). Artikeln upptas nästan helt av karriären, och även det avsnittet är mindre än motsvarande för Nuncio. Jag instämmer i att artikeln är fullt tillfredställande källbelagd, och bildmaterialet är också positivt, men jag tycker inte det räcker till mer än "bra". / TernariusD 13 maj 2018 kl. 17.58 (CEST)
Syftet med att bli utvald är att artikeln skall fungera som ett föredöme till andra skribenter som vill skriva om ämnet. Jag vill då se ett ordentligt avsnitt om härstamning och om de egenskaper som lett till framgång. Även om hur hästen värderat i ungdomen, om det var speciella tankar bakom val av föräldrar, betäckningskostnad etc. Då baskvaliteterna är bra, var jag nära ge bra, men känner det kunde slå fast att det är OK med denna typ av rumphuggna berättelse.Yger (diskussion) 14 maj 2018 kl. 08.43 (CEST)
Jag delar egentligen Användare:Ygers invändningar att det skulle vara värdefullt med en fylligare beskrivning av härstamningen, men vi släppte igenom Nuncio (travhäst) som utmärkt utan det kriteriet. Den senare artikeln har ett avsnitt om exteriör och det saknar jag här. Det finns även oklarheter vad gäller avelskarriären. Det ser ut som att han används som avelshäst enbart på meriten av sina framgångar. När det gäller övriga raser måste dessa gå igenom en hingspremiering med stränga krav på idealisk exteriör. Exteriörbedömning finns också för travhästar, men denna skiljer sig en del [1]. Därför skulle jag vilja ha en detaljerad redogörelse för de olika kriterierna i avelsvärderingen, detta saknas tyvärr också i Nuncio-artikeln, så det verkar som om vi släppte fram den artikeln lite väl okritiskt. Det som framförallt skiljer de båda artiklarna är exteriör-avsnittet, i avsaknad av det röstar jag stöder inte. För övrigt och vid närmare eftertanke bör vi även omvärdera Nuncio-artikeln, det borde räcka med bra. /Ascilto (diskussion) 20 maj 2018 kl. 13.20 (CEST)
En fylligare beskrivning av härstamning samt avelsvärderingen i Nuncio-artikeln kommer göras inom kort. /A947 (diskussion) 21 maj 2018 kl. 05.15 (CEST)
Tack för den upplysningen! Alldeles bortsett från detta håller jag, trots Asciltos invändningar, fast vid att den bör ses som utmärkt och denna som bra redan i nuvarande skick. Tostarpadius (diskussion) 21 maj 2018 kl. 08.22 (CEST)

Utmärkt lista

 • Läs igenom kriterierna för en utmärkt lista och fundera på om detta stämmer med den lista du vill nominera (processen för en utmärkt lista är densamma som för en utmärkt/bra artikel, se högst upp i denna artikel).
 • Lägg in mallen {{Nominerad till utmärkt lista}} överst i listan du vill nominera.
 • Klistra in nedanstående text under "Utmärkt lista" (med ordningen senaste nominering nederst) och fyll i artikelns namn samt skriv en motivering.
=== [[Skriv listans namn här]] ===
<small>''Nominerad av ~~~~''</small>

Skriv din motivering här!
 
;Stöder för utmärkt
 
;Stöder inte
 
;Diskussion
 
</div>
----

Lista över byggnader i Helsingborg

Nominerad av Kigsz 21 maj 2018 kl. 08.15 (CEST)

Välskriven, källbelagd och illustrerad.

