พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นสิทธิสุขุมการ

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นสิทธิสุขุมการ
Prince of Sittisukumkarn.jpg

พระนาม พระองค์เจ้ารองทรง
พระอิสริยยศ พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นสิทธิสุขุมการ
ฐานันดรศักดิ์ พระองค์เจ้า
ฐานันดรศักดิ์ พระองค์เจ้า
ราชวงศ์ จักรี
ข้อมูลส่วนพระองค์
ประสูติ ปีชวด อัฐศก จ.ศ. 1174 พ.ศ. 2349 ณ พระนคร
สิ้นพระชนม์ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2419
พระบิดา สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาเสนานุรักษ์
พระราชบุตร ๑๐ พระองค์

พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นสิทธิสุขุมการ ( ปีชวด อัฐศก จ.ศ. 1174 พ.ศ. 2349- 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2419) มีพระนามเดิมว่า พระองค์เจ้ารองทรง เป็นพระบวรโอรสลำดับที่ 38 ในสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาเสนานุรักษ์ กรมพระราชวังบวรสถานมงคลในรัชกาลที่ 2 กับเจ้าจอมมารดาภู่ (อิเหนา) พระองค์ยังทรงเป็นต้นราชสกุลรองทรง

พระประวัติ

ประสูติ

พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นสิทธิสุขุมการ เป็นพระบวรโอรสลำดับที่ 38 ในสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาเสนานุรักษ์ กรมพระราชวังบวรสถานมงคลในรัชกาลที่ 2 กับเจ้าจอมมารดาภู่ (อิเหนา) คาดว่าทรงประสูติในพระราชวังบวรสถานมงคล (พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ในปัจจุบัน)

สิ้นพระชนม์

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2419 ที่วังปากคลองตลาด อยู่ใกล้กับวังของกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม และกรมหลวงสรรพสาตรศุภกิจ ซึ่งปัจจุบันคือบรืเวณถนนราชินี เชิงสะพานเจริญรัช 31 จุดที่เป็น สน.พระราชวัง โดยทรงสิ้นพระชนม์ด้วยโรคพระชรา

พระกรณียกิจ

ทรงได้ว่าการโรงทองต่อจาก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระเทเวศร์วัชรินทร์ โดยทรงดูแลตลอดพระชนมายุ โดยทรงปฏิบัติต่างพระเนตรพระกรรณด้วยความวิริยอุตสาหะมาโดยตลอด ทำให้มักได้คำชมจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวอยู่เนื่อง ๆ

พระอิสริยยศ

 • หม่อมเจ้ารองทรงในสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงเสนานุรักษ์
 • พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้ารองทรง
 • พระเจ้าวรวงศ์เธอ ชั้น 2 กรมหมื่นสิทธิสุขุมการ
 • พระเจ้าบวรวงศ์เธอ กรมหมื่นสิทธิสุขุมการ
 • พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นสิทธิสุขุมการ

พระโอรสธิดา

พระองค์ทรงมีพระโอรสและพระธิดาทั้งหมด 10 องค์ สิ้นชีพิตักษัยตั้งแต่ทรงพระเยาว์ก่อน 1 ปี 3 องค์ เหลือ 7 องค์ ได้แก่

 1. หม่อมเจ้าชายวัฒนา รองทรง มีนามเดิมว่าหม่อมเจ้าชายใหญ่ รองทรง ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 5 ทรงได้รับการสถาปนาขึ้นเป็น พระวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวัฒนา (ประสูติ พ.ศ. 2391 สิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2461 สิริชนมายุ 70 ปี พระราชทานเพลิง ณ วัดเทพศิรินทราวาส เมื่อวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2463)
 2. หม่อมเจ้าชายภูษา รองทรง บางแห่งว่าชื่อหม่อมเจ้าภูษิต
 3. หม่อมเจ้าหญิงสุวรรณ รองทรง
 4. หม่อมเจ้าหญิงเม้า รองทรง มีหม่อมรอดเป็นหม่อมมารดา (ประสูติเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2401 สิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2479 สิริชนมายุ 78 ปี พระราชทานเพลิง ณ วัดปทุมวนาราม เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2479) ทรงเป็นพระชายาใน พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสรรพสาตรศุภกิจ
 5. หม่อมเจ้าชายหวอ รองทรง บางแห่งว่าชื่อหม่อมเจ้าแหวว (ประสูติ 2404 สิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2431 สิริชนมายุ 27 ปี)
 6. หม่อมเจ้าหญิงปุก รองทรง (ประสูติ พ.ศ. 2405 สิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2431 สิริชนมายุ 26 ปี พระราชทานเพลิง ณ วัดบพิตรพิมุข)
 7. หม่อมเจ้าชายไม่ปรากฏพระนาม (พระราชทานเพลิง ณ วัดสระเกศ พ.ศ. 2405)
 8. หม่อมเจ้าชายขาว รองทรง (ประสูติ พ.ศ. 2410 พระราชทานเพลิงเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2465)
 9. หม่อมเจ้าไม่ปรากฏพระนามและไม่ทราบว่าเป็นโอรสหรือธิดา
 10. หม่อมเจ้าไม่ปรากฏพระนามและไม่ทราบว่าเป็นโอรสหรือธิดา

ราชตระกูล

พระราชตระกูลในสามรุ่นของ พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารองทรง กรมหมื่นสิทธิสุขุมการ
พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารองทรง
กรมหมื่นสิทธิสุขุมการ

พระชนก:
สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาเสนานุรักษ์
พระอัยกาฝ่ายพระชนก:
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
พระปัยกาฝ่ายพระชนก:
สมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก
พระปัยยิกาฝ่ายพระชนก:
สมเด็จพระราชชนนีดาวเรือง
พระอัยยิกาฝ่ายพระชนก:
สมเด็จพระอมรินทราบรมราชินี
พระปัยกาฝ่ายพระชนก:
พระชนกทอง ณ บางช้าง
พระปัยยิกาฝ่ายพระชนก:
สมเด็จพระรูปศิริโสภาค มหานาคนารี
พระชนนี:
เจ้าจอมมารดาภู่ (อิเหนา)
พระอัยกาฝ่ายพระชนนี:
ไม่ทราบ
พระปัยกาฝ่ายพระชนนี:
ไม่ทราบ
พระปัยยิกาฝ่ายพระชนนี:
ไม่ทราบ
พระอัยยิกาฝ่ายพระชนนี:
ไม่ทราบ
พระปัยกาฝ่ายพระชนนี:
ไม่ทราบ
พระปัยยิกาฝ่ายพระชนนี:
ไม่ทราบ

อ้างอิง

หนังสือ

 • หนังสือ พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้าในพระราชวงศ์จักรี โดย พล.ต.ม.ร.ว.ศุภวัฒน์ เกษมศรี และรัชนี ทรัพย์วิจิตร พ.ศ. 2543
 • หนังสือ ราชสกุลจักรีวงศ์และราชสกุลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ของธำรงศักดิ์ อายุวัฒนะ พ.ศ. ๒๕๑๕
 • หนังสือ ประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก เล่มที่๕ ตอนตำนานวังเก่า ของกรมศิลปากร ปี ๒๕๔๒
ก่อนหน้า พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นสิทธิสุขุมการ ถัดไป


พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากลาง กรมพระเทเวศร์วัชรินทร์ 2leftarrow.png เจ้ากรมช่างทอง
(ไม่ปรากฏ)
2rightarrow.png ไม่ทราบThe article is a derivative under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License. A link to the original article can be found here and attribution parties here. By using this site, you agree to the Terms of Use. Gpedia Ⓡ is a registered trademark of the Cyberajah Pty Ltd.