พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นไชยาศรีสุริโยภาส

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นไชยาศรีสุริโยภาส
พระองค์เจ้าสุริยงประยุรพันธุ์.jpg

พระนาม สุริยงประยุรพันธ์
พระนามเต็ม พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุริยงประยุรพันธุ์ กรมหมื่นไชยาศรีสุริโยภาส
พระอิสริยยศ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ
ฐานันดรศักดิ์ พระองค์เจ้าชั้นเอก
ราชวงศ์ ราชวงศ์จักรี
ข้อมูลส่วนพระองค์
ประสูติ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2427
สิ้นพระชนม์ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2462
พระบิดา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระมารดา เจ้าจอมมารดาโหมด ในรัชกาลที่ 5
หม่อม หม่อมชื้น สุริยง ณ อยุธยา
หม่อมจง สุริยง ณ อยุธยา
หม่อมเรณี สุริยง ณ อยุธยา
หม่อมสวง สุริยง ณ อยุธยา
หม่อมเรณิ สุริยง ณ อยุธยา
พระบุตร 11 พระองค์

มหาอำมาตย์ตรี พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นไชยาศรีสุริโยภาส พระนามเดิม พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าสุริยงประยุรพันธุ์ เป็นพระราชโอรสพระองค์ที่ 51 ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ประสูติแต่เจ้าจอมมารดาโหมด เมื่อวันอังคาร เดือน 9 ขึ้น 7 ค่ำ ปีวอกฉศก จ.ศ. 1246 ตรงกับวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2427 มีพระเชษฐาร่วมเจ้าจอมมารดา คือ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าสุริยงประยุรพันธุ์เสด็จไปศึกษาต่อที่ทวีปยุโรปเมื่อ พ.ศ. 2440 ทรงศึกษาที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ จบการศึกษาแล้วกลับมาผนวชเป็นพระภิกษุเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2452 ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม โดยมีพระเจ้าน้องยาเธอ กรมหลวงวชิรญาณวโรรส เป็นพระอุปัชฌาย์ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพระสถาพรพิริยพรต เป็นพระกรรมวาจาจารย์ ผนวชแล้วประทับ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร[1] หลังจากลาผนวช ทรงรับราชการจนได้เป็นมหาอำมาตย์ตรี ตำแหน่งอธิบดีโรงกษาปณ์ และผู้ช่วยปลัดทูลฉลอง กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ

ต่อมา พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนาขึ้นเป็นพระองค์เจ้าต่างกรมที่ กรมหมื่นไชยาศรีสุริโยภาส เมื่อ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2457[2] พระองค์ทรงรับราชการตำแหน่งผู้ตรวจการกรมศิลปากร ซึ่งเป็นกรมที่ตั้งขึ้นใหม่ โดยโอนกิจการของกรมช่างมหาดเล็ก จากกระทรวงวัง และกรมพิพิธภัณฑ์ จากกระทรวงธรรมการ

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นไชยาศรีสุริโยภาส สิ้นพระชนม์ด้วยพระโรค อหิวาตกโรค เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2462 พระชนมายุได้ 35 พรรษา[3]

พระโอรส-ธิดา

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นไชยาศรีสุริโยภาส ทรงเป็นต้นราชสกุล สุริยง มีหม่อม5คน โดยทรงมีพระโอรสและพระธิดา [4][5] ได้แก่

หม่อมชื้น สุริยง ณ อยุธยา (สกุลเดิม : บุนนาค) (พ.ศ. ๒๔๓๐ - ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๖๘) ธิดาเจ้าพระยาสุรวงษ์วัฒนศักดิ์ (โต บุนนาค) สมรสเมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๙

 • หม่อมเจ้าไตรภูมิประยุรพันธ์ สุริยง (๒๔ กันยายน ๒๔๕๐ - ๑๐ มีนาคม ๒๔๕๒)
 • หม่อมเจ้าชายแฝด (ยังไม่มีพระนาม) (๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๕๔ - ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๕๔)
 • หม่อมเจ้าชายแฝด (ยังไม่มีพระนาม) (๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๕๔ - ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๕๔)

หม่อมจง สุริยง ณ อยุธยา (? - พ.ศ. ๒๕๑๑)

 • หม่อมเจ้ารัศมีสุริยัน สุริยง (๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๕๖ - ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๑) สมรสกับหม่อมมาร์แซลล์ สุริยง ณ อยุธยา (มีนามเดิมว่า มาร์แซลล์ ดูมาส์)
  • หม่อมราชวงศ์สุรินทร์ สุริยง
 • หม่อมเจ้าทินชาติธำรง สุริยง (๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๔๕๙ - ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๐) เสกสมรสกับหม่อมราชวงศ์หญิงศุภกันต์ สุริยง (ราชสกุลเดิม : เทวกุล)
  • หม่อมราชวงศ์ทินเทวัญ สุริยง สมรสกับ ไดอานา วอลตัน และ วิจิตรา เขมลาภ
   • หม่อมหลวงทีน่ามารี สุริยง
   • หม่อมหลวงดาญณา สุริยง
  • หม่อมราชวงศ์วโรทัย สุริยง สมรสกับ หม่อมหลวงหญิงเทพนุดี เทวกุล
   • หม่อมหลวงรินทรา สุริยง