Stöder för utmärkt
Stöder inte
 1. Lindansaren (diskussion) 23 maj 2018 kl. 06.57 (CEST)
 2. Tostarpadius (diskussion) 23 maj 2018 kl. 09.46 (CEST) Som Lindansaren.
 3. Sjunnesson (diskussion) 23 maj 2018 kl. 12.39 (CEST) Som Lindansaren.
 4. Yger (diskussion) 23 maj 2018 kl. 12.51 (CEST), se diskussion
Diskussion

God ambition, men subjektivt urval under missvisande rubrik. En lista ska vara tydligt avgränsad och komplett inom denna avgränsning. Annars är det en exempelsamling, och då krävs en tydligare definierad urvalsprincip än att det är "de mest betydelsefulla byggnaderna". Lindansaren (diskussion) 23 maj 2018 kl. 06.57 (CEST)

Ett av många liknade listor finns i artikeln Gamla Enskede. Den är betydligt mer lätt ta ta till sig än denna, med bättre färgmarkeringar, och har också en bra avgränsning. Sedan anser jag det är grundläggande det skall finnas en karta med byggnaderna.Yger (diskussion) 23 maj 2018 kl. 12.51 (CEST)

Utmärkt portal

 • Läs igenom Gpedia:Vad en utmärkt portal är och fundera på om detta stämmer med den portal du vill nominera (processen för en utmärkt portal är densamma som för en utmärkt/bra artikel, se högst upp i denna artikel).
 • Lägg in mallen {{Nominerad till utmärkt portal}} överst i portalen du vill nominera.
 • Klistra in nedanstående text under "Utmärkt portal" (med ordningen senaste nominering nederst) och fyll i artikelns namn samt skriv en motivering.
=== [[Skriv portalens namn här]] ===
<small>''Nominerad av ~~~~''</small>

Skriv din motivering här!
 
;Stöder för utmärkt
 
;Stöder inte
 
;Diskussion
 
</div>
----

Utmärkt artikelserie

En utmärkt artikelserie är en samling relaterade artiklar som är av god kvalitet (dock behöver de inte enbart vara utmärkta utan det går även med bra och rekommenderade). En utmärkt artikelserie representerar Wikipedias bästa arbeten genom att genomgående täcka alla delar av det ämnet genom flera högkvalitetsartiklar som har en liknande struktur och som är väl länkade med varandra.

 • Läs igenom Gpedia:Kriterier för utvalda artiklar och Gpedia:Utmärkta artikelserier och fundera på om detta stämmer med den artikelserie du vill nominera (processen för en utmärkt artikelserie är densamma som för en utmärkt/bra artikel, se högst upp i denna artikel).
 • Lägg in mallen {{Nominerad till utmärkt artikelserie}} överst i huvudartikeln du vill nominera.
 • Se till att alla artiklar som du ämnar nominera till artikelserien finns länkade via exempelvis en mall (se exempelvis Mall:Stadsplanering i Stockholm). Se även till att de alla av artiklarna uppnår utmärkt, bra eller rekommenderad status (se kriterierna).
 • Klistra in nedanstående text under "Utmärkt artikelserie" (med ordningen senaste nominering nederst) och fyll i artiklarnas namn samt skriv en motivering.
=== [[Namn på artikelserien]] <!--Länk till huvudartikeln.--> ===
<small>''Nominerad av ~~~~''</small>

Skriv din motivering här!

*{{ikon|ua}} [[Huvudartikel]]:
**{{ikon|ua}} [[Artikel]] <!--Utmärkta artiklar överst, bra artiklar sedan och sist rekommenderade artiklar.-->
**{{ikon|ba}} [[Artikel]]
**{{ikon|rek}} [[Artikel]]
 
;Stöder

;Stöder inte
 
;Diskussion

</div>
----

Katolska breven

Nominerad av Tostarpadius (diskussion) 24 april 2018 kl. 15.04 (CEST)

En serie ytterst informativa och läsvärda artiklar. Ett par av artiklarna nomineras just nu och torde bli minst bra. Huvudartikeln är utmärkt.

