Gpedia:Siā-lí mn̂g-chhùi-kháu

跳至導覽 跳至搜尋
Gpedia sī 1 ê "in-sai-kong-bih-tī-hia" (encyclopedia), mā sī 1 ê wiki siā-lí. Lí ē-tàng sûi liâu-lo̍h-khì siu-kái chia ê bûn-chiong! Goán kiàn-gī lí iōng kúi-bió-cheng lâi khui 1 ê kháu-chō, se̍h-chām ē khah lī-piān, mā piáu-sī lí chi-chhî Hō-ló-oē ê pek-kho-choân-su!

Sin iōng-chiá

Bóng chò ê tāi-chì

Iu-siù ê bûn-chiuⁿ

Tán lán ta̍k-ke chòe-tīn lâi siá!

Thê-miâ Chin-chán ê bûn-chiuⁿ

Chit lé-pài ê ha̍p-chok khang-khòe

Wikimedia-cotw.png

Wikimedia Collaboration of the Week

Liâu--lo̍h-khì!

  • Chio sin lâng lâi Gpedia

Phiat-pō͘

Koan-hē Gpedia

Hō͘ sin lâi ê iōng-chiá

Hoan-gêng! · Help · Án-chóaⁿ-tha̍k · Án-chóaⁿ-phah-jī · Án-chóaⁿ-siá · Án-choáⁿ pian-chi̍p · Soa-poâⁿ · Góa beh bé bé-bóe?

Chia̍p mn̄g ê būn-tê

Chia̍p mn̄g ê būn-tê · pila no caralho Te̍k-sû iōng-gí · Gpedia:Poaⁿ-chhù

Ko͘-thong ê kóan-tō

Liân-lo̍k pān-hoat · Chhiū-á-kha · Thó-lūn-ia̍h · Email thó-lūn-tīn · IRC chat · Tāi-sài-koán · Hêng-chèng jîn-oân

Siāu-kài pún kè-oē

HolopediaKoan-hē Gpedia · Koan-hē Wikimedia

Gpedia sin-bûn

Kong-kò kap kî-thaⁿ ê Siau-sit · Thóng-kè · Milestones

Siá-chok ê ke-si / chham-khó chu-liāu

Goân-chek kap koàn-sì

Overview of policies · Tiong-li̍p ê koan-tiám · Tù-chok-koân · Siá-chok ê kui-hoān (Chiàⁿ-jī-hoat, Disambiguation) · Iáⁿ-siōng sú-iōng

Lé-sò͘

Gpedia ê lé-sò͘ · Liâu-lo̍h-khì siá m̄-koh M̄-thang sio-jiáng!

Chu-goân

Help! · Lūi-pia̍t lia̍t-toaⁿ · Pang-bô͘ lia̍t-toaⁿ · Te̍k-sû-ia̍h · Ke-si · Ki-pún chú-tê · Contributing · Kong-kiōng chu-goân · Chhoē chu-liāu · Wiki-sū-kang seng-bu̍t

Ki-su̍t

Gí-giân liân-kiat · MediaWiki

Kî-thaⁿ ê siā-lí

Kî-thaⁿ gí-giân ê Gpedia · Án-choáⁿ hoat-khí sin gí-giân · Commons · Meta · Wiktionary · Wikibooks · Wikinews · Wikiquote · Wikisource · Wikispecies

The article is a derivative under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License. A link to the original article can be found here and attribution parties here. By using this site, you agree to the Terms of Use. Gpedia Ⓡ is a registered trademark of the Cyberajah Pty Ltd.