Gpedia:Kî-thaⁿ ê gí-giân

Thiàu khì: se̍h chām, chhiau-chhoē

Gpedia ê siā-lí ū koat-sim pau-iông só·-ū goān-ì tâu-ji̍p Gpedia ê gí-giân. Goán liáu-kái choân sè-kài 6,500 chióng gí-giân tōa-pō·-hūn tī tiān-náu, bāng-lō· léng-he̍k bô chhiong-hun ê tāi-piáu. Goán ū beh hām chiah ê gí-bûn ê sú-iōng-chiá kap cho·-chit tàu-tīn thīn chiah ê gí-giân.

Ta̍k-ê gí-giân pán-pún lóng ū in to̍k-li̍p ê 1 cho· iōng-chiá kháu-chō. Múi-1-phiⁿ bûn-chiuⁿ to ē-tàng liân kàu tê-bo̍k sio-siâng ê gōa-gí bûn-chiuⁿ. Bô kāng gí-giân chi-kan ê liân-kiat hō·-chò gí-giân-chè liân-kiat (interwiki).

Goán iōng tiān-chú iû-piān (e-mail) hia̍p-tiâu bô kāng gí-giân pán-pún ê Gpedia. Chit-ê e-mail-tīn kiò Gpedia-L. Ká-sú lí tùi hia̍p-tiâu ê khang-khòe ū chhù-bī, chhiáⁿ sòa lo̍h khì chham-khó Gpedia Tāi-sài-koán ê chu-liāu.

Í-hā lia̍t-chhut Gpedia ê jio̍k-sè gí-giân kap jîn-chō gí-giân. Oân-chéng ê lia̍t-toaⁿ tī Gpedia gí-giân chóng-lia̍t-toaⁿ (Eng-gí).

Iáu-bōe khai-sí he̍k-chiá bô oa̍h-la̍t ê gí-giân

A-chiu

Au-chiu

Bí-chiu

Hui-chiu

Tāi-iûⁿ-chiu

Bōe hun-lūi

Jîn-chō gí-giân

The article is a derivative under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License. A link to the original article can be found here and attribution parties here. By using this site, you agree to the Terms of Use. Gpedia Ⓡ is a registered trademark of the Cyberajah Pty Ltd.