Stöder
 1. Tostarpadius (diskussion) 24 april 2018 kl. 15.04 (CEST) Enligt nomineringsmotiveringen.
 2. Sjunnesson (diskussion) 24 april 2018 kl. 17.03 (CEST) Som ovan.
 3. Jan Arvid Götesson (diskussion) 25 april 2018 kl. 13.37 (CEST)
 4. Kigsz 14 maj 2018 kl. 10.48 (CEST) Nomineringen var i det snabbaste laget, men nu når artikelserien upp till kriterierna.
Stöder inte
 1. Ascilto (diskussion) 6 maj 2018 kl. 21.40 (CEST) Jag anser att nomineringen är förhastad. Låt oss i lugn och ro behandla alla de enskilda breven för att därefter ta ställning till serien.
 2. Disembodied Soul (diskussion) 10 maj 2018 kl. 15.57 (CEST) Brådska föreligger ej. Alla dessa artiklar är ej utvalda.
Diskussion

Jag avvaktar att rösta i dagsläget då jag är för dåligt insatt i ämnet och behöver förstå en sak först. Enligt nomineringen består de katolska breven av sex artiklar:

 • Katolska breven
 • Jakobsbrevet
 • Första Petrusbrevet
 • Andra Petrusbrevet
 • Johannesbreven
 • Judasbrevet

Här verkar artiklarna nästan nå upp till de kriterier som vi har för en utmärkt artikelserie. Dock är inte samtliga artiklar utvalda ännu och även om de förväntas bli det inom en snar framtid är det för tidigt att spå om, enligt mig. Hur som helst, enligt huvudartikeln (katolska breven) består dessa brev av en uppdelning av Johannesbreven. Det vill säga, artikelserien hade kunnat se ut så här istället:

 • Katolska breven
 • Jakobsbrevet
 • Första Petrusbrevet
 • Andra Petrusbrevet
 • Första Johannesbrevet
 • Andra Johannesbrevet
 • Tredje Johannesbrevet
 • Judasbrevet

Innan jag röstar hade jag velat veta varför Johannesbreven ibland skrivs med samlingsbeteckningen och ibland som samtliga tre brev. Med tanke på den kvalitet artiklarna om dessa tre brev håller på Gpedia hade jag inte sett det som en omöjlighet att artikelserien istället hade kunnat lista samtliga tre brev och ändå bli en utmärkt artikelserie inom kort. Väldigt fint jobb med samtliga artiklar, vill jag bara säga! --Kigsz 25 april 2018 kl. 10.30 (CEST)

Eftersom jag har skrivit alla artiklarna kanske jag kan förklara. Artikelserien består av Katolska breven som är en samlingsartikel och de sju katolska breven som individuella artiklar. Dessutom finns en ytterligare samlingsartikel, Johannesbreven, som sammanfattar de tre Johannesbreven. Så egentligen består artikelserien av nio artiklar, Katolska breven, sju artiklar om de individuella breven och samlingsartikeln Johannesbreven. Alla artiklar fanns redan som stubbar innan jag skrev om dem och de finns också på andra språkversioner. De tre Johannesbreven är så intimt förbundna med varandra att deras tillkomst bäst behandlas i gemensam artikel. Annars skulle man tvingas skriva samma sak tre gånger. I stort sett alla artiklar och böcker behandlar också dem som en enhet. Samtidigt är de också individuella brev som måhända har skrivits av olika personer. De behandlar olika saker och har olika budskap. Så det som framför allt är specifikt för respektive brev tas upp i de individuella artiklarna. Sammanfattningsvis är det dessa nio artiklar som handlar om de katolska breven: Roger Viklund (diskussion) 25 april 2018 kl. 12.39 (CEST)
Tack Roger för ett utförligt svar! --Kigsz 25 april 2018 kl. 17.36 (CEST)
Jag har inget emot att de enskilda artiklarna om Johannesbreven tillförs artikelserien, men de har inte prövats. Det brev i den föreslagna serien som inte är utvalt är Jakobsbrevet. Skulle det mot förmodan inte bli minst bra efter omröstningen ovan kommer jag själv att rekommendera det. Tostarpadius (diskussion) 25 april 2018 kl. 20.49 (CEST)