หม่อมเรณี สุริยง ณ อยุธยา (มีนามเดิมว่า Rene Fusco) (๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๓๙ - ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๒) เป็นธิดาของร้อยโทฟุสโก ครูสอนดนตรี กองดุริยางค์ทหารเรือ

 • หม่อมเจ้าหญิงสุริยนันทนา สุริยง (๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๕๖ - ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗) ทรงลาออกจากฐานันดรศักดิ์แห่งราชวงศ์เพื่อเสกสมรสกับ จิตติ สุจริตกุล
  • ไกรจิตต์ สุจริตกุล สมรสกับ พัลลภา หงสกุล
   • โสภณา สุจริตกุล
   • ศักดิ์สุริยง สุจริตกุล
 • หม่อมเจ้าสุริยทัตรังสรรค์ สุริยง(๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๔๖๐ - ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๔) เสกสมรสกับหม่อมสดับ สุริยง ณ อยุธยา (สกุลเดิม : สันธินาค)

หม่อมสวง สุริยง ณ อยุธยา (พ.ศ. ๒๔๔๑ - มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๐๘) เป็นน้องสาวต่างมารดาของหม่อมจง

 • หม่อมเจ้าหญิงกริณานฤมล สุริยง (๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๕๘ - ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๗) ทรงเสกสมรสกับหม่อมเจ้าเจตนาธร จักรพันธุ์ และต่อมาภายหลังได้ทรงลาออกจากฐานันดรศักดิ์แห่งราชวงศ์เพื่อสมรสกับหลวงไพเราะเสียงซอ (อุ่น ดุรยชีวิน)
  • ผกากน ดูรยะชีวิน สมรสกับ นาวาอากาศโทประมณ ทองคำ
   • ไปรมา ทองคำ
   • อภิชาติ ทองคำ
   • ชาญฉลาด ทองคำ
   • กาญจนา ทองคำ
  • พิมลชัย ดูรยะชีวิน สมรสกับ ผกา มธุรส
  • พิไลวรรณ ดูรยะชีวิน สมรสกับ สุชาติ ปั้นศิริ และ นิพนธ์ ม่วงศิริธรรม
   • สุรพันธุ์ ปั้นศิริ
   • นิตยา ปั้นศิริ
   • เอ้ ม่วงศิริธรรม
  • จันทราภรณ์ ดูรยะชีวิน สมรสกับ สงวน พลดี
   • อรุณี พลดี
   • อารี พลดี
  • สุริยลพันธุ์ ดูรยะชีวิน สมรสกับ เพ็ญประภา พุกแก้ว
ตราราชสกุลสุริยง

หม่อมเรณิ สุริยง ณ อยุธยา (มีนามเดิมว่า Reni Fusco) (พ.ศ. ๒๔๔๒ - พ.ศ. ๒๔๗๘) เป็นน้องสาวของหม่อมเรณี

 • หม่อมเจ้าโกศลสุริยาทิตย์ สุริยง (๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๕๘ - ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๘) เสกสมรสกับหม่อมธีระ สุริยง ณ อยุธยา (มีนามเดิมว่า เทรุโกะ อีชิมัทสึ สตรีชาวญี่ปุ่น) และหม่อมอรพินท์ สุริยง ณ อยุธยา (สกุลเดิม : เบอร์เดน)
  • หม่อมราชวงศ์ทัศนัย สุริยง สมรสกับ พัชรินทร์ โพธิกันยา
  • หม่อมราชวงศ์หญิงวีณา สุริยง สมรสกับ พลิน สุวคนธ์
   • สรินทร์ สุวคนธ์
  • หม่อมราชวงศ์เชื้อชัย สุริยง สมรสกับ พรทิพย์ ไชยวัฒน์
   • หม่อมหลวงหญิงสุริยาพร สุริยง
  • หม่อมราชวงศ์หญิงเดือนเต็ม สุริยง สมรสกับ เทพทอง ปานแสง
   • ชัชวาลชนม์ สุริยง
   • ธีริทธิ์ ปานแสง (แฝด)
   • ธีรุตน์ ปานแสง (แฝด)
 • หม่อมเจ้ากิติสุริโยภาส สุริยง (๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๕๙ - ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๑)
 • หม่อมเจ้าอติวงศ์วิวัสวัติ สุริยง (๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๖๐ - ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๙) เสกสมรสกับ สุลาลีวัลย์ สุวรรณทัต (หม่อมสุลาลีวัลย์ สุริยง ณ อยุธยา)
  • หม่อมราชวงศ์ธิติสาร สุริยง สมรสกับ อัมพร ประทีปะเสน
   • หม่อมหลวงพรสุรีย์ สุริยง
   • หม่อมหลวงอติพันธุ์ สุริยง
   • หม่อมหลวงหญิงแสงสุรีย์ สุริยง สมรสกับ นันทชัย ศราสรทัต
   • หม่อมหลวงธิติพันธุ์ สุริยง
   • หม่อมหลวงสุรีย์วัล สุริยง
   • หม่อมหลวงหญิงอำไพ สุริยง
   • หม่อมหลวงหญิงฐิติพร สุริยง
  • หม่อมราชวงศ์ประยูรพันธุ์ สุริยง
  • หม่อมราชวงศ์หญิงนันทนา สุริยง
  • หม่อมราชวงศ์อำพน สุริยง
  • หม่อมราชวงศ์หญิงอัจจิมา สุริยง
 • หม่อมเจ้าหญิงสุวรรณกุมารี สุริยง (๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๖๑ - ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๙)

