Chơi (hoạt động)

Tượng Playfulness (chơi đùa) của Paul Manship

Chơi một loạt các hoạt động tự do, có động cơ thúc đẩy để thư giãn, giải trí và tìm niềm vui.[1] Chơi hay vui chơi là hoạt động thường thấy ở trẻ em nói riêng và người lớn ở tất cả mọi độ tuổi nói chung. Ở động vật, vui chơi thường thấy ở động vật có vú.[2][3]

Hình ảnh

Tham khảo

  1. ^
    Garvey, C. (1990). Chơi. Cambridge, Massachusetts: Đại Học Harvard Báo chí.
  2. ^ Piaget, Jean (1962). Play, dreams and imitation. 24. New York: Norton. tr. 147.
  3. ^ “Best Play: What Play Provision Should Do For Children” (PDF). www.playengland.net. Bản gốc (PDF) lưu trữ ngày 26 tháng 11 năm 2018. Truy cập ngày 6 tháng 12 năm 2018.

Đọc thêm

Liên kết ngoài