Fler röster behövs. I annat fall överväger jag att se konsensus som uppnådd inom några dagar. Tostarpadius (diskussion) 6 maj 2018 kl. 20.42 (CEST)

Jag kan inte se att det på något sätt är förhastat. Artiklarna uppfyller våra kriterier mer än väl. Tostarpadius (diskussion) 6 maj 2018 kl. 23.18 (CEST)
Jag hade kunnat rekommendera Jakobs brev före omröstningen. Varför skall vi vara så byråkratiska? Tostarpadius (diskussion) 10 maj 2018 kl. 16.25 (CEST)
Nu är Jakobsbrevet antaget till utmärkt. Därmed uppfyller alla artiklar kriterierna. Tostarpadius (diskussion) 12 maj 2018 kl. 23.19 (CEST)
Jag anser att de enskilda artiklarna om de tre Johannesbreven ingår i serien och dessa är inte utvalda. /Ascilto (diskussion) 14 maj 2018 kl. 15.20 (CEST)
Det man har att ta ställning till är den serie som nominerats. I den ingår inte dessa tre artiklar. Vill någon lägga till dem i framtiden är det en annan fråga. Tostarpadius (diskussion) 14 maj 2018 kl. 19.23 (CEST)

Fler röster behövs så att nomineringen kan avslutas utan tveksamheter. Tostarpadius (diskussion) 21 maj 2018 kl. 08.29 (CEST)

Disembodied Souls motivering inte längre stämmer överväger jag att räkna bort rösten vid avslutet. Tostarpadius (diskussion) 23 maj 2018 kl. 09.54 (CEST)

Omprövningar

Före en omprövning

Utmarkt Guld.svg
Bra alt.svg
Against Cscr-featured.svg
Question dropshade.svg

Innan du väljer att ompröva en utvald artikel (notera att rekommenderade artiklar inte platsar i denna kategori då de inte är granskade sedan tidigare), uppmärksamma dess styrkor alternativt brister på artikelns diskussionssida och ge gärna konkreta förslag till förbättringar. Även listor, portaler och artikelserier platsar under denna kategori och kan alltså omprövas. Överväg att även kontakta användare du förmodar har stora kunskaper om ämnet, till exempel den eller de användare som redan har lagt ner mycket arbete på artikeln för att be dem om råd. När detta är gjort och du känner att artikeln är redo för en omprövning, gör då följande:

 • Lägg in mallen {{Omprövning}} högst upp i artikeln.
 • Se om artikeln har mallen {{Artikelgranskningar}} på sin diskussionssida. Ta i så fall bort denna och ta även bort artikeln från Artikelgranskningar.
 • Lägg in artikeln under rubriken Artiklar som ska omprövas med en tydlig motivering.
 • Processen för en omprövad artikel är snarlik den för en utmärkt/bra artikel (se högst upp i denna artikel).
 • Om artikeln blir avnominerad, glöm då inte att lägga in den på Tidigare utvalda artiklar.

För att de artiklar som anmäls till omprövning ska kunna utvecklas under prövotiden gäller att ett maximalt antal på fem artiklar får ligga anmälda åt gången. Är fem artiklar redan uppe för omprövning vid tillfället rekommenderas du att istället lägga till artikeln i omprövningskön.