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นไชยาศรีสุริโยภาส สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ 6 เมื่อวันศุกร์ เดือน 5 ขึ้น 3 ค่ำ ปีมะแม เอกศก จ.ศ. 1281 ตรงกับวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2462

พระเกียรติยศ

พระอิสริยยศ

 • พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าสุริยงประยุรพันธุ์ (29 กรกฎาคม พ.ศ. 2427 - 23 ตุลาคม พ.ศ. 2453)
 • พระเจ้าน้องยาเธอ พระองค์เจ้าสุริยงประยุรพันธุ์ (23 ตุลาคม พ.ศ. 2453 - 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2457)
 • พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นไชยาศรีสุริโยภาส (11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2457 - 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2468)

ภายหลังการสิ้นพระชนม์

 • พระเจ้าพี่ยาเธอ กรมหมื่นไชยาศรีสุริโยภาส (26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2468 - 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2478)
 • พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นไชยาศรีสุริโยภาส (10 กรกฎาคม พ.ศ. 2478 - ปัจจุบัน)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

ราชตระกูล

พระราชตระกูลในสามรุ่นของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นไชยาศรีสุริโยภาส
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ
กรมหมื่นไชยาศรีสุริโยภาส
พระชนก:
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระอัยกาฝ่ายพระชนก:
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระปัยกาฝ่ายพระชนก:
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
พระปัยยิกาฝ่ายพระชนก:
สมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินี
พระอัยยิกาฝ่ายพระชนก:
สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี
พระปัยกาฝ่ายพระชนก:
สมเด็จพระบรมราชมาตามหัยกาเธอ
กรมหมื่นมาตยาพิทักษ์
พระปัยยิกาฝ่ายพระชนก:
หม่อมน้อย
พระชนนี:
เจ้าจอมมารดาโหมด ในรัชกาลที่ 5
พระอัยกาฝ่ายพระชนนี:
เจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค)
พระปัยกาฝ่ายพระชนนี:
สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)
พระปัยยิกาฝ่ายพระชนนี:
ท่านผู้หญิงกลิ่น
พระอัยยิกาฝ่ายพระชนนี:
ท่านผู้หญิงอิ่ม
พระปัยกาฝ่ายพระชนนี:
ไม่มีข้อมูล
พระปัยยิกาฝ่ายพระชนนี:
ไม่มีข้อมูล

อ้างอิง

 1. ราชกิจจานุเบกษา, การทรงผนวชแลบวชนาคหลวง, เล่ม 26, ตอน ๐ง, ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๕๒, หน้า ๙๑๙-๙๒๔
 2. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ ตั้งกรม, เล่ม ๓๑, ตอน ๐ง, ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๕๗, หน้า ๑๘๓๕
 3. ข่าวสิ้นพระชนม์
 4. http://freepages.genealogy.rootsweb.com/~royalty/thailand/i374.html
 5. กิติวัฒนา (ไชยันต์) ปกมนตรี, หม่อมราชวงศ์. สายพระโลหิตในพระพุทธเจ้าหลวง. กรุงเทพฯ : ดีเอ็มดี, พ.ศ. 2551. 290 หน้า. ISBN 978-974-312-022-0
 6. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๕, เล่ม ๒๘, ตอน ๐ ง, ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๔๕๔, หน้า ๔๙


The article is a derivative under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License. A link to the original article can be found here and attribution parties here. By using this site, you agree to the Terms of Use. Gpedia Ⓡ is a registered trademark of the Cyberajah Pty Ltd.