วิกิพีเดีย:บทความคัดสรร

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

บทความคัดสรรในวิกิพีเดียภาษาไทย

Cscr-featured.svg

บทความคัดสรร เป็นบทความซึ่งได้รับการพิจารณาว่าเป็นบทความที่ดีที่สุดในวิกิพีเดีย จากการพิจารณาคัดเลือกของชาววิกิพีเดีย ก่อนที่จะได้รับการบรรจุในรายชื่อด้านล่างนี้ บทความจะต้องผ่านการคัดเลือกตามขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพ ความเป็นกลาง ความสมบูรณ์ และรูปแบบ ตามหลักเกณฑ์ของบทความคัดสรร หากคุณเห็นว่าบทความใดเหมาะสมจะผ่านการคัดเลือกเป็นบทความคัดสรร ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการเสนอชื่อด้านล่าง

ทั้งนี้ บทความคัดสรรจะเป็นตัวอย่างแนวทางการเขียนบทความวิกิพีเดียสำหรับผู้เขียนและผู้อ่านในอนาคต หากคุณเห็นว่าบทความยังมีข้อบกพร่อง เราขอให้คุณกล้าแก้ไขบทความนั้น เพื่อรักษาคุณภาพของบทความให้อยู่ในระดับสูงต่อไป

ปัจจุบัน วิกิพีเดียภาษาไทยมีบทความคัดสรรทั้งหมด 170 บทความ จากบทความทั้งหมด 138,257 บทความ หากคุณเห็นว่าบทความใดควรได้รับการปรับปรุงภายหลังจากได้รับคัดเลือกแล้ว เนื่องจากไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาอีกต่อไป คุณสามารถเสนอให้มีการปรับปรุงข้อบกพร่องหรือลดระดับของบทความได้

บทความที่ได้รับเลือกเป็นบทความคัดสรรแล้ว จะมีสัญลักษณ์รูปดาวสีทองแดงขนาดเล็ก (Cscr-featured.svg) ประดับไว้บริเวณมุมขวาด้านบนของบทความ เพื่อระบุแก่ผู้ใช้ทุกคนว่าบทความนั้นเป็นบทความคัดสรร นอกเหนือจากนั้น หากบทความดังกล่าวเป็นบทความคัดสรรในวิกิพีเดียภาษาอื่น จะปรากฏดาวขนาดเล็กอยู่ติดกับลิงก์ข้ามภาษา ในรายชื่อซึ่งอยู่ทางด้านซ้ายมือของหน้า

บทความคัดสรร:

รายชื่อบทความคัดสรร

หมายเหตุ : บทความที่เป็นตัวหนา หมายถึงบทความที่เคยได้เป็นบทความคัดสรรประจำเดือนแล้ว

หลักเกณฑ์ของบทความคัดสรร

ดูหลักเกณฑ์ทั้งหมดได้ที่ วิกิพีเดีย:บทความคัดสรรคืออะไร

เนื้อหา

ภาพและตาราง

  • บทความควรมีภาพหรือสื่อประกอบเนื้อหา
  • ภาพและสื่อในบทความได้ระบุสัญญาอนุญาตที่เหมาะสม และถูกต้อง (ตามนโยบายการใช้ภาพ และนโยบายลิขสิทธิ์)
  • รูปแบบตารางจัดได้เหมาะสม และมีการเน้นหัวตาราง

รูปแบบการเขียน

  • ใช้สำนวนที่อ่านเข้าใจ ไวยากรณ์ถูกต้อง และโครงสร้างชัดเจน
  • แบ่งหัวข้อได้เหมาะสมและชัดเจน
หมายเหตุ: บทความที่มีเนื้อหาละเมิดลิขสิทธิ์ มีป้ายแจ้งต้องการปรับปรุงเนื้อหา หรือถูกแจ้งลบจะไม่ได้รับการพิจารณาให้เป็นบทความคัดสรรโดยทันที

เกณฑ์ในการพิจารณา

การพิจารณาบทความคัดสรรนั้น พิจารณาจากหลักเกณฑ์ข้างต้น โดยทุกคนสามารถลงชื่อสนับสนุน คัดค้าน หรือเสนอแนะให้มีการปรับปรุง โดยให้เหตุผลประกอบในการพิจารณาทุกครั้ง โดยการพิจารณาบทความนั้น หากเป็นไปได้ให้พิจารณาบทความ 10 อันดับแรกก่อนแล้วไล่ลงไป บทความที่ได้รับการเสนอชื่อนั้น แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่