Riktlinjer vid bedömning

 • En nominerad artikel markeras som utmärkt alternativt behåller sin status som utmärkt om den:
  • Efter tre veckor fått minst fem utmärkt-röster, vilka utgör minst 2/3 av det totala antalet röster, eller:
  • Efter två veckor fått enbart och minst fyra utmärkt-röster, eller:
  • Efter en vecka fått enbart och minst åtta utmärkt-röster.
 • En nominerad artikel markeras som bra alternativt behåller sin status som bra om den:
  • Efter tre veckor inte blivit utmärkt och fått minst fyra utmärkt- eller bra-röster, vilka utgör minst 2/3 av det totala antalet röster, eller:
  • Efter två veckor fått minst tre utmärkt- eller bra-röster, och inga ta bort status helt-röster.
  • Efter en vecka fått minst sex utmärkt- eller bra-röster, och inga ta bort status helt-röster.
 • En nominerad artikel förlorar sin status om den har:
  • Varit nominerad i två veckor och
  • fått minst fyra röster på ta bort status helt och
  • dessa ta bort status helt-röster utgör minst 2/3 av det totala antalet röster.
 • En nominerad artikel som vid nomineringstillfället är utmärkt blir bra, om den:
  • Efter tre veckor erhållit minst fyra röster på bra och ta bort status helt samt inga utmärkt‑röster.
 • En nominerad artikel behåller sin status om den:
  • Efter minst fyra veckor inte uppfyller något av ovanstående krav.

Rösta

När du röstar ska du ange användarnamn och datum (vilket lättast görs med fyra tilde: ~~~~). En röst som stöder att artikeln ska behålla sin status som bra eller utmärkt bör motiveras, särskilt om motiveringen kan bidra till artikelns utveckling. En röst på stöder inte måste motiveras, med konkreta exempel så att brister kan åtgärdas. En röst på stöder inte utan konkret motivering blir därmed ogiltig och stryks från röstningsprocessen.

Ompröva en artikel

Klistra in den här mallen under rubriken Artiklar som ska omprövas och fyll i artikelnamn och motivering.

=== [[Skriv artikelns namn här]] ===
<small>''Nominerad för omprövning av ~~~~''</small>

Skriv din motivering här!

;Stöder för utmärkt / behåll som utmärkt
 
;Stöder för bra / behåll som bra
 
;Ta bort status helt
 
;Diskussion
 
</div>
----

Artiklar som ska omprövas

Husmossa

Nominerad för omprövning av Kigsz 3 maj 2018 kl. 11.04 (CEST)

Artikeln har flera stycken som helt saknar källhänvisningar.

Stöder för utmärkt / behåll som utmärkt
Stöder för bra / behåll som bra
 1. Tostarpadius (diskussion) 10 maj 2018 kl. 10.21 (CEST) Håller denna status även idag.
Ta bort status helt
 1. Kigsz 21 maj 2018 kl. 09.41 (CEST) Enligt omprövningsnomineringen.
 2. Ascilto (diskussion) 22 maj 2018 kl. 19.02 (CEST) Med diskussionsinlägg.
 3. TernariusD 22 maj 2018 kl. 23.01 (CEST) Efter Asciltos kommentar nedan, och med tanke på min skepsis mot allmänna källor (varför har jag redogjort tidigare) hamnar jag nog här. Däremot håller jag nog med Ascilto om att vi bör invänta kommentarer från Vivo; hen är en tungviktig användare vars åsikter inte bör ignoreras.
 4. Sjunnesson (diskussion) 23 maj 2018 kl. 06.21 (CEST) Med tanke på anmärkningarna mot källorna, lägger jag mig här tills vidare. Om förbättringar sker, kan jag ändra min röst.
Diskussion

Det var intressant att läsa att det runt 2009 fanns en diskussion om övernotning och notrensning! - Detta är ett originalarbete utfört 2008-2009 av Användare:Vivo som fortfarande är aktiv. Helst bör nomineringen ligga kvar tills denne hunnit reagera på den här diskussionen. Sex av de 15 avsnitten är helt i avsaknad av fotnoter och det tycker jag är för mycket även i beaktande av att det finns allmänna källor. /Ascilto (diskussion) 22 maj 2018 kl. 19.02 (CEST)

Vivo är mycket sporadiskt aktiv. Jag anser inte att avslutet behöver vänta, trots att det kommer att strida mot min egen uppfattning om artikelns status. Genomförs det inte av någon annan kommer jag att göra det ikväll eller imorgon bittida. Tostarpadius (diskussion) 23 maj 2018 kl. 09.51 (CEST)

Igelkott

Nominerad för omprövning av Kigsz 3 maj 2018 kl. 11.04 (CEST)

Artikeln har flera stycken som helt saknar källhänvisningar.

