ราชวงศ์สุโขทัย

ไบยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ราชวงศ์สุโขทัย
พระราชอิสริยยศ พระมหากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา
ปกครอง กรุงศรีอยุธยา
เชื้อชาติ ไทย
จำนวนพระมหากษัตริย์ 7 พระองค์
ประมุขพระองค์แรก สมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราช
ประมุขพระองค์สุดท้าย สมเด็จพระอาทิตยวงศ์
ช่วงระยะเวลา 2112 - 2172
สถาปนา พ.ศ. 2112
สิ้นสุด พ.ศ. 2172
ราชวงศ์ก่อนหน้า ราชวงศ์สุพรรณภูมิ
ราชวงศ์ถัดไป ราชวงศ์ปราสาททอง

ราชวงศ์สุโขทัย เป็นราชวงศ์ที่ 3 ที่ปกครองกรุงศรีอยุธยา โดยสืบเชื้อสายจากกษัตริย์แห่งอาณาจักรสุโขทัย ราชวงศ์พระร่วง สุโขทัย ราชวงศ์สุโขทัยถูกสถาปนาขึ้นโดย สมเด็จพระมหาธรรมราชา ซึ่งเป็นพระราชโอรสในตำแหน่ง ขุนพิเรนทรเทพ ที่เชื่อว่าสืบเชื้อสายมาจากพ่อขุน หรือกษัตริย์แห่งกรุงสุโขทัยแต่ดั้งเดิม เป็นราชวงศ์ที่ถูกผลัดเปลี่ยนขึ้นมาแทนที่ ราชวงศ์สุพรรณภูมิ หรือราชวงศ์สุวรรณภูมิ ที่สูญสิ้นไปหลังจากการเสียกรุงศรีอยุธยาให้แก่พม่า โดยที่ พระเจ้าบุเรงนอง กษัตริย์พม่าให้สถาปนาขุนพิเรนทรเทพ ซึ่งมีส่วนช่วยเหลือพระองค์ในการทำสงครามกับกรุงศรีอยุธยา ขึ้นเป็นกษัตริย์ปกครองกรุงศรีอยุธยา ภายใต้การเป็นเมืองขึ้นของพม่าต่อไป

ราชวงศ์สุโขทัยมีอายุ 60 ปี

รายพระนามของพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์สุโขทัย ประกอบด้วย

  1. สมเด็จพระมหาธรรมราชา หรือ สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 1 ทรงปรับปรุงพระนครเพื่อรับมือข้าศึก เสวยราชสมบัติเมื่อ พ.ศ. 2112 เสด็จสวรคตเมื่อ พ.ศ. 2133 ครองราชย์ทั้งสิ้น 21 ปี
  2. สมเด็จพระนเรศวรมหาราช หรือ สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 2 ทรงประกาศอิสรภาพจากการเป็นประเทศราชของพม่า ทรงทำสงครามเพื่อกอบกู้เอกราช ทรงปรับปรุงการปกครองเพื่อดึงอำนาจเข้าสู่ศูนย์กลางมากขึ้นเพื่อความมั่นคงของราชอาณาจักร เสวยราชสมบัติเมื่อ พ.ศ. 2133 เสด็จสวรคตเมือ พ.ศ. 2148 ครองราชย์ทั้งสิ้น 15 ปี
  3. สมเด็จพระเอกาทศรถ หรือ สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 3 ทรงประกาศใช้กฎหมายเกี่ยวกับการเรียกเก็บภาษีอากรรูปแบบใหม่เพิ่มขึ้น เสวยราชสมบัติเมื่อ พ.ศ. 2148 เสด็จสวรคตเมื่อ พ.ศ. 2153 ครองราชย์ทั้งสิ้น 5 ปี
  4. สมเด็จพระศรีเสาวภาคย์ หรือ สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 4 เสวยราชสมบัติเมื่อ พ.ศ. 2153 เสด็จสวรคตเมื่อ พ.ศ. 2154 ครองราชย์ 1 ปี 2 เดือน
  5. สมเด็จพระเจ้าทรงธรรม หรือ สมเด็จพระบรมราชาที่ 1 ทรงประกาศใช้กฎหมายการศาล เสวยราชสมบัติเมื่อ พ.ศ. 2154 เสด็จสวรคตเมื่อ พ.ศ. 2171 ครองราชย์ทั้งสิ้น 17 ปี
  6. สมเด็จพระเชษฐาธิราช หรือ สมเด็จพระบรมราชาที่ 2 ส่งราชทูตไปเจริญสัมพันธ์ไมตรีกับประเทศญี่ปุ่นในปี พ.ศ. 2173 เสวยราชสมบัติเมื่อ พ.ศ. 2171 เสด็จสวรคตเมื่อ พ.ศ. 2172 ครองราชย์ทั้งสิ้น 1 ปี
  7. สมเด็จพระอาทิตยวงศ์ เสวยราชสมบัติเมื่อ พ.ศ. 2172 เสด็จสวรคตเมื่อ พ.ศ. 2173 ครองราชย์ทั้งสิ้น เพียง 36 วัน

รายพระนามพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์สุโขทัย

ราชวงศ์สุโขทัยประกอบด้วยพระมหากษัตริย์ 7 พระองค์ดังนี้

ลำดับ พระบรมรูป
ตราแผ่นดิน
พระนาม พระราชสมภพ เริ่มครองราชย์ สิ้นรัชกาล สวรรคต รวมปีครองราชย์
17 Seal of Ayutthaya (King Narai) goldStamp bgred.png สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 1
(สมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราช)
พ.ศ. 2057 พ.ศ. 2112 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2133 21 ปี
18 Seal of Ayutthaya (King Narai) goldStamp bgred.png สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 2
(สมเด็จพระนเรศวรมหาราช)
พ.ศ. 2098
เมืองพิษณุโลก อาณาจักรอยุธยา
29 กรกฎาคม พ.ศ. 2133 25 เมษายน พ.ศ. 2148
เมืองหาง อาณาจักรล้านนา
15 ปี
19 Seal of Ayutthaya (King Narai) goldStamp bgred.png สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 3
(สมเด็จพระเอกาทศรถ)
พ.ศ. 2103
เมืองพิษณุโลก อาณาจักรอยุธยา
25 เมษายน พ.ศ. 2148 พ.ศ. 2153 5 ปี
20 Seal of Ayutthaya (King Narai) goldStamp bgred.png สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 4
(สมเด็จพระศรีเสาวภาคย์)
? พ.ศ. 2153 พ.ศ. 2154 1 ปี
21 Seal of Ayutthaya (King Narai) goldStamp bgred.png สมเด็จพระบรมราชาที่ 1
(สมเด็จพระเจ้าทรงธรรม)
พ.ศ. 2135 พ.ศ. 2154 12 ธันวาคม พ.ศ. 2171 17 ปี
22 Seal of Ayutthaya (King Narai) goldStamp bgred.png สมเด็จพระบรมราชาที่ 2
(สมเด็จพระเชษฐาธิราช)
? 12 ธันวาคม พ.ศ. 2171 พ.ศ. 2173 1 ปี
23 Seal of Ayutthaya (King Narai) goldStamp bgred.png สมเด็จพระอาทิตยวงศ์ พ.ศ. 2163 พ.ศ. 2173 ?
วัดโคกพระยา กรุงศรีอยุธยา อาณาจักรอยุธยา
38 วัน

ดูเพิ่ม

ก่อนหน้า ราชวงศ์สุโขทัย ถัดไป
ราชวงศ์สุวรรณภูมิ 2leftarrow.png ราชวงศ์ที่ปกครองกรุงศรีอยุธยา
(พ.ศ. 2112 - พ.ศ. 2172)
2rightarrow.png ราชวงศ์ปราสาททอง


The article is a derivative under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License. A link to the original article can be found here and attribution parties here. By using this site, you agree to the Terms of Use. Gpedia Ⓡ is a registered trademark of the Cyberajah Pty Ltd.