Ē-ham ni chiàⁿ-mn̂g-khí

跳至導覽 跳至搜尋

Ē-ham ni chiàⁿ-mn̂g-khí chit ki chhùi-khí ê khí-koan tī seⁿ-kiáⁿ-tē lāi-té 14 chiu ê sî khai-sí kài-hòa, chhut-sì āu 10 chiu kài-hòa oân-sêng. 6 kó·-goe̍h ê sî chhut-khí (erupt), 18 kó·-goe̍h ê sî khí-thâu oân-choân hêng-sêng. Chit ki chhùi-khí sī siāng sè ki ê ni-khí. I kah téng-ham chèng-tiong ni mn̂g-khí ū chha-put-to ê gōa-hêng, m̄-koh khí-koan ê chhiat-toan-khí-kún ê tn̂g-tō· pí kīn-oán-sim khah tn̂g. Khí-koan ê chhiat-toan-khí-kún ê tn̂g-tō· pí téng-ham khah té 1 mm.

Tûn-chhek-bīn (Labial)

Tûn-chhek bīn kan-taⁿ chin-chió ê tó·-tó·. Kīn-sim kap oán-sim ê pian-iân siong-tong--ê ti̍t, koh tòe tio̍h tn̂g-tek tauh-tauh-á siu-sok. Chhiat-toan pian-iân chiok po̍h, ùi téng-koân khòaⁿ--lo̍h-khí kā khí-koan pêng-hun choh 2-pêng.

Sia̍t-chhek-bīn

Kah tûn-chhek bīn beh-kāng beh-kāng, m̄-koh kīn-sim kap oán-sim ê pian-iân tī khí-kún só·-chāi ū hián-tio̍h ê siu-sok , só·-í tī khí-kún só·-chāi sán-seng 1-ê é kap chiam ê sia̍t-chhek piáu-bīn.

Khí-kin

Chit ê khí-kin sī ti̍t--ê, ǹg khí-kin-chiam hong-hiòng chiām-chiām siu-sok.

Khí-chhóe-khiuⁿ

Chit ê khí-chhóe-khiuⁿ ê hêng-chōng chham chhùi-khí ê gōa-hêng sio-siāng.

The article is a derivative under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License. A link to the original article can be found here and attribution parties here. By using this site, you agree to the Terms of Use. Gpedia Ⓡ is a registered trademark of the Cyberajah Pty Ltd.