Stöder för utmärkt / behåll som utmärkt
Stöder för bra / behåll som bra
 1. Tostarpadius (diskussion) 10 maj 2018 kl. 10.22 (CEST) Håller denna status även idag.
Ta bort status helt
 1. Kigsz 21 maj 2018 kl. 09.42 (CEST) Enligt omprövningsnomineringen.
Diskussion

Kloakdjur

Nominerad för omprövning av Kigsz 3 maj 2018 kl. 11.04 (CEST)

Artikeln har flera stycken som helt saknar källhänvisningar.

Stöder för utmärkt / behåll som utmärkt
Stöder för bra / behåll som bra
 1. Tostarpadius (diskussion) 10 maj 2018 kl. 10.18 (CEST) Solklart efter Nordelchs kompletteringar.
 2. Sjunnesson (diskussion) 10 maj 2018 kl. 15.47 (CEST) Ja, nu är artikeln bra.
 3. Jan Arvid Götesson (diskussion) 21 maj 2018 kl. 09.10 (CEST) Som ovan och nedan.
 4. Höstblomma (diskussion) 21 maj 2018 kl. 17.43 (CEST)
Ta bort status helt
 1. Ascilto (diskussion) 20 maj 2018 kl. 12.24 (CEST) Värdefullt arbete har lagts ner, men det återstår fortfarande en del att göra och klargöra, se diskussion.
Diskussion

Jag började även här lägga upp flera noter och kommer fortsätta. De flesta uppgifter får stöd av de länkade böckerna hos Google books. --Nordelch För Gpedia - i tiden 6 maj 2018 kl. 08.25 (CEST)

Nu blev det ännu fler noter. --Nordelch För Gpedia - i tiden 10 maj 2018 kl. 09.15 (CEST)
Användare:Nordelch har gjort ett gediget arbete med fotnoterna, originalartikeln saknade helt sådana. Men artikeln vilar fortfarande till stor del på de tryckta källorna och dessa är med två undantag (Ugglan och Mammalogy) importerade från dewp och det mesta tyder på att dessa inte konsulterats när artikeln skrevs. En av dem (In quest for a Phylogeny of Mesozoic mammals) finns inte på svenska bibliotek och en annan (Grzimeks Tierleben) finns inte på tyska utan översatt till engelska (Grzimek's animal life encyclopedia), jag tänker att om verket konsulterats så hade det angetts med den tillgängliga engelskspråkiga versionen. Verket är för övrigt uppdelat på 15 band och litteraturförteckningen anger inte vilket band som avses. I det tyska originalet anges de tryckta verken som "Litteratur" och inte som "Quellen", så jag undrar om det verkligen är givet att de avser källor och inte vidare läsning? /Ascilto (diskussion) 20 maj 2018 kl. 12.24 (CEST)
@Ascilto:Du glömde Walker's Mammals of the World i din lista av konsulterade verk här ovan. Från denna bok tillkom 20 noter under senaste genomgången. Vad jag dessutom undrar är - finns det enligt din uppfattning några längre stycken kvar som saknar noter? Jag hittar bara enstaka meningar. Att vissa källor inte prövades när artikeln skrevs för 9 år sedan borde därför inte spela någon roll. För övrigt kan jag uppdatera med numret av bandet för Grzimek's animal life encyclopedia och kanske blir det 1-2 noter till. --Nordelch För Gpedia - i tiden 20 maj 2018 kl. 15.04 (CEST)
Mammals of the World är hämtad från dewp, jag missade att en del fotnoter kommer därifrån. Det finns fortfarande några stycken som saknar fotnoter, jag välkomnar alla kompletteringar och tycker att du gör ett hedervärt arbete. /Ascilto (diskussion) 20 maj 2018 kl. 15.10 (CEST)