FA candidate gold.svg ได้รับการเสนอชื่อใหม่
บทความที่ได้รับการเสนอชื่อใหม่ โดยจะได้รับการพิจารณาภายใน 2 สัปดาห์ นับจากวันที่เสนอชื่อ
Symbol wait.svg อยู่ในระหว่างรอการปรับปรุง
บทความที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณา แต่อยู่ระหว่างการปรับปรุงความสมบูรณ์ของเนื้อหา ถ้าบทความไม่มีการปรับปรุงเนื้อหาในระยะเวลา 4 สัปดาห์ นับจากวันเริ่มเสนอชื่อ บทความนั้นจะถูกเปลี่ยนเป็น "บทความที่เคยถูกเสนอชื่อเป็นบทความคัดสรร"
Symbol star gold.svg ผ่านเกณฑ์
บทความที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณา ได้ถูกปรับแก้จากข้อเสนอแนะของผู้ลงความเห็นคนอื่น โดยผู้พิจารณาจะไม่ใช่ผู้ที่ร่วมแก้ไขหลักสำหรับบทความดังกล่าว หรือผู้เสนอชื่อ
Symbol unsupport star gold.svg เคยถูกเสนอชื่อ
บทความไม่ได้แก้ไขเพิ่มเติมให้ดียิ่งขึ้นตามความเห็น ภายหลังจากเวลาที่กล่าวไว้ข้างต้น
  • อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถเสนอชื่อบทความที่เคยถูกเสนอชื่อได้ในภายหลัง ถ้าหากบทความนั้นได้รับการแก้ไขปรับปรุงจากข้อเสนอแนะของผู้ลงความเห็นคนอื่นแล้ว

ขั้นตอนการเสนอชื่อและคัดเลือก

ชาววิกิพีเดียที่มีบัญชีผู้ใช้เท่านั้นจึงจะเสนอได้ การเสนอและพิจารณาบทความ มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ดังต่อไปนี้

ขั้นตอนในการเสนอชื่อ

  1. เลือกบทความที่คุณคิดว่าเป็นบทความคัดสรร ที่คุณเขียนขึ้นมา ร่วมเขียนขึ้นมา หรือว่าไม่ได้เขียนแต่มีความสนใจ และนำรายชื่อนั้นไปเสนอในส่วนของการเสนอชื่อ (ถึงแม้ว่าไม่มีการจำกัดจำนวนบทความที่เสนอชื่อ แต่การเสนอบทความหลายชื่อในเวลาเดียวกันก็ไม่เป็นที่แนะนำ)
  2. ใส่ป้าย {{FAnominee|dd/mm/yyyy}} โดยใส่วันเดือนปีรูปแบบ dd/mm/yyyy (พ.ศ.) ในหน้าพูดคุยของบทความที่เสนอ
  3. ช่วงเวลาการเสนอชื่อและคัดเลือกเป็นบทความคัดสรรนั้น จะใช้เวลาประมาณ 2 อาทิตย์นับจากวันที่เริ่มเสนอชื่อ
  4. ภายหลังจากเสนอชื่อให้รอเป็นเวลา 2 อาทิตย์ ซึ่งในระหว่างนั้นจะมีความเห็นจากผู้อื่น ซึ่งทางผู้เสนอชื่อหรือผู้เขียนคนอื่น ควรร่วมกันปรับแก้บทความให้ดียิ่งขึ้น

วิธีการเสนอชื่อ

กำหนดการ
วันที่เสนอ31 พฤษภาคม 2563
เส้นตายรอบแรก14 มิถุนายน 2563
เส้นตายรอบสอง28 มิถุนายน 2563
1
เสนอชื่อบทความคัดสรร

พิมพ์ชื่อบทความแทนที่คำว่า ชื่อบทความ แล้วคลิก เสนอบทความ

(ไอพีและผู้ใช้ใหม่ไม่สามารถเสนอชื่อบทความ)
2
ขึ้นบัญชีบทความที่เสนอ

แก้ไขหน้านี้ และเพิ่มโค้ดดังนี้ไว้ล่างสุด โดยเปลี่ยนคำว่า ชื่อบทความ เป็นชื่อบทความที่คุณเสนอ:
* {{subst:เสนอคัดสรร|ชื่อบทความ}}

3
ขึ้นป้ายในหน้าคุยของบทความ
โดยเพิ่มโค้ดดังนี้: {{FAnominee}}

การคัดเลือกบทความคัดสรร

พื้นที่นี้ใช้สำหรับแสดงรายชื่อบทความที่ถูกเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเป็นบทความคัดสรร บทความจะได้รับการพิจารณาภายใน 2 สัปดาห์หลังวันเสนอชื่อ

ขณะนี้วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 เวลา 14:39 น.

Symbol wait.svg บทความที่อยู่ระหว่างรอการปรับปรุง หลังจากได้ตัดสินไปรอบแรก

ขณะนี้ยังไม่มีบทความที่อยู่ระหว่างรอการปรับปรุง

FA candidate gold.svg บทความที่ได้รับการเสนอชื่อใหม่

บทความคัดสรรประจำเดือน

บทความคัดสรรประจำเดือน คือบทความคัดสรรที่ได้รับคัดเลือกจากชาววิกิพีเดีย สำหรับนำไปแสดงไว้ในหน้าหลักของวิกิพีเดียในแต่ละเดือน

การคัดเลือกบทความคัดสรรประจำเดือน จะพิจารณาจากบทความที่แสดงให้เห็นว่าวิกิพีเดียเป็นสารานุกรมที่ดี น่าเชื่อถือ มีรายละเอียดที่ครอบคลุม และมีผู้ลงชื่อสนับสนุนมากที่สุด คุณสามารถเสนอชื่อและลงชื่อสนับสนุนบทความคัดสรรประจำเดือนได้ที่ วิกิพีเดีย:บทความคัดสรรประจำเดือน

ดูเพิ่ม

The article is a derivative under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License. A link to the original article can be found here and attribution parties here. By using this site, you agree to the Terms of Use. Gpedia Ⓡ is a registered trademark of the Cyberajah Pty Ltd.