พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าดรุณวัยวัฒน์

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
พระวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าดรุณวัยวัฒน์
พระวรวงศ์เธอชั้น 4
พระองค์เจ้าชั้นตรี
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าดรุณวัยวัฒน์.JPG
หม่อม6 คน
ราชวงศ์จักรี
พระบิดาสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจาตุรนต์รัศมี กรมพระจักรพรรดิพงษ์
พระมารดาหม่อมจีบ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา
ประสูติ17 เมษายน พ.ศ. 2423
สิ้นพระชนม์24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2509 (85 ปี)

พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าดรุณวัยวัฒน์ (17 เมษายน พ.ศ. 2423 - 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2509) อดีตเจ้ากรมบัญชาการกรมราชเลขาธิการ

พระประวัติ

พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าดรุณวัยวัฒน์ มีพระนามเมื่อแรกประสูติว่าหม่อมเจ้าดรุณไวยวัฒน์ เป็นพระโอรสในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจาตุรนต์รัศมี กรมพระจักรพรรดิพงษ์ ประสูติแต่หม่อมจีบ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา เมื่อวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2423 ทรงศึกษาที่โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ทรงงานที่กรมราชเลขาธิการ จนได้เลื่อนชั้นเป็นเจ้ากรมบัญชาการ เทียบเท่าอธิบดี เมื่อ พ.ศ. 2443

วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2443 ทรงผนวชเป็นพระภิกษุ ณ พระอุโบสถวันพระศรีรัตนศาสดาราม โดยมีพระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นวชิรญาณวโรรส เป็นพระอุปัชฌาย์ ผนวชแล้วไปอยู่วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร[1]

ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดให้ดำรงตำแหน่งสัสดีเสือป่า ต่อมาได้รับพระราชทานยศเป็นนายกองเสือป่า และในวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2466 ได้รับโปรดเกล้าฯ สถาปนาเป็นพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าดรุณวัยวัฒน์ ทรงศักดินา 3,000[2] และโปรดเกล้าฯ ตั้งเป็นองคมนตรีสองครั้ง คือวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2458[3][4] และ พ.ศ. 2468

พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าดรุณวัยวัฒน์ สิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2509 สิริพระชันษา 85 ปี พระราชทานเพลิงพระศพ ณ วัดเทพศิรินทราวาส

พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าดรุณวัยวัฒน์ ทรงมีโอรสและธิดา ดังนี้

หม่อมราชวงศ์หญิงจรัสวงศ์ จักรพันธ์ุ

หม่อมราชวงศ์แสงสี่ทิศ จักรพันธ์ุ

หม่อมราชวงศ์หญิงเพทาย จักรพันธ์ุ

หม่อมราชวงศ์หญิงมัญชุลา จักรพันธ์ุ

หม่อมราชวงศ์วรานนท์ จักรพันธ์ุ

หม่อมราชวงศ์หญิงโกศลยา จักรพันธ์ุ

หม่อมราชวงศ์ชาลี จักรพันธ์ุ

หม่อมราชวงศ์ชีวิน จักรพันธ์ุ

หม่อมราชวงศ์หญิงพินทุเรขา จักรพันธ์ุ

หม่อมราชวงศ์หญิงอารุณี จักรพันธ์ุ

หม่อมราชวงศ์จีรวัฒน์ จักรพันธ์ุ

หม่อมราชวงศ์หญิงจรัสพิมพ์ จักรพันธ์ุ

หม่อมราชวงศ์นิตรจักร จักรพันธุ์

หม่อมราชวงศ์อนัคชัย จักรพันธ์ุ

หม่อมราชวงศ์วัยวัฒน์ จักรพันธ์ุ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

ราชตระกูล

พระราชตระกูลในสามรุ่นของ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าดรุณวัยวัฒน์
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าดรุณวัยวัฒน์
พระบิดา:
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจาตุรนต์รัศมี กรมพระจักรพรรดิพงษ์
พระอัยกาฝ่ายพระบิดา:
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระปัยกาฝ่ายพระบิดา:
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
พระปัยยิกาฝ่ายพระบิดา:
สมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินี
พระอัยยิกาฝ่ายพระบิดา:
สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี
พระปัยกาฝ่ายพระบิดา:
สมเด็จพระบรมราชมาตามหัยกาเธอ กรมหมื่นมาตยาพิทักษ์
พระปัยยิกาฝ่ายพระบิดา:
หม่อมน้อย ศิริวงศ์ ณ อยุธยา
พระมารดา:
หม่อมจีบ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา
พระอัยกาฝ่ายพระมารดา:
ไมมีข้อมูล
พระปัยกาฝ่ายพระมารดา:
ไมมีข้อมูล
พระปัยยิกาฝ่ายพระมารดา:
ไมมีข้อมูล
พระอัยยิกาฝ่ายพระมารดา:
ไมมีข้อมูล
พระปัยกาฝ่ายพระมารดา:
ไมมีข้อมูล
พระปัยยิกาฝ่ายพระมารดา:
ไม่มีข้อมูล

อ้างอิง

เชิงอรรถ
  1. "การทรงผนวช" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 17 (16): 167–168. 15 กรกฎาคม 2439. สืบค้นเมื่อ 8 ตุลาคม 2559.
  2. "พระบรมราชโองการ ประกาศ สถาปนาเลื่อนกรม ตั้งกรม ตั้งพระองค์เจ้า และตั้งเจ้าพระยา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 40: 2, 607–9. 25 พฤศจิกายน 2466. สืบค้นเมื่อ 8 ตุลาคม 2559.
  3. "พระราชพิธีตั้งองคมนตรี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 32 (ง): 114. 18 เมษายน 2458. สืบค้นเมื่อ 8 ตุลาคม 2559.
  4. "พระราชพิธี รายพระนามและนามผู้ซึ่งได้รับพระราชทานตราตั้ง เป็นองคมนตรี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 32 (ง): 114. 18 เมษายน 2458. สืบค้นเมื่อ 8 ตุลาคม 2559.
  5. "พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จุลจอมเกล้าฝ่ายหน้า" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 40 (0 ง): 2627. 25 พฤศจิกายน 2466. สืบค้นเมื่อ 8 ตุลาคม 2559.
บรรณานุกรม
  • พีระเดช อนุพงษ์ จักรพันธุ์, ม.ร.ว.. ๑๕๐ ปี สมเด็จเจ้าฟ้าจาตุรนต์รัศมีฯ กรมพระจักรพรรดิพงษ์. กรุงเทพฯ : กระทรวงการคลัง, 2548. 278 หน้า.
  • สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์มหามกุฎราชสันตติวงศ์ พระนามพระราชโอรสธิดา พระราชนัดดา. กรุงเทพ : อมรินทร์พริ้นติ้ง, พ.ศ. 2547. หน้า หน้าที่. ISBN 974-272-911-5
  • Jeffy Finestone. 2542. สมุดพระรูป พระราชโอรส พระราชธิดา พระราชนัดาใน พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว. ปรียนันทนา รังสิต,ม.ร.ว. โลมาโฮลดิ้ง
The article is a derivative under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License. A link to the original article can be found here and attribution parties here. By using this site, you agree to the Terms of Use. Gpedia Ⓡ is a registered trademark of the Cyberajah Pty Ltd.