Fler röster behövs. Vi kan inte börja ställa orimligt höga krav på bra artiklar. Vad blir då kvalitetsskillnaden gentemot utmärkt? Tostarpadius (diskussion) 21 maj 2018 kl. 08.32 (CEST)

Jag tycker som Tostarpadius, kraven på bra artiklar får inte bli alltför höga. Sjunnesson (diskussion) 21 maj 2018 kl. 08.34 (CEST)

Koltrast

Nominerad för omprövning av Kigsz 22 maj 2018 kl. 11.06 (CEST)

Artikeln har flera stycken som helt saknar källhänvisningar samt en åtgärdsmall av typen källa behövs.

Stöder för utmärkt / behåll som utmärkt
Stöder för bra / behåll som bra
Ta bort status helt
 1. TernariusD 22 maj 2018 kl. 12.56 (CEST) Enligt diskussion nedan.
 2. Sjunnesson (diskussion) 22 maj 2018 kl. 16.10 (CEST) Instämmer i kritik angående källorna.
 3. Tostarpadius (diskussion) 22 maj 2018 kl. 17.45 (CEST) Som Ternarius.
Diskussion

Artikeln innehåller en del subjektiva bedömningar som "Den melodiska sången, som koltrasthanarna framför högljutt, anses som särskilt vacker", "den är en av de mest välkända fåglarna i Sverige" (att den är vanlig i Sverige är höljt utom allt tvivel, men "välkänd" förutsätter kännedom om det allmänna kunskapsläget hos befolkningen), "Många uppfattar koltrastens sång som tilltalande och behaglig, medan andra kan uppfatta den som alltför högljudd" (vilket ju stängt taget delvis motsäger det tidigare påståendet om den "särskilt vackra" sången).

Mycket rörande avsnittet Utseende och läte saknar källor, speciellt rörande utseendet på de olika underarterna. Eftersom det samtidigt hävdas, utan angiven källa, att arten uppvisar en klinal variation rörande färg och storlek, får det nog sägas att avsnittet inte uppfyller kravet i Gpedia:Kriterier för utvalda artiklar att en "bra" artikel ska vid behov vara försedd med fotnoter. Även avsnitten om läten och sång saknar nästan helt källor, vilket är olyckligt eftersom uppgifterna ofta är mycket detaljerade. Samma gäller för avsnitten om biotoper och boplats.

Alla de icke-svenska, allmänna källorna är hämtade från tyska Gpedia, med sidouppgifter o.dyl. direktkopierade från den tyska artikeln. Jag har inte gjort samma noggranna detaljjämförelse som Ascilto brukar göra i dessa sammanhang, men tycker att det i alla fall väcker visst tvivel hur pass källorna har kontrollerats.

Som Kigsz påpekar innehåller artikeln dessutom en "källa behövs"-mall (i avsnittet Biometriska data och anatomi) som legat där sedan september 2013. Enligt Kriterier för utvalda artiklar får inte ens en rekommenderad artikel ha några åtgärdsmallar. / TernariusD 22 maj 2018 kl. 12.57 (CEST)

Jag tog bort själva den detaljuppgift som var märkt med källa behövs. Det är oftast det bästa att göra i sådana lägen. Tostarpadius (diskussion) 22 maj 2018 kl. 17.45 (CEST)
Det tycker jag var fullt motiverat. Den borttagna uppgiften angav exakta viktdata på grammet när för flera tidsintervall. Då är det väldigt svårt att hitta källor, speciellt som det som nu var en nästan fem år gammal uppgift från en specifik, geografisk plats. Det senare faktumet gör ju dessutom att det inte gör särskilt mycket, faktamässigt sett, att ta bort uppgiften. / TernariusD 22 maj 2018 kl. 18.19 (CEST)

The article is a derivative under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License. A link to the original article can be found here and attribution parties here. By using this site, you agree to the Terms of Use. Gpedia Ⓡ is a registered trademark of the Cyberajah Pty Ltd.